Dragi creştini,

Vă aducem la cunoştinţă că conform legii nr.90/2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din RM, care este în vigoare la moment, recensămîntul va avea loc în perioada 1-14 aprilie 2014.

Subliniem că recensămîntul de probă a fost deja în luna aprilie 2013. Deci, în prezent, în afara perioadei de recensămînt, nici o persoană care pretinde că este recenzor nu are dreptul să vă ceară anumite date.

Menţionăm că participarea la recensămînt nu este obligatorie, în lege nu este prevazut expres. În cazul în care refuzaţi, nu veţi fi forţaţi şi/sau sancţionaţi. Însă, pentru a vă asigura că nu veţi fi deranjaţi suplimentar de recenzori, puteţi depune la primărie/pretură o cerere scrisă prin care refuzaţi să participaţi la recensămînt.

Dacă Dvs. totuşi doriţi să participaţi la recensămînt aveţi următoarele drepturi:

  • să cunoaşteţi datele primare (personale) despre dvs. ce urmează să fie colectate în timpul recensămîntului, în ce scopuri se colectează, cum, de către cine şi în ce scopuri se utilizează;
  • să luaţi cunoştinţă de înscrierile din chestionare şi din altă documentaţie de recensămînt care conţin informaţii despre persoana proprie;
  • să solicitaţi legitimarea personalului temporar pentru recensămînt (recenzor). În cazul refuzului de prezentare a legitimaţiei, Dvs. nu sînteţi obligaţi să răspundeţi la întrebările prevăzute de programul recensămîntului.

De asemenea, dacă participaţi la recensămînt Dvs. sînteţi obligaţi să furnizaţi, în mod gratuit şi în măsură deplină, datele primare (personale) specificate în chestionarele de recensămînt conform modului şi în termenele stabilite. Această obligaţie se referă doar la cei care acceptă să participe la recensămînt.

Dacă participaţi la recensămînt, atunci completaţi personal chestionarul cu pix, ca să nu permiteţi recenzorului să modifice datele Dvs.

În cazul în care aveţi întrebări suplimentare, contactaţi redacţia APARATORUL.

Către Primăria ______________________

__________________________________

__________________________________

Copie: Biroul National de Statistica al Republicii Moldova

Municipiul Chișinău, str. Grenoble, 106

De la:_____________________________

__________________________________

Demers

Subsemnatul, ________________________________________________, domiciliat ______________________________________________,

Vă aduc la cunoştinţă faptul că refuz să particip la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 2014, din motive personale şi de securitate. Avertizez organele publice locale si Biroul National de Statistica ca sunt impotriva colectarii si/sau prelucrarii datelor mele personale. Nu-mi dau acordul pentru crearea vreunui dosar electronic. Totodata, datele prevazute de art.1 al legii RM privind recensamintul populatiei, potrivit acestei cereri nu este admis de a fi colectate din bazele administratiei publice sau de la persoane terte.

Menţionez că Legea 90/2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor nu obligă cetăţenii de a participa la recensămînt.

Rog sa-mi raspundeti la demersul in cauza in forma scrisa, in termenii privind contenciosul administrativ si legea cu privire la petitionare, pe adresa ____________________________________________________________________________.

Data____________________ Semnătura________________

Primaria com. Raciula, r-ul Calarasi

Copie: BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

AL REPUBLICII MOLDOVA

Municipiul Chișinău, str. Grenoble, 106

 Demers

  Vă aducem la cunoştinţă faptul că refuzam să participam la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 2014. Avertizam organele publice locale si Biroul National de Statistica ca suntem impotriva colectarii si/sau prelucrarii automatizate a datelor. Nu ne dam acordul pentru crearea vreunui dosar electronic. Totodata, datele prevazute de art.7 al.(1) al legii RM privind recensamintul populatiei, potrivit acestei cereri nu este admis de a fi colectate din bazele administratiei publice sau de la persoane terte.

Menţionam că Legea 90/2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor nu obligă cetăţenii de a participa la recensămînt.

Rogam sa ne raspundeti la demersul in cauza in forma scrisa, in termenii privind contenciosul administrativ si legea cu privire la petitionare.

Anexa: Copia cererii de refuz de a participa la recensamintul efectuat in anul 2011.

Cu durere,

Stareța Mănăstirii “Nașterea Maicii Domnului”,

Egumena Evstafia, împreună cu maicile și surorile Sfintei Mănăstiri