Selectați pagina

De ce nu trebuie ca creştinii ortodocşi să se roage împreună cu cei de alte credinţe

De ce nu trebuie ca creştinii ortodocşi să se roage împreună cu cei de alte credinţe

Din viața Sfintei Golinduhia prăznuită pe 13/26 iulie:

palma sfantului nicolae

De ce nu trebuie ca creştinii ortodocşi să se roage împreună cu cei de alte credinţe

Sfînta Muceniţă Maria-Golinduhia s-a dus în hotarele stăpînirii greceşti, la Chirchesia şi la Daria, apoi s-a dus la Ierusalim, unde s-a închinat făcătorului de viaţă lemn al cinstitei Cruci a Domnului şi la Mormîntul Lui şi la celelalte locuri sfinte.

Apoi, ea a mers într-o mînăstire oarecare, unde pătrunsese eresul răucredinciosului Sever, care mărturisea că dumnezeirea a fost pătimitoare, adăugînd la rugăciunea “Sfinte Dumnezeule” aceste cuvinte: “Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, “Cel ce Te-ai răstignit pentru noi”, miluieşte-ne pe noi”; ca şi cum Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh ar fi pătimit pe Cruce.

Deci, sfînta s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i descopere ei despre severiani. Oare se cade ei a se apropia de împărtăşirea lor sau nu? Deci, ea a văzut pe un înger ţinînd două pahare, unul plin de întuneric şi altul plin de lumină.

Prin aceasta i se arăta ei că paharul cel cu întuneric este ereticeasca credinţă, iar cel cu lumină este al sfintei Biserici soborniceşti. Drept aceea, sfînta s-a mîhnit de ereticeasca învăţătură şi degrabă s-a dus de acolo.

– Pentru cei ce zic că erezia ecumenistă nu este vădită, iată că a avut loc chiar și potirul comun cu ereticii:

– Arhim. Ieronim Cretu a slujit şi s-a împărtăşit alături de eretici în Patmos în 2009, oferind Împărtăşania celor de alte confesiuni.

– Sfinții Părinți la Sfintele Sinoade au statornicit că împreună – rugăciunea și împărtășirea cu ereticii sunt interzise ortodocșilor.

De ce nu trebuie ca creştinii ortodocşi să se roage împreună cu cei de alte credinţe:

– Pentru că Mîntuitorul Însuşi S-a rugat numai cu cei ce credeau drept întru El şi Îl urmau (ucenicii). Mîntuitorul spune samarinencei: „Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim”, şi „adevăraţii închinători se vor închina Tatălui cu Duhul şi Adevărul” (Ioan 4:22-23), căci închinarea primită de Tatăl este cea care vine de la cei botezaţi ortodox întru Tatăl, Fiul-Adevărul şi Duhul Sfînt

– Pentru că Sfinţii Apostoli au poruncit prin canoane a nu face aceasta:

CANON 10 Dacă cineva s-ar ruga împreună cu cel scos de la împărtăşire fie şi în casă, să se afurisească. [Apostol: 11, 12; Antioh: 2; Cart: 9]

CANON 11 Dacă cineva cleric fiind, împreună s-ar ruga cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el.

CANON 45 Episcopul sau preotul sau diaconul, rugându-se împreună cu ereticii, să se afurisească; iar de le-a dat lor voie a lucra ceva ca unor clerici, să se caterisească. [Apostol: 65; Sobor 3: 2, 4; Laodic: 6, 9, 32, 33, 34, 37; Timo: 9]

CANON 46 Episcopul sau preotul care ar primi botez sau jertfă eretică poruncim a se caterisi. „Că ce împreună-glăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu necredinciosul?” [Apost: 47, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95; Cartag: 1; Vasilie: 1, 20, 47, 2, Cartag: 6, 15]

CANON 65 Dacă vreun cleric sau mirean va intra în sinagoga iudeilor sau în altarul ereticilor spre a se ruga să se caterisească şi să se afurisească. [Apost: 7, 45, 71; Sobor 6: 11; Ant: 1; Lao: 6, 32, 33, 37, 38]

CANON 71 Dacă vreun creştin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor sau în sinagoga iudeilor în sărbătorile lor, sau ar aprinde lumânări, să se afurisească. [Apost: 7, 65, 70; Sobor 6: 11; Ant: 1; Laod: 29, 37, 38; Cart: 59, 82, 123]

– Pentru că toţi Sfinţii Părinţi de două mii de ani au păstrat prin canoane această interdicţie poruncită de Sfînta Scriptură;

– Pentru că prin rugăciunea împreună cu ereticii, ortodocşii pierd harul şi Îl supără pe Dumnezeu;

– Pentru că prin rugăciunea împreună cu ereticii, ereticii nu sunt ajutaţi prin căderea din har a ortodocşilor (cum ar putea fi?!), ci prin rugăciunea ortodocşilor pentru ei, aşa cum este poruncit, nu împreună cu ei;

Postare relatată de site-ul Ortodox Logos

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке