Sâmbătă seară, până târziu în noapte, a fost sărbătoare mare în rândul comunităţii evreieşti din Oradea. Alături de oaspeţi de seamă din ţară şi din străinătate, de oficialităţi bihorene dar şi de simpli curioşi, evreii din Oradea au sărbătorit ieşirea din Şabat cu reinaugurarea Sinagogii Ortodoxe Hevra Sas de pe strada Mihai Viteazul.

Episcopii de Oradea au asistat la dăruirea tallitului către prim rabinul Shaffer de către marele rabin Hacohen. Totul, într-un spirit ecumenic excepţional.

Eveniment cu însemnătate specială sâmbătă seară, la Sinagoga Ortodoxă Hevra Sas de pe strada Mihai Viteazul din Oradea, încheiat după miezul nopţii. Reabilitată în decursul a zece an, superba sinagogă construită în stil eclectic cu elemente de arhitectură maură a fost prezentată public, cu această ocazie. Înalte feţe bisericeşti, evreieşti şi creştineşti, oaspeţi de seamă din zona politică şi culturală, invitaţi evrei şi neevrei, toţi au putut redescoperi sinagoga ce şi-a primit o faţă nouă. Una foarte frumoasă, cu adevărat, de care Felix Koppelmann, liderul Comunităţii Evreieşti din Oradea este mândru. Totul, într-un spirit ecumenic desăvârşit, în contextul unui weekend orădean dedicat culturii iudaice, prin evenimente muzicale şi gastronomice organizate şi la Sinagoga Neologă Zion, de pe malul Crişului.

Tallit oferit primului rabin

Cu această ocazie, prim-rabinului comunităţii evreieşti din România, Rabin Shaffer i s-a organizat o ceremonie de recunoaştere, condusă de marele rabin Menachem Hacohen. Acesta din urmă i-a oferit primului rabin Shaffer tallitul, în ceremonia de învestire a rabinului Rafael Shaffer ca prim rabin al evreilor din România.
De asemenea, deputatul Aurel Vainer, liderul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România a citit certificatul de recunoaştere, înainte să i-l înmâneze rabinului Shaffer: „Rabin de descendenţă rabinică, slujeşte cele sfinte rabinul Rafael Shaffer, care a trudit şi s-a ostenit învăţând Tora în decursul studiilor sale şi este învăţat cu frica lui Dumnezeu, înzestrat cu talent şi bune moravuri. Pentru aceasta i se acordă acest certificat ca semn şi mărturie că este vrednic şi îndrituit să păstorească în calitate de prim rabin şi îndrumător în ale religiei mozaice”, a citat dr. Vainer, după care prim rabinul Shaffer, născut la Arad, dar emigrat în Israel, a binecuvântat în limba ebraică, după care a rostit un discurs în limba română. Nu înainte să fie provocat de carismatica gazdă Felix Koppelmann, care l-a întrebat pe primul rabin dacă simte că se poate ridica la pretenţiile sarcinii rabinice pe care o are. Răspunzând, Shaffer a impresionat prin smerenie, considerându-se doar„un caporal”, dar care va face tot ce este necesar pentru propăşirea spirituală a comunităţii evreieşti din România.

Autorităţile şi sinagogile

Subprefectul Ion-Iulius Delorean a evocat vremurile în care sinagogile din Oradea erau într-o stare janică, subliniind sprijinul Guvernului României în reabilitarea Sinagogii Ortodoxe. Acelaşi lucru l-a făcut şi viceprimarul Florin Birta, cel care a subliniat reabilitarea Sinagogii Zion, de către Primărie, urmând să fie reabilitată şi cealaltă sinagogă ortodoxă, Hinech Neorim, de pe strada Primăriei.

De asemenea, Birta a ţinut să-i mulţumească lui Koppelmann pentru colaborare. La ceremonii au participat principalele partide politice, prin reprezentanţii lor: deputatul Gavrilă Ghilea, prim-vicepreşedintele PNL Bihor, deputatul Szabo Odon, preşedintele executiv UDMR Bihor, eurodeputatul PSD Emilian Pavel.

Episcopul creştin: „Sunt evreu!”

Cei patru episcopi de Oradea au stat în prima strană: episcopul ortodox Sofronie Drincec, episcopul greco-catolic Virgil Bercea, episcopul romano-catolic Bocskei Laszlo şi episcopul reformat Csuri Istvan. Toţi au avut un mesaj pentru prietenii evrei, într-un spirit ecumenic ce s-ar cere repetat până la comuniune. Luând primul cuvântul, ÎPS Sofronie şi-a centrat discursul pe tema luminii – una care, de altfel, abundă în Sinagoga Ortodoxă – după cum a remarcat înaltul prelat creştin ortodox.
PSS Virgil a fost scurt şi cuprinzător, în mesajul său de uniune cu gazdele ce pracitcă religia-rădăcină a creştinismului: „În această seară sunt evreu!”, a afirmat episcopul unit cu Roma. Episcopul reformat Csuri şi-a început mesajul citind un mesaj biblic în ebraică, după care le-a vorbit celor prezenţi cu cuvinte alese, în maghiară, în timp ce episcopul catolic Bocskei a adresat salutul său cordial cultului mozaic, în limba română.

Evreul, episcopii, Ioachim şi Ana

La plecare, Koppelmann le-a mulţumit episcopilor pentru prezenţa în sinagogă şi le-a adus aminte că „mâine”, adică duminică, au „zi de lucru”. „Îi sărbătoriţi pe doi evrei: pe Ioachim şi pe Ana, care, bătrâni fiind, au mers la sinagogă şi apoi a apărut Maria” – le-a subliniat Koppelamnn prelaţilor creştini cu tâlc, înainte ca aceştia să părăsească lăcaşul de cult.
Seara s-a încheiat cu un concert susţinut de corul comunităţii evreieşti din Oradea, care şi-a deschis frumoasa reprezentaţie prin intonarea imnurilor României şi Israelului, în prezenţa celor două drapele.

Sursa: bihon.ro