Antihristul vine din adîncul pămîntului, precum «o altă fiară, ridicându-se din pământ, aşa după cum descrie sfîntul Ioan Teologul în Apocalipsă, cap. 13, par. 11 etc.

În sala de întruniri a Consiliului Mondial al Bisericilor (C.M.B.), la Centrul, deci, care facilitează şi co-ordonează unirea tuturor bisericilor, există o tapiţerie de dimensiuni uriaşe cu icoana lui antihrist care va veni pentru a unifica întreaga lume.

Înainte de a analiza icoana lui antihrist, să ne uităm la emblema C.M.B., care prezintă un interes deosebit şi asta deoarece a fost modificată. Pe emblema anterioară era desenată o barcă pe ape, care avea o cruce în loc de catarg, avînd ca „boltă” cuvîntul „OIKOUMENE”, care nu este altceva decît cuvîntul grecesc „ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ” (lumea [întreagă] – n. trad.).  Acum barca şi apa au fost înlocuite de un şarpe. Şarpele este reprezentat de linia sinuoasă, care, se vede clar, are cap şi coadă. Cuvînt grec ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ – OIKOUMENE -, prin care se subînţelege ecumenismul şi religia mondială unică, rămîne la locul lui proeminent.

Să ne îndreptăm acum atenţia la covorul de dimensiuni uriaşe, cu icoana brodată, ci nu pictată, care-l reprezintă pe antihrist, unde la stînga se află viţa de vie, iar la dreapta smochinul. Pe bucata de pămînt înverzit, înconjurat de apă (şarpele care-şi mănîncă coada), se află toate „bisericile” reprezentate de clădirile cu caracteristicile arhitectonice specifice fiecărei religii.

În partea de sus a tapiţeriei cu o suprafaţă de cca 50m2, la dreapta şi la stînga lui antihrist sînt două litere. „X” şi „C” (din alfabetul chirilic = H şi S din alfabetul latin – n. trad.), adică numele lui Hristos după cum este înscris pe icoane. Antihristul se iveşte între acestea, despărţind numele lui Hristos, aşa cum ni ne arată în textul Apocalipsei lui Ioan, unde numele fiarei este „χξς” (unde „ς” este „C” mic – n.trad.) Litera „ξ”, care simbolizează optic şarpele, desparte numele lui Hristos, „χς”.

La piciorul care este în faţă, dreptul, cele trei degete mijlocii sînt mai lungi decît cele două de pe extreme. Nu există nici un om cu astfel de picioare. În artele frumoase, de exemplu, laba piciorului omenesc este reprezentată într-un mod anume, dar astfel de labă vedem pentru prima oară. Aşa că avem de-a face cu un anumit fel de om, unicat.

Antihristul fiind, prin natura lui, împotriva lui Dumnezeu, va face totul pe dos! Prin urmare şi îngerii lui vor fi simbolizaţi altfel. Pe tapiţerie există doi îngeri. Unul e bărbat, iar celălalt, femeie. La stînga este cel de parte bărbătească şi la dreapta cel de parte femeiască, deoarece acela din dreapta are cap mai mic decît cel din stînga, avînd de-asemenea şi piept mai proeminent. Cît despre degetele de la picioarele îngerilor, acestea sînt normale, pe cînd cele ale lui antichrist, după cum va fi arătat mai jos, nu sînt.

În mijlocul bisericilor (în sensul de clădiri – n.trad.), reprezentate grafic stă scris în limba greacă «ΙΝΑ ΠAΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙΝ» Fraza este luată de la Evanghelia după Ioan, Cap. 17: 21, iar «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» înseamnă “pentru ca toate să fie una”. Adică, globalizare cu un conducător mondial, antihristul, care vrea să-I ia locul Lui Hristos în inimile oamenilor.

Continui descrierea icoanei, iar la sfîrşit voi descrie trupul lui antihrist care prezintă un interes deosebit. Pe tapiţerie pare că antihrist vine din cerul deschis. Nu vine, însă, din cer – noi avem această prejudecată, avînd în minte icoana lui Hristos -, ci din ceva mult mai prozaic. Dacă ar fi fost din cer, cerul din spatele său ar fi fost curat şi luminos, iar nu cu umbre. Această formă din care se iveşte antihrist este… Am s-o descriu cu cuvintele lui D. Brown.

Este ceea ce caracterizează „feminitatea, natura feminină şi reproducerea”. Deoarece NOM (Noua Ordine Mondială) doreşte să o „învie” pe Sfînta Femelă, pe Marea Zeiţă, pe Zeiţa Peştilor, pe Sekina cu cîte şi mai cîte alte nume o avea ea. Din acest motiv intrarea la toate catedralele catolice (papistaşe) au această formă. Aşa scrie D. Brown care ştie ce scrie. Pînă şi în zilele noastre există religii care elogiază în mod special această parte a corpului feminin, omagiind în acest fel pe zeiţa din vechime, aşa cum se face, de exemplu, în India.

Antihrist, cel care face totul pe dos, va avea mamă, din moment ce Hristos are Tată.                   

Pe tapiţerie vedem de asemenea, deasupra lui antihrist, o zburătoare care coboară cu viteză, în „picaj” (după cum se poate vedea şi pe crucea Papei), care ne trimite cu gîndul la porumbelul care simbolizează Duhul cel Sfînt. În imaginea respectivă zburătoarea nu este însă porumbel, deoarece porumbeii nu au coada despicată. Se aseamănă mai degrabă cu un peşte înnaripat, decît cu un porumbel. În cioc, „porumbelul” ţine ceva care este Lilith, Nibiru sau cine ştie ce altceva. Aceasta se deduce logic din moment ce aura lui antihrist nu este aură ci două jumătăţi: de Soare şi, respectiv, de Lună. Cunoscutul simbolism bipolar care este găsit în anumite săli/spaţii publice. Nimic nu este lăsat la întîmplare.

Acum să aruncăm o privire la caracteristicile trupului lui antihrist. El este hermafrodit, mascul-femelă, după cum hermafrodit este şi Iahve. Credeţi că în mod întîmplător NOM alienează înfăţişarea normală a oamenilor, prin intermediul modei, recrutînd  diverşi „zăluzi”? Felul de a arăta, îmbrăcămintea, comportamentul, operaţiile estetice care schimbă înfăţişara naturală a oamenilor, se înfăptuiesc conform planului, în scopul de a se ajunge „după chipul şi asemănarea” noului dumnezeu.

Caracteristica principală a corpului lui antihrist este asimetria, posedînd totodată trăsături masculine şi feminine. Poate că la prima privire pare simetric, dar realitatea este alta. Să analizăm însă trăsăturile începînd de la picioare către în sus.

La nivelul coapselor, partea dreaptă prezintă o proeminenţă osoasă oarecum ţuguiată, un pic mai jos de mijloc. În partea stîngă, coapsa prezintă o proeminenţă arcuită, mai amplă şi mai evidentă, care se află sub nivelul celei de pe partea dreaptă, element care este apanajul corpului femeiesc. În partea dreaptă este corpul masculin, iar în partea stîngă, cel feminin.

În regiunea trunchiului, forma corpului nud de la subţiori în jos, pînă la coapse, are arcuiri diferite. Partea dreaptă este masculină, iar partea stîngă, feminină. Aceasta se întîmplă pentru a putea fi justificate mamelele. În partea dreaptă se află mamela masculină, iar în partea stîngă, cea feminină.

Umerii sînt de asemenea diferiţi. Cel drept este arcuit, adică este femeiesc, iar cel stîng este mai dezvoltat şi mai puternic cum este cazul la bărbaţi. Cît despre degete, cele de la mîna stîngă, bărbătească, sînt mai mari şi mai robuste decît cele de la mîna dreaptă.  La nivelul umerilor: partea stîngă, bărbătească, iar cea dreaptă femeiască. Părul onduit prins în coadă, care este o trimitere la un anumit trib, se află înspre partea Lunii, iar niciunul dintre aceste detalii nu este aleator.

Şi acum ochii… Ochii lui antihrist sînt diferiţi unul de celălalt (după cum întîlnim şi la cel reprezentat pe crucea Papei). Ochiul drept este rotund, iar cel stîng lunguieţ. Diferenţa dintre ochii antihristului este una dintre caracteristicile fundamentale ale înfăţişării acestuia. Profetul Esdra ne scrie cu privire la înfăţişarea lui antihrist, într-o carte pe care nu trebuie (nu este bine, nu este permis), să o cunoaştem, că ochiul drept al lui antihrist va fi ca steaua ce răsare dimineaţa, iar celălalt inexpresiv (nemişcat, rece).

„Ca stea ce răsare dimineaţa”, scrie profetul. Cu acest simbolism puternic ne întîlnim în fiecare zi. Catolicii numesc Paştele, „Easter”, „East” însemnînd Răsărit, ochiul Iluminaţilor, Zori Aurii, fotografii ale celebrităţilor cu un ochi acoperit etc.

Nedumerirea [următoare] este cu totul îndreptăţită. Oare ce simt sfinţiţii slujitori ai Bisericilor lui Hristos cînd se duc la CMB şi văd această icoană?

Cristos Mangiaris