Nume

  Email

  Subiect

  Mesaj

  Cod de verificare

  captcha

  Astăzi, ca niciodată, se duce un război deschis împotriva creştinilor. Ni se impun legi şi norme de viaţă anticreştineşti din occident şi am ajuns sa nu mai simţim nimic decît ceea ce ni se comandă.

  Nepăsarea noastră dă curaj vrăjmașilor să acţioneze cu multă încredere şi insistenţă. De aceea astăzi, ca şi altădată, noi creştinii trebuie să dăm dovadă de unitate deplină şi trezvie duhovnicească, să demonstrăm că suntem conştienţi de realităţile ce ne înconjoară, pentru că ceea ce vom apăra noi acum, va rămîne ca o moştenire pentru copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri!

  Problemele cele mai stringente cu care actualmente ne confruntăm sunt:

  1. Impunerea și promovarea „drepturilor copilului”. Justiția juvenilă.

  2. Vaccinarea forțată.

  3. Sistemul de educație. Educația anticreştină. Alternativă: învățămîntul la domiciliu.

  4. Noua ordine mondială. Documentarea cetățenilor. Codul de identificare a persoanei. Actele biometrice. Buletinul provizoriu/Formularul nr. 9. Pașpoartele sovietice.

  5. Colectarea datelor cu caracter personal. Crearea dosarului electronic.

  6. Coduri de identificare pentru biserici.

  7. Asigurarea medicală obligatorie – mijloc de desproprietărire.

  8. Dosarul medical. Eliberarea medicamentelor în baza rețetei medicului.

  9. Sodomizarea țării. Legea asigurării egalității de șanse (nediscriminare).

  10. Invazia sectelor. Legea cultelor.

  11. Traficul de organe umane. Legalizarea transplanturilor.

  12. Lichidarea piețelor agricole, scoaterea din circulație a banilor cheș etc.

  Scurta descriere:

  1. Impunerea și promovarea „drepturilor copilului”. In societatea contemporană familia a devenit ținta mai multor atacuri. Una din modalitățile de îngenunchere a familiei tradiționale a devenit sistemul de evidență și control a copiilor. Cu toate că codul familiei prevedea pîrghiile necesare pentru ajutorarea copiilor în cazul unui pericol eminent și evident, Republica Moldova a tins să se apropie de standardele europene. A fost aprobat un mecanism de cooperare pentru asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului, precum și modalitatea de luare a copiilor de la părinți. În baza acestui mecanism sunt instruiți profesorii și asistenții sociali pentru a monitoriza detaliat fiecare copil. Totodată aceste persoane instruite vor ține un registru al copiilor-victime și a părinților care sunt potențiali abuzatori. În cazul în care veți fin chemat la asistentul social în baza la anumite solicitări de comportament neadecvat, deja veți fi introdus în acest registru pentru monitorizare.

  Important este să atenționăm asupra faptului că din 1 iunie a fost creat telefonul de încredere pentru copii. Linia telefonică este destinată aparent pentru informarea autorităţilor privind comportamentul incorect al părinţilor şi pedagogilor faţă de odraslele şi discipolii lor, iar în realitate are drept scop schimbarea şi anihilarea valorilor familiale, distrugerea relaţiei dintre părinte-copil, profesor-elev. Astfel, în urma unui singur apel telefonic dvs., ca părinţi sau pedagogi, veţi fi suspectaţi de autorităţi, ca fiind un potenţial pericol pentru copii din motiv că neintenţionat îl neglijaţi emoţional ori v-aţi permis să ridicaţi vocea în preajma lui sau îi purtaţi o dragoste „sufocantă” etc. Această linie e doar un nou instrument de ţinere sub control şi supraveghere necondiţionată a copiilor noştri, o nouă cursă în distrugere a celei mai temeinice celule sociale – familia! Atenţionaţi copiii despre acest eventual pericol, explicîndu-le că printr-un singur apel s-ar putea lipsi de căldura părintească !

  2. Vaccinarea forțată. Aceasta este o problemă cu care se confruntă mulți creștini. La moment, conform legislației în vigoare vaccinarea nu este obligatorie, însă copilul nevaccinat nu are dreptul să se înscrie într-o instituţie educaţională.

  Vaccinurile conform unor studii devin din ce în ce mai periculoase și nu este exclus că în RM pot ajunge vaccinuri netestate. Conform programului național de imunizare copiilor în primii doi ani li se administrează 15 vaccinuri. În ultimul timp în RM au fost înregistrate mai multe cazuri de paralizie, chiar deces în urma vaccinurilor. Medicii oficial nu recunosc acest lucru, mai mult ei neagă consecinţele fatale ale vaccinurilor şi insistă asupra utilităţii lor.

  În prezent în Parlamentul RM a fost înaintat un proiect de lege cu scopul de a schimba situația. În caz că va fi adoptat, vaccinarea profilactica sistematica nu va fi obligatorie pentru a frecventa grădinița și școala.

   3. Sistemul de educație. Educația sexuală. Alternativă: învățămîntul la domiciliu.

  Desfrîul și sodomia pătrund și în sistemul de învățămînt. Pe parcursul anilor s-a încercat introducerea unor studii privind educația sexuală în curiculumm de învățămînt. Proiectul „Sexul povestit celor mici” nu a fost unica încercare de a perverti mintea elevilor. Pînă în prezent în unele școli nu au fost sustrase din biblioteci astfel de cărți cum ar fi Viața sexuală, vol. II Larousse. Unica modalitate de a ne păzi copii ar fi studiul la domiciliu, care din păcate, nu este permis în Moldova.

  În Republica Moldova, în prezent termenul de “învățămînt la domiciliu” lipsește, astfel copii fiind nevoiți să studieze obligatoriu la frecvența de zi în școlile existente din țară. Cu toții știm că Ministerul Invățămîntului realizează reforme în domeniul școlarizării copiilor, introducînd discipline imorale si neacceptate în rîndurile creștinilor. În acest caz, am venit cu propunerea de a fi modificată legea cu privire la învățămînt, scopul principal fiind atingerea obiectivelor sistemului învățămîntului, și mai ales existența alternativei educaționale prin care părinții/tutorele își asumă responsabilitatea primară pentru educația copiilor. Prin introducerea acestui termen, nu facem decît sa realizam dreptul fundamental al părinților: de a-și educa copii conform propriilor convingeri și standarde. La nivel global, acest concept este destul de larg utilizat în așa țări precum: Marea Britanie, SUA, Canada, Norvegia, Franța, Austria, Irlanda, Elveția, Polonia, (majoritatea tarilor europene). Principalele motive invocate de părinți sunt: imoralitatea, drogurile, relațiile sexuale ilicite, propaganda homosexuală și pornografica, pedofilia, violența, presiunea de grup, etc. In comparație cu studiul la zi, aceste țări au înregistrat progrese extraordinare în domeniul cunoștințelor. Totodată, statele oferă reduceri la impozite pentru familiile care practică homeschooling-ul.

  4. Noua ordine mondială. Documentarea cetățenilor. Codul de identificare a persoanei. Actele biometrice. Buletinul provizoriu/Formularul nr. 9. Pașpoartele sovietice.

  Ministerul Comunicației și Tehnologiei Informaționale încurajează tot mai mult introducerea sistemului electronic în toate sferele sociale. Recent a fost creat Consiliul național de Plăți. Unul din obiectivele acestuia este promovarea plăților fără numerar în RM și reducerea numerarului în circulație. Toate aceste metode sunt adoptate la nivel de legi și hotărîri cu finanțare europeană. Noile tehnologii fără alternativa sunt o reală amenințare asupra persoanelor. Îndosarierea electronica si controlul total devin o realitate. Deja în RM există buletinul de identitate biometric și pașaportul biometric. La moment, legislația RM prevede si o forma de alternativă de documentare a persoanelor care din motive religioase refuza IDNP-ul, acestea pot primi buletinul de identitate provizoriu fără cod de identificare.

  Atenție: După 7 martie 2013 secțiile de pașapoarte eliberează buletine de identitate provizorii de alte dimensiuni decît cele ale Formularului nr. 9. Mulți notari sau organe de stat nu sunt la curent cu hotărîrea de guvern nr. 53 din ianuarie 2013 și afirma că nu sunt valabile. Însă, conform cu pct. 2 din hotărîrea de guvern nr. 53 din 17.01.2013, publicată pe 25.01.2013 în Monitorul Oficial nr. 18-21, „buletinele de identitate și permisele de ședere, actele de identitate provizorii (Formularul nr. 9), cu și fără codul de bare eliberate pînă la 7 martie 2013, rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora.” Deci nu este necesar să schimbați formularul nr. 9 pe buletinele de identitate provizorii.

  Reamintim faptul că în baza Formularului nr.9 și a buletinului provizoriu fără cod de identitate este posibil de a efectua orice tranzacție, de a se angaja la serviciu, de a primi indemnizație; în general orice drept cu excepția dreptului de a ieși din țară.

  Pașaportul sovietic. Conform datelor oficiale, autoritățile intenționează ca de la 1 septembrie 2014, să oblige persoanele deținătoare de pașapoarte sovietice să le schimbe în acte de identitate de model nou. Speram să fie făcută o excepție pentru persoanele care dețin pașapoarte sovietice fără cod de identitate din motive religioase. Acest lucru se negociază.

  5. Colectarea datelor cu caracter personal. Crearea dosarului electronic.

  Crearea dosarelor electronice și colectarea datelor personale a devenit un lucru de rutină și acceptat de majoritatea populației. La medic sau scoală, la secțiile de pașapoarte sau în momentul angajării în cîmpul muncii, la notar sau inspectoratele fiscale, peste tot se creează dosare electronice și se țin registre de stat. Viața și activitatea oricărui cetățean nu mai prezintă un secret pentru cei care au minime cunoștințe în domeniul informaticii. Tot mai des suntem zguduiți de astfel de știri prin care aflăm că mii de dosare electronice au fost sparte iar datele acestor persoane folosite în scopuri meschine sau furturi a banilor de pe cardurile bancare.

  Pentru cei care optează și vor o alternativă de evidență a datelor, aducem la cunoștință că în anul 2010 a fost adoptată legea privind protecţia datelor cu caracter personal. În baza acestei legi mai multe instituții statale obligă persoanele să semneze acordul pentru a colecta datele lor cu caracter personal. În cazul în care se semnează acest acord instituțiile de stat au acces la toate datele Dvs. Respectiv nu există siguranța unde ajung aceste date și cine le gestionează. Mai mult, este creat un dosar electronic al fiecărei persoane.

  În cazul în care vi se dă un formular pentru a da acceptul pentru colectarea datelor, aveți dreptul să scrieți că refuzați să dați acordul pentru colectarea datelor, în baza Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal, deoarece doar cu consimțămîntul expres al persoanei se colectează aceste date.

  6. Coduri de identificare pentru biserici. Toate comunitățile religioase din Republica Moldova, sunt îndemnate să se reînregistreze la Ministerul Justiției. Acest îndemn este motivat de prevederile legii RM cu privire la cultele religioase și părțile lor componente. Pentru reînregistrare, parohiilor li se propune un nou statut, iar după reînregistrare li se eliberează noi certificate. Ținem să avertizăm creștinii și preoții că în momentul reînregistrării comunității religioase, acesteia i se va atribui un cod de identitate (IDNO) neschimbat. Desigur, este inacceptabil, atît pentru un creștin cît și pentru o comunitate să renunțe la numele său în schimbul unui cod de identitate. Aducem la cunoștință preoților-parohi și membrilor consiliilor parohiale că reînregistrarea comunităților religioase nu este obligatorie conform legislației în vigoare. Deci toți cei care nu doresc să primească un cod de identificare pentru parohie, sunt îndemnați să păstreze certificatele vechi de înregistrare și să nu înregistreze careva statute sau acte noi la Ministerul de justiției.

  7. Asigurarea medicală obligatorie – mijloc de desproprietărire. Persoanele deținătoare de terenuri agricole, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești sunt obligate să achite polița de asigurare medicală, indiferent dacă au sau nu un anumit venit. La momentul de față, sunt date în judecată mai multe persoane pentru neplata asigurării medicale obligatorii.

  8. Sodomizarea Moldovei. Legea asigurării egalității de șanse (nediscriminare). Pe data de 25.05.2013 a fost votată Legea asigurării egalității de șanse. Drept urmare efectele acesteia au fost observate destul de rapid. S-a format Consiliul Nediscriminare care poate aplica amenzi usturătoare. Se implementează diferite programe, proiecte, seminare de promovare a acestei legi și a educației sexuale, homosexuale. Au fost date în judecată mai multe persoane pentru discriminare. Cuplurile homosexuale din Moldova pot reproduce cu ușurință copii. A fost lansată campania “Moldova fără discriminare”. Pe 19 mai 2013 s-a petrecut primaparada gay din Moldova, etc.

  Actualmente există un proiect de lege privind interzicerea propagandei homosexuale. Iar, din iulie 2013 va fi posibilă sancționarea persoanelor care atentează la moralitatea, fizicul și psihicul copiilor.

  Pentru o consultație on-line accesați:

  www.aparatorul.md