Nota redactiei: 25 mai 2012, ziua cind ireversibil a fost admisă avalanșa homosexualității in Țara Moldovei.

În aceste triste zile ne reamintim de testamentul domnitorului Vasile Lupu: „Cel ce-și viclenește moșia și neamul, mai rău ca ucigașii de părinți să se certe!” Să se certe, adică să se omoare. Cine dintre conducătorii actuali nu cade sub incidența blăstămului  domnitorului Vasile Lupu?

Cîți au fost acei ce s-au opus păcatului pînă la sînge? Cine și-a ridicat glasul împotriva fărădelegii? A sărăcit Moldova de haiduci și viteji, a îngenunchiat împotmolită de păcate! Și după cum spunea Mihai Eminescu, am zice și noi omenește: „Unde ești tu Țepeș doamne, ca punînd mîna pe ei, să-i împarți în două cete: în nebuni și în mișei!”

Să nu să se amăgească scumpii noștri parlamentari, că dacă Biserica nu i-a anatemizat, asupra lor nu este nici blestemul neamului și răsplata Lui Dumnezeu!

Începînd cu 1 ianuarie, v-om fi hărțuiți, urmăriți și trași la răspundere, pentru orice încercare de a mărturisi păcatul sodomit.