În Moldova secolului al XVII-lea, la îndemnul conştiinţei sale de apărător al credinţei Ortodoxe, mitropolitul Varlaam dădea un “Răspuns Catehismului calvinesc”, când a găsit această carte la Udrişte Năsturel, cumnatul voievodului Matei Basarab. El a urmat liniei de apărare a ortodoxiei pe care o iniţiaseră preoţii ortodocşi din Transilvania în secolul al XVI-lea, distrugând Catehismul lutheran publicat la 1544.

În sfintele canoane, se aruncă anatema asupra tuturor blasfematorilor credinţei ortodoxe, asupra ereziei

În sfintele canoane, se aruncă anatema asupra tuturor blasfematorilor credinţei ortodoxe, asupra ereziei

În sfintele canoane, se aruncă anatema asupra tuturor blasfematorilor credinţei ortodoxe, asupra ereziei. Părinţii încheie cu formula: “τους αναθεµατιζοµεν“, ca în canonul 63 Trulan: “poruncim ca patimile mucenicilor, martilologiile cele plănuite de către vrăjmaşii adevărului, în chip ca să-i defăimeze pe mucenicii lui Hristos, şi ca să-i aducă la necredinţă pe cei ce le ascultă, să nu se răspândească prin Biserică, ci acelea să se dea focului. Iar pe cei ce le primesc pe acestea, sau le cinstesc pe ele ca adevărate, îi dăm anatemei”1.

Biserica, de asemenea, a formulat una din poruncile sale astfel încât, prin interdicţie, să ferească pe credincioşi de otrava eretică sau sectară: “Să nu citim cărţi ereticeşti”2.

Iar canonul 9 al Sinodului VII ecumenic a hotărât ca toate cărţile îndreptate împotriva icoanelor să fie strânse şi predate episcopului din capitală, spre a le izola acolo şi ca să nu mai rătăcească minţile credincioşilor: “Toate jucăriile copilăreşti şi glumele nebuneşti, scrierile mincinoase şi cele care s-au făcut împotriva cinstitelor icoane, trebuie să se predea episcopului Constantinopolului, spre a fi puse la o parte împreună u celelalte cărţi eretice. Iar dacă s-ar afla cineva ascunzându-le pe acestea, de ar fi episcop, ori prezbiter, ori diacon, să se caterisească, iar de ar fi laic ori călugăr, să se afurisească”3.

1 Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele …, p. 134-135; Vezi şi C. Dron, op. cit., p. 327; Dr. Nicodim Milaş, Canoanele …, vol.

2 Catehismul creştin dreptcredincios, tipărit cu osârdia şi binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Justin al Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1957, p. 123.

3 Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele …, p. 159. Vezi şi C. Dron, op. cit., vol. II, p. 410; Dr. Nicodim Milaş, Canoanele …, vol. I, part. 2, p. 507-508.

Drept Bisericesc – Activitatea sau Administrarea Bisericii. Andrei Bogdan