XIX

Despre semiluna care se află pe sub [unele] cruci de pe biserici

Despre semiluna care se află pe sub [unele] cruci de pe biserici

Despre semiluna care se află pe sub [unele] cruci de pe biserici

Despre acest semn Udeasupra căruia sunt înălţate crucile pe biserici, să ştii că este o literă grecească, numită „ipsilon”.

Atât cât pot eu să înţeleg, Sfinţii Părinţi au rânduit să se pună acest semn sub cruce din două motive. Domnul în Evanghelie spune adesea iudeilor: Când veţi înălţa pe Fiul Omului (Ioan 8, 28); şi iarăşi: Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului (Ioan 3, 14); şi iarăşi: Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine (Ioan 12, 32).

În limba greacă „înălţarea”(„înălţimea”) este numită: „υψος”, iar litera iniţială a acestui cuvânt este: υ. Prin această literă Sfinţii Părinţi ne învaţă, tainic, că crucea este „υψος”, adică înălţimea şi slava lui Hristos.

Altă tâlcuire este aceasta: litera în greceşte înseamnă numărul 400, iar Mântuitorul, prin crucea Saa luminat cele patru părţi ale pământului, aşa cum se spune: „luminat-ai pământul cu crucea şi răspândit-ai în ţări neamurile, adunându-le la Tine prin sfântul botez”.

De aceea, prin numărul „4”, Sfinţii Părinţi ne arată cele patru părţi ale lumii, iar prin sute, fiind numere rotunde, ne lămuresc în chip tainic sensul ascuns al celor 100 de oidintre care una s-a rătăcit şi Bunul Păstor a pornit să o caute şi, găsind-o, a adus-o la Sine prin cruce, adică prin răstignirea Sa şi prin moartea cea făcătoare de viaţă.

Aşa înţelege mintea mea slabă, iar dacă cineva poate să explice mai bine, acela să ne lumineze şi pe noi.

SFÂNTUL MAXIM GRECUL: Tâlcuiri şi sfaturi, Tipărită la Editura Egumeniţă, Galaţi, 2004, pag. 41-42