Selectați pagina

Cuvânt despre Sfânta Împărtășanie

Cuvânt despre Sfânta Împărtășanie

Coperta-cartonata-Sf-Neofit-Zavoritul-INCe oare, zice, este de folos ca toți, vrednici și nevrednici, să îndrăznească la Sfânta Împărtășanie? Nu spunem aceasta, că trebuie să se împărtășească și cei nevrednici, ca nu cumva precum este scris, să se împărtășească spre osândă, ci ca mai întâi să devină vrednici și apoi astfel să se apropie.

Și când, zice, mă voi face vrednic eu, cel ce m-am întinat în multe păcate?

Spune-mi mie și aceasta! Femeia cea întinată de multe păcate de câte zile a avut nevoie ca să fie curățită? De câte zile a avut nevoie risipitorul? De câte, vameșul? Oare nu într-o singură clipă fiecare dintre aceștia a aflat mântuirea? Da, zice, dar aceia L-au văzut pe Domnul cu propriii lor ochi și au fost învredniciți de iertarea păcatelor foarte degrabă.

Ce oare? nu crezi că și acum Hristos îi primește pe cei ce se pocăiesc fără abatere și îi curățește și îi compătimește, chiar dacă nu este văzut de ei cu propriii ochi. Căci chiar dacă noi nu-L vedem pe El din pricina negurii patimilor noastre, El ne vede și fie ne miluiește pentru pocăință, fie Se scârbește de noi pentru păcat.

Dacă, așadar, vei voi și tu însuți să te pocăiești sincer, eu cred că numai în trei zile te vei arăta vrednic de Sfânta Împărtășire cu harul lui Hristos. Iar cât privește modul pocăinței sincere de care am vorbit, ia aminte și ascultă, mărturisește-ți păcatele la un bun părinte duhovnicesc cu multă smerenie, ca un vinovat și osândit. Dar mărturisește-te și deosebi în chilia ta lui Dumnezeu, Celui ce cunoaște toate, pentru ca, așa cum spune David, să ierte necredința inimii tale. Suspină din inimă și bate-ți pieptul, imitându-l pe vameșul care prin aceasta a fost îndreptățit de Dumnezeu, și dacă nu poți vărsa lacrimi, măcar fruntea lipește-o de pământ, lovește-o și spune: „Ți-am greșit ție, Doamne, iartă-mă și arată-mă vrednic de împărtășirea cu dumnezeieștile Tale taine. Căci multe sunt păcatele mele, dar pe acestea le aduc înaintea nemăsuratei Tale mile. Miluiește-mă degrab, precum ai miluit oarecând pe cei asemenea mie, pe desfrânata și pe risipitorul, împreună cu vameșul și cu tâlharul.

Acestea, așadar, în trei zile, de trei ori, ziua și noaptea, săvârșindu-le cu inimă zdrobită, îndrăznește, frate, auzind că „inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi”. Astfel așadar, rugându-te pentru cele păcătuite mai înainte, cere iarăși din toată inima ajutorul lui Dumnezeu, ca să trăiești în siguranță și fără întinăciune restul timpului vieții tale și dă-ți cuvântul lui Dumnezeu că nu vei mai păcătui nicidecum. Și dacă vei face astfel eu, smeritul, după Dumnezeu, îți garantez și te asigur că pentru dumnezeiasca și nesfârșita mila Lui care se află în firea cea întreit ipostatică, după trei zile vei fi învrednicit de preacuratul și stăpânescul Lui trup și sânge și de atunci înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu, „cu frică de Dumnezeu și cu credință spre iertarea păcatelor și spre viață veșnică”, împărtășește-te și pune-ți în rânduială viața pentru o petrecere curată, ca nu cumva să te arăți lui Dumnezeu mincinos și uituc în împlinirea făgăduințelor și iarăși să te desparți de dumnezeiasca împărtășire și astfel să ia vrăjmașul îndrăznire și să se facă cele ale tale „mai de pe urmă mai rele decât cele dintâi”, fiindcă nu te-ai îmbunătățit spre mai bine nici prin acest mare pogorământ că nu după ani și vremi, ci numai în trei zile, printr-o dumnezeiască iconomie, ai fost dezlegat de păcate și învrednicit de sfânta împărtășire.

Și aceasta am descris-o eu nu din propria mea minte sau autoritate, nici îndrăznind a contrazice canoanele, ci dumnezeiasca parabolă a Mântuitorului nostru cu privire la fiul risipitor ne-a învățat pe noi acestea în modul cel mai limpede și mai drept. Acel fiu risipitor poartă în sine chipul oricărui om care trăiește în desfrânare, care s-a îndepărtat de Tatăl și Dumnezeu cel nemuritor și care s-a sălășluit împreună cu demonii, răii cetățeni, și care a cheltuit averea aceea dumnezeiască și părintească ce ne-a făcut pe noi fii prin Sfântul Botez și pe care a mâncat-o cu desfrânatele, batjocorind viețuirea părintească a vieții celei nemuritoare. Apoi s-a întors la Dumnezeu cu pocăință vrednică. Fiindcă nu este nevoie de multe zile ca să fie primit de Tatăl, Cel prin fire milostiv, dar este nevoie totuși să se pocăiască și să se ridice din păcat și să se întoarcă la Dumnezeu și să zică acel „tată, am păcătuit” și celelalte. Și atunci este primit de Tatăl și este îmbrăcat în haina cea dintâi, adică harul dumnezeiescului Botez, pe care a dezbrăcat-o din prisosința desfrânării și a întinăciunii (o, ce mare pagubă!) și pe care o îmbracă iarăși prin pocăință (o, ce bucurie!) și inelul – arvuna vieții veșnice, harul Duhului Sfânt, îl primește în mâna sufletului degrab și este învrednicit a se înfrupta din vițelul cel îngrășat.

Iar vrednica[1] întoarcere către Dumnezeu, cum spuneam, mai întâi de toate este amintirea și râvna cea bună a sfinților robi ai lui Dumnezeu „Câți argați ai Tatălui meu”, adică robii lui Dumnezeu, „se îndestulează de pâinea cea dumnezeiască, iar „eu pier aici de foamea” oricărui bine. „Sculându-mă din scârnăvia păcatului, mă voi întoarce, mă voi pocăi lui Dumnezeu și îi voi spune Acestuia: „Doamne, am greșit la cer și înaintea Ta și „nu sunt vrednic să fiu numit fiu al Tău”. Iată patru bunătăți: ridicarea din păcat, întoarcerea la Tatăl, mărturisirea și smerenia. „Fă-mă și pe mine ca pe unul dintre simbriașii Tăi”. Pentru aceea nu ca simbriaș, potrivit cererii, ci mai curând ca moștenitor este primit și ca fiu, care, deși a scăpat gol și a venit din țară barbară, este îmbrăcat și primit de îndată și este împodobit cu strălucire ca un fiu care vine de departe și este jertfit pentru el „vițelul cel îngrășat” și este învrednicit neîntârziat de masa părintească. Cine oare ar mai milui pe cel care nu aleargă prin pocăință la o așa de mare dumnezeiască iubire de oameni, ci rămâne robit păcatului și adaugă nelegiuire la nelegiuire și se îndârjește să slujească pururea păcatului și să fie rob păcatului, ca unul care nu a auzit niciodată pe cel ce zice că: „oricine face păcatul, rob este păcatului”? Nu se împărtășește de masa cea stăpânească, nu-și hrănește sufletul cu hrană cerească, ci-și hrănește doar trupul cu hrană stricătoare și cu plăceri rușinoase și încă de aici este lipsit de dumnezeiasca împărtășire și devine pășune patimilor pierzătoare, și risipește în chip desfrânat averea părintească și adună iarbă și lemne și paie care sunt focului cheltuială și lipsire de viață.

Dacă deci iubești viața cea fără de moarte și înfricoșătoarele taine, Trupul și Sângele lui Hristos, pocăiește-te, omule, în ce chip ți-am descris mai sus și în trei zile de fierbinte pocăință te primește și pe tine Dumnezeu, ca un Dumnezeu al celor ce se pocăiesc, prin Care și eu te-am îndemnat la dumnezeiasca împărtășire cu îndrăznire, pentru ca și în veacul de acum și în cel viitor să rămâi în Hristos și Hristos întru tine.

Iar dacă cineva ne va învinui pentru marele nostru pogorământ și grabnica ta dezlegare, eu voi pleda înaintea lui și pentru tine, și pentru mine că înaintea lui Dumnezeu mai bună este o pocăință sinceră de trei zile decât o nepăsare și o nebunie de trei ani. Dar aceasta au zis-o și Sfinții Părinți, și dumnezeiescul Hrisostom, și marele Vasile că celui nepăsător și leneș și nepurtător de grijă nu îi va veni nici un câștig de la despărțirea de împărtășanie vreme îndelungată, dar pentru cel ce iute se pocăiește, iute se și cuvine să fie primit. Și aceasta este pledoaria mea pentru mine și pentru tine față de cei care, poate, ne aduc nouă învinuiri.

Iar pentru cei ce pizmuiesc sau pentru cei cărora le displace o asemenea iconomie a primirii tale grabnice, pe care ai primit-o printr-o pocăință vrednică de laudă, pledează pentru tine Atotmilostivul acela, Tatăl risipitorului, că nu trebuie să pizmuim sau să învinuim, ci mai degrabă trebuie „să ne bucurăm și să ne veselim”, că acest fiu al meu „mort era și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat”[…

[1] Adică pocăința pe măsura păcatelor.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

56 Comentarii

 1. maria

  Dacă deci iubești viața cea fără de moarte și înfricoșătoarele taine, Trupul și Sângele lui Hristos, pocăiește-te, omule, în ce chip ți-am descris mai sus și în trei zile de fierbinte pocăință te primește și pe tine Dumnezeu, ca un Dumnezeu al celor ce se pocăiesc, prin Care și eu te-am îndemnat la dumnezeiasca împărtășire cu îndrăznire, pentru ca și în veacul de acum și în cel viitor să rămâi în Hristos și Hristos întru tine.
  Cine esti dumneata,sa vii cu asa nebunie dupa capul dumitale?!!…cine esti dumneata sa vii cu asa indemnuri?!!…esti cumva vreun SF Sinod de care eu nu am auzit?!!….adica negam toate cele 7 Sf Sinoade care au dat legi precise de felul cum sa ne putem impartasi CU VREDNICIE,si vine unul ca dumneata si le anuleaza pe toate?!!….ba mai mult mijloceste la Dumnezeu pentru osanda in care ii arunca pe multi?rusine sa va fie cu asa legi dupa mintile voastre!!….mai bine ,voi ar trebui sa va pocaiti intai si apoi sa indemnati pe altii la pocainta!!…POCAINTA MANTUITORULUI HRISTOS…NU POCAINTA DRACULUI….LA CARE TOTO II INDEMNATI VOI….CARE SFANT PARINTE AR FI DEZLEGAT LA SF IMPARTASANIOE PE CEL CU PACATE OPRITOARE,PE “PROMISIUNEA “CA NU VA MAI PACATUI,SI MAI MULT SA-I DEA IMPARTASANIA CA INTARITOR PENTRU PACATE OPRITOARE?!!
  Dar aceasta au zis-o și Sfinții Părinți, și dumnezeiescul Hrisostom, și marele Vasile că celui nepăsător și leneș și nepurtător de grijă nu îi va veni nici un câștig de la despărțirea de împărtășanie vreme îndelungată, dar pentru cel ce iute se pocăiește, iute se și cuvine să fie primit
  SA VEDEM CE AU SPUS ACESTI MARI SFINTI…NU CE SPUI DUMNEATA SI ALTII!!!
  http://www.apologeticum.ro/2014/01/ii-cum-ne-impartasim-impotriva-curentului-care-transformat-deasa-impartasanie-intr-o-moda/
  La pag. 324, sfinţia sa îl citează pe Sfân­tul Ioan Gură de Aur care zicea creştinilor timpului său, că: „nimeni rămânând păcătos să nu se apropie [de Sfânta Împărtăşanie]… Totuşi şi cel întinat şi pângărit să se apropie, dar lăsând afară toată necurăţia şi răutatea, şi aşa să intre…” Însă aşa cum am spus şi mai sus, când e vorba de citatul acesta, trebuie să înţelegem că Sfântul Ioan Gură de Aur nu vrea să ne facă să credem că cineva se poate izbăvi de necurăţia şi răutatea sa foarte repede în timp, mai ales când e vorba de păcatele trupeşti. Căci iată ce spune Sfântul Ignatie Briancianinov:
  „Păcatul desfrânării are însuşirea că uneşte două trupuri – chiar dacă în chip ne­legiuit – întru-unul singur (I Co.6,16): din această pricină, chiar dacă el se iartă neîn­târziat după ce a fost pocăit şi mărturisit (cu condiţia neapărată ca cel ce se pocăieşte să se lase de păcat), pentru curăţirea şi tre­zvirea trupului de păcatul desfrânării este nevoie de mult timp, ca legătura şi unirea ce s-au statornicit între trupuri, ce s-au sădit în inimă, ce au îmbolnăvit sufletul să se în­vechească şi să moară.
  Pentru nimicirea nefericitei impropieri, Biserica orânduieşte celor ce au căzut în des­frânare şi preadesfrânare răstimpuri foarte însemnate de pocăinţă şi abia după aceea le îngăduie să se împărtăşească cu Preasfân­tul Trup şi Sânge al lui Hristos. Întocmai: pentru cei ce au dus viaţă împrăştiată, pen­tru cei întipăriţi de felurite împătimiri, mai ales pentru cei căzuţi în prăpastia păcatelor de desfrânare, care au dobândit deprinderea lor, este nevoie de vreme îndelungată pen­tru a se curăţi prin pocăinţă, pentru a şterge din ei urmele lumii şi ale smintelilor, pentru a se trezvi de păcat, pentru a-şi forma mora­litatea prin poruncile evanghelice şi astfel a deveni în stare de rugăciune harică a minţii şi a inimii20.”

  Răspuns
  • Altul

   @maria. Vezi ca acolo sunt cuvinetele unui sfant, nu ale unui admin. Si chiar daca in sinoade au fost randuiti ani de penitenta, acesti ani nu sunt pedepse juridice, ca in papism. Daca omul se pocaieste cu adevarat, el se poate impartasi si mai devreme, asa cum arata Sfintii Parinti.

   Scuze, dar gandesti papistaseste si interpretezi canoanele dupa capul tau, si smintesti si pe altii spre mai marea ta osanda. Pune mana pe carte inainte sa te lansezi in astfel de probleme!

  • maria

   In primul rand de toate,vreau sa-mi cer iertare pentru tonul meu taios si mai ales,pentru lipsa smereniei mele,…caci Sfintii nu faceau ca fac eu,sa jicneasca ,etc…dar mi-a ajuns cutitul la os cand vad asa nebunii!!.
   Spune-mi mie te rog,care Sfant Parinte,si care canon te dezleaga dupa 3 zile de pocainta sa te Impartasesti cu Trupul Domnului?

