Selectați pagina

CUVÎNTUL EGUMENEI EUSTAFIA (ROTARI), STAREŢA MĂNĂSTIRII ,,NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” DIN RĂCIULA LA FINELE SFINTEI LITURGHII DIN ZIUA PRĂZNUIRII OCROTITORULUI CERESC

CUVÎNTUL EGUMENEI EUSTAFIA (ROTARI), STAREŢA MĂNĂSTIRII ,,NAŞTEREA MAICII DOMNULUI” DIN RĂCIULA LA FINELE SFINTEI LITURGHII DIN ZIUA PRĂZNUIRII OCROTITORULUI CERESC

stareta EustafiaPreasfinţite Stăpîne, Sfinţiţi preoţi, preacuvioase maici, multstimaţi şi scumpi oaspeţi, vreau să mulţumesc Bunului Dumnezeu şi Maicei Domnului că m-au învrednicit să ajung pînă astăzi, în această zi de sărbătoare a Sfîntului Marelui Mucenic Eustafie.

    Sunt nespus de bucuroasă că vă văd aici alături de noi. Cu deosebită bucurie aduc mulţumiri în numele comunităţii monahale Preasfinţitului Episcop PETRU, pentru bunăvoinţa şi dragostea de a sluji astăzi în mănăstirea noastră. Ne rugăm Maicei Domnului să-l întărească şi pe părintele diacon pe care azi  l-aţi hirotonit  şi să devină un vlăstar cu multe roade duhovniceşti, stîlp, apărător al mănăstirii şi al ortodoxiei.

    Am iubit foarte mult viaţa mănăstirească, am trecut prin foarte multe greutăţi, dar anume acestea mi-au făcut viaţa mai frumoasă şi m-au apropiat mai mult de Dumnezeu. Sunt foarte recunoscătoare mătuşii mele, maica Aftalia, care m-a adus la mănăstire şi m-a crescut duhovniceşte.

   Am o singură dorinţă şi un apel către toţi: ca şi în viitor să fie păstrate cu cea mai mare sfinţenie tradiţiile, valorile spirituale şi materiale ale vieţii monahiceşti, să nu daţi voie ca să intre lupi răpitori în ea ca să nu dărîme tot ceea ce am zidit pînă acum, să sprijiniţi această Sfîntă grădină a Maicii Domnului, fiecare după sfînta sa datorie şi după posibilitate. Vlădica, rog să sprijiniţi, să îndrumaţi şi să încurajaţi pe toţi cei ce sînt aduşi aici de Maica Domnului şi care cred ca vor mai veni şi în viitor să slujească Mirelui Ceresc. Vă rog să păstoriţi cu milă şi cu dragoste acest lăcaş şi după ce eu voi păşi pragul veşniciei. Să vegheaţi de a nu fi risipită turma de ,,lupii cei răpitori”. Iar cînd va sosi clipa şi pe cer va apărea Mirele Ceresc, să ne bucurăm de cei ce i-am păstorit şi i-am îndrumat pe această cale, să auzim şi noi glasul Stăpînului care zice:

    ,,Peste puţine ai fost pus, peste multe te voi pune, intră întru Bucuria Domnului Tău, slugă bună şi credincioasă”.

     Aş dori ca această turmă la A Doua Venire a Mîntuitorului să fie luată sub mantia Maicii Domnului şi să audă din gura Mirelui: ,,O, voi maicilor, încă fiind în trup, aţi urmat viaţă îngerească”.

    Vă doresc tuturor să-mi rămîneţi buni, curaţi şi viteji, biruitori în toate zilele vieţii voastre, să păstraţi credinţa vie,şi să mărturisiţi adevărul!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *