betivaniÎn perioada ianuarie-iulie 2016, exporturile de mărfuri au totalizat peste un milion de dolari, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 7,5%. Exporturile de mărfuri autohtone a constituit 672,8 mil. dolari (62,8% din total exporturi), fiind în scădere cu 11,5% faţă de ianuarie-iulie 2015, care a determinat reducerea pe total exporturi cu 7,6%, anunță Biroul Naţional de Statistică (BNS).

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 398,3 mil. dolari SUA (37,2% din total exporturi), majorîndu-se cu 0,4% comparativ cu ianuarie-iulie 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deţinut 24,3% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esenţiale – 12,9%.

În ianuarie-iulie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de legume şi fructe (-36,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-48,5%), produse medicinale şi farmaceutice (-50,4%), seminţe şi fructe oleaginoase (-13,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-25,3%), maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (-4,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-7,5%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-48,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 12,0%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (de 1,7 ori), mobilă şi părţile ei (+26,8%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), vehicule rutiere (de 2,0 ori), produse chimice organice (de 4,7 ori ), îmbrăcăminte şi accesorii (+3,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+6,3%), încălţăminte (+20,9%), animale vii (de 3,1 ori), care au atenuat scăderea pe total exporturi cu 6,2%.

Importurile de mărfuri, în ianuarie-iulie 2016, s-au cifrat la 2183,2 mil. dolari SUA, nivel mai inferior cu 6,1%, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

În ianuarie-iulie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 s-au redus importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-31,6%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-22,7%), legume şi fructe (-24,3%), maşini şi aparate electrice (-9,3%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-43,1%), produse medicinale şi farmaceutice (-11,0%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-16,6%), metale neferoase (-25,9%), fier şi oţel (-12,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-15,5%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 9,2%.

Totodată, au sporit importurile de fire, ţesături şi articole textile (+22,8%), vehicule rutiere (+16,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+18,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+35,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,4 ori), cauciuc prelucrat (+13,5%), piele şi blană prelucrate (+21,8%), seminţe şi fructe oleaginoase (+21,6%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+40,4%), atenuînd astfel micşorarea pe total importuri cu 3,7%.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iulie 2016 mărfuri şi produse în valoare de 47,0 mil. dolari SUA, cu 9,7% mai mult faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiţionată, în principal de creşterea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+4.8%), cărora le-au revenit 85,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

Sursa: realitatea.md