Selectați pagina

IDNP – Lepădare de Hristos: Ce înseamnă pentru creştin să aibă pe buletinul de identitate numărul 666?

IDNP – Lepădare de Hristos: Ce înseamnă pentru creştin să aibă pe buletinul de identitate numărul 666?

Prin ce anume este antihristic buletinul de identitate cu cod?

Ce înseamnă pentru creştin să aibă pe buletinul de identitate numărul 666?

Ştiu că buletinul mi se eliberează când pun semnătura mea. Aceasta arată că eu sunt întru totul de acord cu datele înscrise despre mine în acest document. Aşadar, eu pun semnătura mea, acceptând toate informaţiile care se conţin în buletin, care mă descriu şi mă reprezintă, inclusiv IDNP – ul, care este numele meu personal. IDNP –ul reprezintă numele omului în sistemul de evidenţă de stat. Numai în baza învăţăturii despre persoana umană putem înţelege duhovniceşte ce se întâmplă cu adevărat cu creştinul care primeşte IDNP. Astăzi, creştinului, alături de numele de la Botez, într – un mod viclean i se propune să primească şi numele cifric – IDNP, încredinţându – l că nu se va întâmpla nimic grav cu sufletul lui.

Ce înseamnă pentru mine, care sunt creştin ortodox, numele care l – am primit la Botez? Ce valoare are? Omul e făcut după chipul lui Dumnezeu şi are datoria de a se ridica la asemănarea cu El. Anume chipul lui Dumnezeu ( legat implicit de firea omenească) – reprezintă natura omului, al cărei prototip îl constituie firea dumnezeiască. Mântuirea omului fără un început al identităţii persoanei nu e posibilă. Persoana ia fiinţă doar la naşterea duhovnicească a omului, care se face prin Duhul Sfânt la Botez. Persoana umană se identifică cu ajutorul numelui care i se dă la Sf. Botez. Acest nume mărturiseşte provenienţa omului de la Dumnezeu – Cuvântul. Numele personal alcătuieşte legătura omului cu Dumnezeu. În nume se păstrează memoria persoanei umane. Numele este ’’trupul’’ persoanei, iar sufletul îl reprezintă fiinţa lui. Numele creştinesc se scrie în ceruri: ’’Bucuraţi – vă că numele voastre sunt scrise în ceruri ’’(Luca 10, 20) şi se duce în veşnicie, iar numele format din numere rămâne pe pământ şi piere, iar împreună cu numele format din cifre, moare şi omul. Deci, numele ne reprezintă în totalitate (trup şi suflet). Numele de familie se referă la identitatea mea trupească, îmi arată originea, apartenenţa la un anumit arbore genealogic,stabilit prin legătura de sânge. Iar prenumele de la Botez îmi pecetluieşte sufletul cu o identitate creştină. Creştinul primeşte la Botez numele unui sfânt şi datorită legăturii tainice de duh prin intermediul numelui, sfântul va fi protectorul lui de – a lungul vieţii.

Numele de Botez reprezintă identitatea sufletului meu. Când sunt pomenit la Sf. Liturghie, preotul şopteşte în taină numele meu de Botez, Biserica fiind o comuniune a sufletelor, unde Sfintele Taine lucrează prin har mântuirea creştinilor. Iar a fi creştin înseamnă a te lepăda de satana şi de toate lucrările lui, stăruind în împlinirea poruncilor lui Hristos, pentru a dobândi viaţa veşnică. Înainte de a primi numele la Botez, creştinul se leapădă conştient de diavol (la prunci lepădarea are loc prin intermediul naşului), apoi se uneşte cu Hristos.

Deci, numele îmi reprezintă identitatea sufletului şi mă face mădular al Bisericii şi rob de bunăvoie al lui Hristos.

Dar câţi dintre noi suntem cu adevărat conştienţi de însemnătatea numelui nostru, când ni – l punem cu atâta uşurinţă pe tot felul de documente, garantând astfel cu însuşi sufletul nostru adevărul celor scrise în actele respective? Nu trebuie să uităm că vom avea de dat răspuns pentru orice rea întrebuinţare a darului primit la Botez.

Numele cifric (IDNP) se traduce în reprezentarea prin codul de bare, care în sistemul EAN conţine numărul numelui lui antihrist:666. Din cauza asta, creştinul care primeşte IDNP este pângărit de spurcatul nume al lui antihrist (Apocalipsa 16, 13 ). Aşadar, la identitatea sufletului meu (reprezentată de codul meu personal) este adăugată identitatea unei fiinţe satanice, luptătoare împotriva lui Dumnezeu.Sufletul meu a primit o ’’pecete’’ străină, de care mă lepădasem la Botez, când primisem adevărata pecete: a Duhului Sfânt. Depinde de mine – însumi ce pecete voi alege … Dacă voi semna buletinul de identitate şi – l voi accepta, înseamnă că persoana mea va primi numele lui antihrist, mă voi identifica cu el şi, deci, voi primi în sufletul meu duhul lui. Iar acest pas îl putem privi ca o lepădare de Hristos.

Omul nu poate trăi în faţa lui Dumnezeu cu două nume (numele de la Botez şi IDNP), căci el are o persoană neîmpărţită, unică şi nerepetată. Prin urmare, primirea IDNP de bunăvoie înseamnă renunţarea la numele nostru creştinesc în faţa lui Dumnezeu şi, deoarece avem o singură identitate, rezultă că renunţăm la propria noastră persoană, la propria noastră existenţă ( II Corinteni 3,6; Apocalipsa 3,1: ’’ Îţi ştiu faptele, că – ţi merge numele că trăieşti, şi eşti mort ’’). Deci, numele format din cifre (IDNP) omoară persoana umană, o duce la nivelul naturii omeneşti păcătoase. Această persoană este moartă în ochii Tatălui Ceresc şi nu poate fi moştenitoare a Împărăţiei Cerurilor, căci Împărăţia lui Dumnezeu e Împărăţie a viilor, iar nu a morţilor (Matei 22, 32).

În Apocalipsă se spune despre numărul 666: ’’ Acesta – i număr de om ’’(Apocalipsa 13, 18). Astăzi vedem cum numărul lui antihrist 666 se alipeşte fiecărui om prin IDNP, reprezentat prin codul de bare, unde într – un mod ascuns este numărul 666. Iată cum numărul lui antihrist devine număr de om. IDNP – ul din buletinul de identitate îmi este atribuit doar mie şi mă va însoţi toată viaţa. Are, deci, calitatea unui nume. Aşadar, în momentul folosirii cartelei, oriunde în lume, scannerul va afişa codul meu personal, adică numele meu codificat, identitatea codificată a sufletului meu şi mă va recunoaşte sub toate aspectele personalităţii mele.

Ce urmează după ce primesc buletinul cu IDNP?

Harul de la Botez mă părăseşte, iar numele meu se şterge din cartea vieţii, fiind trecut în cartea morţii. Ce folos îmi va aduce faptul că voi putea ’’beneficia’’ (cu ajutorul buletinului) de toate înlesnirile vieţii acesteia trupeşti, făcându – mă rob de bunăvoie al antihristului?

În lumea în care trăim controlul identităţii devine regulă generală. Când am nevoie de lucruri materiale, diavolul vrea să mă identific cu el. În acest scop a ştampilat tot ce – a putut cu numele său (prin intermediul codului de bare), pentru a nu rămâne nimic material care să nu – i aparţină. Iar prin eliberarea buletinelor cu IDNP va deveni stăpân şi pe sufletele noastre, punându – şi pecetea pe ele (numărul fiarei) cu liberul nostru consimţământ. Simpla acceptare (de bunăvoie) a numărului 666 în orice reprezentare a sa pe identitatea proprie este lepădare de Hristos şi moarte veşnică. Totul depinde de libera noastră alegere, cu cine vrem să fim: cu Hristos sau cu satana.

Creştinii care au înţeles cu mintea şi cu duhul primejdia situaţiei privind buletinul de identitate cu cod numeric personal şi s – au întărit duhovniceşte, au posibilitatea să se lepede de buletinele de identitate ce conţin codul numelui nostru şi numărul antihristic 666 şi să primească aşa numita ’’ Forma numărul 9’’, document alternativ buletinelor ce nu conţine numărul de identificare şi are putere juridică parţială recunoscută (şi aceasta doar pe teritoriul Republicii Moldova).

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

64 Comentarii

 1. marele Păcătos

  Forma numărul 6, cum zice ministrul Filip, aceştia care cred că nu au IDNP se amăgesc singuri, pentru că în baza de date a “registrului” fiecare dintre ei sunt numerotaţi.

  IDNP este lepădare de Dumnezeu!
  dar Dumnezeu fiindcă Este Multmilostiv, se mai milostiveşte de noi păcătoşii, puţincredincioşii şi neştiutorii, dar asta nu înseamnă că următorul act nu o să fie cu tot cu pecete a satanei!
  spuneţi cine “are dinţi pentru pesmeţi”, şi celor care au “dinţi de lapte” spuneţi-le cu câte puţin şi atent ca nu cumva să se tulbure, atunci poate să-i lumineze Bunul Dumnezeu!

  Răspuns
  • Artiom

   marele Pacatos te-ai dezis de IDNP? vreau sa aflu ce limitari are omul daca nu are IDNP, am auzit ca nici nu te poti angaja la serviciu. scrie pa e-mail: [email protected]

  • marele Păcătos

   un lucru garantat – nu treci hotarul ţării.
   şi desigur angajat oficial nu poţi fi, pentru că Hristos Dumnezeu a zis câţiva ani în urmă:
   să te dezici doar de buletin – nu este destul, să te dezici de toate actele care au 666 (bar-code; qr-code; IDNP,CNP,INN,ID) şi nici aşa nu e destul, mai trebuie şi fapte, că credinţa fără fapte e moartă.

   De aceea trebuie smerenie, rugăciune, milostenie, post de bună cuviinţă, adică carne categoric nu, dar peşte, vin, ulei se permite pentru neputincioşi sau bolnavi.
   Pentru cei ce nu au altă cale – Domnul Dumnezeu a zis: “Îmi este scârbă, însă a venit vremea alegerii – sau Crucea sau pâinea!”

   Şi precum proorociile se schimbă, creştinul nici nu ştie la ce să se aştepte..

   Spovedania curată şi generală, împărtăşania cu buna pregătire, cererea şi împlinirea canonului de la părintele duhovnic – OBLIGATORIU!

   Atunci Domnul însuşi povăţuieşte aşa “copii”!

  • Oleg

   Cine a zis carne categoric nu. Asta e o greseala. Fiecare tine postul dupa rinduiala Calugarii nu maninca carne iar mirenilor toate le este permis.sa nu intram in
   Sa nu facem excesuri…

  • Slava

   pentru (marele pacatos)”un lucru garantat – nu treci hotarul ţării”
   Lumea care se increde in Dumnezeu trece si hoatrele tarii, se duc regulat la Poceaev,cineva chiar si cu masina, adica au mult mai multa libertatea fara documente

 2. marele Păcătos

  o mică precizare.
  buletinul de indentitate provizoriu îţi promite aceleaşi drepturi care le are buletinul cu 666, însă fiind-că sistemul este alcătuit de puterile întunericului – se primeşte aşa că, totul ce nu se conformează – se elimină, respectiv, dacă nu-ţi fac card(=drac) bancar – tu creezi probleme, şi este un motiv dur care poate fi şi piedica angajării.

  pe cei necodaţi, lumea “normală”, adică majoritatea îi consideră neîntregi la minte.
  de aceea, primul pas care trebuie să fie – probuirea terenului, dacă este vre-un loc de muncă fără cod fiind.

  Răspuns
  • Artiom

   n-am observat niciodata ca inversia cuvintului card, este-drac

  • natalia

   Cine va zis ca la angajare trebuie cod? Unica cu ce o sa va intalniti e o privire deocheata si cateva intrebari banale. Leafa se ridica de la banca cu f.9, carnetul de munca nu are cod de bare si numar, diploma la fel, nu stiu cea eliberata acum. Sunt restrictii la functii publice, unde angajarea e pe baza de concurs, unde o sa primesti refuz nemotivandu-se.

  • Teodor Stela (crestinul orthodox )

   Am carte provizorie luata pe 22 iulie si valabila 1 an
   …am cerut asta pt ca apare numele parintilor mei
   In Romania cartile de id sunt card id si numai contin numele parintilor -aici este lepadarea de Neam sau de Sfantul Apostol Andrei caci prin parinti ai primit increstinarea
   Codul numeric cel aveam inainte acum este altul numai este acel stereotip care incepea cu 2..an nastere ..zi …
   Aceasta carte este o foaie pe care scrie Romania cu poze facute la studio …
   Insa mi au facut si o poza la politie am stat putin pe ganduri stiu ca am insistat spunindu le dar nu sunt de ajuns pozele aduse …si mi au raspuns ca trebuie sa fie si o poza facuta de ei …m am uitat la aparatul de poze era un canon si ma gandeam sa fie cu inscriptionare laser pe frunte dar apoi m am uitat la calculatorul lor si am vazut poza , o simpla poza fara …ce pot a spune …
   Dumnezeu Stie cum se lucreaza cu viclenie.
   Lepadare de Hristos este la cardu de sanatate, la permisul cu cei trei de sase sau pasaportul biometric ,aicia sunt lepadari din Botezul Orthodox si Mantuirea se pierde
   Cardu de sanatate i am dat foc , celelate nu le am luat si multumesc Maicii Domnului pentru Acoperirea Sfanta si in Grija Maicutei Sfinte suntem ca ne Apara
   Doamne Ajuta

 3. slava

  Iti dau exemplu meu, lucram in oficiu, si pentru ca sa ma refuz de toate actele, mam aranjat in paza, unde este neoficial si se plateste banul in mina, e greu sa te dai la bine la rau dar e posibil, mai putin comfort, dar cu dumnezeu, dupa ce am gasit mam refuzat aproape de toate( mai am permisul)

  Răspuns
  • Artiom

   ce parere are familia ta despre IDNP, te sustine in lepadare de el?

  • marele Păcătos

   “vrăbiuţa cu unghiuţa s-a aninat de copăcel – şi a pierit”

   leapădă-te de cod, adică mergi de-ţi schimbă permisul pe cel fără cod.

   şi încă, după lepădare, trebuie o spovedanie, neapărat unui părinte la fel necodat, fiind-că Hristos a zis, cu preoţi fricoşi care se tem să se lepede de cod – nici să-i deschizi sufletul nu merită la acest capitol, şi acum, ce fel de duhovnic poate fi cel – cărui nu-i deschizi şi nu întorci pe dos sufletul tău?

  • Ecaterina

   Slava, te rog frumos, mai scrie-ne din experientele tale. Avem nevoie de sfaturi. Eu sunt din București și aici sunt puțin izolată. Nu știu încă cum voi reuși să mă „lipesc” de o comunitate. Știu deja mai multe grupuri de creștini, dar nici una din ele nu vorbește despre cipuri, despre lepădare sau retragerea în mici comunități. Este incredibil cum se agață de viețile lor scurte. Cum spune și Sfânta Scriptură „Cine crea să își scape viața lui și-o va pierde”. Am nevoie de sfaturi. Te rog din suflet, dacă cunoști pe cineva din Româia pune-mă în legătură cu acea persoană. Eu sunt foarte hotărâtă să plec din București, dar nu știu încotro să o iau de una singură.
   Această rugăminte o pun tuturor. Ajutați-mă cu orice sfat.
   Mulțam frumos.

   Vă mulțumesc tuturor pentru împărtășirea experiențelor voastre. „Apărătorule”, ar trebui să faci special un articol pe această temă, unde să găsim cu toții informațiile de care avem nevoie, iar oamenii să scrie – atât cât își permit – din experiențele lor și sfaturile lor.

   Doamne ajută.

 4. vasile

  fratilor vorbiti-mi si mie despre procedura de lepadare a actelor?DOAMNE AJUTA.

  Răspuns
 5. eu

  va rog fratilor descrieti-ne pe pasi care e procedura de lepadare a actelor cu cod????multumesc.

  Răspuns
 6. slava

  baeti eu va raspund pe rind, artiom-sotia a dat la divort cu mine(nu din pricina asta, hatea preotul o spus ca si asta poate fi o pricina)cum sa reactioneze, sectant, nustiu ce. cartonasul galben lam dus de unde se elibereaza(matinca casa nationala…… raisobez era inainte) polita de asigurare am dato la oficiul lor la buicani(nu vroiau so primeasca, pan nam spus ca pe motive religioase, sap o primito) refuzul de buletin si zagran+idnp, te apropii la sectia de pasapoarte si intrebi cine se ocupa cu enoriasii, le spui ca vrei sa te refuzi de idnp( o sa ai nevoie de 2 foto 3pe 4 si toate actele) si se face buletin provizoriu, costa 40 lei, referitor la preot care sa ma impartas pentru acte, am fost in chisinau pe strada columna 76, biserica sf maica parascheva (asociataia sfinta maica matrona) si am marturisit pacatul, dar referitor la permis vreau sa reusesc pina la paste sal dau. La serviciu de o luna si ceva imi spun sa aduc documentele sa ma pun oficial, dar tot spun ca nu le gasesc, ca sunt la lucru precedent, si la urma urmei cu rugaciuni ne tinem, si o sa avem de o bucata de piine

  Răspuns
  • Artiom

   Multumesc pentru explicatie, credeam ca toate actele trebuie de dat odata cu buletinul.

 7. marele Păcătos

  Slava

  Să-i permiţi soţiei să plece, este un lucru măreţ!

  Desigur că oraşele sunt sistem al sătănii, trebuie undeva la pământ, mai retras, cu nişte familii care sunt în acelaşi duh.

  pentru explicaţie malţumim

  Răspuns
 8. vasile

  mulumim pentru indrumare slava……..si DUMNEZEU SA TE INTAREASCA.

  Răspuns
 9. vasile

  iarta-ma slava ca iar te intreb,dar numai intorci documentele inapoi,fara a scrie si o cerere ceva?de refuz?

  Răspuns
 10. slava

  eu am facut tot posibilul sa raminem impreuna, mai tare pentru copil, dar ea nu vrea sauda, si eu traiesc in suburbia orasului, 10 km de la aeroport, la casa pe pamint, si nici nu pot suporta sa locuiesc in apartament, asta tot era un motiv permanent de sfada, ea vroia in oras eu la pamint, dar nu numai, mii de motive

  Răspuns
 11. slava

  numa le intorci si atita daca te duci in persoana, daca soliciti buletin provizoru este cerere

  Răspuns
 12. eu

  slava da carticica de munca?ce facem cu ea?

  Răspuns
 13. slava

  oi, nustiu, paremise carticica de munca nu e din plastic, nare bar code, idnp, nustiu, eu si asa inca nustiu cu diploma de universitate ce sa fac, sap am si livret parca nus periculoase, nustiu aicea trebu de gasit stareti unde mai sunt prin moldova am inteles ca in chisinau este linga circ,bs consantin si elena(parintele agafon, de 96 de ani) si de intrebat, inca nam fost da vreau sa merg, am inteles ca el prineste miercuri vineri si duminica, si is rinduri mari la dinsu

  Răspuns
 14. vasile

  la PARINTELE PAFNUTIE de la Raciula trebuie de mers,el sigur ne va lumina si se poate de intrebat si de dna Elena jurista,care ne apara drepturile, ea tot e la curent cu aceste lucruri si din punct de vedere juridic ne va indruma si mai corect.

  Răspuns
 15. Artiom

  Ma intreb des, de ce lumea nu vede pericol in IDNP sau in codul de bare; si ma gindesc cum sa le spui oamenilor ca sa inteleaga?

  Azi mi-a venit asa gind: daca pe documnte ar fi scris, in loc de cod,- antihrist (echivalentul cu 666), atunci lumea ar vedea si poate ar intelege ale cui sunt documentele. Aici se ascunde viclenia, lumea nu vede nimic rau in numar.

  Apocalipsa:
  17.Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.
  18.Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.

  Răspuns
 16. slava

  da cum de gasit pe doamna Elena? Am o intrebare catre redactia aparatorul, am fost azi sa schimb permisul si miau spus ca o sa ma fotografieze acolo, asa e corect? e obligatoriu de pozat acolo? de asemenea am vrut sa intreb daca exista certificat de nastere fara idnp, vreau sal skimb pe a copilului?

  Răspuns
 17. vasile

  slavaa frate sa nu te bagi in cabina lor la pozat!!!ca odata cu poza poti sa primesti si pecetea pusa invizibil cu “noile si modernele” lor aparate.insista pe fotografii facute personal,dar cel mai bine vorbeste cu dna elena.DOAMNE AJUTA!sa ne scrii si noua raspunsul aici pe site.multumim.

  Răspuns
 18. marele Păcătos

  Cu adevărat, nu e o garanţie, însă o mare probabilitate că anume la fotografiat şi se pune qr-*cod pe frunte.

  Răspuns
 19. slava

  mersi mult de sfaturi baeti, la urma urmei prosta ma refuz si gata, da mai vedem, daca este chip

  Răspuns
 20. pavel

  Nu ati mai aflat cu diploma de universitate ce e de facut? Dar cu certificatul de casatorie este vreo posibilitate de a schimba fara cod?

  Răspuns
  • veaceslav gheorghici(slava)

   este posibilitate de schimbat fara cod dar nustiu cum, administratia sitului tace, la rubrica intrebari si raspunsuri nu raspunde, nustiu cum e facut.in orice caz vreau sa spun ceva. In urma cu vreo 2 saptamini, seara ma duceam in oras(locuiesc la vile intre singera si dobrogea, la 10 km de la aeroport) se opreste o masina, in masina sau era preot sau credincios, era in cabina poza lui evghenii rodionov, cred ca stiti despre acest martir. am pornit vorba despre credinta, omul a spus ca sa refuzat de documente, ca nare nici mobil, ca il stimeaza mult pe otrok veaceslav,si ca are primele carti ale lui, de asemenea mia spus ca e din raionul stefan voda, dar ce ma mirat mult este faptul ca aicea linga dobrogea(suburbia chisinaului) omu cela o zis ca este un loc bun de mintuire si ca aicea a fost un parinte necanonizat inca de la al 7-lea sinod pe nume ioan, si ca aceasta localitate are aceasi insemnatate ca diveevo, sau poceaev, iam lasat nr meu de mobil dar nu ma sunat inca, daca totul e drept, avem loc de salvare in moldova, si acuma duminica fiind la biserica in oras parintele a rugat sa tinem post mai aspru, adica fara ulei, miercuri joi, vineri, ca semnind acordul de asociere sa nu fie la noi ca la ucraina, si ca se vor tine liturghii speciale, in bisericile; asociataia sf maica matrona(centru) acoperamintul maicii domnului (buicani) manastirea de dobrogea. de asemenea preotul a spus ca orasul slaveansk din ukraina este unul din care multa lume na primit pasapoarte, de aceia e bombit

  • Matei

   Ideea asta cu “locuri bune de mintuire” e una absurda de tot. Nu locul sfinteste omul, ci invers. E si un vechi proverb stravechi care o spune – “Homo locum ornet, non ornat homonem locus.”
   Asa o impresie ca lumea se avinta dupa senzational, uitind ce cu adevarat te mintuieste.

