Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mîrşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale.

Ieroschimonahul Anatolie de la Optina: Rugăciune pentru izbăvirea de antihrist

Ieroschimonahul Anatolie de la Optina: Rugăciune pentru izbăvirea de antihrist

Dă-mi tărie şi bărbăție neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfînt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mîntuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfînta Ta Biserică!

Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăți! Amin.

Alcătuire a ieroschimonahului Anatolie de la Optina