Un alt sfînt din pustia Egiptului a spus: „Pînă nu vei rămîne în lume numai tu și Dumnezeu, nu vei avea liniște”.

Liniștea sufletească este o stare desăvîrșită pe care o imprimă credința că Dumnezeu este pretutindeni și toate le împlinește. „Pacea Mea o dau vouă, nu precum vă dă lumea vă dau Eu”, a zis Hristos. Există și o pace lumească pe care ne-o conferă banii și siguranța garantată prin poliție și legi. Confortul și securitatea au devenit criteriile majore după care este judecat nivelul de trai al unei țări. Acesta este raiul lumesc, pacea pe care o dă lumea. Totuși Hristos ne promite o altă pace. Despre ce fel de pace este vorba?

Prorocul David ceartă pe cei care se încred în pacea promisă de conducătorii lumii, pe care îi numește boieri: „Nu vă nădăjduiți în boieri, în fiii oamenilor, întru care nu este mîntuire, ieși-va duhul lor și se va întoarce în pămînt, în ziua aceea vor pieri toate gîndurile lor”.

Voi, cei care vă încredeți atît de mult în oameni care, ca și voi, își vor da duhul, pe cine propovăduiți? Pacea voastră se clatină odată cu ei și dacă tușește stăpînul vostru vă ia frica pentru casa voastră că veți rămîne fără muncă.

Iată de ce a zis sfîntul egiptean că pînă nu rămîi în lume doar tu și Dumnezeu nu vei avea liniște, adică toată încrederea și așteptarea să fie la Dumnezeu, nu la oameni, care sînt schimbători și prin schimbarea lor te tulbură și pe tine.

Nimic mai de preț decît pacea lui Hristos, „pacea care covîrșește toată mintea”, singura stare din care omul poate gîndi și acționa liber.

Bună dimineața dragii mei. Pace tuturor!

Autor: Savatie Baştovoi, https://www.facebook.com/savatie/posts/3242463259179644