Nu-ţi spun cuvinte grele de împlinit. Nu-ţi spun: „Nu te căsători!”. Nu-ţi spun: „Părăseşte oraşele! Nu te mai ocupa cu treburile publice!”.

Dimpotrivă, îţi spun: „Stai în mijlocul oraşelor, ocupă-te cu treburile publice, dar fii virtuos!” Vreau ca cei care trăiesc în lume să fie mai virtuoşi decît cei care populează munţii.

–    Pentru ce?

–    Pentru că mai mult folos aduce un om virtuos care trăieşte în lume, decît unul care trăieşte în munţi. Că „nimeni nu aprinde făclie şi o pune sub obroc”. Pentru aceasta vreau ca toate luminările să fie puse în sfeşnice, ca să facă lumină multă. Să aprindem deci această lumină, ca să scăpăm de rătăcire pe cei care stau în întuneric. Nu spune: „Am femeie, am copii, trebuie să am grijă de casă! Nu pot să mai fac şi asta!” De n-ai avea nici una din aceste griji, dar dacă eşti un trîndav, nu eşti de nici o ispravă! De-ai avea toate aceste griji, dar dacă eşti om vrednic, vei fi şi virtuos! Un singur lucru se cere: să ai tragere de inimă! Nimic nu te va putea împiedica: nici vîrsta, nici sărăcia, nici bogăţia, nici împrejurările vieţii, nici altceva. Au împlinit poruncile Domnului bătrîni, tineri, oameni căsătoriţi, oameni cu copii, meseriaşi, ostaşi.

Daniel era tînăr, Iosif era rob, Acvila, meşteşugar, Lidia, vînzătoare de purpură; era conducătoarea unui atelier; altul era paznic de temniţă, un altul era sutaş, de pildă Cornelie, altul era bolnav, ca Timotei, altul rob fugar, ca Onisim; dar nici unuia nimic din acestea nu le-a fost o piedică, ci toţi au strălucit prin virtute; şi bărbaţi şi femei şi tineri şi bătrîni şi robi şi liberi şi ostaşi şi oameni din popor.

Să nu punem înainte fel de fel de pretexte netrebnice, ci să căutăm să avem tragere de inimă!

Din „Omilii la Matei” – PSB 23 Sfantul Ioan Gura de Aur