   Vezi ca acolo sunt cuvinetele unui sfant, nu ale unui admin
   R:Care cuvinte?!ce sfant a spus asa ceva?!!
   “Iar dacă cineva ne va învinui pentru marele nostru pogorământ și grabnica ta dezlegare, eu voi pleda înaintea lui și pentru tine, și pentru mine că înaintea lui Dumnezeu mai bună este o pocăință sinceră de trei zile decât o nepăsare și o nebunie de trei ani”
   Da-mi sursa exacta,unde scrie asa ceva care sa te cred….daca nu…sant cuvinte venite de la tine,dupa mintea ta….nici un sfant Parinte si nici un canon,nu te dezleaga dupa 3 zile de pocainta.Asa,ca ia aminte,ca nu cumva sa te trezesti in alta parte….adica,pe locul osanditilor…..ca faci sminteala dupa mintea ta.eu ti-am dovedit cu textele Sfintilor,dar tu deocamdata nu….

   Si chiar daca in sinoade au fost randuiti ani de penitenta, acesti ani nu sunt pedepse juridice, ca in papism.

   Unde vezi tu la papistasi canoane?….care ei le-au abandonat de mult…..

   Daca omul se pocaieste cu adevarat, el se poate impartasi si mai devreme, asa cum arata Sfintii Parinti.

   R:da-mi sursa exacta si dovedest-mi ca e adevarat ce spui …ca sa te cred….altfel e minciuna de la tine.

   ….gandesti papistaseste
   R:adica?!!
   si interpretezi canoanele dupa capul tau, si smintesti si pe altii spre mai marea ta osanda. Pune mana pe carte

   R:de ce nu vezi oare ca tie iti spui astea?!!

 2. Altul

  Nu va suparati, dar aveti probleme cu vederea? Sursa si sfantul care a spus asta sunt chiar in prima poza din articol. Daca vreti si mai multe surse, cititi Patericul, mai ales la Sfantul Sisoe cel Mare, sa vedeti ca spune acelasi lucru. Si restul Patericelor.

  Sa va dau sursa exacta ca omul se poate impartasi mai devreme daca se pocaieste? Nu ati auzit de acrivie si iconomie? Nu ati auzit de Sfantul Ioan Postitorul? Nu ati citit cartea parintelui Adrian Fageteanu: “De ce omul contemporan cauta semne”? Nu inteleg de ce imi cereti surse pentru chestiuni elementare din credinta ortodoxa. Daca nu stiti aceste lucruri elementare, de ce va bagati in astfel de probleme si mai sunteti si acida pe deasupra? Nu va e frica de jocul cu focul?

  Si papistasii nu au canoane, dar asta nu inseamna ca dvs. nu interpretati canoanele papistaseste, juridic si in litera, nu in duh.

  Răspuns
 3. maria

  Nu va suparati, dar aveti probleme cu vederea?
  R:eu sau tu?

  Sursa si sfantul care a spus asta sunt chiar in prima poza din articol.
  R:care poza?da-mi exact,nu ma fa sa pierd timpul, pentru care vom raspunde amarnic inaintea lui Dumnezeu cum l-am chivenisit,pentru noi si daca ii facem si pe altii ca din cauza noastra sa-l iroseasca aiurea.

  Daca vreti si mai multe surse, cititi Patericul, mai ales la Sfantul Sisoe cel Mare, sa vedeti ca spune acelasi lucru. Si restul Patericelor.

  R:Stii cum spui tu?”eu sant in Bucuresti….cauta-ma !!”….cam asa si tu….da-mi pagina precisa si exact cartea ca sa ma duc la sigur,nu sa pierd eu zile intregi,sa caut acul in carul cu fan!!

  Sa va dau sursa exacta ca omul se poate impartasi mai devreme daca se pocaieste?

  R:In ce consta pocainta d ecare tot vorbesti tu?……una e sa auci 2-3-4 ani de roade de pocainta,care consta,in plecari ale genunchilor(metanii…sute de metanii dupa Sf Canoane ale lui Sf Ioan Postitorul)rugaciuni,milostenii,si in primul rand lupta cu pacatul…care ti-am dat mai sus…
  “pentru curăţirea şi tre­zvirea trupului de păcatul desfrânării este nevoie de mult timp”…..
  “Pentru nimicirea nefericitei impropieri, Biserica orânduieşte celor ce au căzut în des­frânare şi preadesfrânare răstimpuri foarte însemnate de pocăinţă şi abia după aceea le îngăduie să se împărtăşească cu Preasfân­tul Trup şi Sânge al lui Hristos. Întocmai: pentru cei ce au dus viaţă împrăştiată, pen­tru cei întipăriţi de felurite împătimiri, mai ales pentru cei căzuţi în prăpastia păcatelor de desfrânare, care au dobândit deprinderea lor, este nevoie de vreme îndelungată pen­tru a se curăţi prin pocăinţă, pentru a şterge din ei urmele lumii şi ale smintelilor, pentru a se trezvi de păcat, pentru a-şi forma mora­litatea prin poruncile evanghelice”
  …si daca Biserica hotaraste asa,cine esti dumneata sa vii sa spui caci cu trei zile de pocainta te poti impartasi?!!…repet,da-mi sursa sigura nu ma pune sa caut acul in carul cu fan!!

  Nu ati auzit de acrivie si iconomie?

  R:Ce spune iconomia lui Dumnezeu?ca te poti impartasi cu pacate opritoare asa cum astazi multi sant dezlegati si impartasiti,de anumiti duhovnici iresponsabili?!!?…sau poate nu stii ca duhovnicii zilelor noastre,DEZLEAGA PACATE OPRITOARE PE CARE SFINTII LE-AU LEGAT,SI ANUMITI DUHOVNICI IRESPONSABILI AI ZILELOR NOASTRE II DEZLEAGA SI II IMPARTASESC……DESPRE ASTEA CE PARERE AI?….DAR DE FAPTUL CA AU ABANDONAT “TOATE “CANOANELE SFINTILOR SI MERG DUPA MINTEA LOR?!!DESPRE ASTEA CE SPUI?

  Nu ati auzit de Sfantul Ioan Postitorul?

  Ce spune Sfantul Ioan Postitorul?ca te poti Impartasi cu pacate opritoare?!!sau cu trei zile de pocainta cum vii dumneata si spui?!!….ai citi carte folositoare de suflet?sa vezi cum trebuie canonisiti pacatosii dupa Sf Canoane ale Sfantului Ioan Postitorul?…uite iti dau eu sursa sigura,nu cum vii tu cu bajbaieli….
  la capitolul”cum se canonisesc ucigasii”
  pag 89,editia noua….si la pag75 editia veche
  https://teologiepastorala20102014.files.wordpress.com/2013/06/sfc3a2ntul-nicodim-aghioritul-de-cautat-carte-foarte-folositoare-de-suflet.pdf
  Peste toate acestea îţi spun, duhovnice, că trebuie să dai păcătoşilor drept canon şi depărtarea de Sfânta împărtăşanie atâţia ani câţi rânduieşte Sfântul Ioan Postitorul. Iar daca va fi cineva care să primească celălalt canon, al postului, al mâncării uscate, al metaniilor şi al milosteniei, însă depărtarea de împărtăşanie nu va primi, în aceasta stă toată ştiinţa şi iscusinţa ta, ca să-l îndulceşti pe unul ca acesta, încât să-l faci pe el să le primească pe amândouă, punând înaintea lui acestea:

  Deci:daca accepta asprimea nevointelor…post cu mancare uscata,si multime de metanii care nu toti reusesc sa le faca….atunci mai pote face pogoraminte….dar nu sa anuleze de tot sa dezlege pacate opritoare si dupa 3 zile sa=-i impartasesti…!!!

  apoi la capitolul”sfaturi pentru cel ce se pocaieste ca sa primeasca indepartarea de la Cuminecare”
  pag 90 editia noua si 75,76 editia veche
  iata editia noua: http://www.librariasophia.ro/carti-Carte-foarte-folositoare-de-suflet-Sfatuire-catre-duhovnic-Nicodim-Aghioritul-sf-so-378.html
  2) Să ştii că dumnezeiescul Postitorul, care cu socoteala Sfântului Duh a rânduit Canoanele sale, aproape în fiecare Canon spune cu mare luare aminte şi cu desluşire că: ״Cine nu poate să le ţină pe amândouă, adică,şi depărtarea de împărtăşanie cea rânduită de dânsul pentru puţini ani, acesta să păzească anii cei mulţi,care au fost rânduiţi de ceilalţi dumnezeieşti Părinţi”. Prin acestea zice să nu laşi în nici un chip să se facă şi mai mare pogorământ.

  Deci:e limpede?!!cine face asprimea nevointelor care le da el?!!…posturi cu mancare uscata,o data in zi la apusul soarelui(ceasul al noualea)si multime de metanii(sute de metanii….)…atunci i se poate face pogaramant(nu sa-l dezlege dupa 3 zile!!) la Sf Impartasanie…dar dupa ce a facut asprimea acelor nevointe……insa cine nu face acele nevointe…… sa se duca la anii cei multi de oprire ,care le-au hotarat Sfintii Parinti….”Prin acestea zice să nu laşi în nici un chip să se facă şi mai mare pogorământ”
  DECI E LIMPEDE?!!….NU SE IA ANII PUTINI DE OPRIRE A SF IOAN POSTITORUL FARA ASPRIMEA ACELOR NEVOINTE…CI DOAR CU CONDITIA DE A FACE ACELE ASPRE NEVOINTE.

  Nu ati citit cartea parintelui Adrian Fageteanu: “De ce omul contemporan cauta semne”?

  R:nu am citit…dar ce spune ?ca te poti impartasi cu pacate opritoare?asa cum dezleaga majoritatea unor duhovnici iresponsabili?!!

  Nu inteleg de ce imi cereti surse pentru chestiuni elementare din credinta ortodoxa.
  R:sant lucruri elementare?!!sau tu nu intelegi,sau nu vezi realitatea crunta in care traim?CE PARERE AI DE DUHOVNICII CARE DEZLEAGA PACATE OPRITOARE SI II IMPARTASESC?…ASA SPUN SFINTII?!!…de ce nu vezi ca una e realitatea Sfintilor si alta o fac duhovnicii zilelor noastre…unde mai vezi tu duhovnici care sa mi respecte Sfintele Canoane?!!….caci daca ar respecta asa cum le-au lasat Sfintii poti sa-i numeri pe degete pe cei care ar trebui sa se impartaseasca din mana Mantuitorului,dar majoritatea se impartasesc din mana celui rau spre a lor osanda….si a duhovnicilor care le ingaduie si a celor care se lasa amagiti

  Daca nu stiti aceste lucruri elementare, de ce va bagati in astfel de probleme

  R:nu stiu eu?sau tu esti orb si nu vezi realitatea crunta in care traim,ca duminica de duminica multime de suflete se osandesc cu IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE?!!

  si mai sunteti si acida pe deasupra?

  R:prima data recunosc o asa neputinta,dar acum cu ce am mai fost acida?!sau tu nu poti primi adevarul?!!

  Nu va e frica de jocul cu focul?

  R:ia aminte .ca nu cumva acel foc de care ma avertizezi tu,sa fie indreptat catre tine
  dar asta nu inseamna ca dvs. nu interpretati canoanele papistaseste, juridic si in litera, nu in duh.,
  R:adica?!!

  Răspuns
  • Altul

   “Sf. Ioan I-a cerut in rugaciune lui Dumnezeu sa-i arate daca Taisia s-a mantuit sau nu. Atunci un inger al Domnului a venit la el si i-a raspuns:, „Avva Ioan, o ora de pocainta din partea ei a facut cat o multime de ani pentru ca s-a pocait din tot sufletul si cu toata zdrobirea de inima. ”

   Iata un caz de care nu stiam. Se adauga la cuvintele Sfantului Neofit si ale Sfantului Sisoe cel Mare. Asa poate se intelege mai bine ca oprirea de la Impartasanie nu trebuie inteleasa juridic, ci pedagogic. Sunt insa unii mai drepti decat Dumnzeu si nu ai ce le face…Si cine spune a astazi nu mai poate exista asemenea pocainta, cade in erezia nevolniciei. Asta ca sa fie clar.

 4. Altul

  Cred ca avem niste probleme de intelegere care ma fac sa ma gandesc daca nu cumva am gresit ca am intrat in vorba cu tine. Cum adica sa iti dau poza articolului la care comentam? Dar tu nu o vezi sus in stanga? Deci asta deja m-a socat destul…

  Cat priveste sursa sigura, nu am acum Pateric la indemana si nu fac lucrari stiintifice acum. Ti-am spus ca este in Patericul Egiptean la capetele Sfantului Sisoe cel Mare, ceea ce consider ca este suficient de clar si “sigur”. Ti-e lene sa rasfoiesti cateva pagini? Asta nu m-a socat asa tare, dar…

  Cine a zis ca te poti impartasi cu pacate opritoare? Vorbim aici de pocainta, deci de impartasirea in stare de pocainta, nu de pacat… E vreo problema in felul in care vorbesc de nu intelegi? Scrie si in articol de pacate opritoare pentru care trebuie penitenta pe o durata de timp mai mare?

  Si inca o chestie: aici nu vorbim de duhovnicii care dezleaga aiurea. Vorbim de faptul ca deasa impartasanie este o dogma a Bisericii si ea trebuie marturisita ca atare si de faptul ca nu credem in dogma papista ca noi prin pacat il ofensam pe Dumnezeu si trebuie sa fim pedepsiti, ci credem ortodox, ca omul greseste si se ridica prin pocainta, iar Dumnezeu il primeste in comuniunea de viata a Bisericii sale.

  Si nu intelegi de ce interpretezi canoanele papistaseste? Ia mai gandeste-te o data.

  Dar ma rog, din moment ce imi ceri poza de la articolul pe care il comentezi…deci pe care poti sa o vezi, am impresia ca am nimerit persoana gresita cu care sa discut…. Mai amuzant este ca mai si intrebi daca eu sau tu ave probleme… sa ne fereasca Dumnezeu de prostie, ca e groaznica!

  Răspuns
 5. Altul

  Cred ca avem niste probleme de intelegere care ma fac sa ma gandesc daca nu cumva am gresit ca am intrat in vorba cu tine. Cum adica sa iti dau poza articolului la care comentam? Dar tu nu o vezi sus in stanga? Deci asta deja m-a socat destul…

  Cat priveste sursa sigura, nu am acum Pateric la indemana si nu fac lucrari stiintifice acum. Ti-am spus ca este in Patericul Egiptean la capetele Sfantului Sisoe cel Mare, ceea ce consider ca este suficient de clar si “sigur”. Ti-e lene sa rasfoiesti cateva pagini? Asta nu m-a socat asa tare, dar…

  Cine a zis ca te poti impartasi cu pacate opritoare? Vorbim aici de pocainta, deci de impartasirea in stare de pocainta, nu de pacat… E vreo problema in felul in care vorbesc de nu intelegi? Scrie si in articol de pacate opritoare pentru care trebuie penitenta pe o durata de timp mai mare?

  Si inca o chestie: aici nu vorbim de duhovnicii care dezleaga aiurea. Vorbim de faptul ca deasa impartasanie este o dogma a Bisericii si ea trebuie marturisita ca atare si de faptul ca nu credem in dogma papista ca noi prin pacat il ofensam pe Dumnezeu si trebuie sa fim pedepsiti, ci credem ortodox, ca omul greseste si se ridica prin pocainta, iar Dumnezeu il primeste in comuniunea de viata a Bisericii sale.

  Si nu intelegi de ce interpretezi canoanele papistaseste? Ia mai gandeste-te o data.

  Dar ma rog, din moment ce imi ceri poza de la articolul pe care il comentezi…deci pe care poti sa o vezi, am impresia ca am nimerit persoana gresita cu care sa discut…. Mai amuzant este ca mai si intrebi daca eu sau tu ave probleme… sa ne fereasca Dumnezeu de prostie, ca e groaznica! Si mai e si pacat!

  Răspuns
  • maria

   sa ne fereasca Dumnezeu de prostie, ca e groaznica!

   R:Care Sfant Parinte si-ar fi permis sa faca pe frtele lui “prost”?asta face parte din smerenie?

   daca nu cumva am gresit ca am intrat in vorba cu tine

   de ce ?ca sant sub nivelul tau?
   SF SILUAN ATHONITUL
   Ştiu că sunt sărac la minte, că am puţină carte şi sunt şi păcătos, dar Domnul iubeşte şi pe unii ca aceştia, şi de aceea sufletul meu e atras din toate puterile lui să lucreze pentru El.
   Cum adica sa iti dau poza articolului la care comentam? Dar tu nu o vezi sus in stanga? Deci asta deja m-a socat destul…
   R:ce te-a socat?explica cum trebuie,sa inteleg si eu…deci poza,insemnad cartea Sf Neofit Zavoratul…adica,asta ar insemna sa caut acea carte ca eu nu o am si nici nu am citit-o,sa vad daca cele ce le-ai postat scrie acolo?nici macar pagina ca sa stiu unde sa ma duc precis…repet….sa caut acul in carul cu fan!!

   Ti-e lene sa rasfoiesti cateva pagini? Asta nu m-a socat asa tare, dar…
   R:sa te socheze pacatele tale ….cateva file are petericul egiptean!!insemna ca nu stii ce vorbesti si in cat timp se citeste o carte.

   Vorbim aici de pocainta, deci de impartasirea in stare de pocainta, nu de pacat…
   R:pocainta dupa Sfintii Parinti,nu dupa mintea ta,cu 3 zile de pocainta….
   Scrie si in articol de pacate opritoare pentru care trebuie penitenta pe o durata de timp mai mare?
   R:la nici un Sfant Parinte nu am auzit ca te poti impartasi cu 3 zile de pocainta,nu poate Sf Neofit Zavoratul sa spuna altceva decat Sfintii Parinti,si daca a spus,in cine stie ce contex,si Sfintii au avut abateri…deci el nu reprezinta un Sf Sinod.Am sa caut acea carte sa vad daca scrie asa ceva acolo,dar sa-mi dai pagina exacta,ca sa economisesc timp,ca eu nu am de citit numai acea carte.

   deasa impartasanie este o dogma a Bisericii si ea trebuie marturisita ca atare

   Mda…marturiseste-o la cei fara pacate opritoare,dar cand 80%din populatie este prinsa de pacate opritoare care nu se pot impartasi tu vii si bati apa-n piua cu “deasa impartasanie?”cui te adresesezi?este ca si cum 80%din oameni sant bolnavi de diabet si ei nu au voie la dulciuri si tu vii si bati campii sa arati cat de bune sant acele dulciuri daca le-ar manca!!Pai nu e amagire curata ca sa-i omori?Cam asa faceti si voi cei ce indemnati lumea la deasa….

   ca omul greseste si se ridica prin pocainta
   R:pocainta insemnand oprirea de la Sf Impartasanie pentu un numar de ani hotarat de ei nu 3 zile cum ai spus tu…nici nu am auzit pina acum asa nebunie?!!
   Si nu intelegi de ce interpretezi canoanele papistaseste?
   R:adica…explica clar….sa intelaga tot omul….ca te-am mai intrebat o data….

   Mai amuzant este
   R:amuza-te de tine ca nu vorbesti clar sa inteleg…asta faceau Sfintii,……..radeau de ei si nu de altii

 6. Altul

  Doamna maria, imi intelegeti dubiile asupra dvs. Din moment ce v-a luat atatea zile sa vedeti o amarata de poza, presupun ca va dati seama ca nu am cu sa am incredere in felul in care intelegti scrierile Sfintilor Parinti si canoanele Bisericii. Adica, hai sa fim seriosi.

  “Care Sfant Parinte si-ar fi permis sa faca pe frtele lui “prost”?asta face parte din smerenie?”

  Sfintii Parinti au apelat la astfel de apelative atunci cand au avut de-a face cu oameni prosti. In epistolele Sfantului Marcu al Efesului exista o gramada astfel de adresari. Nu v-am jignit, am zis doar un adevar. Reciti-va comentariile (in special primul si al doilea), si daca nu vedeti o urma de prostie, inseamna ca problema este chiar mult mai grava.

  “Ştiu că sunt sărac la minte, că am puţină carte şi sunt şi păcătos, dar Domnul iubeşte şi pe unii ca aceştia, şi de aceea sufletul meu e atras din toate puterile lui să lucreze pentru El.”

  In primul rand, vedeti ca nu orice fel de “saracie la minte” este iubita de Dumnezeu. Saracia la minte pornita din ignoranta, este un pacat. La fel si prostia. Saracia la minte iubita de Dumnezeu este atunci cand omul stie, dar nu se faleste cu asta. “Saracia cu duhul” asa se talcuieste. Apoi e foarte interesant cum de aveti siguranta asta ca faceti totul bine si ca lucrati pentru Dumnezeu. “celui ce i se pare ca sta neclintit, sa ia aminte sa nu cada” (I Cor. 10, 12)

  “R:sa te socheze pacatele tale ….cateva file are petericul egiptean!!insemna ca nu stii ce vorbesti si in cat timp se citeste o carte.”

  Alta dovada de prostie, asta ca sa vedeti ca nu va jgnesc, ci chiar aveti o problema. Am spus de capetele Sfantului Sisoe cel Mare, ceea ce reduce in mod evident numarul de pagini pe care trebuie sa-l rasfoiti.

  “pocainta dupa Sfintii Parinti,nu dupa mintea ta,cu 3 zile de pocainta….
  Scrie si in articol de pacate opritoare pentru care trebuie penitenta pe o durata de timp mai mare?”

  Nu e dupa mintea mea, fata de dvs. Dumnezeu este mult-milostiv si il primeste pe fiul risipitor, ii pune inel pe deget si ii ofera haina cea mai buna. Aici intervine gandirea dvs. papistaseasca, conform careia omul trebuie sa plateasca neaparat pentru pacate, pentru ofensa adusa lui Dumnezeu. Noi, ortodocsii, gandim total diferit.

  Si inca o dovada de prostie: am scris deja ca pentru pacatele opritoare este nevoie de o perioada mai lunga, dar nu datorita unui juridism, ci tot pentru constientizarea starii de pacatosenie a omului. In Ortodoxie gandim ontologic, fiintial si nu juridic. Ca sa stitit. Ar trebui sa luati cateva notite din dogmatica Bisericii, ca sunteti repetenta la capitolul asta, si fara sa cunosti dogmatica, nu ai cum sa intelegi canoanele.

  “Mda…marturiseste-o la cei fara pacate opritoare,dar cand 80%din populatie este prinsa de pacate opritoare care nu se pot impartasi tu vii si bati apa-n piua cu “deasa impartasanie?”cui te adresesezi?este ca si cum 80%din oameni sant bolnavi de diabet si ei nu au voie la dulciuri si tu vii si bati campii sa arati cat de bune sant acele dulciuri daca le-ar manca!!Pai nu e amagire curata ca sa-i omori?Cam asa faceti si voi cei ce indemnati lumea la deasa….”

  Asta este ceva care tine de sofismele dvs. si recunoasteti asta. Nicaieri nu scrie ca trebuie sa treci sub tacere dogmele Bisericii, cand lumea este in pacat. Din contra, Biserica le arata oamenilor realitatea sa tainica si ii cheama spre pocainta si unire cu Hristos. Exemplul dvs. cu diabetul este stupid. Tainele Bisericii nu sunt daunatoare, ci din contra, prin Sfanta Spovedanie si Sfanta Impartasanie omul se insanatseste.

  Astfel exemplul e fix imvers: faptul ca sunt 80% dintre oameni bolnavi de diabet, tu trebuie sa le arati cu si mai multa ravna spitalul si doctoriile sale pentru a se tamadui. “Nu cei sanatosi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi”.

  Of, maria. Cate nu le interpretezi dupa capul tau si tu crezi ca “lucrezi pentru Domnul”. Esti in cea mai cumplita ratacire si inca nu am pomenit asa.

  Răspuns
  • maria

   Altul

   Doamna maria, imi intelegeti dubiile asupra dvs. Din moment ce v-a luat atatea zile sa vedeti o amarata de poza, presupun ca va dati seama ca nu am cu sa am incredere in felul in care intelegti scrierile Sfintilor Parinti si canoanele Bisericii. Adica, hai sa fim seriosi.

   R:te rog sa fii mai clar …de care poza tot pomenesti,….ca eu sant mai grea de cap….

   Sfintii Parinti au apelat la astfel de apelative atunci cand au avut de-a face cu oameni prosti.

   R:Serios?!!Sfintii intodeauna se ponegreau si se necinsteau pe ei si nu pe altii,ba mai mult considereau pe altii mai sus decat ei,asa cum ne cere legile lui Dumnezeu,nicidecum nu considerau pe altii mai jos ca ei.Da…la Sf Marcu,au fost niste neputinte ale lui ,la care si-a cerut iertare de la cei pe care i-a suparat,dar niciodata Sfintii nu se ridicau deasaupra altora,.si mai ales sa-i jicneasca pe altii,pentru anumite neputinte,cu care se luptau si ei.

   si daca nu vedeti o urma de prostie,

   R:da…dupa mintea ta prostiile ,…sigur ca da…

   Apoi e foarte interesant cum de aveti siguranta asta ca faceti totul bine si ca lucrati pentru Dumnezeu.

   R:am mare suguranta,pentru ca eu nu fac nimic dupa mintea mea,ci dupa mintea Sfintilor…si ghidata de un duhovnic in duhul Sfintilor Parinti.Nu fac nimic fara a-i cere sfatul.

   Scrie si in articol de pacate opritoare pentru care trebuie penitenta pe o durata de timp mai mare?”

   R:UNDE?….” îți garantez și te asigur că pentru dumnezeiasca și nesfârșita mila Lui care se află în firea cea întreit ipostatică, după trei zile vei fi învrednicit de preacuratul și stăpânescul Lui trup și sânge…. nici prin acest mare pogorământ că nu după ani și vremi, ci numai în trei zile, printr-o dumnezeiască iconomie, ai fost dezlegat de păcate și învrednicit de sfânta împărtășire.

   Dumnezeu este mult-milostiv si il primeste pe fiul risipitor, ii pune inel pe deget si ii ofera haina cea mai buna.

   R:da?!!!…si cu cele 7 Sinoade,cum ramane?le anulam?

   Aici intervine gandirea dvs. papistaseasca, conform careia omul trebuie sa plateasca neaparat pentru pacate, pentru ofensa adusa lui Dumnezeu. Noi, ortodocsii, gandim total diferit.

   R:serios?!!se pare ca tu esti mai destept ca Sfintii Parinti,care spuneau ca :
   “Dacă cineva, fiind nedumerit, ar spune că păcatul celui ce se pocăieşte se iartă prin rugăciunea de iertare a duhovnicului – şi deci de ce acestuia nu i se îngăduie să se împărtăşească cu Sfintele Taine, odată ce a fost iertat şi îndreptat? – acestuia îi răspundem în trei chipuri: 1) adevărat este că se iartă păcătosului păcatul, însă nu de-a dreptul, ci socotind că el va împlini canonul şi va sta departe de Sfînta Împărtăşanie (fiindcă de aceea duhovnicul, înainte de iertare, îi hotărăşte canonul şi lipsirea de Sfintele Taine); 2) adevărat este că se iartă păcătosului păcatul, nu însă şi pedeapsa şi certarea pentru păcat, cu alte cuvinte canonul, în care se cuprinde şi îndepărtarea de la Sfînta Împărtăşanie. Fiindcă şi păcatul lui David s-a iertat cu adevărat de Dumnezeu – cînd Natan i-a spus: „Domnul a ridicat păcatul tău” – dar nu s-a iertat şi pedeapsa pentru păcatul lui, fiindcă, după această iertare, el a fost izgonit din împărăţia sa de către fiul său, Avesalom şi sabia nu s-a îndepărtat de casa lui şi alte nenumărate răutăţi a pătimit, după cum însuşi Natan i le proorocise; 3) adevărat este că se iartă păcătosului păcatul, dar este nevoie ca păcătosul să fie pus la încercare şi, cu timpul, să fie întărit în harul lui Dumnezeu.”
   http://sfantulioancelnou.ro/carti/Cum_sa_ne_mantuim/Cum_sa_ne_mantuim.htm
   Deci Sf Nicodim care spune acestea,gandeste papistaseste?sau voi nu aveti habar de inavataturile lor ca veniti voi cu invataturi dupa mintea voastra?!!

   Si inca o dovada de prostie: am scris deja ca pentru pacatele opritoare este nevoie de o perioada mai lunga, dar nu datorita unui juridism, ci tot pentru constientizarea starii de pacatosenie a omului.
   R:si asta,dar ti-am mai spus dar nu vrei sa intelegi…ca pacatele trupesti au nevoie de timp ca sa se vindece…

   Tainele Bisericii nu sunt daunatoare, ci din contra, prin Sfanta Spovedanie si Sfanta Impartasanie omul se insanatseste.

   ,,… să nu fie părtaş la această sfântă masă nici un făţarnic, nici un înrăutăţit, nici un răpitor, nici un hulitor, nici un învrăjbit, nici un zgârcit, nici un beţiv, nici un lacom de avere, nici un desfrânat, nici un pizmăreţ, nici un fur, nici unul cu răutatea ascunsă în inimă, ca nu cumva el însuşi să-şi atragă judecata, adică hotărârea osândirii. Iată, Iuda s-a împărtăşit cu nevrednicie din Cina cea tainică, şi apoi de acolo s-a dus şi a vândut pe Domnul. De aici tu trebuie să vezi că diavolul tocmai asupra acelora are stăpânire, care cu nevrednicie se împărtăşesc din această Sfântă Taină, şi că ei înşişi se aruncă într-o osândă încă mai mare. Eu aceasta o zic nu pentru a vă înspăimânta de această sfântă masă, ci pentru a vă face mai cu luare aminte. Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda.

   Nimeni, dar, să nu fie Iuda, nimeni când vine să se împărtăşească să nu aibă venin de răutate. Sfânta Jertfă este o hrană duhovnicească. Şi după cum atunci când hrana cea trupească ajunge într-un stomac bolnav, care are sucuri rele, hrana măreşte şi mai mult boala, nu din pricina ei, ci din pricina bolii stomacului, tot astfel se întâmplă şi cu Tainele cele duhovniceşti: şi ele, când intră într-un suflet plin de răutăţi, îl strică şi mai mult îl pierd, nu din pricina lor, ci din pricina bolii sufletului care a primit Tainele.” (Omilia I la Vânzarea lui Iuda, VI, în vol. Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, p. 56)

   deci :Sfintele Taine daca intra intr-un suflet murdar si mai mult sporeste boala….nu minciuni care spuneti voi sa amagiti lumea sa-i osanditi.

   Astfel exemplul e fix imvers: faptul ca sunt 80% dintre oameni bolnavi de diabet, tu trebuie sa le arati cu si mai multa ravna spitalul si doctoriile sale pentru a se tamadui. “Nu cei sanatosi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi”.
   SF IMPARTASANIE NU E BAGHETA MAGICA CARE TAMADUIESTE PACATELE OPRITOARE…

   Cate nu le interpretezi dupa capul tau si tu crezi ca “lucrezi pentru Domnul”. Esti in cea mai cumplita ratacire si inca nu am pomenit asa.
   R:tie iti spui astea.

  • Altul

   “R:te rog sa fii mai clar …de care poza tot pomenesti,….ca eu sant mai grea de cap….”

   Esti de pe alta lume. Atat am de zis aici. Si te rog, nu incepe sa te simti martira, ca nu esti. POZA DE LA ARTICOLUL ASTA FEMEIE!

   “Da…la Sf Marcu,au fost niste neputinte ale lui ,la care si-a cerut iertare de la cei pe care i-a suparat,dar niciodata Sfintii nu se ridicau deasaupra altora,.si mai ales sa-i jicneasca pe altii,pentru anumite neputinte,cu care se luptau si ei.”

   De unde ai tras tu concluziile astea? Te rog sa-mi clar de unde. Nu vezi ca intelegi doar ce vrei tu fara sa cunosti subiectul in cauza? Mai vrei sa iti arat cateva cuvinte “grele” de la Sfantul Grigorie Teologul din cuvantarea despre episcopii vremii sale si de la alti sfinti? Tu nu intelegi ca atunci cand Sfintii Parinti ii numeau pe altii “prosti” nu o faceau ca o cleveteala si osandire (care sunt pacate)ci constatau o stare de fapt (ceea ce nu mai e pacat). Tu nu esti capabila sa vezi o poza la articolul asta si nu ai intelgenta necesara sa pricepi ca poza aia inseamna ca aici sunt cuvintele sfantului din poza si iti permiti sa tragi concluzii despre sfintele canoane si despre neputintele Sfantului Marcu? Dar nu ai deloc rusine in tine?

   “R:am mare suguranta,pentru ca eu nu fac nimic dupa mintea mea,ci dupa mintea Sfintilor…si ghidata de un duhovnic in duhul Sfintilor Parinti.Nu fac nimic fara a-i cere sfatul.”

   Schimba duhovnicul in cazul asta, ca dupa Sfintii Parinti pe care nu ii cunosti, daca urmezi duhovnicului si cand acesta invata impotriva Traditiei Ortodoxe (in cazul de fata, impotriva DOGMEI despre deasa impartasanie), si dupa mergi dupa el unde se va duce el.

   Si cred ca ti-a scapat ce zice Sfantul Apostol Pavel. Fix astia ca voi, de cred ca deja le stiu pe toate sunt cei mai pasibili sa cada!

   “R:da?!!!…si cu cele 7 Sinoade,cum ramane?le anulam?”

   Ce sapte sinoade visezi acolo, femeie? Tu ai citit vreodata canoanele sinoadelor ecumenice? Tu ai vazut ca este obligatoriu din punct de vedere canonic ca cei care vin la Sfanta Liturghie si nu sunt desprati temporar de comuniune, trebuie sa se impartaseasca duminical? Si apoi nu ai invatat atata lucru ca toate canoanele se talcuiesc in Biserica si dupa plenitudinea invataturii Bisericii, si nu in particular?

   “Deci Sf Nicodim care spune acestea,gandeste papistaseste?sau voi nu aveti habar de inavataturile lor ca veniti voi cu invataturi dupa mintea voastra?!!”

   Sfantul Nicodim Aghioritul a aratat ca nu este nevoie de Spovedanie inainte de Impartasanie si de asemenea, a aratat ca in functie de pocainta omului, anii de penitenta canonica pot fi redusi. Invataturile astea nu le-ai vazut sau te faci ca nu le vezi? Apoi in ce ai dat acolo nu reise ca Sfantul Nicodim gadea ca Augustin, care considera pacatul drept ofensa, invatatura preluata si de scolasticii catolici. Parintii ortodocsi nu au vazut niciodata pacatul ca ofensa, pe cand tu il vezi!

   “deci :Sfintele Taine daca intra intr-un suflet murdar si mai mult sporeste boala….nu minciuni care spuneti voi sa amagiti lumea sa-i osanditi.”

   Sfantul Ioan Gura de Aur se refera la cei care se impartasesc fara pocainta si din si care vin din obisnuinta, nu pentru ca au constiinta ecleziala. In rest, arata ca cei care se pocaiesc trebuie sa se apropie “pururea” (vezi Omilia XVIII la Evrei si III a Efeseni, PG 63, 131-132 si PG 62, 28-29)

   Si iarasi interpetezi dupa capul tau…

   “SF IMPARTASANIE NU E BAGHETA MAGICA CARE TAMADUIESTE PACATELE OPRITOARE…”

   Am spus de Biserica si tainele ei. Biserica e spital, iar tainele medicamente. Toate tainele! Vrei sa iti arat din cuvintele lui Hristos asta, luptatoareo contra Predaniei Bisericii ce esti?

   Si apoi, de ce selectezi doar ce iti convine tie? Sau la fel ca in cazul pozei, pur si simplu nu vezi?

   De ce nu inveti invatatura ortodoxa despre eclesiologie si Euharistie, ca sa intelegi de ce trebuie sa inveti oamenii la pocainta si sa se apropie duminical de Impartasanie? De ce iti dai cu parerea pe chestiuni atat de importante s lupti impotriva dogmelor Biseircii, crezand ca o faci din “evlavie” (draceasca)?

  • maria

   Altul
   Acum am vazut comentul asta care mi-a scapat,ca am fost plecata cateva zile.
   nu incepe sa te simti martira, ca nu esti.

   R:Astea sant parerile tale….mandria draceasca nu suporta pe altii sa fie mai sus ca el,sau uneori i se pare ca altii se cred mai sus ca ei.

   De unde ai tras tu concluziile astea?
   R:“Da…la Sf Marcu,au fost niste neputinte ale lui ,la care si-a cerut iertare de la cei pe care i-a suparat”….duhovnicul meu mi-a spus astea,si duhovnicul meu nu e un ratacit asa cum incerci tu sa intuiesti,caci duhovnicul meu este urmas al Sfintilor Parinti,ceea ce ma indeamana si pe mine.Tot ce iti spun de la el iti spun….asa ca toate jicnirile care mi le adresezi mie,….nu mie mi le spui ci lui….

   daca urmezi duhovnicului si cand acesta invata impotriva Traditiei Ortodoxe (in cazul de fata, impotriva DOGMEI despre deasa impartasanie), si dupa mergi dupa el unde se va duce el.

   R:serios?!!…bine ar fi sa ma duc unde se duce el….ca daca as fi eu ca el ar fi bine…dar ce spune DOGMA?…TOTI SA SE IMPARTASEASCA?VREDNICI NEVREDNICI ETC?
   Tu ai citit vreodata canoanele sinoadelor ecumenice?

   R:DAR TU LE-AI CITIT MAI?!!AI TU HABAR CINE SE POATE IMPARTASI SI CARE SANT CONDITIILE CARE TREBUIE SA SE IMPARTASEASCA UN ADEVARAT CRESTIN?

   Tu ai vazut ca este obligatoriu din punct de vedere canonic ca cei care vin la Sfanta Liturghie

   R:TOTI SA SE IMPARTASEASCA?VREDNICI NEVREDNICI ETC?

   si nu sunt desprati temporar de comuniune, trebuie sa se impartaseasca duminical?

   R:adica?ce inseamna” desprati temporar de comuniune”

   Si apoi nu ai invatat atata lucru ca toate canoanele se talcuiesc in Biserica si dupa plenitudinea invataturii Bisericii, si nu in particular?
   R:ce mai e si asta?
   “Deci Sf Nicodim care spune acestea,gandeste papistaseste?sau voi nu aveti habar de inavataturile lor ca veniti voi cu invataturi dupa mintea voastra?!!”
   Dar tu ai habar de conditiile care le pune numai Sf Nicodim Agh si care sant conditiile in care te poti impartasi?ti-am dat sa citesti carte folositoare de suflet a acestui Sfant.Ai citit-o?sau vii si bati campii aici sa ma faci sa pierd eu timpul cu tine pentru care vei raspunde amarnic.

   Sfantul Nicodim Aghioritul a aratat ca nu este nevoie de Spovedanie inainte de Impartasanie si de asemenea, a aratat ca in functie de pocainta omului, anii de penitenta canonica pot fi redusi. Invataturile astea nu le-ai vazut sau te faci ca nu le vezi?

   R:dragul meu chiar te rog sa mi le arati,ca eu in carte folositoare de suflet am vazut cu totul altceva,si ia aminte ca nu cumva “facand binele sa gasesti rau”adica “osanda”pentreu amagire.

   Parintii ortodocsi nu au vazut niciodata pacatul ca ofensa, pe cand tu il vezi!

   R:serios?cred ca se bucura Dumnezeu de pacatele noastre ,si nu se ofenseaza de loc!!!…ba mai mult…ne iubeste,…nu?…se vede cat esti de orb,ca e plina Sf Scriptura cu amenintarile si osanda care ii asteapta pe cei pacatosii si tu vii si amagesti lumea cu dulcegarii?!!….ia aminte ca vine rasplata!!.

   In rest, arata ca cei care se pocaiesc trebuie sa se apropie “pururea”

   R:tu nu intelegi ca pocainta e de durata…de ani…nu de 3 trei zile care le argumentezi si amagesti tu lumea….si arata-mi-i mie pe aceia care au facut pocainta care o cer Sfintii!!…ca tu esti atat de orb si nu vezi,CA SE DEZLEAGA PACATE OPRITOARE DE ANUMITI DUHOVNICI IRESPONSABILI SI II IMPARTASESC,DE FAPT II OSANDESC.

   Biserica e spital, iar tainele medicamente.
   R:PENTRU CINE?!!PENTRU CEI CU PACATE OPRITOARE?!!
   Vrei sa iti arat din cuvintele lui Hristos
   R:ARATA-MI SI APOI SA-MI SPUI CA SANT HULITOARE A DOGMELOR,DACA MAI AI CUM SA MA ACUZI….

   ca sa intelegi de ce trebuie sa inveti oamenii la pocainta si sa se apropie duminical de Impartasanie?
   R:adica?

 7. Ecaterina

  E timpul să încetezi, Maria. O ții langa, fără oprire, și este păcat. Cu cât încerci mai mult să îl convingi pe „Altul”, cu atât te faci și mai mult de râs. Dumnezeu Să te lumineze.

  Răspuns
  • maria

   Ecaterina

   E timpul să încetezi, Maria. O ții langa, fără oprire, și este păcat.

   R:daca ai cunoaste invataturile Sfintilor Parinti care ameninta cu osanda vesnica pe cei ce tac adevarul,nu ai mai spune cele ce spui.

   Cu cât încerci mai mult să îl convingi pe „Altul”, cu atât te faci și mai mult de râs.

   R:eu ma fac de ras?sau voi care habar nu aveti de invataturile Sfintilor Parinti,si veniti cu tot felul de legi dupa mintea voastra ca sa amagiti lumea,fara sa ganditi ce mare osanda va asteapta?!!

  • Altul

   Ce atenta esti la dat raspunsuri…

   Tu crezi ca spui adevarul? Esti corijenta la invatatura dogmatica patristica! Lupti impotriva dogmelor Bisericii. Si esti o inselata, pentru ca mai si crezi ca o faci “pentru adevar”.

   Ca sa nu mai zic ca ai o fixatie. Mie mai sus mi-ai raspuns pe sarite si revii cu aceleasi chestii. Omul iti zice ca este de acord ca cei cu pacate opritoare nu se pot impartasi, dar totusi trebuie sa le arati ca trebuie sa se pocaiasca si sa se uneasca cu Hristos, tu revii setata tot pe pacate opritoare.

   Si mai propui si teoria draceasca, conform careia omul bolnav trebuie sa stea departe spital. Pentru tine, Tainele Biserii sunt exact ce sunt bomboanele pentru bolnavul de diabet, nu sunt medicamente! Hulitoareo!

   “R:eu ma fac de ras?sau voi care habar nu aveti de invataturile Sfintilor Parinti,si veniti cu tot felul de legi dupa mintea voastra ca sa amagiti lumea,fara sa ganditi ce mare osanda va asteapta?!!”

   Da, tu te faci de ras. Pentru ca nu esti in stare sa sesizezi o amarata de poza si apoi vrei sa te ia lumea de teoloaga. Pe cine crezi tu ca prostesti aici? Noi nu avem habar de invataturile Sfintii Parinti? Stii tu cum gandeau Sfintii Parinti? Tu doar spicuiesti din cartile lor, nu i-ai studiat in profunzime, ca altfel nu mai insirai hulele de aici. Ti-am aratat si mai sus ca ai citit de la Sfantul Ioan Gura de Aur 0,0001% din opera lui, la cat de bine l-ai inteles.

   Iar “legile dupa mintea noastra” sunt aratate in canoanele apostolice, in hotararile sinodale ale Bisericii si in teologia euharistica a Sfintilor Parinti, teologie pe care nu o cunosti, ca daca ai cunoaste-o, nu ai interpreta papistaseste canoanele care opresc!

  • maria

   Altul
   Si esti o inselata,

   E parerea ta,care se va vedea dincolo.

   Mie mai sus mi-ai raspuns pe sarite si revii cu aceleasi chestii. Omul iti zice ca este de acord ca cei cu pacate opritoare nu se pot impartasi, dar totusi trebuie sa le arati ca trebuie sa se pocaiasca si sa se uneasca cu Hristos, tu revii setata tot pe pacate opritoare.
   Si mai propui si teoria draceasca, conform careia omul bolnav trebuie sa stea departe spital. Pentru tine, Tainele Biserii sunt exact ce sunt bomboanele pentru bolnavul de diabet, nu sunt medicamente! Hulitoareo!

   R:te vezi cum te contrazici singur…mai sus spui ca nu esti de acord ca cei cu pacate opritoare sa se impartaseasca,dupa care vii si contrazici ca cei bolnavi trebuiesc impartasiti?!…..pai care sant cei bolnavi?….nu cei cu pacate opritoare?!!….si cu ce-i vindeci?cu Trupul Domnului?….a ajuns Trupul Domnului curatitor de pacate opritoare?…te vezi ce spui?ti l-am citat pe Sf Ioan Gura de Aur cum lucreaza Sf Impartasanie la cei bolnavi,si tu vii acum si spui ca Impartasania e medicament pentru cei bolnavi?!!te auzi ce spui?Plange Sf Ioan Gura de Aur cad te aude ce prostii iese din gura ta si cum hulesti si amagesti pe altii…si culmea…”hotu striga hotu!!”
   uite ce spune Sf Ioan Gura de Aur despre Impartasania pentru cei bolnavi:
   “Sfânta Jertfă este o hrană duhovnicească. Şi după cum atunci când hrana cea trupească ajunge într-un stomac bolnav, care are sucuri rele, hrana măreşte şi mai mult boala, nu din pricina ei, ci din pricina bolii stomacului, tot astfel se întâmplă şi cu Tainele cele duhovniceşti: şi ele, când intră într-un suflet plin de răutăţi, îl strică şi mai mult îl pierd, nu din pricina lor, ci din pricina bolii sufletului care a primit Tainele.” (Omilia I la Vânzarea lui Iuda, VI, în vol. Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, p. 56)

   Adică, precum hrana cea trupească, intrând într-un stomac bolnav, mai mult sporeşte boala, aşa hrana cea sufletească, gustându-se cu nevrednicie, mai mult măreşte răspunderea şi osânda. De aceea vă conjur să nu ascundem în sufletul nostru nici un gând păcătos, ci să curăţim inima noastră, căci noi suntem Biserica lui Dumnezeu, dacă facem aceasta!” (Cuvânt la Sfânta şi Marea Joi, în vol. Omilii la Postul Mare…, p. 138)
   Si atunci cum vii tu si imi spui ca Impartasania e medicament?!!

   Pentru ca nu esti in stare sa sesizezi o amarata de poza
   R:am cerut insistent sa ma lamuresti ,despre care poza este vorba si ce este cu ea?!!

   Stie ca e cam prostuta,

   R:multumesc de compliment,care ma va incununa…..adevarat este!si nu o spun din smerenie,ci din adevar……

   Spune idiotenii eretice,
   R:Asta e parerea ta,ca proasta si inculta stiu ca sant ,si nu-mi este cinste cu o asa stare,dar asta sant,insa cum spui tu ca”spun idiotenii eretice,asta e parerea ta,care vei vedea dincolo realitatea,caci acum din cauza mandriei nu poti vedea realitatea…

   Te-am rugat insistent,sa-mi dai precis pagina si locul de unde ai luat asa text,ca sa te cred,daca nu poti sa-mi dai sursa si pagina precisa,atunci sant MINCIUNI INVENTATE DE TINE.

  • Altul

   Voi formula aici ultimul raspuns catre maria, pentru ca e clar ca nu ai cu cine. Iar cui i-a intrat in cap ca este expert, e clar ca nu accepta argumente, oricat de irational ar fi sa nu le accepti.

   In primul rand, imi repeti raspunsul precedent in chestiunea cu Sfantul Marcu. Nu ca nu m-am prins de prima data, dar e clar ca nu i-ai citit nici viata, nici opera. Interesant este cum fabulezi ca Sfantul Marcu “si-a cerut iertare”. Dar fabulezi peste tot, asta e clar.

   “R:serios?!!…bine ar fi sa ma duc unde se duce el….ca daca as fi eu ca el ar fi bine…dar ce spune DOGMA?…TOTI SA SE IMPARTASEASCA?VREDNICI NEVREDNICI ETC?”

   E clar ca ai probleme de inteleger. Nu a zis nimeni ca se poate impartasi cineva cu nevrednicie. Dar tu intelege in continuare ce vrei.

   “R:adica?ce inseamna” desprati temporar de comuniune””

   Foarte interesant cum o chestie de clasa I de crestinism, tu nu o stii maria. Iti dai seama cam de grav este ca iti dai cu parerea despre teologia euharistica, daca tu nici macar asta nu ai asimilat?

   “Si apoi nu ai invatat atata lucru ca toate canoanele se talcuiesc in Biserica si dupa plenitudinea invataturii Bisericii, si nu in particular?
   R:ce mai e si asta?”

   Aici ai dovedit definitv ca esti o inselata care nu cunoaste invatatura Bisericii, si totusi isi da cu parerea pe chestiuni elementare si dogmatice. Si iarasi zic, daca treaba asta nu o stii si mai si intrebi “ce e asta”, e vai de tine! Cum sa nu stii ca toate canoanele se talcuiesc in si prin Biserica si nu dupa capul fiecaruia si dupa litera???

   “R:dragul meu chiar te rog sa mi le arati,ca eu in carte folositoare de suflet am vazut cu totul altceva,si ia aminte ca nu cumva “facand binele sa gasesti rau”adica “osanda”pentreu amagire.”

   Citeste “Deasa Impartasanie cu Preacuratele Taine ae lui Hristos”. Se pare ca Sfantul Nicodim si-a schimbat radical atitudinea acolo la sfatul Sfantului Macarie al Corintului. Nasol pentru tine in
   cazul asta.

   “Dar tu ai habar de conditiile care le pune numai Sf Nicodim Agh si care sant conditiile in care te poti impartasi?ti-am dat sa citesti carte folositoare de suflet a acestui Sfant.Ai citit-o?sau vii si bati campii aici sa ma faci sa pierd eu timpul cu tine pentru care vei raspunde amarnic.”

   Extraordinar. Platesc eu pentru timpul tau. Nu te obliga nimeni sa raspunzi, o faci pentru ca ai impresia ca esti vreo predicatoare a adevarului si nu te poti abtine sa nu ai ultimul cuvant. Asa ca scuteste-ma de prostiile astea.

   “R:serios?cred ca se bucura Dumnezeu de pacatele noastre ,si nu se ofenseaza de loc!!!…ba mai mult…ne iubeste,…nu?…se vede cat esti de orb,ca e plina Sf Scriptura cu amenintarile si osanda care ii asteapta pe cei pacatosii si tu vii si amagesti lumea cu dulcegarii?!!….ia aminte ca vine rasplata!!.”

   Vrei o comparatie intre ce crede papismul despre pacat si ce cred Parintii Bisericii? O sa vezi ca te impaci atat de bine cu papismul, ca nici nu iti imaginai! Daca tu crezi ca Dumnezeu poate fi ofensat de ceva, esti o pagana.

   Si apoi, mi se pare incredibil: tu doar amenintarile si osanda le-ai retinut din Scriptura? Tu chiar crezi ca Dumnzeu a amenintat in Scriptura? E clar ce dispozitie abjecta ai si felul cum intelegi tu crestinismul.

   Si da draga maria, Dumnezeu nu e razbunator, el iubeste oaia cea pierduta si fiul ratacitor. Ti-am explicat si mai sus asta. Nu stiu in ce Dumnezeu crezi tu, dar Hristosul ortodox nu e sigur. Hristosul ortodox nu a amenintat, doar a aratat ce inseamna sa nu participi la viata Sa, a aratat calea fireasca pe care merg pacatosii, nu pentru ca asa vrea Hristos, ci pentru ca asta si-au ales.

   Sfantul Ioan Damaschin:”Spunem ca chinul acela nu e nimic altceva decat focul poftei nesatisfacute. Caci nu poftesc pe Dumnezeu cei ce au dobandit neschimbabilitatea in patima, ci pacatul. Dar acolo nu are loc savarsirea reala a raului si a pacatului. Caci nici nu mancam, nici nu bem, nici nu ne imbracam, nici nu ne casatorim, nici nu adunam averi, nici pizma nu ne satisface si nici un fel de rau. Deci poftind si neimpartasindu-se de cele ale poftei, sunt arsi de pofte ca de foc. Dar cei ce poftesc binele, adica numai pe Dumnezeu, Cel ce este si exista pururea, si se impartasesc de El, se bucura pe masura poftirii lor, pe masura careia se si impartasesc de Cel dorit”.

   “R:tu nu intelegi ca pocainta e de durata…de ani…nu de 3 trei zile care le argumentezi si amagesti tu lumea….si arata-mi-i mie pe aceia care au facut pocainta care o cer Sfintii!!…ca tu esti atat de orb si nu vezi,CA SE DEZLEAGA PACATE OPRITOARE DE ANUMITI DUHOVNICI IRESPONSABILI SI II IMPARTASESC,DE FAPT II OSANDESC”

   Pocainta poate sa fie si de trei zile, dupa cum zice Sfantul Neofit, daca omul trece cu adevarat prin ceea ce in patristica se numeste metanoia.

   “Biserica e spital, iar tainele medicamente.
   R:PENTRU CINE?!!PENTRU CEI CU PACATE OPRITOARE?!!”

   Esti obsedata. Biserica este spital si vorbeam de toate tainele (Botez, Spovedanie, Euharistie etc.).

   “Vrei sa iti arat din cuvintele lui Hristos
   R:ARATA-MI SI APOI SA-MI SPUI CA SANT HULITOARE A DOGMELOR,DACA MAI AI CUM SA MA ACUZI….”

   Tu ai vrut-o:

   “Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. ” – Sfintii Parinti arata ca cei “osteniti si impovarati” de pacate.

   “Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.”

   “Casa, Biserica aceasta – zice Sfântul loan Hrisostom – este spital duhovnicesc, ca să vindecăm aici rănile ce le vom lua de afară. Biserica este spitalul Sufletelor…”

   Citeste si articolul acesta al unui mare ierarh de azi: https://www.pemptousia.ro/2013/06/biserica-spital-duhovnicesc/

   Si pot sa revin oricand cu muuult mai multe. Tu nu cunosti o alta invatatura care este iarasi de abc in ortodoxie: Hristos a intemeiat Biserica pentru ca in ea omul sa se curateasca si sa intre in comuniune cu El. Biserica e “una sfanta” pentru ca in ea omul se poate sfinti. Tu propui fix invers! D-asta spun ca esti la limita ereziei.

   “ca sa intelegi de ce trebuie sa inveti oamenii la pocainta si sa se apropie duminical de Impartasanie?
   R:adica?”

   Serios? Nici asta nu stii?

  • maria

   Altul

   Voi formula aici ultimul raspuns catre maria, pentru ca e clar ca nu ai cu cine. Iar cui i-a intrat in cap ca este expert, e clar ca nu accepta argumente, oricat de irational ar fi sa nu le accepti.
   R:Te vezi ca tie iti spui astea?!!,si eu iti spun ca acesta e ultimul meu cuvat,ca nu e decat pierdere de timp cu tine.
   dar e clar ca nu i-ai citit nici viata, nici opera. Interesant este cum fabulezi ca Sfantul Marcu „si-a cerut iertare”. Dar fabulezi peste tot, asta e clar.
   R:adevarat ca nu l-am citit,dar se vede cat de atent citesti comenturile mele,asa ca nu mai are sens sa mai pierd timpul fara rost cu tine,….uite iti dau din nou….“Da…la Sf Marcu,au fost niste neputinte ale lui ,la care si-a cerut iertare de la cei pe care i-a suparat”….duhovnicul meu mi-a spus astea,si duhovnicul meu nu e un ratacit asa cum incerci tu sa intuiesti,caci duhovnicul meu este urmas al Sfintilor Parinti,ceea ce ma indeamana si pe mine.Tot ce iti spun de la el iti spun….asa ca toate jicnirile care mi le adresezi mie,….nu mie mi le spui ci lui….care este calugar de manastire.
   „R:adica?ce inseamna” desprati temporar de comuniune””
   Foarte interesant cum o chestie de clasa I de crestinism, tu nu o stii maria. Iti dai seama cam de grav este ca iti dai cu parerea despre teologia euharistica, daca tu nici macar asta nu ai asimilat?
   R:te rog sa scrii clar romaneste,ca sa pricep si eu,caci am cautat in dictionar ce inseamna”desprati”ca sa nu cumva sa interpretez eu ceva rau..sa inteleg ca e despartiti?….adica despartiti de comuniune?

   Tu ai vazut ca este obligatoriu din punct de vedere canonic ca cei care vin la Sfanta Liturghie si nu sunt desprati temporar de comuniune, trebuie sa se impartaseasca duminical?
   E:limpede ca trebuie sa nu mai pierd timpul cu tine ca mintea ta e VARZA….adica vrei sa spui ca e obligatoriu sa se impartaseasca cei ce nu au impedimente,asa cum spui tu”desprati temporar de comuniune”?…si care sant aia care nu au impedimente?ca poti sa-i numeri pe degete si tu batii campii si chemi al unirea cu Domnul?pe cine chemi dragul meu?daca MAJORITATEA AU IMPEDIMENTE!!…ESTI CONSTIENT DE ACEST LUCRU?!!!SIGUR CA NU ESTI,CA ALTFEL NU AI MAI INDEMNA LUMEA LA UNIREA CU DOMNUL…DE FAPT LA OSANDA,SI LA UNIREA CU DRACUL….PENTRU CEI CE AU IMPEDIMENTE,CARE SANT MAJORITATEA,NU SE IMPARTASESC DIN MANA MANTUITORULUI,CI DIN MANA CELUI RAU,SI CARE SI TU ESTI RESPONSABIL PENTRU AMAGIRE.

   Si iarasi zic, daca treaba asta nu o stii si mai si intrebi „ce e asta”, e vai de tine! Cum sa nu stii ca toate canoanele se talcuiesc in si prin Biserica si nu dupa capul fiecaruia si dupa litera???
   SI CE SPUN CANOANELE ?SA TE IMPARTASESTI CU PACATE OPRITOARE,ASA CUM ASTAZI MULTI SANT IMPARTASITI?!!….STII ASTA?SAU TE FACI CA NU VEZI?!
   Citeste „Deasa Impartasanie cu Preacuratele Taine ae lui Hristos”. Se pare ca Sfantul Nicodim si-a schimbat radical atitudinea acolo la sfatul Sfantului Macarie al Corintului. Nasol pentru tine in cazul asta.

   R:Am citit-o de zeci de ori….si ce vrei sa spui?”si-a schimbat radical atitudinea acolo la sfatul Sfantului Macarie al Corintului. Nasol pentru tine in cazul asta”

   Extraordinar. Platesc eu pentru timpul tau. Nu te obliga nimeni sa raspunzi, o faci pentru ca ai impresia ca esti vreo predicatoare a adevarului si nu te poti abtine sa nu ai ultimul cuvant. Asa ca scuteste-ma de prostiile astea.
   R:o fac din tema sa nu fiu acuzata la drepata judecata ca am stiut si nu te-am avertizat…asa ca eu ti-am adus argumente suficente ca sa nu fiu acuzata,de acum in colo e treba ta care nu ma mai priveste pe mine,si ca sa iti arat ca raspunzi pentru timpul care tu ma faci sa-l pierd fara rost cu tine:

   Monahii fară străpungerea inimii

   Astfel, nu din fire, cum socotesc unii, ci din alegerea voinţei ajunge orice om fie smerit şi uşor de înclinat spre străpungere, fie aspru la inimă, învârtoşat şi lipsit de stră- pungere; căci de unde, spune-mi, se va străpunge la suflet şi va vărsa lacrimi din ochii săi cel care-şi petrece aproape toată ziua umblând încoace şi în colo şi neîngrijindu-se nici de tăcerea buzelor, nici de rugăciune, nici de citire, nici de liniştire, ci uneori vorbind cu vecinii în timpul slujbelor, lipsindu-se nu numai pe sine însuşi de folos, ci şi pe cei ciî care vorbeşte, iar alteori luând în râs şi defăimând pe fraţii cei mai evlavioşi şi chiar pe egumen? Când va dobândi străpungere cel ce scrutează cu curiozitate lucrurile mănăstirii şi nu numai cele ale mănăstirii, ci şi viaţa fiecăruia în parte, zicând uneori unora dintre fraţi: „Am auzit ieri cutare şi cutare”, alteori: „Ai aflat ce s-a întâmplat cu cutare, săracul?” Şi iarăşi: „Aţi auzit de nenorocirea lui cutare?” îşi mai aduce aminte oare unul ca acesta de răutăţile proprii ca, îndurerându-se, să verse lacrimi din ochii lui când iese de la Liturghie în timpul citirii dumnezeieştilor Scripturi aşezându-se aproape sau mai departe şi vorbind cu unii, povestindu-şi, când acela când ceilalţi, întâmplări nefolositoare şi grăind aşa: „Aţi auzit ce-a făcut egumenul cutărui frate?”, iar altul: „Dacă vă spun ce a făcut cutare, săracul, ce veţi spune?” Cel care discută unele ca acestea, şi mai rele decât acestea, cel care îi ocupă pe alţii şi se ocupă pe sine însuşi cu asemenea flecăreli, când oare va ajunge la conştiinţa păcatelor proprii şi se va plânge pe sine însuşi?

   DECI:….”lipsindu-se nu numai pe sine însuşi de folos, ci şi pe cei ciî care vorbeşte,DECI:SI PE EL SI PE ALTII…..aşezându-se aproape sau mai departe şi vorbind cu unii, povestindu-şi, când acela când ceilalţi, întâmplări nefolositoare INTAMPLARI NEFOLOSITOARE….Cel care discută unele ca acestea, şi mai rele decât acestea, cel care îi ocupă pe alţii şi se ocupă pe sine însuşi cu asemenea flecăreli…..,CEL CARE II OCUPA PE ALTII SI PE SINE CU ASEMENEA FLECARELI”…..Asa ca dragul meu….ce rost mai are sa perd eu timpul cu tine si sa ma mai si osandesc pentru timpul irosit,cu unul ca tine care te crezi mare telog,si ma acuzi pe mine ca fac asta,fara sa tii seama ca eu nu am venit decat cu argumente de la Sfinti Parinti,pe care voi i-ati abandonat,sau i-ati interpretat dupa capul vostru.

   Si da draga maria, Dumnezeu nu e razbunator, el iubeste oaia cea pierduta si fiul ratacitor.
   SA VEDEM CAT E DE ADEVARAT
   Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel
   Capitolul 1
   7. Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
   8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!
   9. Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!
   SI ACUM SA VEDEM ACEST MARE APOPSTOL DACA SPUNE LA FEL CA TINE?!!
   Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel
   Capitolul 5
   6. Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
   ************
   Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel
   Capitolul 4
   6. Şi nimeni să nu întreacă măsura şi să nu nedreptăţească pe fratele său, în această privinţă, căci Domnul este răzbunător pentru toate acestea, după cum v-am şi spus mai înainte şi v-am dat mărturie.
   ASTA NUMAI CATEVA,DAR CAND O SA GASESC MAI MULTE O SA TI LE DAU,CA REPET E PLINA SF SCRIPTURA DE AMANINTARILE LUI DUMNEZEU ASUPRA CELOR PACATOSI,DAR SE VEDE CA TU HABAR NU AI NICI DE SF SCRIPTURA NICI DE CELE LASATE DE SFINTI,CI DOAR SA INTERPRETEZI DUPA MINTEA TA SA AMAGESTI LUMEA LA OSANDA,CACI IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE E OSANDA VESNICA SI A ACELOR CARE SE IMPARTASESC SI A CELOR CARE II AMAGESC

   Ti-am explicat si mai sus asta. Nu stiu in ce Dumnezeu crezi tu, dar Hristosul ortodox nu e sigur.

   TIE ITI SPUI ASTEA
   L-AI ADUS ARGUMENT PE SF IOAN DAMASCHIN,CARE NU ARE NICI O LEGATURA CU DUHOVNICII ZILELOR NOSTRE CARE DEZLEAGA PACATE OPRITOARE SI II IMPARTASESC….CEIA CE SFINTII AU LEGAT ACESTI IRESPONSABILI ISI IAU DE LA SINE PUTERE SI II DEZLEAGA?!!
   Pocainta poate sa fie si de trei zile, dupa cum zice Sfantul Neofit, daca omul trece cu adevarat prin ceea ce in patristica se numeste metanoia.
   R:ADEVARAT CA POCAINTA POATE FI DE 3 ZILE DAR ASTA NU INSEAMNA CA SFINTII DUPA 3 ZILE I-AU DEZLEGAT LA TRUPUL DOMNULUI….VEZI CUM INTERPRETEZI DUPA MINTEA TA?….CA SA AMAGESTI LUMEA?!!UNA E POCAINTA SI ALTA E DEZLEGAREA LA TRUPUL DOMNULUI
   Tu ai vrut-o:
   TU NU NE VEZI CA VREI SA DAI CU BATA-N MINE SI TOT IN TINE DAI?
   „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. ” – Sfintii Parinti arata ca cei „osteniti si impovarati” de pacate.
   VEZI CUM INTERPRETEZI TOTUL NUMAI SI NUMAI SA AMAGESTI LUMEA LA TRUPUL DOMNULUI?DE FAPT DUHURILE CARE AU PUS STAPANIRE PE TINE….CEI OSTENITI DE NEVOINTE….DE LUPAT CU PACATUL SI PATIMILE DE METANII…DE RUGACIUNI ETC…
   „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.”
   R:SE VEDE CAT ESTI DE ORB…TU VEZI LA CE CHIAMA MANTUITORUL?LA IMPARTASANIE?SAU “pe păcătoşi la pocăinţă.”
   TREZESTE-TE FRATE?!!CA E VAI DE TINE?!!
   Si pot sa revin oricand cu muuult mai multe.
   R:NU E NEVOIE CA EU NU AM TIMP DE PIERDUT CU UNII CA TINE CARE VOR SA AMAGEASCA LUMEA…NU DATI MARGARITARE PORCILOR….ASA CA…..TI-AM ADUS ARGUMENTE SUFICIENTE SA VEZI CA E VARZA MINTEA TA,SI DE NU TE VEI TREZI,E VAI DE TINE SI DE CEI CE-I AMAGESTI.
   Hristos a intemeiat Biserica pentru ca in ea omul sa se curateasca si sa intre in comuniune cu El. Biserica e „una sfanta” pentru ca in ea omul se poate sfinti. Tu propui fix invers! D-asta spun ca esti la limita ereziei.
   UITa-te bine cine e la limita ereziei!!Sf impartasanie e bagheta magica care curata”pacate opritoare?”stii ce spui?!!TREZESTE-TE FRATE?!!CA E VAI DE TINE!!
   „ca sa intelegi de ce trebuie sa inveti oamenii la pocainta si sa se apropie duminical de Impartasanie?
   R:adica?”
   Serios? Nici asta nu stii?
   R:NU STIU CE-TI DEBITEAZA MINTEA TIE…..CA PE TOATE LE STALCESTI NUMAI SI NUMAI SA AMAGESTI LUMEA SA SE IMPARTASEASCA
   ************************
   E clar ca nu intelegi ce spune Sfantul Ioan Gura de Aur si nici ce spun eu.
   R:bine ca intelegi tui,orce argument al Sfintilor”numai si numai sa amagesti lumea cu “deasa Impartasanie”….continua dragul meu ca dincolo vei primi rasplata la cele ce faci….vei culege ce ai semanat,….
   Sfantul Ioan nu s-a referit desigur la cei care se pocaiesc. „Stomac bolnav” avem toti, ca nici unul nu este desavarsit. Ti-am dat cateva referinte ca sa vezi la ce se referea sfantul de fapt.
   R:dupa capul tau….
   Dupa ce iti dai restantele, astept sa ne auzim din nou.
   R:altceva decat sa acuzi si sa necinstesti,mai stii?
   Si ti-am zis de atatea ori, dar ce sa-ti fac daca nu esti in stare?
   Daca eu sunt mandru, atunci tu esti mama mandriei.
   R:dracul intodeauna ii vede pe altii mai rai ca el…dar omul smerit,doar pe el se vede mai rau ca toti.
   Ti-am dat referinte la tot ce ai cerut, nu inteleg ce vrei de la mine. Reciteste comentariile daca ti-a scapat ceva. Si oricum, la cum aberezi cu Sfantul Marcu, nu mai acuza pe altii de inventii…
   R:dracul nu o sa vina nicodata cu idei clare si precise,ci numai lucruri in ceata….pentru ultima oara iti spun daca vrei sa te cred,da-mi pagina precisa….ca tu ma trimiti la toata biblioteca ortodoxiei,in cele mai de sus care le tot pomenesti
   SI CU ACESTEA FIIND SPUSE DOMJUL SA TE LUMINEZE SA TE MANTUIESTI.

  • Altul

   Iar la al doilea comentariu iti raspund scurt.

   Prima parte nici nu are sens sa il analizez. E clar ca nu intelegi ce spune Sfantul Ioan Gura de Aur si nici ce spun eu. Sfantul Ioan nu s-a referit desigur la cei care se pocaiesc. “Stomac bolnav” avem toti, ca nici unul nu este desavarsit. Ti-am dat cateva referinte ca sa vezi la ce se referea sfantul de fapt. Dupa ce iti dai restantele, astept sa ne auzim din nou.

   “R:am cerut insistent sa ma lamuresti ,despre care poza este vorba si ce este cu ea?!!”

   Si ti-am zis de atatea ori, dar ce sa-ti fac daca nu esti in stare?

   “R:multumesc de compliment,care ma va incununa…..adevarat este!si nu o spun din smerenie,ci din adevar……”

   Stai linistita, ca nu primesti nici o cununa pe scafarlie. Prostia este pacat. Ti-am mai explicat ca “saracia cu duhul” inseamna altceva, nu sa fii prost. Si tu oricum nu ai smereni, ca la tine orice defect e virtute, inclusiv prostia ta, ceea ce arata ca te crezi o sfanta pe pamant.

   “R:Asta e parerea ta,ca proasta si inculta stiu ca sant ,si nu-mi este cinste cu o asa stare,dar asta sant,insa cum spui tu ca”spun idiotenii eretice,asta e parerea ta,care vei vedea dincolo realitatea,caci acum din cauza mandriei nu poti vedea realitatea…”

   Daca eu sunt mandru, atunci tu esti mama mandriei. Uita-te numai la felul cum te adresezi, de parca le stii pe toate, cand de fapt esti repetenta si se vede ca nici catehismul nu l-ai citit. Tu nu stii invatatura dogmatica a Bisericii Ortodoxe si totusi iti dai cu parerea in chestiuni canonice. Ce e asta, daca nu mandrie? Iar inca din primul comentariu ti-ai permis sa contrazici un sfant. Ce e asta daca nu mandrie?

   “Te-am rugat insistent,sa-mi dai precis pagina si locul de unde ai luat asa text,ca sa te cred,daca nu poti sa-mi dai sursa si pagina precisa,atunci sant MINCIUNI INVENTATE DE TINE.”

   Ti-am dat referinte la tot ce ai cerut, nu inteleg ce vrei de la mine. Reciteste comentariile daca ti-a scapat ceva. Si oricum, la cum aberezi cu Sfantul Marcu, nu mai acuza pe altii de inventii…

  • Altul

   Maria, la modul serios acum, tu chiar crezi prostiile pe care le scrii? Duhovnicul tau e urmas al Sfintilor Parinti? De unde si pana unde? Care sunt criteriile.

   Uita-te si tu cum balbai fiecare fraza, nu mai zic ca ai trecut la amenintari cu osanda si pe alocuri ceva ad hominem (“vai de mintea ta”), dar in primul rand nici macar nu esti coerenta. Te rog sa ma scuzi, dar nu am stiut ca vorbesc cu un reportofon pana acum. Am constatat asta ulterior. Doar un robot poate formula aceleasi raspunsuri la intrebari sau teme diferite.

   Ai o singura idee si aia fixa: ai impresia ca toata lumea indeamna la impartasanie cu pacate opritoare, cand ti-am zis de o mie de ori ca nu indemn la asa ceva. Tu insa nu poti sa treci de aceasta unica idee si nu poti sa intelegi teologia pocaintei.

   Postezi cele doua pasaje din Sfantul Apostol Pavel care nici macar nu au legatura cu ceea ce discutam noi aici. Eu nu invat altceva de ce au invatat Sfintii Parinti in legatura cu deasa impartasanie.

   Apoi imi zici ca “stalcesc” totul, dar binenteles, fara a dovedi concret asta. De fapt, esti haotica si nici macar nu poti fi atenta la firul discutiei: citatele acelea cu Mantuitorul ti le-am postat in chestiunea modului in care Hristos cheama la pocainta si prin pocainta curata (metanoia) la unirea cu El. Tu pana si din asta ai dedus tot ceva legat de pacatele opritoare. Logica…Dumnezeu stie prin ce ungher ai pitit-o, dar ce e sigur este ca te-ai lepadat de ea…

   Nu mai zic ca ti-am scris de doua ori ca toate tainele sunt medicamente, nu doar Sfanta Impartasanie, care nu se poate lua fara ca omul sa treaca prin celelate taine, dar si aici intelegi ce vrei…si mai imi zice mie ca am mintea varza. Bine, ca repet chestiunea cu poza si Sfantul Neofit…nu cred ca e nevoie de alta dovada pentru cine are mitea varza si cine nu.

   Sa nu mai pomenim ca interpretezi secat Scriptura. Cand zice ca Dumnezeu e “razbunator”, nu se refera la razbunare asa cum o stim noi. Sfântul Vasile cel Mare a scris că au fost date astfel de reprezentări ale lui Dumnezeu deoarece: „frica… zideşte pe oamenii simpli”.

   Asta ca sa intelegi si tu si sa vezi ca desi ma acuzi ca stalcesc cuvintele Scripturii, de fapt tu faci asta si mai ales, o faci din nestiinta pe care nu vrei sa ti-o accepti.

   Maria, trezeste, ca degeaba citesti sfaturi ale unor Sfinti Parinti, daca nu iti impropriezi invatatura dogmatica. Tu nu gandesti bisericeste! Tu gandesti legalist! D-aia nu intelegi teologia euharistica, d-aia ai impresia ca Sfintii Parinti invata sa ne indepartam de Sfanta Impartasanie, cand Sfintii Parinti au aratat clar ca Biserica este acolo unde este Euharistie, iar oamenii trebuie indrumati sa se invredniceasca sa se impartaseasca duminica, caci fara Cuminecare esti in afara Bisericii. Sfintii Parinti au invatat trairea constienta a credintei, nu o idolatrie legalista si pietista a literelor, asa cum faci tu! Pana si SCriptura o intelegi gresit si mai spui si alta hula acum: ca Dumnezeu e razbunator! Nu vezi cat ai hulit din nestiinta pana acum? Nu vezi ca teologia ta e demonica, ca propune ca oamenii se pot curati individual si apoi, asa curati (prin sine insusi!?) sa vina in Biserica, uitand de o invatatura fundamentala ortodoxa: sinergia dintre harul lui Dumnezeu si vointa omului sau de energiile necreate.

   Nu mai zic ca desi ti-am zis ca gandesti papistaseste, nu doar ca nu a trezit nimic in tine asta, dar ca papistasii, mai incerci si sa-ti justifici cu citate din Biblie ereziile! Uiti ca ereticii au gasit mereu citate in Biblie, doar ca nu le-au inteles ortodox! Exact asta faci tu!

  • maria

   Am zis ca e ultimul cuvant,si nu reusesc sa ma tin de promisiune,dar sper ca acesta sa fie ultimul cuvant ca nu are rost sa mai irosesc timpul pe care si asa nu-l am cu lucruri fara rost,caci vad ca orce argument ti-l aduc,tu il interpretezi dupa cum iti vine tie bine,fara nici o baza de la Sfintii Parinti.Asa ca nu mai are sens sa mai continui,insa,nu pot sa tac fara sa-ti mai spun ceva.

   “Ai o singura idee si aia fixa: ai impresia ca toata lumea indeamna la impartasanie cu pacate opritoare, cand ti-am zis de o mie de ori ca nu indemn la asa ceva”

   R:asta e lozinca voastra a celor care incercati sa amagiti lumea….ca de fapt voi nu indemnati pe cei cu pacate opritoare,dara fara sa vedeti ca asta faceti….si o dovedesc.
   Nu mi-ai raspuns de faptul ca FOARTE MULTI DUHOVNICI,DEZLEAGA PACATE OPRITOARE SI II IMPARTASESC,SI TI-AM SPUS:ORI NU VEZI,ORI TE FACI CA NU VEZI?!!De ce nu raspunzi la asa ceva?Ce parere ai de duhovnicii(care nu sant putini)care dezleaga pacate opritoare si ii impartasesc?.Ca daca nu i-ar dezlega ,nu ar avea pe cine impartasi.Caci daca e sa luam dupa Sfintii Parinti,poti sa-i numeri pe degete pe cei ce se pot impartasi din mana Mantuitorului.

   Nu am sa-ti raspund la toate aberatiile tale ca nu are sens,….zice Sf Ioan Gura de Aur:
   “As putea spune lucruri si mai mai multe si mai infricosatoare,dar ca sa nu ingreunez gindul vostru sint de ajuns si astea,Cei ce nu se inteleptesc din acestea,nu se inteleptesc nici din mai multe”
   Asa ca ti-am adus destule argumente care le-ai contrazis….asa ca nu mai are sens…dar totusi nu pot sa nu-ti mai spun si astea…..

   “Hristos cheama la pocainta si prin pocainta curata (metanoia) la unirea cu El”
   R:asta e teoria ca in fapta e alta….de care pocainta vorbesti tu?pocainta insemnand oprirea de la Sf Impartasanie pe un mare numar de ani…nu 3 zile cum argumentezi tu.

   -Care Sfant Parinte te-ar fi impartasit,cu pacate opritoare fara sa faci pocainta de catva ani buni(pocainta insemnand si oprirea de la Sf Impartasanie pentru un anumit numar de ani)
   ce pocainta face cineva care are sterilet si este dezlegata sa se impartaseasca?asa faceau Sfintii?…ce pocainta face cineva care stau necununati si sant impartasiti?punandu-se la baza”fidelitatea lor”?……ce pocainta face cineva care face gomorie si este impartasit?….si lista ar putea continua…..CU PACATE OPRITOARE CARE DUHOVNICII ZILELOR NOASTRE II DEZLEAGA SI II IMPARTASESC….aceste persoane eu le stiu si stiu ca se impartasesc….
   care Sfant parinte i-a dezlegat?la astea sa-mi raspunzi ….nu ce spun Sfintii,ca stiu ce spun Sfintii…SPUNE-MI TU DACA ACESTI DUHOVNICI FAC ASA CUM NE-AU LASAT SFINTII LEGI PRECISE DUPA CARE SA NE CONDUCEM?

   “Nu mai zic ca ti-am scris de doua ori ca toate tainele sunt medicamente, nu doar Sfanta Impartasanie, care nu se poate lua fara ca omul sa treaca prin celelate taine, dar si aici intelegi ce vrei…si mai imi zice mie ca am mintea varza”
   R:Care Sfant Parinte,a dat Trupul Domnului ca medicament de curatirea pacatelor opritoare, asa cum au ajuns duhovnicii zilelor noastre pe argumentul ca ei au fost pusi?.Asa spune oare si Apostolul Pavel? sa dezlege pacate opritoare si sa le impartaseasca,ca intaritor?Cum poate un duhovnic,sa dezlege pe cineva cu sterilet,si sa o impartaseasca?sau si mai grav,episcop sa spuna ,ca “cea cu sterilet se poate impartasi macar in cele 4 posturi?”…si nimeni nu ridica glas,se duc ca oile si se impartasesc,din evlavia “ascultarii”,fara sa stie ca ascultarea fara discernamant e osanda vesnica?.
   da,poti sa-i numeri pe degete acele suflete,vrednice de impartasanie,…….si pe ceilalti ce facem?ii lasam asa sa-i ia dracu pe toti?vorba pr Amfilochie?…….sau…cand 80%la suta din populatie,este prinsa de pacate opritoare,de toate tipurile,noi tipam si chemam lumea la deasa imparasanie,doar pe cei 20%?sau mai grav…anumiti duhovnici iresponsabili(ca altfel nu pot fi numiti,si asta o spun la modul cel mai blind)au ajuns la asa nebunie sa dezlege pacate opritoare,pe argumentul ca ei au fost pusi de Mantuitorul Hristos SA DEZLEGE TOT”…oare de care Hristos vorbesc ei?si care Hristos i-a pus sa faca asa ceva?

   Maria, trezeste, ca degeaba citesti sfaturi ale unor Sfinti Parinti, daca nu iti impropriezi invatatura dogmatica.
   R:unde vezi tu ca se mai respecta invataturile Sfintilor?!!fiecare face cum il taie capul,ca zice ca duhovnicul are libertate?!!

   Sfintii Parinti au invatat trairea constienta a credintei, nu o idolatrie legalista si pietista a literelor, asa cum faci tu!
   R:unde mai vezi tu trairea Sfintilor in Sf Biserica a noastra?

   ACESTE ESTE BLOGUL MEU UNDE AM ADUS SUFICIENTE ARGUMENTE PENTRU IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE…DACA VREI POTI SA INTRI SI SA VEZI.

   https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/

   Daca e sa luam doar cele doua pacate GRAVEEEE!!!…DESFRANAREA SI UCIDEREA,II CUPRINDE APROAPE PE TOTI CARE NU SE POT IMPARTASI.

   CELE MAI GRAVE PACATE CARE NE OPRESC DE LA SF IMPARTASANIE

   SI SA LUAM DOAR CATEVA CELE MAI FRECVENTE

   https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/09/09/cele-mai-grave-pacate-care-ne-opresc-de-la-sf-impatasanie/?preview=true&preview_id=213&preview_nonce=aaa5ba83c5

   – daca savarsesti avorturi (astazi mai ales prin mijloace moderne ca : sterilet , injectii anticonceptionale ,fertilizari in vitro,si altele care sant avortive),

   CATE PERSOANE NU FAC ASA PACATE?ACESTEA SE INCADREAZA LA ASA UCIDERI..

   uciderile sant cu voie si -uciderile involuntare
   -uciderile cu voie care se fac prin orce metode de contraceptie…. cei care se păzesc să nu pro­creeze copii, avându-se în vedere că mulţi se păzesc cu mijloace moderne precum sterilet, pilule contraceptive, injecţii şi alte mijloace care sunt avortive…chiar si paza de copii fara nici o metoda de cantraceptie este interzisa de Sf Biserica,ca sa nu uitam ca Onan a fost omorat pentru asta.

   Intre acestea, pot fi numarate si urmatoarele: vasectomia si legarea trompelor;injectii, folosirea prezervativului si a altor anticonceptionale, care impiedica trairea fireasca a apropierii trupesti.

   DECI:
   PAZA DE COPII CU ORCE METODE DE CONTRACEPTIE ESTE INTERZISA DE SF BISERICA SI SE CANONISESTE CONFORM SF CANOANE LASATE DE SFINTII PARINTI PENTRU MULTI ANI DE OPRIREA DE LA SF IMPARTASANIE.
   Si acum spune-mi mie,care familie nu se pazeste pentru a nu a avea copii?nu mai vorbim cei in afara casatoriilor,concubinaj,relatii ocazionale,casatorii de proba….etc.MAI AI PE CINE CHEMA LA DEASA IMPARTASANIE?!!…..LA DEASA OSANDA POATE….ASTA DA….
   Paza de a nu avea copii e un pacat f.f.f grav aratat de Sfinitii Parinti,si care astazi majoritatea famililor prin diferite metode de paza se protejeaza de a nu avea copii.Ca daca nu s-ar pazi….ar fi Bisericile pline de copii.Uita-te la un singur lucru…cati copii aveau familiile crestine inainte?si cati au astazi familiile crestine?Nu mai vorbim de cei ce treiesc in concubinaj,sau cei care sant in casatoriile de proba,sau tinerii care se duc cu cine apuca ca sa vada daca se potrivesc,”cica”…sau cate alte relatii ocazionale care MAJORITATEA se pazesc…..
   ….de ase­menea, familii care să mai nască mulţi copii. Rare, prea puţine! Dacă familiile de azi fac un copil sau doi (ori nici unul), părinţii lor aveau 3-4, iar buni­cii sau străbunicii lor aveau 8-9 sau chiar mai mulţi. In ultimii 14 ani, în ţara noastră s-au făcut 23 mi­lioane de avorturi înregis­trate. Dacă mai pu­nem la socoteală avorturile care se fac prin fo­losirea anti­concepţionalelor şi a steriletelor – care sunt avortive, deşi mulţi nu ştiu acest lu­cru!
   23 de milioane de avorturi SI NOI MAI INDRAZNIM SA MAI CHEMAM LUMEA LA SFINTIRE?!!!!…LA CARE SFINTIRE?!!…SFINTII SPUNEAU CA “femeia care a facut avort,pe patul de moarte sa se impartaseasca”si daca sant 23 de milioane…PE CINE MAI CHEMATI FRATILOR LA SFINTIRE?!!PE UCIGASE?SAU PE CELE CARE SE IMPARTASESC CU STERILET SI ANTICONCEPTIONALE?….PE CINE!!!
   concluzie:MAJORITATEA SE PAZESC PRIN DIFERITE MIJLOACE MODERNE DE A NU AVEA COPII….SI PE CINE MAI CHEMATI VOI LA “DEASA”!!CA NICI LA “RARA”NU AI DAR LA DEASA….!!!!
   ******************************************************************************************
   – daca savrsesti pacate trupesti socotite de Sfanta Scriptura ca strigatoare la cer,precum gomoria si sodomia,

   SI DIN ASTIA SANT IN CRESTERE NUMARUL LOR
   ***************************************************************************************
   DESPRE CASATORIILE MIXTE

   – daca esti intr-o casatorie mixta(ca de pilda un ortodox si o neortodoxa caruia nu i-a s-a facut in prealabil trecerea la Ortodoxie cum se arata in Pidalion la Canoanele 46 47 ale Sfintilor Apostoli),care este tot desfranare,

   CATI SANT SI AICI SI NIMENI NU VORBESTE SA LE SPUNA CA CUNUNIIILE MIXTE NU SANT VALABILE INAINTEA LUI DUMNEZEU,SI EI TOT IN DESFRANARE TRAIESC?SI HABAR NU AU….
   https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/09/03/137/?preview=true&preview_id=137&preview_nonce=d33475d43b
   ******************************************************************************************

   – daca savarsesti desfranare si preadesfranare(adulter),

   CINE NU SANT INCADRATI LA ASA PATIMI?

   DESFRANAREA :CARE CUPRINDE:

   “CURVIA -Păcatul curviei este când cineva necăsătorit se împreunează cu altă persoană. Chiar şi ginerele cu mireasa, înainte de a se cununa în biserică, nu au voie să se împreune. Dacă se împreună, fac păcatul curviei. Atât băiatul, cât şi fata, dacă s-au împreunat cu alte persoane înainte de căsătoria lor, au făcut păcatul curviei. De asemenea femeile văduve sau bărbaţii văduvi, dacă greşesc cu alte persoane, fac păcatul curviei”
   Deci:pina la casatorie,crestinul trebuie sa se pastreze curat de orce intinaciune…….”as­tăzi nu mai găsim de­cât foarte rar logodnici care să vină la cununie în stare de feciorie tru­pească”
   SI ACUM SPUNEMI SI MIE,CATI DINTRE TINERI SE DUC IN STARE DE FECIORIE LA ALTAR,PENTRU CUNUNIE?!!SI E LIMPEDE CA EI NU AU VOIE SA SE IMPARTASEASCA…SI NOI STRIGAM SI INDEMNAM LA DEASA IMPARTASNIE?!!….DAR PE CINE CHEMAM OARE…..?!!
   https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/09/08/nu-se-pot-impartasi-tinerii-care-nu-si-au-pastrat-curetenia-pina-in-ziua-nuntii/?preview=true&preview_id=196&preview_nonce=019970e398

   -PREACURVIA(ADULTERUL)

   Păcatul precurviei este infidelitatea conjugală.Adică după ce s-a căsătorit cineva şi greşeşte cu altă persoană face păcatul precurviei.
   Deci păcatul curviei îl face cel necăsătorit, iar păcatul precurviei îl face cel care s-a cununat.
   – Adulter, când una,sau ambele persoane care săvârşesc desfrânare sunt căsătorite;

   Păcatul precurviei este mult mai greu decât al curviei deoarece atunci când cineva se căsătoreşte depune jurământ înaintea lui Dumnezeu că va păstra fidelitatea conjugală până în mormânt, adică nu va înşela soţia niciodată sau soţia nu-1 va înşela pe soţ .
   În momentul când unul din soţi cade în acest păcat de infidelitate, cade în păcatul precurviei.
   Păcatul curviei se pedepseşte cu 7 ani oprire de la împărtăşanie, iar cel al precurviei cu 15 ani, deci dublu.
   Un alt mare păcat al precurviei este împreunarea între rude. Este atunci când cineva păcătuieşte cu o rudă: verişor,unchi, naşi sau, mai grav, incestul, când părinţii păcătuiesc cu proprii lor copii.

