Alexandru Cumpănașu, unchiul fetitei ucise in Caracal, citat de Active News spune:

Atenție!

Art. 27 din Constituție spune clar pentru toți că un cetățean, eu, nu un procuror sau polițist care are autoritate, poate oricând să intre în domiciliul oricăriei persoane dacă o face pentru a salva viața unei persoane și are indicii în acest sens.

Art. 27 – Inviolabilitatea domiciliului

(1) Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situaţii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.
(3) Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege.
(4) Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante.

Din păcate ignoranța, lipsa de profesionalism a făcut potecă morții … unchiul fetitei ucise in Caracal are dreptate!