Guvernul a aprobat Hotărârea cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP),  incluzând regulamentul, structura și organigrama acesteia.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) îşi schimbă denumirea în Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP), conform obiectivului reformei guvernamentale privind atingerea unui nivel înalt al eficienţei controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum şi micşorarea impactului asupra mediului de afaceri, scrie evzmd.md

În contextul reformei organelor de control, APCSP a preluat patru unităţi de funcţii în domeniul siguranţei ocupaţionale de la Inspectoratul de Stat al Muncii şi alte cinci unităţi de personal de la Agenţia Turismului.  Astfel, APCSP a preluat funcții de control privind securitatea și sănătatea în muncă în unitățile de producere şi de prestări servicii de la Inspectoratul  de Stat al Muncii; controlul serviciilor turistice de la Agenția Turismului și supravegherea și controlul de stat în domeniul jocurilor de noroc.

În acest context, Agenția urmează să își exercite funcțiile în domeniul supravegherii pieței privind produsele nealimentare şi conformității serviciilor, inclusiv turistice, de asemenea, privind protecția consumatorilor, a siguranței ocupaționale, supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc, precum și în domeniul metrologie și respectării condițiilor de licențiere conform domeniului aferent.

În cadrul Agenției va funcționa un Consiliu de soluționare a disputelor, care va examina petițiile și cererile de contestare depuse de persoana supusă controlului, relevă serviciul de presă al Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Efectivul limită al instituției va cuprinde 67 de unități de personal, care urmează să asigure exercitarea activităților necesare pentru realizarea funcțiilor stabilite de Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.