Selectați pagina

Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani

Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani

PelagheeaMaica Pelaghia s-a născut în satul Zaharovo, regiunea Reazani (Rusia) în anul 1890. Oarbă din naştere a primit de la Dumnezeu darul de văzătoare cu duhul. Din cauza unui tratament greşit al mamei sale care era însărcinată, fetiţa s-a născut oarbă. Ea ştia toată psaltirea pe de rost. A fost un om deosebit. În copilărie când avea cinci-şase ani, era vizitată de o călugăriţă care o învăţa despre credinţa adevărată. Îi citea fetiţei psalmi şi rugăciuni. Tânăra avea o memorie extraordinară, orice psalm putea să-l memoreze numai după ce i se citea de trei ori. După mărturiile contemporanilor cuvioasa Pelaghia nicicând nu mânca carne, iar în prima şi a şaptea săptămînă a postului Mare îşi întreţinea puterile doar cu o prescură şi puţină apă. Mulţi credincioşi au fost vindecaţi datorită rugăciunilor ei. Primeau de la ea îndrumări şi sfaturi. Ea însăşi se ruga şi cîte paisprezece ore pe zi, însoţind rugăciunea cu până la zece mii de metanii. O mare atenţie acorda faptului cum ne facem însemnul Sfintei cruci. După spusele ei la unirea corectă a degetelor din ele iese foc. Şi acest foc ne sfinţeşte şi curăţeşte corpul nostru, sângele nostru trecând prin această cruce de foc se curăţeşte de tot răul – totul arde. Deci cu cît mai des ne însemnăm cu simbolul Sfintei Cruci , cu atît este mai curat sângele nostru şi cugetările noastre. Cu atât sîntem mai aprope de Dumnezeu, şi mai repede ajung la El rugăciunele noastre. Din amintirele protodiaconului Pavel Smirnov (Reazani):” E foarte greu să povesteşti despre Maica Pelaghia fără să-ţi reţii lacrimile. În viaţa mea n-a existat un om mai sfânt ca ea… Încă din copilărie a fost alungată de acasă de proprii părinţi şi locuia la cei care vroiau s-o primească. Era foarte aproape de Dumnezeu şi Sfinţii lui, cu care vorbea de la o vârstă fragedă, în deosebi cu Sfântul Serafim de Sarov care a devenit ocrotitorul şi îndrumătorul ei…” Ea a vindecat foarte mulţi oameni cu puterea rugăciunii sale. Înainte de a fi arestată i-a zis stăpânei casei unde locuia “în curând vor veni să mă ia…”. La întrebarea de nedumerire de ce şi unde, a răspuns “că timpul este aşa”. Fiind arestată îşi petrecea timpul în arest citind toate acatistele pe care le ştia. Şi în curând a fost eliberată, dar cu condiţia că nu va mai primi oameni pentru sfaturi şi vindecări. De aceea o perioadă s-a retras de la această activitate. Dar totuşi nu putea sa nu-i ajute pe toţi acei care aveau nevoie de ajutorul ei. Ultima dată a fost arestată în anul 1939.

Ea a prezis războiul cu Germania cu mult timp înainte, chiar şi ziua începerii. Într-o zi a zis : „ Iată, astăzi s-a început războiul.” Nu a fost crezută de la început , fiindcă ştirea ajunse abea peste vreo patru zile. Prezise că trupele fasciste vor ajunge până la localitatea unde locuia ea şi ca de acolo nu va mai putea înainta mai departe.
Din alte amintiri despre ea „ A fost un om sfânt. Şi cît de mult era iubită de oameni …La ea oamenii vin amărâţi , dar se întorc înaripaţi. O mare putere avea de la Dumnezeu ” . Unul din cazurile întâmplate cu ea îl povestesc martorii: S-a întâmplat înainte de război. Câţiva consăteni , însoţiţi de Maica Pelaghia veneau din localitatea învecinată. Pe drum ea le citea după memorie fragmente din psaltire. Brusc a început o furtună şi o ploaie foarte puternică, care îi inconjura, dar de ei nu se atingea. Înainte de a trece la cele veşnice le spunea celor ce o cunoşteau că atunci când nu va mai fi să mearga la ea la mormânt şi să continuie să-i spună durerile . Şi chiar de nu o vor auzi pe ea, ea îi va auzi…şi le va ajuta. Şi îi ajută. A fost o adevărată credincioasă. Un exemplu minunat pentru noi toţi. Contemporanii ei mărturisesc că avea un râs de copil. Şi la ultima sa împărtăşanie o bucurie de copil. Noi nu sântem în stare să-i înţelegem această bucurie.

Maica Pelaghia a trecut la Domnul în anul 1966. Maica Pelaghia spunea despre importanţa deosebită a Sfintei Împărtăşanii dinJoia Mare că, de s-ar întâmpla prigoană, cu harul acestei Sfinte Împărtăşanii poţi rezista trei ani.

Pentru agonisirea tăriei şi a neclintirii în credinţă să ne rugăm în faţa icoanelor „Vladimirskaia”, „Grebnevskaia”, proorocului Amos, poorocului Daniel (el dăruieşte rugăciunea buzelor), Cuv. Simeon Stâlpnicul, Sf. Apostol Pavel şi Fericitului Augustin (ambii încă dăruiesc cunoştinţe, minte deosebită şi ajută copiilor la învăţătură).

Maica Domnului prin chipul Său „Izvorul de viaţă dătător” dăruieşte har pentru cunoaşterea adevărului.

De orice lucru straşnic – Sf. Mc. Bonifatie.

Pentru iertarea păcatelor grozave – Mântuitorului, înaintea icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduţi”, Sf. Arh. Mihail, Drept. Iosif Logodnicul, Drept. Simeon de Dumnezeu Primitorul, Sf. Ap. Petru şi Pavel, Sf. Părinte Ierarh Nicolaie, M. Făcător de Minuni, tuturor sfinţilor.

Pentru izbăvirea de necazuri, scârbe şi pieire – înaintea sfintei icoane „Izbăvitoarea”.

De toate bolile – la icoana „Tămăduitoarea“, Sf. Arhanghel Rafail, Drept. Simeon de Dumnezeu Primitorul, Sf. Sfinţitul Mc. Pancratie, Cuv. Serafim de la Sarov şi de citit cât mai des psalmul 26 (de 40 de ori nu mai puţin de trei nopţi la rând).

De dureri de cap – Sf. Prooroc Înaintemergător şi Botezător al Domnului Ioan.

De bolile ochilor – rugăciuni la icoana Maicii Domnului „Kazanskaia“.

De bolile pieptului şi a pântecelui – Sf. Ap. Ioan Teologul.

De bolile plămânilor, boli femeieşti şi pentru ajutor la naştere – înaintea icoanei „Feodorovskaia” (la bolile de plămâni de citit cât mai des „Împărate Ceresc…”, de 40 de ori, noaptea).

De bolile mâinilor – la icoana Maicii Domnului „Trichirusa” („Троеручица“).

De bolile picioarelor – Cuv. Simeon Stâlpnicul, Sf. Mc.Trifon, Cuv. Serafim de la Sarov.
De boli canceroase – la icoana Maicii Domnului „Împărăteasa Tuturor” („Pantanasa“), Cuv. Macrina, Drept. Nicodim.

De boala sângelui – Sf. Mc. Smaragd.

Pentru ca să fii iubit, ca oamenii să aibă faţă de tine o atitudine binevoitoare – Sf.

Împărat şi Prooroc David.

Pentru ca copiii să aibă dragoste faţă de părinţi– Sf. M. Mc. şi Tămăduitor de boale Pantelimon.
Pentru a trăi în îndestulare – înaintea icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor” („Спорительницахлебов“), Sf. Proor. Ilie, Sf Ap. şi Evang.Ioan Teologul, Sf. Nicolae, Făcătorul de Minuni, Sf. Spiridon al Trimitundiei, Sf. Sfinţit. Mc. Haralampie.
Pentru a primi serviciu, loc de muncă – Sf. Mc. Boris şi Gleb.

Pentru a avea casă – la icoana Maicii Domnului „Zid Nesurpat” („НерушимаяСтена“), Sf. Părinte Ierarh Nicolae, Mare Făcător de Minuni, Sf. Împărat şi Prooroc David, Cuv.

Serafim, celor 12 fraţi-zidari ai bisericii din Kiev.

Să ne însemnăm cu Sfânta Cruce cu multă luare aminte şi cu evlavie: pe frunte, pe pântece, pe umărul drept şi stâng (nu deasupra umărului, ci din faţă). Atunci când adunăm corect degetele mâinii drepte, noi chemăm ajutorul Preasfintei Treimi, cine-I va putea sta împotrivă?

Metaniile să le batem corect: după însemnarea cu Sf. Cruce, privind cu evlavie la Sf. icoană sau la Sf. Cruce facem metanie şi îndată ne îndreptăm. Este de nepermis ca, stând în genunchi, să culcăm fruntea pe podele sau pe mâini şi să „înmărmurim” pe mai mult timp în această poziţie (cu dosul în sus). E un păcat foarte grav. Aşa procedează dracii şi vrăjitorii în zilele marilor sărbători ale Sfintei Treimi, ale Pogorârii Duhului Sfânt. Harul îi ţintuieşte la pământ şi ei îşi ascund capetele (dracii îşi bagă râtul în mocirla mlaştinii), însă, în semn de nesupunere lui Dumnezeu, îşi expun dosurile goale spre cer. O vrăjitoare din Reazan a fost surprinsă, chiar la ea acasă, de ziua Sfintei Treimi în această poziţie ruşinoasă.

În colţul camerii unde se află sfintele icoane ţineţi deschisă Psaltirea (de exemplu, la psalmul 26), chiar dacă încă nu citiţi psalmii, dracii deja şi de la aceasta se scutură.
Pelagheia din Reazan, fecioară văzătoare cu duhul, spunea că rugăciunea de noapte (metania) este înaintea lui Dumnezeu preţuită de 40 de ori mai mult decât tot aceeaşi rugăciune care se citeşte ziua. Deoarece în numele Domnului nostru Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu, omul se scoală la rugăciune în timpul cel mai potrivit pentru somn. De rugăciunea în toiul nopţii, însă, te poţi apropia numai având deprinderea întărită a rugăciunii de zi. La început să te rogi noaptea foarte puţin, apoi, să adaogi cu încetul câte o „fărâmitură”, desigur, numaidecât aflându-te în smerenie. Maica Pelaghia explica importanţa şi folosul practic al citirii unor psalmi şi rugăciuni, deosebit de necesare în vremurile noastre, vremuri de pe urmă.

Foarte puternică este rugăciunea alcătuită numai din cinci cuvinte: „Căci cu noi este Dumnezeu!”. În ea este tăria credinţei, toată nădejdea noastră către Dumnezeu şi bucuria duhovnicească a credincioşilor conştienţi că înlăuntrul lor este Dumnezeu- Emanuel. Şi dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Iată de ce de această mică rugăciune atât de mult se teme vrăjmaşul nostru cel văzut şi nevăzut (oamenii răi, vrăjitorii, dracii). O roabă a lui Dumnezeu a reuşit să rostească de trei ori mecanic, în grabă, rugăciunea: „Căci cu noi este Dumnezeu!”, înainte de a-i deschide uşa „lăcătuşului” care a zis: „Mi-ai luat-o pe dinainte, acum nu mai am ce face la tine”, şi, înspăimântat, s-a retras.

Psalmul 26 este cel mai puternic din toată Psaltirea. Cine-l va citi măcar de 3 ori pe zi pe acela Domnul (când va binevoi El, iar nu noi, păcătoşii) „îl va trece pe apă ca pe uscat”. Dracii nu rezistă să se afle lângă omul care citeşte deseori acest psalm. Este posibil ca prin citirea psalmului 26 (cu binecuvântarea unui preot duhovnic care te cunoaşte mai demult (şi numai în cazuri extraordinare) să te izbăveşti de stăpânirea celui rău (de îndrăcire). Chiar şi unei foste vrăjitoare, care a cerut rugăciuni pentru sine, i s-a spus că Sfânta Biserică interzice rugăciunea pentru vrăjitori, dar dacă cu toată sinceritatea doreşti să te izbăveşti de tirania dracilor, atunci singură trebuie să citeşti noaptea psalmul 26 de 40 de ori. Şi dacă nu te vei înspăimânta de frica diavolească, Domnul te va slobozi de puterea lor. Însă de la început citirea acestui psalm trebuie s-o faci ziua, citindu-l de 3 ori. Obişnuinţa de a te ruga noaptea poţi s-o agoniseşti cu alte rugăciuni şi nicidecum cu psalmul 26.

Cine va citi cât mai des psalmul 26, alegoric vorbind, va merge printre vrăjitori ca în maşina blindată. Unei schimonahii prin descoperire i s-a dat această povăţuire: „După o discuţie cu oamenii care îţi sunt străini duhovniceşte, restabileşte-ţi forţele cu citirea psalmului 26“.