  • marele Păcătos

   frate Matei, să avem mai degrabă încredere în oamenii Lui Dumnezeu decât în expresii papistăşeşti care nu întotdeauna coincide cu adevărul.

   ce fel de mântuire?
   ştii că în oraş dacă trăieşti – trebuie să mănânci, căci pereţii nu-i mai rozi şi apă de ploaie nu mai strângi, şi + facturile + o lege aiurită de-a masonilor.

   Hristos Însuşi a spus aceste cuvinte:
   cumpăraţi căsuţă la pământ, pentru a vă putea hrăni de la cele puse în pământ.

   acum o precizare pentru toţi:
   mântuirea nu se are în vedere salvarea vieţii trupeşti, ci salvarea vieţii sufleteşti.
   când vine slugile lui antihrist cu arma în mână şi îţi cere viaţa trupească – atunci desigur te salvezi, doar că sufleteşte.

   încă ceva, în caz că nu ne va arde cu foc precum a zis Episcopul Longhin într-o predică de-a Sfinţiei Sale…atunci ne aşteaptă prigoana fizică, cu închiderea bisericilor şi nimicirea preoţilor, monahilor şi a creştinilor care nu sunt de acord cu catolicii…

  • Ala

   Lucrurile cu siguranta nu trebuie luate si taiate cu sabia. Eu personal cred ca o comunitate crestina poate oferi mult mai mult decat orasul dpdv duhovnicesc si chiar material in timp. A reface comunitati traditionale unde se practica totul pe barter si pe productie autonoma, este preferabila decat a-ti tarai zilele intr-un sistem urban care te macina din toate partile.
   Dar… sa nu uitam ca omul sfinteste locul si cred ca Dumnezeu are multi oameni in oras pentru a marturisi credinta si a face lucrarea lui Dumnezeu.
   Consider ca fiecare trebuie sa decida pentru sine impreuna cu duhovnicul ce are de facut, mai ales daca este si o familie in discutie. Vor fi mucenici si la oras si in sate. Intrebarea este ca fiecare trebuie sa traiasca dupa cum simte el si dupa cum ii este chemarea lui Dumnezeu aici pe pamant.

  • Matei

   Cu tot respectul, dar cunosc citeva grupuri care incearca sau au incercat sa creieze comunitati la tara. Mai mare dezbinare ca intre acei oameni cred ca nu am vazut.
   De acord ca viata la oras e una care limiteaza posibilitatile, cum ati mentionat – din pdv duhovnices si material. Dar nici cu ideea de a crea comunitati nu sunt de acord. Fiecare trebuie sa faca ce poate acolo unde e, nu sa se izoleze de societate, plus, majoritatea din noi ne tragem de prin sate – eu zic sa revenim la bastina, acolo unde ne sunt neamurile, parintii, fratii.
   PS: Am observat ca unii incearca sa creieze comunitati pe linga manastiri, dar ceea ce ii atrage ca sa formeze comunitatile respective e spre exemplu careva preoti mai induhovniciti. Eu atit doar ma intreb – ce se va intimpla cu aceste comunitati daca cumva cineva din ierarhi ar trimite pe acesti preoti induhovniciti sa slujeasca undeva prin capatul Rusiei, ca doar tinem de BORu.

  • Ala

   Asta nu inseamna ca nu sunt de acord si cu faptul ca cineva poate merge pur si simplu in casa parinteasca. Omul trebuie sa simta liber in alegerea sa, si sa vada ca acolo unde este el, Dumnezeu lucreaza prin el.

  • solitar

   Nu aveți dreptate, Matei! Viața în comunitatea de creștini e binecuvântată pentru vremurile grele de acum. Mai mulți stareți contemporani, printre care și Părintele Rafail Berestov au blagoslovit viețuirea în comunitate de creștini pe lângă un Părinte duhovnicesc. Sigur că apar divergențe între oameni, că sunt persoane cu caractere diferite,educație diferită, aptitudini diferite, moștenire genetică diferită etc. Dar dacă au același duhovnic și se mărturisesc sincer, duhovnicul va ști cum să-i împace și să-i unească pe toți. Iar ce se poate întâmpla cu Duhovnicul s-o lăsăm în seama lui Dumnezeu.

   Cu tot respectul pentru viața în familie independent, dar eu personal prefer comunitatea de creștini povățuită de un Duhovnic iscusit.

  • Ala

   Daca este dezbinare, cu siguranta ceva nu merge, dar asta nu inseamna ca conceptul in sine este unul gresit. Daca 2000 de ani, satul a functionat perfect si a dat lumii modele perfecte sociale, acum nu putem sa spunem ca nu poate functiona, doar pentru faptul ca nu stim noi cum sa fim corecti intr-o situatie sau alta.
   Ce tine de autoritati, ai doar partiala dreptate, daca Dumnezeu a lasat ca acolo sa fie o comunitate puternica, inseamna ca ea asa trebuia sa existe. Ce tine de duhovnici, la fel are grija Dumnezeu de toti. Si astazi am vrea sa il avem pe Iustin Parvu sau Arsenie Boca, si totusi, ei nu sunt. Va creste Dumnezeu din fiii nostri mari duhovnici, daca va avea din cine.

  • Roman

   Daca tot ai pomenit de Arsenie Boca, ti-as recomanda sa citest mai atent despre el, si atunci la sigur nu il vei pune pe aceeasi treapa cu pr. Justin Parvu.
   Pentru inceput poti sa rasfoiesti blog-ul http://ortodoxiacatholica.wordpress.com unde vei gasi informatii relevante, argumentate despre pr. Arsenie Boca.

  • Agnia

   Frate Matei, sa luam, de exemplu, manastirea Poceaev. Pe linga manastire s-a format o mare comunitate de crestini, care si-au cumparat case prin apropierea Lavrei si vietuiesc acolo, participind cit mai des la slujbe. Oare intr-un astfel de satuc, sa zicem (ca aproape e ca un sat format in jurul Manastirii Poceaev), oare nu exista conflicte intre oameni? Sigur ca exista. Si totusi, acei oameni continua sa vietuiasca acolo.

   Chiar si intre cei 12 Apostoli ai lui Hristos au fost neintelegeri, (cititi cu atentie Evangheliile si Epistolele Noului Testament), si totusi, pe prim plan era marturisirea lui Hristos si a mintuirii. Si au reusit, dupa cum stiti sa vesteasca Evanghelia mintuirii la toate popoarele.

   Asa e in viata, este si rutina, sunt si lucruri frumoase, cind e bine, cind e rau… Dar asta nu inseamna ca trebuie sa condamnam impreuna vietuirea oamenilor care se aduna ca sa se mintuiasca impreuna, avaind acelasi crez si acelasi scop.

   Vrajmasul isi vira coada peste tot, ca el nu iubese unirea si dragostea intre frati. Tocmai din aceasta cauza nu trebuie sa aratam cu degetul la crestinii care incearca sa vietuiasca in Hristos creind comunitati. Mai bine ar fi sa ne rugam pentru ei sa-i intareasca Dumnezeu in marturisirea adevaratei credinte pana la sfarsitul vietii.

  • vasile

   slava eu cred ca cu tine s-a intimplat o minune si ca nu e ceva intimplator asta!multumim ca te impartasesti si cu noi!DOAMNE AJUTA!

 21. marele Păcătos

  frate Roman, Pr.Arsenie Boca este un Mare Sfânt!
  ponegreala din totdeauna a mers împotriva Sfinţilor, şi cu cât mai mare e sfinţenia cu atât mai greu de canonizat.
  Sf.Pr.Arsenie a adus zeci,sute poate chiar şi mii de oameni la Credinţă, da oare a făcut vreo dată vre-un vrăjitor aşa ceva?

  şi dacă după moarte minuni nu face nimeni înafară de Sfinţii Lui Dumnezeu, atunci cum de explicat minunile ce se petrec la mormântul Sf.Arsenie?

  fresca bisericii este una profetică şi atât.

  Răspuns
  • mihaelmarius

   https://sfintiinugresesc.wordpress.com/2015/08/30/cuvinte-vii-hule-despre-reincarnare/
   despre o anume canonizare – “cartea” Cuvinte vii, pagina 271 (preluata in “Talantii imparatiei“) – la capitolul “108 – Taina lui Ilie şi Ioan” – se “intreaba” despre reincarnare si contine hule in loc de raspunsuri, pe care le-ar fi putut da pana si copiii de la gradinita.

   Desi folosita – prin citare pe sarite – pentru a argumenta ca autorul combatea reincarnarea, predica din 14 decembrie 1949 este o hula de la un capat la altul.

   Restul gasiti aici https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/dreptul-canonic-ortodox/a-despre-ortodoxia-neindoielnica-a-credintei-celui-despre-care-se-trateaza/h-din-invataturile-pagane-scrise-ale-parintelui-arsenie-boca/

  • Teodor Stela (crestinul orthodox )

   Pentru mihel …
   stii ce , este foarte “simplu “sa pui cuvinte strambe in gura Sfintilor ca Sfantul Parinte Arsenie Boca un Mare Stalp al al Bisericii lui Hristos ,al Orthodoxiei dar vai amar de acestia care fac asta ca strambi se vor arata la chip si suflet asemeni schimonositi sunt ca si tatal minciunei pe care il slujesc acestia
   si vor primi precum au vrut a stramba si cu viclenie a ingropa Adevarul Cel Curat caci Dumnezeu Stie Toate si Vede Toate
   Amin.

  • Teodor Stela (crestinul orthodox )

   Iar referitor la orthodoxiacatholica aveti grija ca este situl unui popa matei vulcanescu care este procip …desi se declara “antiecumenist ”
   pt mine este popa intrucat a spus ceva in genul ca cipurile sunt necesare si nu sunt periculoase …ajunsese a se contrazice si cu Sfantul Parinte Iustin Parvu ..este de o viclenie specifica lupului in piei de oaie
   Si tot acest popa are o ura inversunata fata de Sfantul Parinte Arsenie Boca …pt ca arhiconu nu suporta Sfintenia si incepe sa se dea de gol …restul le stiti pentru ca le vedeti …blogul lui saccisiv este impotriva Sfantului Parinte Arsenie Boca intrucat sunt direct “subordonati “la acest popa…asemeni mai este si unul …anitulesei care la fel de lup viclean in piei de oaie este …cred ca sunt masoni in sutana pt ca masonii , vrajitorii si ereticii sar 3 m in sus sau in jos cand aud de Sfantul Parinte Arsenie Boca
   Mate atentie ,caci viclenia fiarei este mare

  • Teodor Stela (crestinul orthodox )

   Iar referitor la orthodoxiacatholica aveti grija ca este situl unui popa matei vulcanescu care este procip …desi se declara “antiecumenist ”
   pt mine este popa intrucat a spus ceva in genul ca cipurile sunt necesare si nu sunt periculoase …ajunsese a se contrazice si cu Sfantul Parinte Iustin Parvu ..este de o viclenie specifica lupului in piei de oaie
   Si tot acest popa are o ura inversunata fata de Sfantul Parinte Arsenie Boca …pt ca arhiconu nu suporta Sfintenia si incepe sa se dea de gol …restul le stiti pentru ca le vedeti …blogul lui saccisiv este impotriva Sfantului Parinte Arsenie Boca intrucat sunt direct “subordonati “la acest popa…asemeni mai este si unul …anitulesei care la fel de lup viclean in piei de oaie este …cred ca sunt masoni in sutana pt ca masonii , vrajitorii si ereticii sar 3 m in sus sau in jos cand aud de Sfantul Parinte Arsenie Boca
   Mare atentie ,caci viclenia fiarei este mare

 22. natalia

  Referitor la forma nr.9 vreau sa spun ca cu ea se poate angaja la serviciu (doar ca functionar publik nu veti putea fi), polita puteti lua fara cod, la fel permis. Cu acest act se poate face orice tranzactie la banca, mai putin la Victoriabank, dar si acolo a fost probabil incapatanarea operatoarei de a ma deservi dat fiind faptul ca, dupa cum a spus dansa, suntem niste oameni aparte. Dar rabdare trebuie multa. Sa va straduiti sa va pastrati calmul, oameni diferiti o sa intalniti. In rest se poate duce o viata cu nimic diferita cu cea de pana la f.9 din experienta proprie.
  Dar referitor la parintele Agafon, sa-mi fie ertata indrazneala, am impresia ca e doar afacerea profitabila a cuiva, un Parinte nu ar cere 600!!! de lei pentru rugaciuni (in dar ati primit, in dar dati) si in afara de taxa nu mi-a spus si nu m-a intrebat nimic, dar… oamenii vin si vin, semn de sete duhovniceasca. Mergeti la parintele Pafnutii de la manastirea de la Raciula, o sa luati mult ajutor si indrumare
  Sa-mi fie cu iertare… si Doamne-ajuta in orice inceput bun!

  Răspuns
  • marele Păcătos

   din 2012:
   “Judecata Bisericească s-a autosesizat la declaraţiile de săptămâna trecută ale episcopului de Bălţi, PS Marchel, care chema lumea să susţină protestele Comitetului pentru Apărarea Democraţiei şi a Constituţiei (CADC), condus de Iurie Roşca, şi se arăta pregătit să organizeze manifestaţii similare la Bălţi. În replică, episcopul afirmă că instanţa bisericească nu are nicio atribuţie de a-i judeca spusele, iar Mitropolia Moldovei promite că, în zilele următoare, îşi va anunţa poziţia în această privinţă. „Nici episcopul, mici mitropolitul, nici patriarhul nu au dreptul să facă politică”, a declarat pentru TIMPUL şeful Judecăţii Bisericeşti, pr. Agafonic Potoroacă, după ce s-a autosesizat la declaraţiile recente ale PS Marchel. Cu toate acestea, el spune că va putea să ia o decizie în acest sens numai după şedinţa Sinodului Mitropolitan. Întrebat dacă clericilor li se permite să-şi facă publice simpatiile politice în situaţia în care nu suntem în campanie electorală, pr. Agafonic a precizat: „Simpatia este una, iar aberaţiile şi amestecul direct în politică sunt alta. Ştiu că PS Marchel a lăudat până acum comuniştii, dar lauda de sine nu miroase a bine… Şi până la asemenea aberaţii încă nu a ajuns”. Membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, din care fac parte toţi ierarhii Mitropoliei Moldovei, se eschivează să aprecieze comportamentul acestuia. Cel mai deschis este episcopul de Edineţ şi Briceni, PS Nicodim: „Eu în politică nu mă amestec şi nici n-am nevoie. Dar nu-i bine…”. Secretarul Mitropoliei, pr. Vadim Cheibaş, recunoaşte că a avut o discuţie la acest subiect cu mitropolitul Vladimir şi a promis că, în scurt timp, Mitropolia va emite un comunicat de presă în legătură cu declaraţiile episcopului de Bălţi.”

   totuşi, cine este Pr.Agaton?
   că şi Pr.Ilie din Rusia se pretinde a fi stareţ, doar că binecuvintează să fie primite coduri, cipuri şi globalizarea cică e un proces binevenit.

  • Iurie

   mai in scurt , cu forma 9 te poti angaja oficial la lucru fara probleme , daca esti bun , vei fi chemat ! nu tre sa ne niorlaim: – ca of cu forma 9 vom ramane fara serviciu , nui adevarat ! daca doresti se poate , desigur totul cu ajutorul lui Dumnezeu ! important sa nu fim lenesi , da un pic mai multa umblatura dar se poate ! , din experienta proprie , 2 zile am luptat cu victoriabank sa imi primesc salariu prin ei cu f9 , apropo juristul mi-a spus ca cu 9 luni in urma o fata a incercat sa ridice salariu prin f9 si ei i-au refuzat fiindca nu a insistat , deci 2 zile juristul de acolo s-a incapatinat dar pina la urma am cistigat , s-a primit , alta banca alta experienta 20 de minute de spor cu juristul de la eurocredibank s-a primit , la Moldata 10 minute de spor ca sa imi pot procura sait pe numele meu fara idnp , cu angajarea am fost angajat cei drept cu contract partial ‘drepturi de autor’ la o televiziune cu capital strain cu Forma9 , acum nu demult am trimis cv la o alta televiziune si m-au chemat tot l-eam dat forma 9 . Am si permis de conducere fara idnp , livret militar cind solicitam rugam sa ni se dea fara cod ! am inteles ca si polita medicala poti avea fara idnp dar pe asta inca no am . Doamne ajuta ! dac cineva are ceva intrebari si pot ajuta ma pot imparti cu experienta proprie [email protected]

  • Olga

   Natalia, tu toate documentele ti le schimbasi fara IDNP? Iata nici eu nu stiu ce e de facut cu diploma de universitate, certificatul de casatorie, etc… Unde e unul nu e putere, unde-s 2 puterea creste.. Asa ca, fratilor, trebuie sa fim uniti, ca sa ne intarim …Doamne ajuta!

  • natalia

   Diploma e fara IDNP, dar certificatul de divort e cu nr, la fel si CPAS-ul, inseamna ca trebuie sa ma interesez ce e de facut cu ele. Referitor la polita de asigurare medicala solicitati de la locul de munca sa v-o schimbe, nu mergeti personal, fiindca cei de la agentie nu lucreaza cu persoane fizice ci doar cu cele juridice, dar nu o sa intalniti probleme, doar ca o sa fie necesar sa o schimbati in fiecare an, iar in caz de foaie de boala sa concretizati faptul ca sunteti angajat, fiindca ei o confunda cu cea pentru neangajati. In rest nu vă deosebiți cu nimic de cei cu IDNP. Oriunde mergeți nu va pierdeti cumpatul, ci zambind, cu calm, insistati sa vi sa se presteze toate serviciile, eu asta fac si niciodata nu am ramas nesatisfacuta, desi recnosc uneori dureaza mai mult decat ar fi trebuit, dar ma repet, insistati cu calm.
   Olga iti multumesc ca m-ai facut sa ridic toate actele si sa verific, certificatul si cpas-ul le facusem inainte si din cauza ca nu ma folosesc de ele nu am observat ca au codita 🙂
   Doamne ajuta la toti

 23. Ecaterina

  Slava, te rog frumos, mai scrie-ne din experientele tale. Avem nevoie de sfaturi. Eu sunt din București și aici sunt puțin izolată. Nu știu încă cum voi reuși să mă „lipesc” de o comunitate. Știu deja mai multe grupuri de creștini, dar nici una din ele nu vorbește despre cipuri, despre lepădare sau retragerea în mici comunități. Este incredibil cum se agață de viețile lor scurte. Cum spune și Sfânta Scriptură „Cine crea să își scape viața lui și-o va pierde”. Am nevoie de sfaturi. Te rog din suflet, dacă cunoști pe cineva din Româia pune-mă în legătură cu acea persoană. Eu sunt foarte hotărâtă să plec din București, dar nu știu încotro să o iau de una singură.
  Această rugăminte o pun tuturor. Ajutați-mă cu orice sfat.
  Mulțam frumos.

  Vă mulțumesc tuturor pentru împărtășirea experiențelor voastre. „Apărătorule”, ar trebui să faci special un articol pe această temă, unde să găsim cu toții informațiile de care avem nevoie, iar oamenii să scrie – atât cât își permit – din experiențele lor și sfaturile lor.

  Doamne ajută.

  Răspuns
 24. mihaelmarius

  Teodor Stela (crestinul orthodox ) “…cred ca sunt masoni in sutana pt ca masonii , vrajitorii si ereticii sar 3 m in sus sau in jos cand aud de Sfantul Parinte Arsenie Boca
  MaRe atentie ,caci viclenia fiarei este mare” – asculta-ti sfatul si fii atent… pe ce te bazezi ca CINE NU-I bOCAIT E MASON si eretic si vrajitor ? Daca nu-ti poti dovedi aberatia, MERGI TU IN IAD CU CEI PE CARE-I BOCAIESTI?

  Răspuns
 25. BOBI

  TOTI POPII AU CARDURI , BULETINE SI PASAPOARTE CU COD DE BARE SI CIP URI !

  Răspuns
 26. Bogdan

  Lasa ca vine el Semnul. Chit ca o sa le mai ia niste ani sa-l aduca pe cel foarte real (nu cum I s-a intamplat barbatului din Rusia cu semnul de pe frunte, care o fi corectabil pe la Athos), dar cand o sa vina Semnul ala real, cipul care modifica ADN-ul…, atunci o sa vedem cum o sa faceti voi distinctia intre aia care iau Semnul si infaptuiesc pacatul contra Sf. Duh, si aia care au CNP/IDNP/buletin cu cip, dar totusi rezista si nu-l iau. Si daca omul “rabda pana la sfarsit” si nu-l ia, si termina ori executat, ori mort de foame, frig sau sete – Doamne, mai bine executati decat asa – atunci cum mai reconciliati statutul de “lepadat de Hristos” dar totusi “care a rabdat pana la capat” ? Evident ca cele doua sunt ireconciliabile si scot in evidenta falsitatea primei pozitii. O stranie indaratnicie a Bisericii sa extinda cumva pacatul din Apocalipsa si la documente – ce conteaza ca Hristos nu i-a spus Teologului, poate o fi uitat – dar fara sa si modifice textul, ca sa nu cada sub blestem. Doar ca n-o sa mai aveti nici site-uri nici servere atunci, si o sa va ganditi numai “unde stam”, “ce mancam”. Doar ca multi o sa ne aducem aminte ce ati facut si cat oprobiu ati aruncat pe credinciosi pentru ceva ce se afla in mod flagrant in afara textului. Ratiunea Semnului este aceea de a se afla pe corp, pentru ca omul nu vine in lume cu documente, ci se naste doar cu corp. Deci un Semn este o alterare a corpului primit, o incalcare a interdictiei Vechi-testamentare a tatuarii (“Sa nu va faceti semne pe corp pentru morti/Eu sunt Domnul”), o marcare cu Semnul potrivnicului, si dincolo de asta, o profanare genetica, ireversibila, a Templului Duhului Sfant, care devine astfel ilocuibil de catre Duh, ceea ce atrage imposibilitatea mantuirii. Dar cred ca deja e prea mult pentru nivelul discutiei.

  Răspuns

Urmăritori / Pingbacks

 1. Numele cifric – Lepădare de Hristos! – Sabia Adevărului - […] IDNP – Lepădare de Hristos | Apărătorul […]

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.