Asistăm în aceste zile de sfârşit de februarie la o propagandă din ce în ce mai acerbă a unei sărbători, ce face parte din tradiţia populară străveche românească păgână, şi anume Dragobetele. Pe lângă alte sărbători populare vechi antice româneşti, cum ar fi Mărţişorul, Babele, Dragăicile sau Sânzienele, etc., sărbătoarea Dragobetelui nu are nimic în legătură cu creştinismul.

Această sărbătoare a apărut în perioada antică a tracilor şi este o sărbătoare cu caracter de superstiţie păgână, care readuce în prezent un trecut, în care strămoşii noştri se închinau la zei şi aveau multiple ritualuri păgâneşti, în care se adorau zeii şi nu pe Dumnezeu adevărat.

Datorită vechimii şi importanţei date în trecut acestora, toate aceste obiceiuri s-au păstrat în unele sate din România pănă în zilele noastre.

În ziua de Dragobete fetele topesc zăpada, apoi se spală cu ea pe faţă, sau în alte părţi ale ţării sunt alte tradiţii, cum ar fi acelea că fetele pleacă peste deal şi care băiat vine din urmă şi o ajunge înseamnă că acela îi va fi viitorul soţ. Deci, aceste sărbători sunt nişte ritualuri păgâne şi s-au păstrat doar în anumite regiuni ale ţării.

Motivul pentru care din ce în ce mai mulţi spun că această sărbătoare trebuie sărbătorită este unul pur comercial, asemănător variantei americane Valentine’s day, cand se organizează fel de fel de manifestări şi adunări publice unde vânzările de produse specifice fac profituri uriaşe unor comercianţi şi producători ce au o gândire pervertită spre profit cu orice preţ. Nu dragostea de neam, de tradiţii şi de păstrare a valorilor tradiţionale le dau imbold şi energie acestor propagandişti pentru a propaga aceste idei şi valori anticreştine, sarbătoarea Zeului Dragobete, ci pur şi simplu dragostea de profit şi de averi câştigate lovind şi scuipând faţa Celui care a venit pe pământ în chip de om să ne arate o nouă cale şi noi valori ce trebuiesc preţuite şi respectate de oameni.

Un alt motiv al promovării acestei sărbători păgâne este şi ura ateilor şi apostaţilor faţă de tot ceea ce aminteşte de iubitul nostru Mântuitor şi Dumnezeu Iisus Hristos.

Sfântul Ştefan Cel Mare a învins pe păgâni datorită credinţei sale şi pentru faptul că el a fost un bun apărător al ţării şi al credinţei creştine drept măritoare. Datorită lui astăzi suntem ortodocşi şi nu musulmani.

Toate aceste sărbători păgâneşti acoperite de o falsă valoare creştină cum sunt Halloween, Valentine’s day, etc., au o influentă care vine din occident, din partea unor forţe oculte ce doresc să ne distrugă credinţa în Dumnezeu, prin reînvierea unor ritualuri păgâneşti antice sau aducerea unor noi sărbători străine tradiţiei noastre creştine bimilenare.

Sfânta Scriptură ne învaţă în cele zece porunci ca să nu-ţi faci chip cioplit şi să nu te închini lor, ci să te închini doar lui Dumnezeu. Noi ştim care au fost consecinţele poporului evreiesc pentru închinarea la idoli. Ei au fost tot timpul pedepsiţi şi au avut de suferit, atunci când se depărtau de la adevăratul Dumnezeu şi nu îndeplineau poruncile date de El. De aceea, închinarea la idoli a dus la distrugerea acestui popor, care până în prezent suferă şi sunt în războaie şi în neînţelegeri. Însuşi poporul evreiesc, pentru faptul că nu a împlinit poruncile lui Dumnezeu, a fost tot timpul cotropit şi distrus. În jurul său erau multe popoare care nu cunoşteau pe Dumnezeu şi se închinau idolilor, însă cu poporul evreu El a făcut multe minuni. Pentru că se închinau la idoli erau pedepsite şi alte neamuri, dar mai cu seamă poporul israelitean care cunoştea că închinarea la idoli este păcat.

Ceea ce putem considera „idolii de azi”, este atunci când ne îndepărtăm de adevăratul Dumnezeu, ne îndepărtăm de învăţătura şi tradiţia creştină, de învăţăturile Sfintei Scripturi şi începem a căuta pe Dumnezeu prin alte surse şi metode. Diferiţi oameni vin de peste hotare cu diverse învăţături şi idei ce nu au nimic în legătură cu credinţa noastră ortodoxă. De aceea, noi trebuie să fim cu luare aminte, după cum ne spune Sfânta Scriptură, pentru că Diavolul umblă prin lume şi caută ca un leu pe cine să înghită. Satana tot timpul bântuie prin lume să capete o pradă. Am putea menţiona faptul, că această capcană este un pericol pentru generaţia tânără. Tinerii de azi caută să se îmbogăţească peste noapte, doresc să aibă de toate fără a munci, să aibă un salariu mai mare şi o viaţă mai bună decât a părinţilor lor.

Via a vis de sărbătoarea Dragobetelui, în varianta occidentală Valentine’s day, în diferite show-ri sau serbări organizate chiar în şcoli s-au făcut concursuri unde tinerii au fost puşi să se sărute fără încetare oferindu-se premii acelora care rezistă cel mai mult. Acesta este un act anticreştin, imoral. Celor ce au rezistat până la sfârşit li s-au oferit un certificat de căsătorie pentru 24 ore iar persoana care le-a înmânat acest certificat a fost numită „preot”. Este un lucru diabolic, iar Satana a lucrat prin aceşti organizatori ca să răspândească imoralitatea. De ce spunem că aceste lucruri sunt imorale? Prin faptul că li s-a oferit tinerilor certificatul de căsătorie pentru 24 ore, vedem că se încurajează păcatul curviei.

casatori pe ore

Dragobetele, sărbătoare păgână, care nu are nimic în legătură cu creştinismul

Cine doreşte să-şi păstreze fecioria până la căsătorie, va fi protejat de Dumnezeu şi îi va ajuta să aibă o căsnicie frumoasă. De fapt, în zilele noastre, datorită pervertirii spre păcat a societăţii, faptul de a-ţi păstra fecioria până la căsătorie este privit ca un lucru desuet, demodat, retrograd şi acei tineri sunt priviţi ca nişte ciudaţi de către majoritatea oamenilor, chiar dacă nu o mărturisesc public. Nu trebuie să se întristeze acei tineri că sunt respinşi şi desconsideraţi de societate. Şi Mântuitorul Iisus Hristos, datorită felului său de a fi, sfidător la adresa obieceiurilor satanice şi iubitor de Dumnezeu, a fost scuipat şi înjurat în faţa chiar de către cei care cu puţin timp înainte îi făceau osanale şi îl întâmpinau cu ramuri de finic la intrarea Sa în Ierusalim.

Un alt exemplu de distrugere al valorilor creştine, este împărţirea gratuită a prezervativelor prin şcoli. Prin această acţiune, aceşti propovăduitori ai păcatului, într-un fel le-ar zice tinerilor: „Folosiţi-vă de acestea, ca să nu vă îmbolnăviţi”. Din nou, în felul acesta cei care împart prezervative, încurajează păcatul în loc să-i înveţe pe tineri din punct de vedere al moralei creştine să se păstreze curaţi până la căsătorie.

Mulţi ne numim că suntem creştini şi chiar ne batem cu pumnul în piept că suntem ortodocşi, dar suntem doar cu vorba. Dacă toţi am fi creştini cu fapta, atunci nu am participa la asemenea show-uri, acţiuni sau proiecte care nu sunt conforme învăţăturii şi valorilor creştine. Biserica ortodoxă întotdeauna ne cheamă, indiferent de vârstă, ca fiecare să fim treji din punct de vedere spiritual şi să apărăm valorile moralei creştine cu orice preţ. Trăim într-o vreme când se promovează ideologii occidentale pentru a ne distruge credinţa noastră ortodoxă. Cu scopul acesta s-au introdus aceste sărbători.

De exemplu în Marea Britanie, la 14 februarie nu se mai sărbătoreşte ziua „Sfântului Valentin şi Valentina”, ci „Ziua Sexului”. Acolo s-au depăşit toate limitele bunului simţ şi am putea spune că se pune preţ pe păcat şi nu pe o relaţie de suflet, ci pe relaţiile sexuale. Dacă se numeşte sărbătoarea sexului, nu se mai are în vedere sufletul, ci doar parte fizică. Dumnezeu este dragoste, şi cel ce trăieşte în Dumnezeu are dragoste. Dar Dumnezeu nu ne spune că dragostea pe care El ne-o dă, trebuie să o reflectăm prin aspectele fizice. În primul rând între doi tineri îndrăgostiţi trebuie să fie o relaţie de suflet şi să aibă la bază o dragoste duhovnicească. Iar atunci când se căsătoresc bineînţeles trebuie să aibă la bază şi aspectul fizic, adică relaţiile sexuale, pentru a avea copii şi pentru a-şi exprima dragostea. Promovarea valorilor anticreştine care vin din Europa sunt pentru ţara noastră distructive şi vor distruge atât credinţa cât şi neamul nostru.

Din punct de vedere al bisericii ortodoxe, noi avem datoria să ne rugăm. O rugăciune este o convorbire dintre om şi Dumnezeu. Dacă omul îşi doreşte ceva, trebuie să se roage lui Dumnezeu pentru acel lucru. În acest caz nu mai avem nevoie de superstiţiile şi obiceiurile folosite de Dragobete, care îl invocă pe diavol. Ar fi foarte bine, dacă fetele s-ar trezi dimineaţa şi s-ar ruga lui Dumnezeu să le trimită mirii de care au nevoie şi pe care Dumnezeu i-au pregătit pentru ele. Multe din acestea, mai întâi de toate, se duc la vrăjitori, care bineînţeles lucrează cu puterea diavolească, iar când au probleme, abia atunci se adresează bisericii.

Evident că fiecare păcat, dacă nu este mărturisit, de fiecare persoană în parte, la un moment dat va fi pedepsit. Pedeapsa lui Dumnezeu este diferită. Totodată, niciodată nu ştim când va veni mânia lui Dumnezeu peste noi. Ar fi bine să ne trezim din acest somn al păcatului, să ne pocăim şi să înţelegem că ceea ce facem nu facem bine, ci facem împotriva voii lui Dumnezeu, iar consecinţele se vor putea răsfrânge inevitabil asupra viitoarei generaţii.

Autor: Gherasim Ogheru