De la 1 septembrie, toți elevii din clasele întâi de la instituțiile din învățământul preuniversitar din Republica Moldova vor studia educația digitală, iar programele de instruire în sfera dezvoltării software, inteligenței artificiale, realității virtuale, antreprenoriatului, își vor face loc, treptat, în spațiul educațional autohton, scrie diez.md

Noile discipline vor contribui la formarea competențelor necesare pentru profesiile viitorului și vor fi predate cu ajutorul metodelor interactive de învățare și a echipamentelor moderne.

Schimbările în programul de studii sunt parte a memorandumului de înțelegere privind „Dezvoltarea educației digitale în învățământul general” semnat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) al Republicii Moldova, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) și Centrul de Instruire și Inovații TIC „Tekwill”.

Acordul semnat în data de 14 iunie prevede și extinderea la nivel național al celui mai ambițios proiect non-profit din domeniul educației „TwentyTu”. Astfel, aproximativ 80.000 de elevi din toată țara vor putea să aleagă din cele peste zece cursuri extracurriculare în domeniile viitorului, ce urmează să fie livrate atât online, cât și offline.

Potrivit Memorandumului, în următorii cinci ani vor fi elaborate suporturile de curs pentru educația digitală, iar școlile din țară vor fi dotate cu echipamentele necesare pentru studierea noii materii începând cu ciclul primar. Astfel, interesul și motivația elevilor de a studia educația digitală va crește, iar cunoștințele dobândite în procesul de învățare vor fi aliniate cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Potrivit acordului semnat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) al Republicii Moldova va susține diversificarea cursurilor TIC în instituțiile de învățământ general din întreaga țară, precum și promovarea cursurilor în domeniile viitorului (antreprenoriat, programare software, Inteligență artificială, deprinderi inteligente (soft skills), gândire analitică etc.) și va consolida colaborarea cu partenerii locali și externi în scopul dotării instituțiilor de învățământ cu echipamente moderne. Mai mult, va fi implementat un sistem de motivare şi atragere a profesioniștilor, inclusiv din domeniu, pentru ca aceștia să predea disciplinele TIC.

De asemenea, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), prin Centrul de Excelență „Tekwill” va acorda suport pentru implementarea practicilor europene în învățământul digital la toate etapele de instruire, îi va atrage pe cei mai competenţi profesioniști din sector la promovarea TIC în educație și va încuraja tineri antreprenori în domeniul TIC să lanseze afaceri în țară.

Un rol important îi revine și proiectului educațional „TwentyTu”, care nu substituie programele școlare, dar vine să ofere noi posibilități de instruire copiilor și profesorilor. „TwentyTu” va oferi cursuri extrașcolare gratuite destinate copiilor (7-12 ani) și adolescenților (13-19 ani) și va instrui 2200 de profesori. Potrivit prevederilor

Memorandumului, ATIC va crea conţinuturile pentru cursurile extrașcolare în domeniile viitorului printre care se numără: matematică distractivă, fizică experimentală, astronomie prin VR (realitate virtuală); robotică, programare interactivă, aplicații mobile, inteligență artificială; animație, realitate virtuală și design grafic, inteligență emoțională, antreprenoriat, dar și alfabetizare digitală.