ADRESARE (să se aducă la cunoștința tuturor creștinilor).

Episcopul de Bălţi: Votarea Convenţiei de la Istanbul declanșează procesul de destrăbălare a copiilor din cea mai fragedă vîrstă

Episcopul de Bălţi: Votarea Convenţiei de la Istanbul declanșează procesul de destrăbălare a copiilor din cea mai fragedă vîrstă

„Din nou se răzvrătește Izabela…
Din nou poftește sînge nevinovat…”
(III Regi, cap. 19)

Cinstiți părinți de toate rangurile, tocmiți cu jurămînt în slujba bisericească spre păstrarea neștirbită a fireștii Legi creștinești, moștenită de la Creatorul nostru – Dumnezeu !

S-au scurs, iată, vreo 8-9 ani de cînd creștinii din țară și din Biserica noastră Ortodoxă, tresăreau, zguduindu-se prin somn, în urma zelului satanic a deputaților de atunci, care-și doreau promovarea ,,Legii de egalitate a șanselor’’ lege, în beneficiul mai ales a purtătorilor celui mai mîrșav păcat. Atunci am trăit zile de coșmar, pe care le dorim uitate, dar, iată că ecoul lor revine din nou în forță, adunînd norii grei ai presimțirilor rele pentru cele ce se pun acum la cale de către ,,slugile poporului’’ de la Chișinău.

Vorba e că la 01.10.2021 s-a votat în prima lectură ratificarea Convenției Europene, (Convenția de la Istanbul), care, spune-se, ar avea  menirea să prevină și să combată orice soi de violență. Intenția pe cît se poate de nobilă, dar…

La prima vedere, se pare, că parlamentarii noștri sînt preocupați de starea morală și fizică în societate, fapt pentru care muncesc în sudoarea frunții și, fiind creștini din creștini, țin cont de Învățătura Bisericească, care condamnă vehement și fără echivoc orice umbră de violență: fie în stradă, fie la domiciliu, îndemnîndu-și fii Săi la un trai pașnic.

Iar dacă mai socotim, că voturile creștinilor din țară și din afară, sînt cele, care  i-au făcut pe deputații noștri cei, cine sînt ei astăzi, nu mai încape nici umbră de îndoială, că preocupările dînșilor sînt tocmirea legilor în așa fel, ca să nu aducă dezacord sufletului alegătorului său. Cel puțin așa ar trebui să fie. Pentru că, oameni buni… ce să mai vorbim… lucru cunoscuți de toți: -ce poate fi mai bun decît atunci, cînd omul este împăcat sufletește. Și acum am vrea să credem, că peste ,,servitorii poporului’’ n-a dat ispita uitării.

Dar ispita, după cum se știe, vine în ascuns, pe nevăzute, mai ales atunci, cînd nu vrei s-o vezi, cum tocmai este cazul cu Convenția (turcească) Europeană. Numirea ei, s-ar părea atît de potrivită – ,,prevenirea și combaterea violenței’’ este doar o vorbă goală, care se aseamănă cu floarea cea frumoasă la vedere, dar puturoasă la miros. Esența acestei legi este veninoasă, păgubitoare de suflet, mai cu seamă  pentru sufletul copiilor. Și asta o știu foarte bine  parlamentarii  care au votat-o. Cei, pe care i-am angajat în slujba poporului, nu au nici o grijă de generația în creștere. Ei sînt preocupați de un lucru: cum mai bine să facă pe placul stăpînilor lor, celor, însă care i-au ales, le vor acorda se prea poate atenție peste patru ani.

Fraților, sîntem martori la reeditarea scenariului, conceput acum vreo 8-9 ani, cînd societatea moldovenească era „muștruluită” în vederea acceptării așa-zise egalitați de șanse.

Amintiți-vă, cum se întreceau în anul 2012 la TV unii deputați, inșirînd fel-de-fel de asigurări; precum că nu e nimic rău în egalitatea șanselor; că legea este nevinovată și că nimic ieșit din comun nu se va petrece în societate. Asigurările lor s-au dovedit a fi false, mincinoase, ca și cei ce le-au lansat. Și, poate, în închipuirea lor nu s-a petrecut nimic ieșit din comun, dar de atunci în Chișinău se desfășoară paradele rușinii, fapt, care rămîne a fi pată neagră pe conștiința celor ce au votat legea, firește, dacă putem vorbi în acest caz de conștiință. De atunci, iată, se smintesc cu nemiluita copiii noștri. Și asta e o gravă amenințare la adresa fondului genetic, amenințare care astăzi se vrea îngroșată.

Oameni buni, am fost mințiți cu toții și de toți. Și acum, numai cel lenos nu înțelege, pentru cine a fost plămădită Legea de egalitate a șanselor. Dar și această Convenție, votată în prima lectură de deputații noștri astăzi, este nu mai puțin periculoasă decît Legea gay-lor. Ea tine morțiș să promoveze politica diavolească numită transgender. Acest soi de politică este urzit de cele mai întunecate minți, care încurajază schimbarea genului.

Ce înseamnă aceasta? De exempu:  Dacă fiul dumitale, tată, mamă, dorește să se facă fetiță, de ce, adică, dumneata nu i-ai permite, nu l-ai ajuta să-și împlineacă dorința după libera sa alegere?  Pentru că, gîndesc aceste minți întunecate, Dumnezeu, creînd feciorul dumitale după chipul și asemănarea Sa, o fi putut să greșească (mă cutremur zicînd aceste cuvinte) și, iată acum a venit vremea, și a venit și legea, să îndreptăm greșeala lui Dumnezeu. Legea permite, copilul dorește. Dar cine ești dumneata, tată, mamă, ca să te împotrivești legii? Cine ești dumneata, care te împotrivești dorinței copilului, care este ,,împodobit’’ cu atîtea drepturi europene să facă alegere după voia sa?

Mai mult ca atît, fraților, nu trebuie să fii prooroc și nici mare cunoscător al viitorului ca să întelegi, că ratificarea acestei Convenții va trage după sine reformarea sistemului de învățămînt, unde copiilor li se va dovedi „argumentat, cu lux de amănunte”, că nu e rău deloc să fii gay ori să-ți schimbi genul. Votarea acestei legi declanșează procesul de destrăbălare a copiilor din cea mai fragedă vîrstă. Comportamentul politic lipsit de responsabilitate pentru consecințe a votanților ei, seamănă mult cu comportamentul omului bolnav psihic, care permite copilului său să se joace cu chibritele.

Frați creștini, tăticilor, mămicilor!

Legea Dumnezeiască nu v-a eliberat de responsabilitate pentru educația copiilor voștri!  Vegheați cu precauție asupra educației lor. Împotriviți-vă la tot, ce dăunează cumsecădeniei firești și creștinești copilului vostru. În procesul complicat de educație a tinerei generații, socotiți-vă, mai întîi, cu  Legile Dumnezeiești, care sînt bune și nezdruncinate și de care s-a condus lumea (oamenii normali, cei care viețuiesc după legea firii) de la apariția ei pe acest pămînt. Anume acest gen de educație a dăruit omenirii cele mai luminate personalități – autori ai nepieritoarelor opere.

Omenirea a cunoscut rătăciri de-a lungul istoriei sale. Autorii rătăricilor au fost aspru condamnați. Unii încă în viață, alții post-mortem. Dar rătăcirile de astăzi țintesc  statut juridic. Aceasta, se vede de la o poștă, este o nouă, strigătoare la cer lucrare diavolească, făptuită de … știți voi prea bine de cine, precum știți și de cine este impusă.

Îngrădiți-vă cu Sfînta Cruce și împotriviți-vă acestei „opere”. Rugați-vă lui Dumnezeu. Învățați copiii să se roage. Frecventați mai des Sfînta Biserică și mai des împărtășiți-vă. Rugați-vă și pentru înțelepciunea slujitorilor, dar, mai ales, pentru luminarea minții cîrmuitorilor. RUGĂCIUNEA ESTE SALVAREA NOASTRĂ. Rugăciunea ne unește cu Dumnezeu. El, Unicul, poate nimici urzelele diavolești.  Să-L chemăm în ajutor.

Să ne aibă Dumnezeu în paza Sa cea Sfîntă.

ARHIEPISCOPUL MARCHEL