Selectați pagina

Există motive de îngrijorare în ceea ce privește calitatea aerului în țara noastră

Există motive de îngrijorare în ceea ce privește calitatea aerului în țara noastră

În cadrul ședinței publice din 30 noiembrie, Curtea de Conturi a examinat raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în R. Moldova.

În conformitate cu Programul activității de audit public extern al Curții de Conturi, misiunea de audit al mediului privind calitatea aerului atmosferic a fost inițiată și realizată în premieră în vederea evaluării domeniului prin prisma eficacității cadrului național de politici și eficienței activității instituțiilor statului, implicate în protecția și combaterea poluării aerului în R. Moldova. Administrarea în domeniul protecției aerului atmosferic se efectuează de Guvern prin intermediul Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, precum și a autorităților administrației publice locale, scrie timpul.md

Auditul a avut ca scop evaluarea eficacității politicilor în domeniul protecției aerului, precum și eficienței potențialului instituțional în gestionarea domeniului aerului. În cadrul acestei misiuni, auditul și-a propus ca obiectiv de a răspunde la următoarea întrebare generală: ,,Asigură politicile naționale existente un sistem de management integrat al calității aerului? Sunt acestea efective și eficiente în raport cu cadrul juridic comunitar?”.

Examinând rezultatele auditului, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente în ședința publică, Curtea de Conturi a constatat că, în R. Moldova există motive de îngrijorare în ceea ce privește calitatea aerului. Ținând cont că economia țării noastre este în dezvoltare continuă, aerul reprezintă unul din domeniile vulnerabile care poate fi afectat în mod disproporționat de puternic, astfel încât pe lângă beneficiile economice, nemijlocit, crește și nivelul de poluare. În aceste condiții sănătatea umană și starea mediului ce ne înconjoară sunt puse în pericol.

Activitatea de monitorizare a sistemului de sănătate în R. Moldova trebuie să se axeze pe evaluarea şi măsurarea efectelor poluării, iar implementarea unui sistem eficient de avertizare precoce pentru țară este de cea mai mare importanță, pentru a reduce vulnerabilitatea populației la efectele păgubitoare ale poluării aerului. În același timp, consolidarea eforturilor R. Moldova în vederea îmbunătățirii calității aerului în condițiile unor politici corecte va determina în mod progresiv apropierea de standardele europene de calitate.

Prin cercetarea problemelor din domeniu la nivel național, principalele vulnerabilități ce țin de asigurarea calității aerului în R. Moldova, identificate de audit, sunt lipsa unui sistem de management integrat al calității aerului, nearmonizarea cadrului juridic în domeniu cu cel comunitar, informarea ineficientă cu privire la nivelul real de poluare al aerului, coordonarea intersectorială deficientă, precum și degradarea sistemului de monitorizare a calității aerului.

În contextul celor expuse, Plenul Curții de Conturi concluzionează că politicile naționale existente nu asigură un sistem de management integrat al calității aerului, iar măsurile întreprinse de către responsabilii în domeniu nu sunt efective și eficiente. „Pentru excluderea problemelor identificate, sunt necesare acțiuni prompte în materie de remediere a deficiențelor constatate, de consolidare a capacităților instituționale, de asigurare a gestiunii durabile a domeniului, ceea ce va permite alinierea la standardele europene de calitate și resimțirea precoce a beneficiilor unui aer curat”, se menționează într-un comunicat de presă al Curții de Conturi.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *