În tendinţa lor prostească de a constitui ,,religia’’ mondială unică, ecumeniştii recurg la tot felul de teorii, care de care mai absurde, mai neghioabe. Aşa s–au gândit ei să lanseze teoria ramurilor, potrivit căreia fiecare religie, fiecare comunitate ar deţine o parte a adevărului, iar adevărul integral se obţine prin unirea acestor religii.

ecumenism

Ecumeniştilor le-a întunecat satana mintea de cred că pot să unească cele ce sunt de neunit

Aici trebuie să spunem apăsat că Adevărul nu se împarte, nu se desparte, nu se compune, nu se descompune, nu se recompune, după cum îşi imaginează ei. Pentru Sfânta Biserică Ortodoxă, Adevărul este O Persoană, este Însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat în istorie.

Observăm în tendinţa ecumeniştilor metamorfozarea diavolului care-i inspiră şi-i conduce. Dintru început acesta a fost dezbinător şi vedem asta din mulţimea religiilor, sectelor, rătăcirilor în care el a împărţit neamul omenesc. Acum, spre sfârşitul veacului acestuia şi-a descoperit brusc vocaţia de unificator, dorind să unească toate cele enumerate mai sus în ,,religia’’ unică al cărei ,,dumnezeu’’ să fie blestematul antihrist.

Imaginaţi-vă acest plan drăcesc ca un malaxor în care ar fi introduse toate ereziile şi rătăcirile lumii. În acest malaxor drăcesc ar urma să fie atrasă şi Sfânta Biserică Ortodoxă, şi-n felul acesta, ea s-ar amesteca şi s-ar pierde. Pierzându-se Biserica, ar fi biruit şi Dumnezeul Adevărului şi s-ar netezi calea pentru venirea lui mesia cel mincinos. Aceasta e cugetarea nebunească a ecumeniştilor

Bartolomeu din Constantinopol şi acoliţii lui, falşi păstori, fără turme, dar propagandişti de nădejde ai ecumenismului, vin acum şi ne propun un nou model, o nouă teorie la fel de tâmpă şi absurdă. Despre ce este vorba? Dumnealor şi-L imaginează pe Dumnezeu stând în vârful unui munte.

Acel munte are o mulţime de drumuri şi poteci care toate duc spre vârful lui, acolo unde ar fi Dumnezeu. Aşa justifică ei pluralismul religios, multitudinea de rătăciri, care toate ar fi, chipurile, căi spre Dumnezeu. Ei ne propun să mergem fiecare pe drumul nostru spre vârful muntelui, numai că acolo nu L-am găsi pe Dumnezeu, ci pe spurcatul antihrist şi-atunci ne-ar spune: iată dumnezeul vostru! Ce aberaţii!

Cum să tindă un musulman spre Adevăratul Dumnezeu, când el are dumnezeul lui, zeul preislamic Allah. Vă imaginaţi că ar putea renunţa la coranul lor, care conţine blasfemii  cutremurătoare la adresa Preasfintei Treimi? Cum să ajungă un budist la Dumnezeu, când el nu vrea să ştie decât de Budda? Care ar fi drumul pe care iudeii ar putea ajunge la Dumnezeu, de vreme ce ei Îl bajocoresc pe Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat? Şi asemenea întrebări se pot pune în legătură cu orice ,,religie’’ sau rătăcire a spiritului uman.

Acuma, ecumeniştii ori sunt nişte retardaţi, ori le-a întunecat satana în aşa fel minţile, încât să să creadă că pot să unească cele ce sunt de neunit.

Presbiter Ioviţa Vasile

Cugetarea zilei

În vremea când Mântuitorul era pe pământ, puterea diavolului era mult îngrădită. Aşa ne spune Rânduiala înaintea Sfântului Botez, (lepădarea a doua), pentru alungarea diavolului de la cel care urmează să fie botezat: ,,Du-te, cunoaşte-ţi puterea ta cea deşartă, care nici peste porci n-a avut stăpânire’’.  Cu trecerea vremii, lucrurile s-au schimbat, puterea celui rău, de asemenea, aşa încât putem spune că, în vremea noastră, diavolul are stăpânire peste porci.