Selectați pagina

Cuvinte de învăţătură despre înfricoşătoarea Judecată

Cuvinte  de  învăţătură  despre  înfricoşătoarea  Judecată

Din Everghetinos: Doi fraţi trupeşti s-au lepădat de lume pentru pocăinţă.

Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani

Dintre ei, unul care şedea în Muntele Eleonului, înfocându-se la inimă, într-o zi de mare umilinţă, s-a pogorât în Sfânta Cetate. Şi mergând la dregător i-a mărturisit lui păcatele sale, zicându-i: ’’Pedepseşte-mă după lege’’. Iar dregătorul, minunându-se, a zis fratelui: ’’Cu adevărat, omule, pentru că tu singur ai mărturisit, eu nu îndrăznesc a te judeca pe tine mai înainte de judecata lui Dumnezeu, că poate El te-a şi iertat’’.

De la Sfântul Efrem Sirul: Înfricoşătoare va fi venirea lui Hristos întru slavă. Că minune va să vadă cineva dintr-odată cerul desfăcându-se şi pământul schimbându-se, şi morţii sculându-se. Că va pune pământul de faţă trupul omului, aşa cum l-a luat , chiar dacă fiare l-au rupt sau păsări l-au mâncat, sau peşti l-au mistuit, nu va lipsi nici un fir de păr din capul omului înaintea Judecătorului. Că fiecare se va preface la porunca lui Dumnezeu întru nestricăciune. Că vor lua semne pe trup, toţi, după cum sunt şi faptele lor: trupurile drepţilor vor străluci de şapte ori mai mult decât lumina soarelui, iar ale păcătoşilor întunecate se vor afla şi de rău miros vor fi pline. Că trupul omului va arăta faptele lui. Pentru fiecare din noi, faptele noastre sunt scrise în trupul nostru. Că grea cercetare a faptelor noastre se va face atunci. Că de a greşit cineva din noi şi prin grai, şi prin gânduri, toate vor sta înaintea lui atunci, şi de a lucrat bine, asemenea, şi de a lucrat rău, oriunde va căuta, luminat va vedea faptele sale.

De la Sfântul Ioan Gură de Aur: Să nu zicem, fraţilor, nici să nu ne îngâmfăm: ’’De ar fi poruncit Dumnezeu să nu mâncăm, nici să bem, nici să ne veselim, apoi, pentru ce a făcut El toate acestea pe pământ?’’ Ascultaţi şi eu vă voi spune vouă: ’’Ilie proorocul, oare, nu a avut el pâine şi vin, şi îndestulare omenească? Dar toate lăsându-le, s-a dus în munte şi după nevoinţa cea de patruzeci de zile s-a putut sui cu trupul la cer’’.Să nu vă înşelaţi, zicând: ’’Acum să trăim bine, că mâine vom putrezi şi pământul în pământ se va duce’’. Eu îţi zic ţie: ’’Dacă ai prieteşug cu pământul, atunci în pământ te vei duce şi îţi pierzi sufletul tău’’.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.