Încă mai credeți în coincidențe?

Incendii catastrofale în California-SUA, Amazon-America de Sud, Grecia și acum Australia.

Nimeni nu vorbește despre cauzele exacte, toți dau vina pe „SCHIMBĂRILE CLIMATICE”, care aduc așa, dintr-odată o multitudine de incedii catastrofale. Cam dubios, nu?

Profeția biblică din Apocalipsa cu privire la timpul de final al istoriei acestei planete, ne avertizează negru pe alb, că „toți împărații pămantului au un singur gând – să dea „FIAREI” puterea și stăpânirea lor”(Apocalipsa 17:13). Pentru asta, este evident că le trebuie O MOTIVAȚIE (intrigă) foarte puternică – ce altceva ar putea constitui această motivație afară de „SALVAREA PLANETEI” de la autodistrugere pe care tot ne-o flutură în față Francisc Bergoglio parcă din ce în ce mai insistent?

Fără echivoc PAPALITATEA postează întru-un fel de „mesia” al planetei și după ce în anul 2015 a redactat ENCICLICA PAPALĂ „Laodato Si” cu privire la „SCHIMBARILE CLIMATICE”, Francisc Bergoglio a convocat pe 14 Mai 2020 toți liderii lumii (sau pe limbajul profeției – „toți împărații pămantului”) . Oare care să fie motivul?

Răspunsul ni-l dă chiar profeția biblică cu privire la TIMPUL DE SFÂRȘIT AL ACESTEI PLANETE și REÎNTOARCEREA ADEVĂRATULUI MESIA care va judeca oamenii nelegiuiți dar și desigur, pe „CURVA CEA MARE” sau „CETATEA CEA MARE” cu care „au curvit împărații pămantului”:

„12. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.
13. Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei.
15. Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.
18. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii pământului.”

(Apocalipsa 17: 12-13, 15, 18)

ÎNTREB DIN NOU: Încă mai credeți în coincidențe?!