La vremea de apoi, când va fi cu adevărat vremea cea de pe urmă, în ultimii ani ai istoriei pământești până la Parusie, oamenii vor fi ghidați de îngeri.

La vremea de apoi, în ultimii ani ai istoriei pământești până la Parusie, oamenii vor fi ghidați de îngeri

La vremea de apoi, în ultimii ani ai istoriei pământești până la Parusie, oamenii vor fi ghidați de îngeri

Li se vor deschide uși acolo unde nu este omenește cu putință.

Precum Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost eliberați de înger din închisoare, așa va fi și cu creștinii ultimilor ani.

Minuni mari se vor întâmpla, cu mila lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt va lumina pe toți cei ce Îl vor chema:

– Vino, Duhule al Adevărului și ne luminează pe noi !

Nu e rost de frică.

Frica este de la diavol, ce încearcă cu toată puterea lui drăcească și prin slugile sale, să semene îndoiala chiar și în sufletele celor aleși.

Vor rezista până în ultimii ani cei mai puternici dintre sfinții în viață ai Bisericii, pentru care se vor scurta acele zile, acei 3 ani și 6 luni, cât vor fi chinurile și apogeul prigoanei celei de pe urmă.

Sfinții Ilie și Enoh, predica lor, uciderea lor de către Antihrist și învierea lor după trei zile, toate vor fi în văzul tuturor, unde credeți, dragilor? …

… prin mijloacele tehnologice ale vremurilor noastre.

Multe nu se pot spune, deoarece mulți dintre noi, începând cu mine păcătosul, avem îndoială și necredință în suflet.

Nimic nu luăm cu noi după moarte, ci numai ce am adunat în sufletul nostru, dulceața și bucuria rugăciunii, lacrimile smerite în rugă pentru aproapele nostru aflat în suferință, rugăciunea cu durere, cum spunea Cuviosul Paisie Aghioritul , din Muntele Athos.

Tot omul ce o va chema cu credință pe Maica Domnului și va pleca genunchii înaintea Celui Răstignit, nu se va pierde !

Oamenii din acele timpuri se vor smeri prin ascultare unul în fața altuia și prin dragoste duhovnicească unii față de ceilalți, cu toată nădejdea la Dumnezeu, vor birui toate ispitele.

Nu va fi timp de prea multe discuții.

Îngerii vor lucra și îi vor inspira cum să acționeze.

Să aveți multă evlavie către sfinții veacului al XX-lea.

Mulți dintre ei au vorbit deschis despre cele descoperite lor în Duhul Sfânt, despre cele ce vor urma, al treilea război mondial și toate celelalte …

Sfântul Gavriil Urghebadze din Georgia este un mare sfânt ce a vorbit și despre vremurile de pe urmă.

Vegheați și privegheați în orice zi vă este îngăduit să trăiți pe acest pământ.

Rugați-vă cu credință, mai ales pentru toți copiii acestui veac, care se nasc și trăiesc în aceste vremuri tulburi, însă este de netăgăduit cuvântul că aceste vremuri, aceste zile aduc cu sine mare har, pavăză și ajutor de la Hristos, Cel ce a biruit lumea, cu toate ispitele acesteia, smerindu-se până la moartea pe Cruce, din ascultare față de Tatăl Ceresc.

Rugați-vă, așadar și povățuiți pe fii, pe nepoți, spre dragostea față de Împărăția Cerească și veți câștiga mare îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, pentru a îi povățui și întări în credință pe copiii Domnului.

Este posibil să trăim în ultimul veac al istoriei.

Nu ar fi de mirare să se împlinească, în veacul în care trăim noi păcătoșii, unul câte unul, toate evenimentele scrise în Scriptură.

Suntem acum la începutul durerilor, nu e nevoie de prea multă panică, ci de schimbarea vieții, de adevărata pocăință a inimii.

Citiți MATEI 24 de multe ori, pe genunchi, smeriți și cu rugăciune pentru luminarea minții, până veți înțelege.

Mulți strigă despre acestea și au strigat și mai mulți până acum.

Pocăiți-vă, căci S-a apropiat Împărăția Cerurilor !

NU VĂ TEMEȚI!

ADEVĂRATA SMERENIE BIRUIEȘTE TOATE ISPITELE . ”
un text ce nu îl vor înțelege toți
un text de adevărat folos, spre trezirea noastră

un text redactat cu multă dragoste, ce l-am primit de la un slujitor al Domnului ce a studiat foarte bine cele despre vremurile de pe urmă, din Sfintele Scripturi, de la Sfinții Părinți ai Bisericii și din dialoguri cu oameni sfinți, un om duhovnicesc, care alege să rămână anonim.

În imagine :

Părintele Serafim Rose, la adormirea sa întru Domnul, cel ce a lăsat ca testament următoarele cuvinte :

– ” Este mai târziu decât credeți … grăbiți-vă , deci , să faceți lucrarea lui Dumnezeu ! „