Selectați pagina

Decizii Curţii Constituţionale: Moldovenii domiciliaţi în afara ţării vor putea primi pensia din R. Moldova

Decizii Curţii Constituţionale: Moldovenii domiciliaţi în afara ţării vor putea primi pensia din R. Moldova

Curtea Constituţională de la Chişinău a pronunţat o hotărâre marţi, 8 mai, prin care moldovenii care şi-au stabilit locul de trai peste hotarele ţării vor putea să-şi primească pensia din Republica Moldova pentru limită de vârstă. Prevederile legii actuale limitau dreptul la acordarea pensiei pentru cetăţenii care, deşi au muncit în Republica Moldova, sunt lipsiţi de aceasta din simplul motiv că nu-şi au domiciliul în Republica Moldova.

Curtea Constituţională a pronunţat o hotărâre privind constituţionalitatea textelor: „domiciliată în Republica Moldova” din articolul 2 alin.(1) şi „asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi” din articolul 36 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (sesizarea nr. 24g/2018).

Circumstanţele cauzei

Excepţia de neconstituţionalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată de către dl avocat Petru Coşleţ, într-un proces pendinte la Curtea de Apel Chişinău. Potrivit domniei sale, prevederile menţionate încalcă dreptul la pensie al persoanelor asigurate care îşi stabilesc domiciliul în străinătate.

Analiza Curţii:

Curtea a analizat această excepţie prin prisma articolelor 46, 47 coroborate cu articolul 16 din Constituţie: dreptul de proprietate, dreptul la protecţia socială şi egalitatea cetăţenilor.

Curtea a observat că articolul 46 alin. (1) din Constituţie stabileşte că dreptul de proprietate privată şi creanţele asupra statului sunt garantate, iar articolul 47 alin. (2) din Constituţie le garantează cetăţenilor dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.

Aceste două drepturi nu trebuie asigurate fiecare în mod diferit, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, în cazul persoanelor aflate în situaţii similare în mod relevant.

Curtea a reţinut că articolele 2 alin.(1) şi 36 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii face dependentă plata pensiei de locul de domiciliu al persoanelor, fapt care poate conduce la situaţii în care anumite persoane care au muncit în Republica Moldova şi care au contribuit la sistemul de asigurări sociale prin plăţile lor sunt private de aceasta în întregime, din simplul motiv că nu îşi mai au domiciliul în Republica Moldova.

Curtea a notat că Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova nu au avansat nicio justificare pentru privarea acestei categorii de persoane de dreptul lor la pensie, doar pentru că îşi au domiciliul în afara ţării. Totuşi, Casa Naţională de Asigurări Sociale a adus ca explicaţie posibilitatea apariţiei unor deficienţe în depistarea plăţii concomitente a pensiei, în Republica Moldova şi în alte ţări cu care Republica Moldova nu are ratificate acorduri bilaterale privind asigurările sociale. Curtea a reţinut că autorităţile menţionate nu au prezentat motive relevante pentru a justifica tratamentul diferenţiat în discuţie. Incapacitatea instituţională a Casei Naţionale de Asigurări Sociale nu poate constitui un motiv de privare a persoanelor de drepturile lor fundamentale.

Curtea a reiterat jurisprudenţa Curţii Europene care a stabilit că Convenţia este un instrument viu care trebuie interpretat „în lumina condiţiilor de viaţă ale prezentului”. Creşterea gradului de mobilitate a populaţiei, nivelurile mai înalte de cooperare şi integrare internaţională, ca şi evoluţiile din sfera serviciilor bancare şi a tehnologiilor informaţionale nu mai justifică restricţiile bazate pe criterii tehnice în privinţa beneficiarilor plăţilor de asigurări sociale care trăiesc peste hotare, care puteau fi considerate rezonabile în trecut.

Prin urmare, Curtea a constatat că  tratamentul diferenţiat al persoanelor care nu îşi au domiciliul în Republica Moldova, în comparaţie cu cele care îşi au domiciliul în Republica Moldova, în materie de plată a pensiilor, încalcă articolele 46 şi 47, coroborate cu articolul 16 din Constituţie.

Concluziile Curţii:

Pornind de la cele menţionate, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către dl avocat Petru Coşleţ în dosarul nr. 2a-163/2017, pendinte la Curtea de Apel Chişinău.

Ea a declarat neconstituţional textele:

– „domiciliată în Republica Moldova” din articolul 2 alin. (1) al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii;

– „Asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi” din articolul 36 alin. (1) al Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *