Au dat Sfinții Apostoli această nescrisă datină a lor tuturor creștinilor ortodocși, ca prin primele trei degete ale mâinii drepte să pună asupra lor, chipul și Semnul Cinstitei Cruci, ci și ca de la dânsele, cu sufletul și inima, să creadă în Preasfânta și deoființă Treime, învățându-se cu dreptate și cu gurile sale să o mărturisească întru mântuire.

Însemnarea cu Sfânta Cruce – datina nescrisă moștenită de la Sfinții Apostoli

Însemnarea cu Sfânta Cruce – datina nescrisă moștenită de la Sfinții Apostoli

Astfel, și cu dreapta sa, și cu primele trei degete ale ei să propovăduiască pe aceeași Preasfântă și deoființă Treime: a Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe Unul Dumnezeu în trei ipostasuri, Semnul Cinstitei Cruci asupra sa făcând și zicând: „în numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh” sau „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh”, sau „Sfinte, Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi”, sau „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu Savaot, plin este cerul și pământul de slava Ta”, și alte acestora asemănătoare laude să înalțe Preasfintei Treimi.

Sfântul Paisie de la Neamț, Cuvinte și scrisori duhovnicești, Editura Tipografia Centrală, Chișinău, 1998, p. 146