Curtea Supremă, care face parte din Curtea Regală a Marii Britaniei, a luat o hotărîre nouă principială, care ar putea avea consecințe serioase pentru adoptarea copiilor de către familiile creștine. Curtea a fost de părere că creștinii ce au vederi tradiționale cu privire la etica sexuală nu corespund pentru rolul de părinți adoptivi – convingerile lor pot fi nefavorabile pentru copii.

Această poziție a instanței britanice a fost reflectată în decizia din 28 februarie 2011, în cazul № CO/4594/2010, o copie fiind și la Institutul pentru Libertate Religioasă.Această hotărâre judecătorească se atribuie discuției între soții Eunice și Owen Djons și Consiliul Local al orașului Derby (Derbyshire, Mare Britanie).

Familia Jones a apelat la Consiliul Local în 2007, cu o cerere de a i se oferi acordul de a înfia un copil. Cu toate acestea, consiliul local nu ia aprobat cererea din motiv că nu sunt solidari cu hotărîrea familiei Jones de a nu familiariza copilul cu fenomenul de homosexualitate. În noiembrie 2010, ambele părți au atacat în judecata cu cerința de a se emite o decizie finală: fie să permită familiei Jones să înfieze un copil, fie să interzică pe baza legii egalitații șanselor în legătură cu viziunile lor creștine.

În decizia sa, Curtea cu fermitate a apărat viziunile homosexualilor. Familiei Jones nu i s-a acceptat cererea de a înfia copii în legătură cu convingerile lor religioase, in ciuda faptului că familia Jones are o reputație bună ca părinți adoptivi.

Argumentând decizia, instanța s-a expus părerea considerînd că viziunile tradiționale și morale ale creștinilor sunt potențial periculoase pentru copii, iar părinții ce au convingerile creștine, să nu fie acceptați în rolul de potențiali părinți adoptivi.

Judecătorii au remarcat faptul că decizia nu este luată pe baza discriminării religioase asupra familiei Jones, li s-a refuzat posibilitatea de a adopta copii din cauza opiniei cu privire la moralitatea sexuală, și nu în legătură cu convingerile lor creștine.

Traducere pentru apărătorul de pe: 3rm.info