Papa Francis si patriarhul Varfolomeu1. Asemeni venerabililor noștri predecesori, Papa Paul al VI și Patriarhul Ecumenic Athenagoras, care s-au întâlnit aici în Ierusalim acum cincizeci de ani, noi, Papa Francisc și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, suntem determinați să ne întâlnim în Tara Sfânta, „în care Mântuitorul nostru comun, Hristos, Domnul nostru a trăit, a învățat, a murit, a înviat și S-a înălțat la ceruri, de unde a trimis Duhul Sfânt asupra Bisericii în curs de formare” (comunicatul comun al Papei Paul al VI-lea și Patriarhului Athenagoras, emis după întâlnirea de pe 06 ianuarie 1964). Noua noastră întâlnire între Episcopii Bisericilor din Roma și Constantinopol fondate, respectiv, de doi Frați, Apostolii Petru și Andrei, este pentru noi o sursă de bucurie spirituală profundă. Ea oferă o ocazie providențială pentru a reflecta asupra profunzimii si autenticității legăturilor existente între noi, care sunt rodul unui parcurs plin de har, de-a lungul căruia Domnul ne-a condus din acea zi binecuvântată de acum cincizeci de ani. 
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Vh3LRl6UoDc[/youtube]
2. Întâlnirea noastră fraternă de astăzi este o nouă și necesară etapă pe drumul unitătii, către care numai Duhul Sfânt poate să ne conducă, cea a comuniunii într-o diversitate legitimă. Ne amintim, cu profundă recunoștință, pașii pe care Domnul ne-a făcut capabili să-i întreprindem deja. Brațele deschise între Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Athenagoras, aici în Ierusalim, după atâtea secole de tăcere, a pregătit calea pentru un gest important, de a retrage din memoria și sânul Bisericii actele de excomunicare reciprocă din 1054. Acest gest a fost urmat de un schimb de vizite între Scaunele respective de la Roma și Constantinopol, printr-o corespondență regulată și, mai târziu, prin decizia anunțată de către Papa Ioan Paul al II-lea și Patriarhul Dimitrios, amândoi de fericită pomenire, să inițieze un dialog teologic în adevăr între catolici și ortodocși. De-a lungul acestor ani, Dumnezeu, Sursă a toată pacea și iubirii, ne-a învățat să ne uităm unii spre alții ca membrii ai aceleiasi familii creștine, sub un singur Domn și Mântuitor, Iisus Hristos, și sa ne iubim unii pe alții, astfel încât să putem mărturisi credința noastră în aceeași Evanghelie a lui Hristos, așa cum a fost primită de către Apostoli, exprimată și transmisă nouă de către Sinoadele Ecumenice cât și prin Părinții Bisericii. În timp ce suntem conștienți că nu am atins obiectivului comuniunii depline, astăzi, confirmăm angajamentul nostru de a continua să mergem împreună spre unitatea pentru care Hristos, Domnul nostru S-a rugat Tatălui „ca toți să fie una” (Ioan 17 , 21). 

 

3. Deși conștienți că unitatea este manifestă în iubirea lui Dumnezeu și în iubirea aproapelui, asteptam cu nerabdare acea zi în care, în sfârșit, vom împărtăși împreuna Cina euharistică. Ca și creștini, suntem chemați să ne pregătim pentru a primi acest dar al Împărtășirii euharistice, în conformitate cu învățătura Sf. Irineu din Lyon (Împotriva ereziilor, IV, 18, 5, PG 7, 1028), prin mărturisirea aceleiași credințe, rugăciune stăruitoare, o transformare launtrica, o viața reînnoită și un dialog frățesc. În realizarea acestui obiectiv dorit, vom arăta in lume dragostea lui Dumnezeu prin care suntem recunoscuți ca adevărați ucenici ai lui Iisus Hristos (cf. Ioan 13: 35) . 
4. În acest scop, dialogul teologic întreprins de Comisia Mixta Internațională oferă o contribuție fundamentală la căutarea deplinei comuniuni între catolici și ortodocși. In timpul succesiv Papei Ioan Paul al II-lea, a Papei Benedict al XVI-lea și a Patriarhul Dimitrios, progresele întâlnirilor noastre teologice au fost substantiale. Astăzi, noi exprimăm aprecierea noastră sinceră pentru realizările facute, precum și pentru eforturile în curs de desfășurare. Acestea nu sunt doar un exercițiu pur academic, ci un exercițiu în adevăr și iubire, care necesită o cunoaștere mereu mai profundă a tradițiilor celuilalt pentru a le înțelege și a învăța de la ele. Astfel, afirmăm încă o dată că dialogul teologic nu caută cel mai mic numitor comun prin care să se ajungă la un compromis, ci mai degrabă își propune să aprofundeze înțelegerea adevărul întreg pe care Hristos l-a dat Bisericii Sale, un adevăr pe care nu ne oprim niciodată să-l înțelegem atunci când urmăm îndemnurile Duhului Sfânt. Prin urmare, afirmăm împreună că fidelitatea noastră față de Domnul cere o întâlnire frățească și un dialog adevărat. Această căutare nu ne îndepărtează de adevăr; dimpotrivă, printr-un schimb de daruri, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne va conduce la tot adevărul (cf. Ioan 16 : 13). 
5. Cu toate acestea, chiar făcând împreună acest drum spre deplina comuniune, avem acum datoria de a oferi mărturia comună a dragostei lui Dumnezeu pentru toți, lucrând împreună în serviciul umanității, în special în apărarea demnității persoanei umane în toate etapele vieții și sfințeniei familiei bazate pe căsătorie, în promovarea păcii și a binelui comun, și de a răspunde pentru suferința care continuă să afecteze lumea noastră. Noi recunoaștem că foamea, saracia, analfabetismul, distribuția inegală a resurselor trebuie să fie în mod constant confruntate. Este de datoria noastră de a căuta construim o societate dreaptă și umană, în care nimeni nu se simtă exclus sau marginalizat. 
6. Avem convingerea profundă că viitorul familiei umane depinde și de modul în care ne-am salva – atât de atent și cu compasiune, cu dreptate și corectitudine – darul creației pe care Creatorul nostru ni l-a încredințat. Prin urmare, regretăm tratamentul rău, abuziv, al planetei noastre, care este un păcat în ochii lui Dumnezeu. Reafirmăm responsabilitatea și obligația noastră de a încuraja sensul smereniei și moderației, astfel încât toată lumea să simtă nevoia de a respecta creația și de a o salva cu grijă. Împreună, reafirmăm angajamentul nostru de a crește gradul de conștientizare cu privire la gestionarea creației; facem apel la toți oamenii de bună credință să ia în considerare modalitățile de a trăi mai sobru, cu mai puțină risipă, manifestănd mai puțină lăcomie și mai multă generozitate pentru protecția creației lui Dumnezeu și pentru binele Poporului său. 
Papa Francis si patriarhul Varfolomeu1
7. 
În mod similar, există o nevoie urgentă pentru o cooperare eficientă și angajamentul creștinilor in vederea salvarii pretutindeni a dreptului de a-și exprima public credința lor, și de a fi tratați corect, atunci când se promovează ceea ce creștinismul continuă să ofere societății și culturii contemporane. În acest sens, invităm toți creștinii să promoveze un dialog veritabil cu iudaismul, islamul și alte tradiții religioase. Indiferența și ignoranța reciprocă poate duce doar la neîncredere, chiar și, din păcate, la conflict.
 
8. Din acest oraș sfânt, Ierusalim, ne exprimam profundele noastre preocupări comune pentru situația creștinilor din Orientul Mijlociu și dreptul lor de a rămâne cetățeni cu drepturi depline în țările lor. Cu încredere, ne întoarcem către Dumnezeul atotputernic și milostiv într-o rugăciune pentru pace în Țara Sfântă și Orientul Mijlociu, în general. Ne rugăm în special pentru Bisericile din Egipt, Siria și Irak, care au suferit cel mai dureros, din cauza evenimentelor recente. Incurajăm toate părțile, indiferent de convingerile lor religioase, să continue să lucreze pentru împacare și recunoaștere echitabilă a drepturilor popoarelor. Noi credem că nu sunt armele, ci dialogul, iertarea, și împăcarea care sunt singurele mijloace posibile pentru a obține pacea. 
9. Într-un context istoric marcat de violență, indiferență și egoism, mulți bărbați și femei simt astăzi că și-au pierdut reperele. Tocmai prin mărturia noastră comună a veștii celei bune a Evangheliei am putea fi în măsură să ajutam contemporanii noștrii să redescopere calea care duce la adevăr, dreptate și pace. Uniți în intențiile noastre, și amintindu-ne de exemplu, în urmă cu cincizeci de ani, al Papei Paul al VI-lea și al Patriarhul Athenagoras, facem apel către toți creștinii, cat și către credincioșii din toate tradițiile religioase și către toți oamenii de bună voință, de a recunoaște urgența orei care ne obligă să căutam reconcilierea și unitatea familiei umane, cu respectarea deplină a diferențelor legitime pentru binele întregii omeniri și a generațiilor viitoare. 
10. Prin efectuarea acestui pelerinaj comun la locul unde Unicul și Același Domn al nostru, Iisus Hristos a fost răstignit, a fost îngropat și a înviat din nou, recomandam cu umilință, spre mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, viitorii noștrii pași pe drumul spre deplinatatea unitatii, încredințand întreaga familie a omenirii dragostei infinite a lui Dumnezeu.
 Să caute Domnul asupra ta cu faţă veselă şi să te miluiască!  Să-Şi întoarcă Domnul fața Sa către tine şi să-ți dăruiască pace! ” ( Num. 6 , 25-26) .

 

Semnata la Ierusalim, 25 mai 2014 
Sursa: blog-ul Român Ortodox în Franţa
50 de ani mai târziu. Istoria se repetă! Patriarhul și Papa
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=q7-pAXTN2-U[/youtube]