Selectați pagina

Demers catre Guvernul RM. Membrii Congresului Parintilor au cerut alternativa cardului bancar

Demers catre Guvernul RM. Membrii Congresului Parintilor au cerut alternativa cardului bancar

Guvernul Republicii Moldova

Dlui prim-ministru Pavel Filip

Copie: Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru,

mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, MD-2033

DEMERS

În perioada anului 2017, în cadrul ședinței Consiliului economic al premierului s-a propus modificarea articolului 141, alin. 2 din Codul muncii al Republicii Moldova, prin care să fie exclus, în primul rând, sintagma ce se referă la acordul scris al angajatului pentru plata salariului prin bănci și poștă. Considerăm că modificarea articolului respectiv precedează excluderea salariilor în numerar și introducerea plății prin intermediul cardurilor bancare.

Chiar dacă drepturile salariale nu sunt drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, ci drepturi de creanţă, în privinţa apărării lor, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului acestea sunt asimilate cu bunuri, statuându-se că noţiunile de “bun” şi “proprietate” au un sens care “nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde şi alte drepturi şi interese patrimoniale” (cauza Beyler împotriva Italiei, 2000).

Obligarea personalului din instituţiile publice de a primi drepturile salariale prin intermediul cardului condiţionează folosinţa acestor “bunuri” de existenţa bancomatelor şi automat de voinţa unor persoane juridice private (bănci), care percep pentru eliberarea banilor anumite comisioane. În aceste condiţii, se ajunge la micşorarea drepturilor salariale ale persoanelor din instituţiile publice, fără a se ţine cont de consimţământul acestora. Mai mult, titularii cardurilor nu pot folosi şi dispune de drepturile lor salariale în orice situaţie, fiind ţinuţi de limitarea zilnică a retragerilor sumelor de bani al căror plafon este stabilit de bancă. Or, nici chiar legiuitorul nu poate limita un drept, decât doar pentru un interes de utilitate publică, şi nicidecum pentru un interes privat.

Nimeni nu poate împiedica însă ca persoana să poată solicita eliberarea unui card pentru a putea primi drepturile sale salariale sau alte drepturi de creanţă în această modalitate financiară.

Actualmente, în Republica Moldova, mulți angajați ai organizațiilor de stat sau private se ciocnesc cu un val de neînțelegere și impunere sau discriminare de a primi salariul doar prin card bancar. În caz de refuz, salariații sunt amenințați cu concedierea sau sunt tratați desprețuitor de către angajator. Ținem să menționăm că Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.95 privind protecţia salariului, adoptată la Geneva la 1 iulie 1949, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr. 593 – XIII din 26 septembrie 1995 la care Republica Moldova este parte, nu prevede obligativitatea achitării salariului prin virament. Articolul 13,alin.1) prevede : ,, 1. Plata salariului, atunci cînd este făcută în bani, va fi efectuată numai în zilele lucrătoare şi la locul de muncă sau în apropierea acestuia, afară de cazurile cînd legislaţia naţională, un contract colectiv ori o hotărîre arbitrală nu dispun altfel sau dacă alte aranjamente, de care lucrătorii interesaţi au cunoştinţă, par mai potrivite.”

O amplă analiză a drepturilor salariaților prin prisma drepturilor omului și prevederilor constituționale o vedem și în decizia Curţii Constituţionale Române (decizia nr. 859 din 16 iunie 2009) referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice din care rezultă fără echivoc faptul că impunerea printr-un act normativ a plăţii drepturilor salariale prin intermediul unui card bancar este neconstituţională.  

Reeșind din cele menționate mai sus, solicităm Guvernului RM să asigure dreptul salariatului de a primi banii în numerar, prin virament sau card bancar potrivit alegerii sale libere. Rugăm să fie asigurată și prevăzută legislativ alternativa de primire a salariilor pentru persoanele care din motive de securitate sau religioase vor refuza primirea cardurilor bancare.

Anexa: semnaturi ale membrilor Congresului „Salvati Copiii”

Chisinau, 29 iunie 2017

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *