Creează holograme prin programul blue beam, ca să ne arate „revelații” mincinoase la ,”apariția ” antihristului!!! Ca să credem tuturor minciunilor diavolului! Atenție, astăzi slugile satanei lucrează cu o cumplită mânie și viclenie!!!

https://www.facebook.com/1823387357968012/videos/1827475447559203/