1) „Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, 👉 stâlp şi temelie a adevărului.” (Timotei 3:15)

Întrebări la care niciun protestant nu va răspunde

Întrebări la care niciun protestant nu va răspunde

Cum era biserica din secolele al II-lea până în secolul al XI-lea?

2) Unde se găsește în Biblie doctrina denominațiunilor?

3) Unde erați înainte de secolul al XVI-lea?

4) Numiți învățătorii din secolele al II-lea, al III-lea care au învățat ca și voi.

5) O cinstiţi pe Fecioara Maria? Dacă spuneți că da: în ce se manifestă acest lucru?

6) Recunoașteți Sinoadele Ecumenice (la care a fost întocmită Biblia)?

Dacă da. Atunci: Regula 124 a Sinodului de la Cartagina spune că oricine respinge botezul pruncilor să fie anatema.

Dacă nu recunoașteți, cum ar putea „ereticii” de la Sinoadele Ecumenice să întocmească Biblia?