La sfîrșitul lunii ianuarie 2017 datoria de stat externă a Moldovei constituia 1 miliard 482,67 milioane de dolari.

Comparativ cu luna decembrie, acest indice a crescut cu 18 milioane de dolari sau cu 1,23 %, transmite NOI.md.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, această dinamică de creștere a datoriei a fost condiționată de finanțarea netă pozitivă din exterior, în perioada menționată, în sumă de 0,51 mil. dolari (volumul creditelor noi obținute a constituit 3,37 mil. dolari și a depășit plățile pentru suma de bază a datoriei externe în această perioadă, care au constituit 2,86 mil. dolari), de asemenea, valoarea pozitivă a fluctuațiilor cursului de schimb a dolarului SUA în raport cu alte valute în sumă de 17,49 mil. dolari.

Este de remarcat faptul că la sfîrșitul anului 2016 datoria de stat externă a Moldovei a fost de 1 miliard 464 milioane de dolari. Timp de un an, acest indice a crescut cu 127,65 milioane de dolari sau cu aproape 9,6 %.