Psalmii 26, 45, 69 şi 90 se citesc împotriva năvălirilor vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţişi pentru a rămâne neclintit (mai trebuie citit şi condacul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – „Apărătoarei Doamne pentru biruinţă mulţumiri…”).

Psalmul 33la foame şi la sete.

Psalmul 63împotriva peceţii lui antihrist, (încă de citit acatistul „Celor şapte tineri din Efes”, şi rugăciunea de la sfârşitul primei catisme, ea este nucleulîntregii Psaltiri, „Psaltirea comprimată).

Psalmul 21împotriva păcatelor ultimilor vămi(de la desfrâu până la împietrirea sufletului) şi împotriva spurcării silnice cu păcatul curviei şi sodomiei.

(De mai rugat la Sf. Mc. Agnia şi la Sf. M. Mc. Anastasia, Izbăvitoarea din Lanţuriele ne vor îngrădi de întemniţarea de către slugile lui antihrist şi de silnicie (violare).

Psalmul 5pentru dobândirea rugăciunii.

Psalmul 43pentru ca în casă să stăpânească harul, ca în ea să strălucească totul de har precum străluceşte de aur palatul împărătesc (duminicile şi la sărbătorile Domneşti de citit „Slavă Doamne Sfintei Învierii Tale!”).

Psalmul 83pentru ca să moştenim Împărăţia Cerurilor.

Psalmul 49 – (nouă, tuturor păcătoşilor, dar mai ales preoţilor) – împotriva mândriei şi a întunecării minţii, pentru înţelepţirea cum trebuie să-I slujim lui Dumnezeu ca să nu ne lepădăm de El.

!!! Finul Sfintei Măicuţe a vorbit într-o înregistrare video că, CATISMA A 15-A NU SE CITEŞTE! CI SE CITEŞTE DOAR CÂND RĂPOSATUL ESTE ÎN CASĂ (2 ZILE..).

IAR ÎN LOC LA A 15-A CATISMĂ SE CITEŞTE CATISMA A 20-A!!!

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

10 Comentarii

  • nume

   Eu nu stiam si le citeam la rind care mergeau, azi una, miine alta si de multe ori am citit-o si pe asta, acum ce-i de facut? Ma asteapta ce zice acolo?

 1. irina

  MINUNAT ESTI DOAMNE PRIN SFINTII TAI!!!

  Răspuns
 2. marele Păcătos

  pentru “nume”

  nu te aşteaptă nimic, dar Sf.Pelagheea a prevenit că cei care trăiesc în păcate şi citesc în special catisma a 15-a – vin scârbe peste dânşii, adică atacă diavolii.

  poţi să citeşti dacă eşti în curăţenie totală şi nu greşeşti nimănui, şi te strădui să duci o viaţă bineplăcută Domnului, dar dacă mai ai căderi, păi mai bine să citeşti catisma a 20-a în loc de a 15-a.
  adică, …13,14,20,16… iată cum.

  Răspuns
  • nume

   Multumesc pentru informatii, dar mai bine trec la 20)))

  • de la Raciula

   cel mai bine sa va consultati cu duhovnicul. Am inteles ca p.Pafnutie permite crestinilor sa citeasca aceasta catisma. Asa ca luati ttodeauna binecuvantare de la duhovnic inainte de a hotari ceva. Nu idei proprii din cap. Iar tu, crestine, inainte de a publica ceva, mai scrie si de unde iai info, pt ca aiureli suficiente am citit in internet, iar asa se smintesc oamenii. Tu esti sigur de ce spui si scrii aici? Ia si documenteaza corect populatia, iar nu duce in eroare.

  • de la Raciula

   comentariu pt marele pacatos…si f smerit…

  • marele Păcătos

   mă rog de mă iertaţi.

   numai că nu eu am alcătuit asta, ci precum găsim în ştirea de mai sus, finul Sfintei măicuţe Pelagheea a spus aceste cuvinte, ce am eu cu asta?
   Pr.Arh.Pafnutie dacă binecuvintează înseamnă că Domnul permite citirea catismei a 15-a.
   sau poate cineva vrea să spună că robul Petru finul lui Sf.Pelagheea minte?
   sau cum să privim toate descoperirele care ni s-au lăsat?
   2-3 să le acceptăm, iar restul nu-s bune sau cum să procesăm informaţia?

   Sfintele canoane interzic cu stricteţe îngenuncherea în Săptămâna Luminată, însă cunoaşte o Stea din Neamul Maicii Domnul şi anume Sf.Cuvios Serafim al Sarovului cum 3 ani s-a rugat ÎN GENUNCHI! pe piatră!
   ce? anatema sau cum?!
   la fel şi Sf.Cuv.Pelagheea a zis că când începe Dumnezeiasca Liturghie – când diaconul zice: “Binecuvântează stăpâne!”
   şi când părintele zice cuvintele: “Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor!”
   în acest timp o singură metanie mare este egală cu 2.500 de închinăciuni.
   astfel făcând spre exemplu 6 metanii – se primesc 15.000 închinăciuni.
   şi cu aceasta se iartă foarte multe păcate.
   în afară de aceasta, a mai spus, că în timpul Heruvicului o singură picătură de lacrimă se egalează ca 2 picături din aur.
   şi acum transferă şi află echivalentul, câte slujbe poţi să scrii cu acel aur.
   dar ca să nu gândeşti că spun ceva de la mine, dă să ascultăm părerea Sfântului SchiEpiscop Nectarie (Pr.Nicolae Gurianov) din insula Zalit:
   http://www.youtube.com/watch?v=VkievRuCGs8

 3. Anonim

  Celui care îşi zice Marele Păcătos: ceea ce spui tu e un fel de formalism, şi nu cred că e acceptabil în ortodoxie aşa ceva. Nu e posibil să te mîntuieşti numai dacă faci un număr careva de închinăciuni, sau dacă te forţezi să lăcrimezi anume în careva momente…

  Răspuns
  • marele Păcătos

   nici nu merge vorba de mântuire.
   merge vorba de milostenie, prin milostivirea Domnului, precum zice că “sunt unii de pe urmă care vor fi întâi, şi sunt alţii întâi care vor fi pe urmă.” [Matei 13]
   adică, fiindcă trăim vremurile apocaliptice, vremurile sfârşitului, avem posibilitate să ne rugăm pentru întregul nostru neam.
   Dumnezeu vrea ca toţi să se mântuiască!
   Până în al 3-lea şi al 4-lea neam Dumnezeu pedepseşte, şi până în al miilea neam miluieşte.

   dar nu consider că trebuie privită ca o sminteală sau ca o ispită această milă, fiindcă o cuvioasă zicea că i s-a ivit Sf.Serafim de Sarov în somn şi i-a zis că este bine că după orele 22:00 să nu mănânce şi să nu bea nimic, fiindcă în ceruri se începe o slujbă mare, şi cea mai mare, Liturghia Cerească începe după orele 24:00 (miezul nopţii), la fel şi alţi Sfinţi Părinţi au vorbit că, rugăciunea de după miezul nopţii este de 40 de ori mai puternică.
   dar asta nu vorbeşte de mântuirea obligatorie, căci Mântuirea este de la Dumnezeu.
   ce folos să se împărtăşească zilnic dar să fie pentru noua ordine mondială, să fie cu suflet pentru uniunea sodomiţilor şi împotriva Sfintei Rusii?!
   nici un folos!
   Harul Dumnezeiesc omul poate agonisi doar din Mila Domnului, că ce folos omului să facă pravila cu burta plină?! e degeaba.
   Sf.Teofan Zăvorâtul şi Sf.Sampson (Sivers) zic că rugăciunea poate fi şi scurtă, dar cu atenţie, altfel nu este valabilă, cum zicea Pr.Arsenie (Papacioc) “tipic, tipic, şi la inimă nimic”.
   Dar Sf.Nicodim Aghioritul zice că Împărtăşania cu nevrednicie este cărbune pe capul acelui “creştin” care se împărtăşă cu nevrednicie.

   Dumnezeu cercetează inima şi rărunchii, adică cugetul şi simţurile, de aceea şi se spune de lacrimi, căci cu dea sila omul nu poate lăcrima, ori dacă va sta la Liturghie şi va lăcrima de faptul că nu are miliarde de hârtii şi castele în această viaţă – va păcătui spre osândă cu aceasta.
   dar lacrimile iarăşi, este un dar, ca şi rugăciunea, ca şi milostenia, ca şi smerenia şi ca şi orice altă faptă ziditoare şi îndreptătoare spre mântuire.
   de alta, la ce să mai mergem la Sfintele Slujbe când putem gândi în minte şi să ne rugăm în minte, şi Domnul ştie şi ne va da ce ne dorim.
   totul e simbolic, şi totul lucrează prin taine.
   mă rog de mă iertaţi!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii