Selectați pagina

Ieroschim. Rafail Berestov: ”Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox! Nu se mai poate tăcea!”

Ieroschim. Rafail Berestov: ”Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox! Nu se mai poate tăcea!”

Ieroschimonahul Rafail Berestov: Iubiţi Arhipăstori şi Păstori ai Bisericii Ortodoxe Ruse, mă adresez vouă, eu, nevrednicul monah Rafail Berestov.

Duşmanii mântuirii noastre, vrăjmaşii lui Dumnezeu, au trecut cu toată hotărârea la atac. Ei pregătesc unirea (cu „bisericile” eretice – n.n.) şi prin acţiunile lor decisive vor să direcţioneze Biserica Ortodoxă pe calea pieirii, calea unirii. Vremurile pe care le trăim sunt bântuite de diferite învăţături greşite şi tălmăciri teologice false, pentru că noi, oamenii, suntem loviţi de înşelare.

E o mare înşelare atunci când cineva vrea să şteargă dogmele.

Este o foarte mare înşelare diavolească atunci când cineva vrea să şteargă hotarele bisericeşti. În ziua de azi aceşti oameni nu mai văd clar care ne sunt hotarele şi nu se supun nici canoanelor, nici dogmelor bisericeşti, întărite la cele şapte Soboare Ecumenice şi care sunt stâlpul şi temelia adevărului (I Tim. 3, 15).

Este război, un război duhovnicesc, un război al satanei cu Dumnezeu dus prin Biserică, pentru a schimonosi adevărul şi pentru ca Duhul Sfânt, Duhul Adevărului să plece din Biserică atunci când se va săvârşi unirea cu ereticii. Pentru aceasta şi pregătesc ei acum unirea.

Este prima etapă de unire a Sfintei Biserici Ortodoxe cu ereticii-catolici pentru a-l recunoaşte pe papă cap al Sfintei Biserici.

Dar cum să fie ereticul pus cap al Sfintei Biserici?

Este o erezie catolică, papistaşă!

Şi ca urmare – Duhul Sfânt, Duhul Adevărului va pleca din Biserică, şi toţi cei care îl vor primi şi îl vor pomeni pe papa, nu vor mai fi ortodocşi, ci eretici-catolici. Sau o vor face cu viclenie, zicând: „Pomeniţi-l pe patriarhul vostru“, iar patriarhul îl va pomeni pe papă. Este o mare viclenie. Dacă patriarhul îl va pomeni pe papă, înseamnă că el este catolic şi nu ortodox.

Noi, însă, creştinii ortodocşi, nu-l vom pomeni pe patriarhul-catolic.

Mă adresez cu toată fermitatea, stăpânilor mei: mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ruse. A bătut ceasul! Nu mai putem tăcea. Trebuie să spunem răspicat NU: un NU – ecumenismului! Un NU – unirii! Un NU – papismului! Un NU – catolicismului! Un NU – globalizării! Un NU – serghianismului! Un NU – renovaţionismului şi neorenovaţionismului!

Vă sfătuiesc să convocaţi Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse, fără acei ierarhi care sunt atinşi de erezii şi să osândiţi toate ereziile pe care le-au primit unii reprezentanţi ai Bisericii. Biserica este sfântă, de aceea în ea nu se pot conţine păreri greşite.

Faptul că reprezentanţii oficiali ai Bisericii vor la această etapă să se unească cu papismul şi să-l recunoască pe papa drept cap al Bisericii, este doar începutul căderii. În viitor ei, vrăjmaşii lui Dumnezeu, vrăjmaşii mântuirii noastre, nu se vor opri, vor vrea neapărat să se unească cu toţi cei auto-intitulaţi „creştini“. Şi nici după ce se vor uni cu toţi protestanţii, uniaţii, cu tot felul de monoteliţi, monofiziţi şi baptişti, care chipurile mărturisesc creştinismul, nu se vor opri. Fiindcă ei pregătesc „biserica“ satanei. Mai departe vor vrea unirea cu cu religia musulmană, cu religia satanistă iudaică, cu cea budistă şi chiar cu sataniştii de tot soiul şi cu vrăjitorii, după cum deja au practicat la adunăturile ecumeniste.

Aşadar, vă chem cu toată hotărârea, stăpânii mei, Preasfinţiţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse, să apăraţi adevărul bisericesc. Nu se mai poate tăcea. „Nu avem unde da înapoi!“. A ne retrage înseamnă a pieri. Ştiţi oare că putem pierde Biserica Ortodoxă Rusă, după cum întreaga Europă a pierdut Ortodoxia. Ortodoxia se va duce în catacombe, ea va rămâne, învăţătura Ortodoxiei e de nebiruit.

Biserica lui Hristos este stâlp de nebiruit al adevărului (1 Tim. 3, 15), dar câţi oameni, câte milioane vor nimeri în labele diavolilor… Acum mă înţelegeţi?
Aşadar, vă chem pe voi, iubiţi Arhipăstori, să vă ridicaţi întru apărarea credinţei noastre ortodoxe, împotriva tuturor ereziilor şi dezbinărilor.

Dacă însă veţi tăcea şi nu vă veţi ridica întru apărarea Ortodoxiei, cu voi se va judeca Sf. Serafim de Sarov şi Hristos înfricoşător vă va acuza:

„Mie, nevrednicului Serafim, Domnul mi-a arătat că pe pământul Rusiei vor fi mari nenorociri. Credinţa Ortodoxă va fi călcată în picioare, arhiereii Bisericii lui Dumnezeu şi alte feţe duhovniceşti se vor lepăda de curăţia Ortodoxiei şi pentru aceasta Domnul îi va pedepsi cu asprime. Eu, nevrednicul Serafim, trei zile şi trei nopţi L-am rugat pe Domnul ca să mă lipsească pe mine de Împărăţia Cerească, iar pe ei să-i miluiască. Dar Domnul a răspuns: «Nu îi voi milui, pentru că ei învaţă învăţături omeneşti şi cu limba lor mă cinstesc pe Mine, iar inima lor departe de Mine stă…» Orice dorinţă de a introduce schimbări în pravila şi învăţătura Sfintei Bisericii este erezie şi hulă asupra Duhului Sfânt, care nu se va ierta în veac. Pe această cale vor merge arhiereii pământului rusesc şi mânia lui Dumnezeu îi va răpune pe ei…“

Aşadar pocăiţi-vă, cât Domnul mai rabdă.

Poporul rus nu vă va susţine în lepădarea voastră. Veţi fi priviţi ca nişte trădători şi ca nişte iude. Şi doar acei Arhierei, care vor rămâne credincioşi Bisericii şi lui Hristos, vor fi în Biserica Sfântă, Ortodoxă.

Este necesar să fie convocat Soborul Ortodox Local, dacă reprezentanţii oficiali vor accepta al VIII-lea Sobor „tâlhăresc“, dacă vor primi ideile eretice de unire cu catolicii, dacă vor recunoaşte întâietatea papei şi a ecumenismului şi dacă vor încălca aşezămintele Apostoleşti în ceea ce priveşte faptul că preotul este bărbatul unei singure femei şi nu îi este permis să se însoare de două ori.

Acest sobor poate fi convocat de trei episcopi, sau de zece, sau de douăzeci… Aceasta va fi Biserica prigonită, însă noi, toţi creştinii ortodocşi, vom depune mărturie pentru ea. Credincioşii, care-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, vor rămâne în Biserică.

La Sfântul Sobor sabia credinţei va curăţa toate ereziile. Această Biserică va fi Sfântă, Adevărată, Biserica Ortodoxă a lui Hristos curăţită. Iar ereticii vor fi osândiţi şi alungaţi afară împreună cu toate ereziile. Acea „biserică“ a satanei, zidită de apostaţi, care nu se va smeri în faţa sfântului Sobor şi va recunoaşte întâietatea papei în Biserică, şi nu a lui Hristos, se va uni cu celelalte confesiuni. Această „biserică“ o să fie a lui antihrist, fiind acea desfrânată, care şade pe fiară (Apoc. 17, 3). Iată încotro se îndreaptă reprezentanţii oficiali ai Biserici, iată încotro merg – către satana.

Soborul Ortodox, format din episcopi, preoţi, diaconi, călugări şi mireni, este un instrument canonic corect al Bisericii. Cu lama credinţei el curăţă toate rănile canceroase de pe trupul Sfintei Biserici Ortodoxe.

Sfântul Sobor trebuie să osândească toate ereziile şi toate vătămăturile din conştiinţa omenească: şi sionismul, şi masoneria, şi socialismul, şi comunismul, şi democraţia ca fiind lepădări de Dumnezeu ce provoacă daune imense omenirii.

Din istorie cunoaştem că Împărăţia Ortodoxă nu a dăunat Bisericii şi omenirii, ci a contribuit la lărgirea împărăţiei şi întărirea Bisericii. Istoria demonstrează că Monarhia este orânduirea politică patriotică şi folositoare Bisericii. În Rusia Împăraţii erau persoane sfinţite. Monarhul este stăpân în casa sa şi el construia, nu distrugea şi nu provoca haos în propria ţară.

Iubiţi Arhipăstori, noi, preoţii ortodocşi, călugării şi mirenii vom fi cu voi, când vă veţi ridica întru apărarea adevărului şi vă vom susţine.

Aşadar închei şi vă zic direct, stăpânii mei, iubiţi episcopi, că dacă vreţi să vă mântuiţi, ridicaţi-vă, şi formaţi Soborul Local în Biserica noastră Ortodoxă Rusă. Chiar şi în taină, însă este necesar să fie format din câţiva episcopi, câţiva preoţi, diaconi, călugări şi mireni. E bine să fie reprezentanţi ai presei, jurnalişti, oameni credincioşi Ortodoxiei, pentru a da mărturie şi a povesti despre acest Sobor tuturor creştinilor ortodocşi.

Iertaţi-mă, iubiţi Prea Sfinţiţi, pe mine, păcătosul, nevrednicul monah Rafail Berestov ( ianuarie 2012)

SURSA: http://rusiaortodoxa.blogspot.ro

Patriarhia de Constantinopol pomenind pe papa:

https://www.youtube.com/watch?v=_dIYv0waBVE&feature=share&app=desktop

 

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке