• LEGE Nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
 • LEGE Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
 • LEGE Nr. 1069 din 22.06.2000 cu privir e la informatică
 • LEGE Nr. 1024 din 02.06.2000 cetăţeniei Republicii Moldova
 • LEGE Nr. 264 din 15.07.2004 cu privir e la documentul electronic şi semnătura digitală
 • LEGE nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
 • LEGE nr. 71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre
 • LEGE nr. 187 din 11.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
 • HOTĂRÎRE Nr. 21 din 16.01.2003 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi
 • HOTĂRÎRE Nr. 1298 din 28.10.2003 cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional
 • HOTĂRÎRE Nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
 • HOTĂRÎRE Nr. 333 din 18.03.2002 pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei”şi regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei

ADRESE UTILE