Selectați pagina

Formular pentru părinţii cu copii la şcoală, pentru asigurarea începerii și petrecerii anului școlar în cele mai bune condiții

Formular pentru părinţii cu copii la şcoală, pentru asigurarea începerii și petrecerii anului școlar în cele mai bune condiții

Indemnam parintii sa descarce acest formular, sa il semneze si sa-l transmită spre examinare Ministerului Educației de la Chișinău, pe adresa online sau adresa postala.

 

Către: Ministerul Educației, Cutlurii și Cercetării
Subiect: Memoriu către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

În atenția
Domnului Igor Șarov, ministru al Misterului Educației, Culturii și Cercetării
Subsemnatul/a,_____________________________, domiciliat/ă în localitatea _________________, raionul/municipiul ____________________, adresa mail _____________ _____________,

În temeiul dreptului de a depune petiții și memorii, vă solicit să depuneți toate diligențele pentru asigurarea începerii și petrecerii anului școlar 2020 – 2021 în cele mai bune condiții, în contextul excepțional în care ne găsim, cu valențe potențial contagioase asupra beneficiarilor direcți ai contractului educațional cu instituția reprezentată de dumneavoastră.

Astfel, conform Codului educației al R. Moldova nr. 152/2014, completat și modificat ulterior, art. 7, lit. b – principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice, lit. d – principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia, lit. f. – principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţămînt și lit. o – principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori sociali interesaţi, vă solicit următoarele:

Având în vedere ultimele Hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și actele adoptate de MECC în vederea stabilirii normelor și măsurilor pentru începerea anului școlar 2020-2021, constat nerespectarea următoarelor prevederi:

1. Sub aspect juridic

Condiționați primirea elevului în colectivitate prin completarea de către părinte a unei declarații pe proprie răspundere, fapt ce contravine art. 54 din Constituția R. Moldova care prevede că restrângerea unor drepturi și libertăți se poate face prin lege, nicidecum printr-un ordin comun de ministru.

Obligați la purtarea unor măști de protecție de către elevi și profesori pe tot parcursul actului didactic, dar nu le puteți asigura gratuit, fapt ce contravine art. 35, alin. 4 din Constituție care precizează că învățământul de stat este gratuit, conform legii.

De asemenea, raportat la același aspect, nu s-a dovedit științific utilitatea purtării măștii medicinale în prevenirea combaterii virusului Sars-cov 2, având în vedere faptul că înseși cutiile care conțin produsele enumerate fac referire la ineficiența acestora privitor la virusul sus-menționat.

De asemenea, în Republica Moldova, nici executivul și nici legislativul nu au declarat printr-un act normativ epidemie la nivel national.

La acest moment, dreptul de opțiune privind opțiunea părintelui nu este reglementată prin emiterea unor norme clare, astfel că trebuie să existe precis și fără echivoc precizarea că se poate opta pentru modul de prezență efectiv în școli sau modalitatea on-line, pe baza unui protocol asumat.

Referitor la modalitatea on-line, aduc în vedere faptul că acordarea de tablete doar unui număr limitat de elevi constituie o discriminare și o limitare de la asigurarea unui cadru unitar al procesului de învățământ, prevăzute prin art. 35, alin.1 și alin.4 din Constituție.

2. Sub aspect funcțional se impun următoarele considerații:

Din punct de vedere psiho-emoțional, socializarea și transmiterea directă a informațiilor către elevi, cu empatie creează premisele unei educații valide, fapt ce conduce la concluzia că modelul școlii cu prezență fizică este vizibil mai avantajos fată de modelul on-line.

Regulile de prevenire și limitare a răspândirii virusului implementate în școli să fie decente, de bun simț, conform recomandărilor specialiștilor, nicidecum împovărătoare și panicarde, de natură a crea disfuncții de adaptare la cerințele școlare ale celor din clasele mici.

Pentru implementarea măsurilor propuse în proiectul de ordin comun este necesară alocarea de fonduri pentru susținerea predărilor on-line, acolo unde este cazul, cu tehnologie corespunzătoare.

Suplimentarea personalului didactic si auxiliar, precum și suplimentarea bazei și infrastructurii didactice, cu proiecte de investiții rapide și concrete, în sprijinul dezideratelor urmărite.

Tranșarea corectă a efectuării triajului epidemiologic, anume de către personal specializat, nu de către părinți, la domiciliu, empiric și irelevant.

Supunerea acestor aspecte se va susține prin acțiuni viitoare, în caz de neluare în considerare a acestor drepturi conferite prin lege beneficiarilor actului educațional.

Data: __/____/2020//

Subsemnatul/a _________________

Formularul poate fi descărcat accesînd acest link.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *