Precum albinele se duc la florile care au nectar care face miere, la fel procedează şi Duhul Sfânt Care se duce la mintea şi inima unde este produs nectarul virtuţilor şi al gândurilor bune. Fără a-şi imagina ceva, mintea trebuie să dea atenţie cuvintelor rugăciunii, care sunt rostite fie de minte, fie de gură.

În războiul trupesc, doar fuga ne salvează — adică, noi trebuie să alungăm şi să fugim de năluciri şi gânduri de acest fel de îndată ce acestea apar.

Nu zăbovi deloc pentru a examina sau a purta discuţii cu nălucirile! Imaginaţia este o mare şi teribilă capcană; lucrurile pe care le evităm cu ochii şi cu atingerea, sunt abordate cu cea mai mare uşurinţă de imaginaţie….

Copilul meu, păzeşte-ţi mintea de gânduri rele; de îndată ce acestea vin, alungă-le imediat cu rugăciunea lui Iisus. Căci precum albinele zboară atunci când este fum, la fel şi Duhul Sfânt pleacă când simte mirosul respingător al gândurilor ruşinoase. Şi la fel precum albinele se duc la florile care au nectar care face miere, la fel procedează şi Duhul Sfânt Care se duce la mintea şi inima unde este produs nectarul virtuţilor şi al gândurilor bune. Fără a-şi imagina ceva, mintea trebuie să dea atenţie cuvintelor rugăciunii, care sunt rostite fie de minte, fie de gură. Obiectivul şi punctul central al tuturor metodelor este de a te ruga fără a-ţi imagina ceva, îndreptându-ţi atenţia asupra cuvintelor rostite fie cu mintea, fie cu gura.

Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos – Culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, Editura Bunavestire, 2001, p. 275