DESPRE POST
din cântările Triodului (săptămâna brânzei)

Despre post – din cântările Triodului – săptămâna brânzei

Despre post – din cântările Triodului – săptămâna brânzei

„Postul omoară patimile cele de suflet pierzătoare şi desfătările cele omorâtoare, şi cu adevărat aşază pornirile şi mişcările inimii.” (stihira a 4-a, prima tricântare, oda a 8-a, utrenia din Miercurea brânzei)

„Darul postului strălucind ne trimite nouă raze, curăţind mai întâi curgerea gândurilor şi gonind întunericul saţiului. Pentru aceasta cu osârdie să-l primim, credincioşii.” (stihira a 2-a, prima tricântare, oda a 9-a, utrenia din Miercurea brânzei)

„De bucate postind, suflete al meu, şi de pofte necurăţindu-te, în deşert te lauzi cu nemâncarea; că de nu ţi se va face ţie pricină de îndreptare, ca un mincinos vei fi neplăcut Domnului, şi demonilor celor răi te vei asemăna, care niciodată nu mănâncă. Deci caută să nu faci netrebnic postul păcătuind; ci nemişcat să rămâi faţă de pornirile cele fără de cale, părându-ţi că stai înaintea Mântuitorului Celui ce S-a răstingnit. Ci mai ales să te răstignişti împreună cu Cel ce S-a răstignit pentru tine, strigând către El: Pomeneşte-mă, Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Ta.” (samoglasnica zilei de la stihoavna utreniei din Miercurea brânzei)

„Suflete, opreşte-ţi gura cu postul şi cu cuget de pace, şi hrăneşte pe Domnul cu facerea de bine, aducându-i lui bucatele virtuţii, ca nişte jertfe binemirositoare, şi strigă neîncetat: Binecuvântaţi lucrurile Domnului pe Domnul.” (stihira a 4-a, prima tricântare, oda a 8-a, utrenia din Joia brânzei)