lagar de concntrare elecronicPriorităţile agendei de e-transformare a Guvernului pentru anul 2014 au fost discutate astăzi în cadrul unei şedinţe comune dintre reprezentanţii instituţiilor statului, ai comunităţii donatorilor şi ai mediului de afaceri. De asemenea, au fost prezentate serviciile electronice care vor fi lansate pe parcursul anului curent, informează MOLDPRES cu referire la Biroul comunicare şi relaţii cu presa de la Guvern.

„Contăm pe deschiderea mediului de afaceri în aplicarea agendei de e-transformare a Guvernului, în utilizarea serviciilor electronice noi lansate cu intenţia de a simplifica interacţiunea cetăţenilor şi domeniului de afaceri cu autorităţile publice, dar şi pentru a elimina riscul corupţiei”, a menţionat Premierul Iurie Leancă.

Directorul Executiv al Centrului Guvernare Electronică, Stela Mocan, a subliniat că Executivul îşi propune să utilizeze avantajele oferite de tehnologiile digitale pentru a ridica nivelul de confort şi eficienţă în interacţiunea mediului de afaceri cu instituţiile statutului.

Pe parcursul anului 2014, Guvernul va lansa un şir de servicii electronice destinate mediului de afaceri: e-factura fiscală (februarie 2014), registrul electronic al controalelor de stat (martie 2014), e-autorizaţii de transport (iulie 2014), e-autorizaţii de folosinţă a apei (iulie 2014), serviciul de vămuire electronică fiind deja lansat şi în fază de proiect-pilot. De asemenea, în acest an se va începe digitizarea altor servicii, cum ar fi sistemul e-ANSA, privind managementul activităţii de supraveghere import-export în contextul asigurării cerinţelor sanitare şi fitosanitare; un sistem informaţional pentru înregistrarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a imobilului, de e-achiziţii publice, dar şi crearea sistemului informaţional „e-Autorizaţii de desfăşurare a activităţii de comerţ în baza ghişeului unic”. Propunerile reprezentanţilor mediului de afaceri prezenţi la şedinţă vor fi luate în calcul pentru a fi aplicate.

În acelaşi context, Guvernul a demarat implementarea platformei de interoperabilitate, care va facilita schimbul de date dintre autorităţile publice şi va contribui la oferirea serviciilor publice de calitate, inclusiv în format online.

Executivul oferă mai multe servicii electronice destinate mediului de afaceri: e-Servicii fiscale, e-Licenţiere, e-CNAM, e-CNAS. Au fost aplicate mai multe platforme de e-guvernare: Mpay, Mpass, MCloud, Semnătura Digitală Mobilă, reutilizate la nivel sectorial pentru a oferi servicii electronice cetăţenilor şi businessului în diverse domenii. Acestea sînt deschise pentru reutilizare şi de către sectorul privat pentru a facilita transformarea digitală a economiei.