Selectați pagina

Eutanasia a devenit un program oficial în sistemul medical canadian, denumit Asistență Medicală la Moarte (MAiD)

Eutanasia a devenit un program oficial în sistemul medical canadian, denumit Asistență Medicală la Moarte (MAiD)

Este încurajarea eutanasiei viitorul medicinei naționalizate?

“Atunci a zis Saul purtătorului său de arme: Trage-ţi sabia şi mă străpunge cu ea, ca să nu vină aceşti netăiaţi împrejur să mă ucidă şi să-şi bată joc de mine”. Purtătorul de arme însă n-a voit, căci se temea cumplit. Atunci Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea.” Cartea întâia a Regilor, Samuel 31:4 (Biblia Israelită™)

Pe măsură ce discuția politică în legătură cu viitorul sistemului de sănătate american devine mai intensă, subiectul implicit al eutanasiei apare în prim plan. Un rabin a remarcat că avortul și eutanasia sunt două fețe ale aceleiași monede, ambele distrugând relația dintre părinte și copil.

Un medic geriatru care se confruntă cu situații de final-de-viață în mod cotidian a rezumat legătura dintre medicina socializată și eutanasie.

“Pericolul medicinei naționalizate este că totul se află sub controlul altei persoane, nu neapărat al pacientului sau al familiei acestuia,” a declarat doctorul, care preferă să rămână anonim, pentru Breaking Israel News. “Motivația principală este economică și nu de sănătate. Eutanasia se încadrează în această mentalitate.”

În mod ideal, eutanasia este administrată la solicitarea pacientului prin mijloace pasive, întrerupând tratamentul necesar pentru continuarea vieții. Eutanasia poate fi efectuată și activ, prin injecția letală. Eutanasia pasivă voluntară este legală pe teritoriul SUA per Cruzan v. Director, Departamentul de Sănătate al Missouri. Atunci când pacientul își provoacă în mod activ moartea cu sprijinul unui medic, adesea este folosită sintagma “suicid asistat” ca înlocuitor. Suicidul asistat este legal în Elveția și în statele americane California, Oregon, Washington, Montana și Vermont.

Eutanasia non-voluntară este atunci când pacientul este incapabil să-și exprime consimțământul sau când este împotriva voinței sale. Acest lucru este tehnic ilegal în toate țările însă au fost cazuri în care statul și sistemul judiciar au uzurpat poziția părinților și au decis să eutanasieze un copil.

Gradul până la care medicina naționalizată poate prelua controlul asupra deciziei de a eutanasia a fost ilustrat grafic în cazul recent al lui Alfie EVANS, un băiețel britanic de aproape doi ani. Împotriva dorințelor părinților săi, spitalul în care acesta primea îngrijiri și-a retras suportul (tehnic) pentru viață. Părinții acestuia au fost îngrădiți de către instanțele supreme în a căuta îngrijire pentru Alfie în altă parte. Sistemul britanic de sănătate mono-plătitor a intrat în focuri în dezbaterea publică ce a urmat.

În discuții legate de reforma sistemului de sănătate, Canada este adesea oferită drept model al succesului medicinei naționalizate, însă subiectul eutanasiei este arareori dezbătut. Aspectul economic al eutanasiei aferent sistemului de sănătate publică al Canadei a fost subliniat într-un articol din 2017 din Jurnalul Asociației Medicale Canadiene. Articolul afirma că, dacă nivelul eutanasierii din Canada îl atinge pe cel al Belgiei și Olandei, ar putea face economii sistemului medical de aproximativ 139 milioane de dolari. Comparația a fost efectuată deoarece, la fel ca în cazul Canadei, mare parte din sistemul de sănătate din Belgia și Norvegia este mono-plătitor.

Se cuvine notat că Belgia dă voie suicidului asistat medical pentru pacienții nebuni, iar alte câteva state europene iau în calcul legislație pentru a permite acest lucru în cazul afecțiunilor psihiatrice incurabile, inclusiv autismul.

Luarea în calcul a costului reprezintă un factor major în decizia de a prelungi sau nu viața, de când studiul a arătat că în unele regiuni ale Canadei, mai bine de 20% din costurile sistemului sanitar au fost făcute cu pacienți care mor în șase luni deși aceștia reprezintă 1% din populație. În America, între 27 și 30 de procente din bugetul sănătății sunt cheltuite pe 5% din pacienții Medi-grijă care mor anual.

Eutanasia a devenit astăzi un program oficial în sistemul medical canadian, denumit Asistență Medicală la Moarte (MAiD). Afișe care oferă instrucțiuni pacienților despre cum să acceseze programul prin intermediul numărului său gratuit sunt dispuse proeminent în anumite săli de așteptare de la Urgențe, în unele spitale.

Țări europene cu sisteme naționalizate de sănătate adoptă eutanasia, iar multe lărgesc scopul suicidului asistat ca opțiune. În 2001, Olanda a devenit prima țară din lume care a legalizat eutanasia pentru pacienți care sufereau dureri insuportabile și care nu aveau șanse de vindecare. În Octombrie 2016, guvernul a propus o legislație care să permită oamenilor sănătoși în vârstă solicitarea de suicid asistat. Criticii au denumit legislația propusă “o pantă alunecoasă” care riscă să dea voie criteriilor financiare să ieftinească valoarea vieții umane.

Deși nu toate țările cu sistem de sănătate universal au legalizat eutanasia, toate țările care au legalizat-o (Olanda, Belgia, Columbia, Luxemburg, Canada, Elveția și Germania) au sisteme de sănătate universale. La această dată, sunt 6 state în SUA cu eutanasie legalizată.

Rabinul Yosef BERGER, preot al Mormântului Regelui David de pe Muntele Sionului, a citat ultimul vers din Psalmi pentru a evidenția cum fiecare clipă din viață este o oportunitate unică de a slăvi Creatorul.

“Toată suflarea să laude pe Domnul!” Aliluia! Psalmi 150:6

“Dumnezeu i-a dat suflare de viață omului”, a spus rabinul Yosef BERGER. “Scopul vieții este de a-l preaslăvi pe Dumnezeu. Orice reduce viața, reduce slăvirea Domnului și amână Mântuirea (Răscumpărarea). Eutanasia neagă sanctitatea inerentă a vieții, negând că viața provine de la Dumnezeu.”

Rabinul BERGER a menționat că copiii lui Israel trebuiau să fie robiți în Egipt timp de 400 de ani însă au fost în Egipt pentru mult mai puțin timp.

“Biblia descrie cum copiii lui Israel s-au înmulțit foarte”, a declarat preotul. “Această sporire a vieții, această dragoste față de viață, au scurtat exilul în Egipt. Faraon a încercat să prelungească exilul aruncând copiii de sex masculin în Nil, dereglând fertilitatea (sporul natural al) israeliților, astfel slăbind puterea vieții și sporind exilul.”

“Există o regulă simplă: orice sporește viața este de la Dumnezeu și-l aduce pe Mesia mai aproape” a spus BERGER. “Orice sporește moartea este exact opusul și-l amână pe Mesia.”

Rabinul Pinchas WINSTON, un autor proeminent al sfârșitului lumii, a subliniat că eutanasia este de fapt o parte a unei chestiuni mult mai largi care indică probleme în cultură.

“Această treabă este precum un termometru social care se ridică pe măsură ce oamenii îl elimină pe Dumnezeu din cadru”, a declarat rabinul WINSTON pentru Breaking Israel News. “Decizii de acest fel pot fi luate numai într-o realitate lipsită de Dumnezeu. <Uman> este definit de Dumnezeu. Oamenii, pe cont propriu, n-au habar despre ce înseamnă uman.”

“Suferința este o parte importantă din viață”, a mai spus WINSTON. “Poate fi dificil de acceptat, însă chiar și suferința este de la Dumnezeu. Adevărata omenie, adevărata milă și dragoste, sunt pe termen lung și pot dura ani pentru a da roade. A scurta acest lucru este dorința omului pentru confort, nicidecum o dorință de a fi uman. Tora luptă împotriva acestui lucru. Dacă-i iei omului divinitatea atunci nu mai rămâi decât cu o goană după confort.”

Rabinul WINSTON a atras atenția asupra unui tip tragic de eutanasie.

“Este de negândit, însă multe dintre aceste cazuri necesită ca un copil să-și exprime acordul pentru a-i fi ucis părintele,” a spus rabinul. “Societatea pare a se îndrepta în această direcție pe măsură ce legătura dintre părinte și copil o apucă pe o pantă greșită. Avortul înseamnă o mamă care își respinge copilul iar eutanasierea poate fi un copil care își refuză părintele.”

Rabinul WINSTON a scos în evidență că respectul față de părinți este una dintre cele zece porunci și este explicit legat de îndelungarea vieții.

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.” Ieşirea – a doua carte a lui Moise 20:12

Eutanasia devine o preocupare inter-religioasă. În Noiembrie, cea de-a 16-a Comisie Bilaterală dintre Rabinatul Șef al Israelului și Vatican s-a întrunit să discute tema “demnității umane cu referire specifică la copil” în învățătura catolică și iudaică.

“La această întâlnire, Papa a primit cu bucurie informația furnizată lui cu privire la o ciornă de document-poziție inter-religioasă asupra chestiuni de sfârșit-de-viață, cu trimitere specială la pericolele legalizării eutanasierii și a suicidului asistat medical în locul oferirii îngrijirii paliative și a respectului maxim pentru viața dată de către Dumnezeu”, se spune în declarație.

La o întrunire a Comisiei în 2006, participanții au condamnat în mod distinct eutanasia, denumind-o “arogarea umană ilegitimă a unei autorități divine exclusive de stabilire a clipei morții unei persoane.”

Sursa: https://www.breakingisraelnews.com/121480/euthanasia-future-socialized-medicine/

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.