Selectați pagina

Cuviosul Paisie Velicicovski – despre eretici

Cuviosul Paisie Velicicovski  – despre eretici

Cuviosul Paisie Velicicovski – Despre eretici. În ce fel au fost din zilele Apostolilor şi până acum

Se cuvine a şti precum că toţi ereticii, începând cu ereticul Simon vrăjitorul, toţi au fost izvoditori de basme ereticeşti şi cu toate că unii dintre ei au împărtăşit şi Sfânta Scriptură, dar spre pierzania lor şi a celor ce le-au urmat lor, cu plăsmuiri tâlcuind-o pe ea. Şi unii ca aceia izvoditori de basme eretice au dăinuit chiar până la ereticul Origen. Iară Origen ereticul a fost deci în parte băsnuitor, în parte însă s-a întărit în Sfânta Scriptură, cu trufaşă şi prea stricată tâlcuire a Scripturii, potrivnică Soborniceştii Biserici.

Iar Pavel, ereticul din Samosata, şi toţi ceilalţi după el chiar şi până în vremurile de acum, lepădându-se de tâlcuirea mincinoasă a lui (Origen), s-au sprijinit pe Sfânta Scriptură, cu mândrie şi cu stricăciune, şi prea răzvrătit tâlcuind-o pe ea, după mincinoasele dovezi ale filosofiei celei din afară, nicidecum adevărată şi dreaptă tâlcuire a Sfintei Scripturi, după înţelegerea cea de obşte sobornicească a uneia Sfintei Soborniceştii şi Apostoliceştii Biserici, după cum o înţeleg pe aceasta şi o mărturisesc, cu darul lui Dumnezeu, toţi purtătorii de Dumnezeu părinţi, păstori şi dascăli din toată lumea, ce s-au proslăvit în viaţa lor şi după moarte cu multe minuni de la Dumnezeu.

Pentru aceasta toţi ereticii, şi cei vechi, şi cei de acum, pe mincinoasa şi stricata, şi lui Dumnezeu şi soborniceştii Biserici potrivnică a sa tâlcuire a Scripturii nepocăit întărindu-se, au fost, fireşte, daţi anatemei de soboarele ecumenice şi locale a toată Sfânta Biserică.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *



Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii