Iată de ce Papa este „omul fărădelegii” și „fiul pierzării”(2 Tesaloniceni 2:3):

Redăm înfiorătoarea DOGMĂ DEMONICĂ, pentru a înțelege cine este papa, conform CONCILIULUI I VATICAN – 1870 (dogma infailibilității și a primatului papal):

  • Papa nu se poate înșela și nu poate face vreo greșeală:
  • Papa Romei este om dumnezeiesc și Dumnezeu omenesc, de aceea nimeni nu-l poate judeca sau condamna;
  • Papa a dobândit dumnezeiasca stăpânire, care este nelimitată;
  • Pentru papa sunt posibile pe pământ, exact cele care sunt posibile în cer pentru Dumnezeu;
  • Toate au fost supuse stăpânirii și voinței papei și nimeni și nimic nu i se poate împotrivi;
  • Dacă papa a atras cu sine în iad milioane de oameni, nimeni dintre ei nu va avea dreptul să-l întrebe :” sfinte părinte de ce faci aceasta ?”;
  • Papa este infailibil precum este și Dumnezeu și are puterea sa facă orice face Dumnezeu;
  • Papa poate schimba firea lucrurilor, poate face orice din nimic.

El are puterea de a face din minciună adevăr, are puterea să facă orice-i este plăcut, chiar împotriva adevărului, în afara adevărului și în ciuda adevărului;

– Poate formula obiecții împotriva posturilor și a poruncilor pe care le-au dat ei. (se referă la Sfinții Părinți – n.n.)
– El are dreptul și puterea să îndrepte Noul Testament, orice consideră necesar.
– Poate schimba chiar și Tainele care au fost rânduite și instituite de Iisus Hristos;

El are o astfel de putere în Cer, încât poate proclama sfinți pe oricine vrea dintre cei morți, chiar și împotriva tuturor convingerilor din exterior și în ciuda părerilor cardinalilor și episcopilor care ar cugeta să se împotrivească la aceasta;

– Papa are stăpânire asupra Purgatoriului și a Iadului;
–El este stăpânul lumii. Cu nelimitata sa putere, el le săvârșește pe toate potrivit voinței sale și are puterea să săvârșească mai mult decât cunoaștem noi;
– Stăpânirea papei nu are măsură nici limită.
– Papa este Vicarul lui Dumnezeu și care neagă acest lucru este un amăgitor;
– Papa este locțiitorul lui Dumnezeu și stăpânește asupra îngerilor buni și răi;
– Orice lucru care se săvârșește cu puterea papei este săvârșit de Dumnezeu;
– Pe papa nu-l poate judeca nimeni, deoarece s-a spus că cel duhovnicesc le judecă pe toate și nu este judecat de nimeni.

Puterea și stăpânirea sa se prelungesc asupra celor duhovnicești, celor pământești și celor de dedesubt;

– Papa este asemenea lui Hristos, căci în trupul său trăiește Duhul Sfânt;
– Papa este domnul tuturor și cauza oricărei cauze.
– Papa este mirele și capul bisericii universale;
– El este atotputernic căci înăuntrul său există toată plinătatea puterii și stăpânirii;
– Papa este mai presus decât Apostolul Pavel, pentru că potrivit cu chemarea sa stă la același nivel cu Apostolul Petru.

Din această pricina poate sa nu fie de acord cu Epistolele Sfântului Apostol Pavel si să dea porunci potrivnice acelora;

–Dacă papa pronunță o hotărâre împotriva judecății lui Dumnezeu, atunci judecata lui Dumnezeu va trebui îndreptată și schimbată;
– Papa este lumina adevărului și reflecția lui;
– Papa este totul peste toate și pe toate le poate.

Preluat din Scrisoare deschisă a diasporei ortodoxe către ierarhia BOR: Sărutarea mâinii papei reprezintă sărutarea ghearei Antihristului!