“Vegheaţi asupra vieţii voastre. Făcliile din sufletele voastre ardă neîncetat şi încingătoarele voastre să nu se descingă, ci fiţi mereu pregătiţi. Pentru că voi nu cunoaşteţi ora, când va veni Domnul.

Adunaţi-vă mai des cu acei de o credinţă cu voi, pentru că întreg timpul petrecut în credinţă, nu vă va putea ajuta, dacă nu veţi fi desăvârşiţi în timpul de pe urmă. Căci în ultimele zile se vor înmulţi proorocii mincinoşi şi păgubitori, iar oile se vor preface în lupi, şi dragostea se va preface în ură. Pentru că din cauză înmulţirii nelegiuirilor se vor urî semenii între ei şi se vor persecuta şi se vor vinde unul pe altul, şi atunci va apărea şi înşelătorul mondial, precum Fiul Domnului, şi va face semne şi minuni, iar pământul va cădea în mâinile lui, şi va face nelegiuiri, de care nici nu s-a auzit din veac în veac.

Atunci va trece făptura omenească prin focul ispitirii, şi mulţi se vor ispiti şi vor muri, iar cei tari în credinţă se vor mântui de acest blestem. Atunci se va arăta pe cer semnul adevărului: la început semnul se va vedea clar extins pe cer (probabil semnul crucii ), urmat de semnul sunetului trâmbiţei, şi, în cele din urmă, învierea morţilor; însă nu a tuturor, dar după cum s-a profeţit: Va veni Domnul şi toţi sfinţii împreună cu El. Atunci va vedea lumea pe Domnul, ce vine pe norii cerului…”.