   Desfranarea este un pacat.Eu insa va voi spune voua:Orcine se uita la femeie poftindu-o,a si savarsit adulter
   Preadesfranarea este pacat capital”Deci,traindu-i barbatul,se va numi adultera,daca va fi cu alt barbat”(Rom.7,3)apoi porunca a zecea:sa nu poftesti femeia aproapelui tau…”(Deut.5,21)
   SI CATE PERSOANE NU SANT IN ASA STARE?
   Iar altul din cele mai grave păcate ale precurviei este perversitatea sexuală. Acest păcat poate fi făcut de către soţi în mod anormal şi nenatural, în chip animalic şi demonic sau, mai grav, când se face între persoane de acelaşi sex. Aceste păcate făcute de oameni depăşesc chiar şi animalele. Aceste păcate aduc foc din cer peste omenire, asemenea celor două cetăţi Sodoma şi Gomora din Vechiul Testament, care au fost arse cu focul coborât din cer din pricina acestor păcate.

   SODOMIA ….chiar daca este un pacat mai rar,dar din pacate este….
   ONANIA SAU MALAHIA sau MASTURBATIA este o anomalie sexuala care consta in obtinerea placerilor sexuale prin autoexcitatie,de obicei manuala”.Denumirea vine de la Onan……
   precum zice Sf Apostol Pavel:”Nu va amagiti!Nici desfranatii nici inchinatorii la idoli,nici adulterii,nici malahieni nu vor mosteni Imparatia lui Dumnezeu”(Cor 6,9-10).
   Un studiu efectuat pe elevii de liceu arata ca 90% din baieti si 65% din fete se masturbeaza.
   vezi pe cine chemati la DEASA?!!
   HOMOSEXUALITATEA SAU PEDERASTIA-este o perversiune sau o inversiune sexuala care consta in atregerea sexuala fata de indivizi de acelasi sex,barbati(homosexuali) si femei(lesbiene).

   INCESTULEste legatura sexuala,intre parinti si copii,sau intre frati si surori.– Incest, atunci când se săvârşeşte între două persoane înrudite, până la gradul şapte;

   chiar daca sant mai rare dar sant…..

   -CONCUBINAJUL

   Cel ce trăieşte în concubinaj nu poate fi primit la sfintele taine, nu i se pot primi darurile la biserică, adică se afuriseşte ca un înstrăinat de Dumnezeu şi de legea lui.
   Concubinii, pe lângă păcatul lor, aduc şi sminteală altora, de aceea ei nu pot fi naşi la cununie şi botez. Înşişi copiii lor vor purta pecetea nelegiuirii părinţilor şi a blestemului.
   Pierd binecuvântarea lui Dumnezeu .

   CATE FAMILII NU TRAIESC IN CONCUBINAJ?!!….SI IAR TE INTREB,PE CINE MAI CHEMI LA DEASA?…CA MAJORITATEA”NU VOR SA SE LEGE LE CAP cu cununii?!!”…..SI TRAIESC CASATORIILE DE “PROBA”….ETC….SI IAR TE INTREB?MAI AI PE CINE CHEMA?

   ONANIA(sa nu se confunde cu malahia)este pacatul care-l fac doi soti casatoriti,care intrebuinteaza mijloace de a nu face copii(paza de a nu avea copii).Sf Scriptura spune ca Dumnezeu l-a ucis pe Onan,cel care-si varsa samanta jos atunci cand se impreuna cu Tamara,ca ea sa nu nasca copii(Facere 38,9-10)Acest pacat se caniniseste ca Malahia si avortul pina la vindecare,caci fara indreptare nun exista iertare.
   Si pe acestia Dumnezeu ii pedepseste ca pe cei ce fac malahie.

   CATE FAMILII NU FAC ACEST PACAT(care este paza de copii?!!)MAJORITATEA FAMILIILOR “SE PAZESC PENTRU A NU AVEA COPII,PRIN DIFERITE MIJLOACE.

   ACEST PACAT II CUPRINDE PE MAJORITATEA….SI IAR TE INTREB?MAI AI PE CINE CHEMA LA DEASA?!!

   -HOMOSEXUALITATEA SI LESBIANISM,GOMORIE…..NU SANT SI DIN ASTIA?…SANT DESTUI,SI UNII DIN EI NICI MACAR NU STIU CA E PACAT….UITE DOVADA:

   PR ARSENE PAPACIOC
   “Ca duhovnic am intalnit pacate grozave,sodomice,dupa 2o-3o se ani de convietuire,fara sa stie ca sant pacate.au zis ca fac parte din ritmul dragostei”

   Asta fiindca nu sant intrebati,la marturisit,fara ca sa stie ca duhovnicul are aceasta obligatie,ca nu cumva sa dea Trupul Domnului celor nevrednici.

   -PERVERSIUNI sau sodomii; relaţiile sexuale cu animalele ZOOFILIE; cu copii PEDOFILIE etc, unele dintre acestea fiind condamante chiar de lege laică. Sfânta Scriptură şi Sfinţii
   ******************************************************************************************
   Desfranarea este o patima grea si inrobitoare,care subjuga si coboara omul la nivel de animalitate

   Acest lucru il spune Sf.Grigorie Sinaitul,cand arata ca dintre toate patimile care il robesc pe om si “ii zapacesc amaratul suflet”doua sant mai grele:desranarea si trandavia.Curvia este incepatura,imparateasa si stapana”tuturor celorlalte patimi.Ea se naste si creste in partea poftitoare a sufletului,ajungand sa cuprinda pina la urma sufletul intreg,dar nu numai pe acesasta,ci si trupul amestecandu-se in toate madularele si cuprinzandu-le ca pe o lepra.
   Aceasta patima asalteaza pe om”chiar din primul moment al tineretii”si nu se stinge decat numai dupa ce au fost distruse celelalte patimi.Patima desfranarii apare,asadar,printre primele patimi,la unii oameni chiar prima si dispare ultima.Din aceasta cauza lupta impotriva esi este grea,si este o lupta care dureaza tota viata.Datorita violentei si duratei sale,lupta impotriva patimii desfranarii este un razboi lung si infricosator,mai crancen decat toate celelalte.El echivaleaza cu o lupta impotriva firii noastre,a diavolului si impotriva unei lumi care ne instiga la pacat si cauta sa ne infricoseze si sa ne cuprinda si sa ne inlantuie si sa ne inradacineze in solul malos si miscator,inecator al patimilor.

   DESFRANAREA ESTE PATIMA CEA MAI CUMPLITA CARE RAZBOIESTE CEL MAI MULT TRUPURILE NOASTRE.NICI SFINTII NU AU SCAPAT DE ASA RAZBOI….DE ASTA ERAU EI ATAT DE ASPRI CU SF IMPARTASANIE…SI NOI ASTAZI CHEMAM LA TRUPUL DOMNULUI ,VORBA PARINTELEUI AMFILOCHIE BRANZA”ASA CUM DAU BABELE COMPOTUL DE PRUNE PE PIATA CA SA-SI CASTIGE UN BAN?!!”.
   DESFRANAREA ESTEA CEA MAI CUMPLITA PATIMA CA URMARE A MANDRIEI CARE NE LUPTA PE TOTI….CACI VICLEANUL NU VREA SA SCAPE PE NIMENI.PUTINI SANT CEI CARE SA NU CAD PRADA ACESTUI MARE VICLEAN….PENTRU CA SANTEM MANDRI,….SI IAR TE INTREB?!!….PE CINE MAI CHEMATI VOI LA DEASA?!!CARE SANT ACEIA CARE REZISTA ACESTOR ATACURI SA NU CADA PRADA VICLENILOR DIAVOLI?!!

   UITE ARGUMENTE

   ”Statisticile spun îngrijorator ca peste 80% dintre adolescenti si aproximativ 50% dintre adolescente practica auto-satisfacerea sexuala(malahia)

   UITE NISTE MARTURII
   Condruz Ionut
   24 mai 2014 la 14:06
   Hai sa fim seriosi.Exista vreun baiat pe lumea asta care nu se masturbeaza? Sa fim cu picioarele pe pamant.Eu zic ca toate fetele ar trebui sa ramana singure…Fiecare baiat se manifesta in felul lui
   Alta marturie
   Asta e utopie sa fim seriosi nu stiu daca exista vreo statistica dar sigur peste 90% cu siguranta au facut treaba asta fie din prostie fie din ignoranta sau curiozitate etc etc….
   ************
   Mulți tineri (și nu numai) suferă acum de această patimă(Maica Siluana)….daca Maica Siuluana a ajuns la o asa concluzie?!!….si noi nu vedem ce lucru grav este,si continuam sa indemnam(de fapt sa amagim)mai ales pe cei tineri la impartasanie,ca pe niste ingeri?!!…asta e f.f. grav pentru noi!!!
   ************
   Anonim24 iunie 2013, 18:38
   DOMNUL PARINTE SUNT CASATORIT RELIGIOS CU SOTIA MEA SI FACEM SEX ORAL CITEODATA ,E UN PACAT IN CADRUL CASATORIEI?

   vezi?cum habar nu au care sant pacatele,si mai ales cele strigatoare la cer?
   ******************
   eu cred ca indiferent unde te ai ascunde tot nu scapi de dorinta sexuala
   Anonim19 aprilie 2012, 15:52
   buna ziua. va rog sa imi raspundeti dak aveti ceva timp la dispozitie. ma biruie gandul malahiei si nu ii pot face fata, cad f repede in pacat si des. evident ca nu am scuze sau mijloace de conjuctura avorabile insa e puternic gandul si ma biruie. ce imi spuneti sa fac? un sfat ar fi de mare folos.
   **************************
   codrut said, on septembrie 14, 2010 at 6:18 pm
   unele canoane mi se par excesiv de dure, eu m-am spovedit de unele pacate asemanatoare celor pomenite la curvie si preacurvie dar preotul nu mi=a dat asemenea canoane, cum ca sa fiu oprit de la impartasanie un numar mare de ani…si atunci? a gresit preotul? sau in intelepciunea lui a hotariat ca ma poate dezlega de pacat si ma poate impartasii dupa cateva luni….
   R:auzi!la asa pacate grave,cateva luni?!!…crestinismul “dupa ureche”

   VEZI CUM SE APLICA CANOANELE SFINTILOR?CARE SFANT PARINTE AR FI FACUT ASA DEZLEGARE? RASPUNDE-MI?CAND,BISERICA ORÂNDUIEŞTE CELOR CE AU CĂZUT ÎN DES­FRÂNARE ŞI PREADESFRÂNARE RĂSTIMPURI FOARTE ÎNSEMNATE DE POCĂINŢĂ ŞI ABIA DUPĂ ACEEA LE ÎNGĂDUIE SĂ SE ÎMPĂRTĂŞEASCĂ CU PREASFÂN­TUL TRUP ŞI SÂNGE AL LUI HRISTOS

   DC said, on septembrie 15, 2010 at 1:47 am
   nici eu nu am primit canoane dure pentru anumite pacate de mai sus

   Vezi pe cine chemam la impartasanie?si cum ii doftoricim?
   ******************************************************************************************
   CASATORIILE NECANONICE.
   PUTINI SANT CEI CE VORBESC DE “DIVORTURILE NECANONICE”…..ADICA,CELE CARE ,NU AU LA BAZA ADULTERUL,CARE SANT CELE MAI FRECVENTE…… SI CU TOATE ASTEA CASATORIILE SANT DESFACUTE(de om)CA LEGEA LUI DUMNEZEU NU PERMITE ASTEA ,SI EI RAMAN TOT LEGATI FARA SA STIE,…..SI MAI RAU… SANT RECASATORITI,SI IMPARTASITI,CEEA CE LEGEA LUI DUMNEZEU NU PERMITE ASTEA,SI CUNUNIIILE LOR NU SANT VALABILE,…..SI EI NICI MACAR NU STIU…. PUTINE SANT FAMILIILE CARE AU RAMAS LA PRIMA CASATORIE….SI NIMENI NU-I AVERTIZEAZA….BA MAI MULT INDEAMNA LA DEASA?!!PE CINE?!!….PE ADULTERI?!!…CA EI SE CRED CUNUNATI SI DE FAPT TRAIESC IN DESFRANARE FARA SA STIE ,CA NIMENI NU-I AVERTIZEAZA?!!.
   daca ai divortat necanonic(adica ,nu din cauza adulterului sau a caderii in erezie)si apoi te-ai casatorit a doua oara,si te-ai cununat la biserica… este preadesfranare pentru cel care a divortat necanonic(Canonul 48 al Sfintilor Apostoli).
   Deci daca cineva a fost casatorit si a divortat,fara sa aiba la baza,adulterul sau erezia,sau retragerea in monahism,divortul nu este valabil inaintea lui Dumnezeu…caci ei tot cununati raman inaintea lui Dumnezeu.Apoi cel care are pricina adulterul,nu se poate desparti imediat, ci trebuie sa-i dea celuilalt,timp de pocainta celui care a gresit caci poate se va intoarce,si daca va trece 1-2 ani si nu se va indrepta,atunci este liber sa se desparta,si divortul lui este valabil inaintea lui Dumnezeu.Nu ca ne despartim asa de usor!
   Apoi,daca cineva a avut aceste pricini de divort,si s-a despartit si vrea sa se recasatoreasca,si cel pe care il ia trebuie sa fie la fel ca el,adica sa aiba aceleasi pricini de divort ca altfe daca ei se vor cununa,cununia lor nu este VALIDA inaintea lui Dumnezeu
   134. Cand se considera incheiat divortul canonic ? Adica in ce moment cei doi soti sunt liberi sa se casatoreasca, din punct de vedere canonic ?
   Divortul canonic se considera incheiat cand intre soti au urmat motivele de divort aratate mai sus ( adica : adulterul, lepadarea de credinta, intrarea in monahism etc ) .

   CARE DINTRE CEI DIVORTATI REUSESC SA INDEPLINEASCA ASA CONDITII?….CINE DIN EI AU ACESTE PRICINI SI RESPECTA ACESTE LEGI DUMNEZEIESTI?!!….NICI MACAR NU SANT INTREBATI…SI SANT CUNUNATI CU MARE USURINTA…..SI APOI IMPARTASITI…. ITI IMAGINEZEI CE NEBUNIE FAC?!!…..
   cand divorturile astazi nu mai au friu,si multe familii sant la a doua sau a treia casatorie care nu este asa cum au lasat-o Sfintii Parinti….adica,nu s-au despartit conform Sfintilor Parinti ,ca despartirea lor sa fie valabila inaintea lui Dumnezeu ,si cu toate acestea ei sant RECASATORITI de anumiti duhovnici iresponsabili,si conform Sfintilor Parinti asemenea suflete pot fi dezlegate si impartasite?….SI NOI CONTIUNUAM SA CHEMAM LA DEASA?…PE CINE?
   https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/04/cate-casatorii-ingaduie-biserica-pr-cleopa/?preview=true&preview_id=370&preview_nonce=9d18eb0b02
   ******************************************************************************************
   daca esti casatorit in mod nevalid(adica intre grade de rudeniei trupeasca sau duhovniceasca nepermisa de canoanele sau hotararile Sfintilor Parinti,casatorie care trebuie desfacuta,
   SI DIN ASTIA SANT….
   ***************************************************************************************
   – daca apelezi sau practici diferite forme de vrajitorie,
   SI DIN ASTIA SANT DESTUI
   *************************************************************************************
   DECI SF IMPARTASANIE ESTE AJUTOR PENTRU PACATE USOARE CARE SE IARTA PRIN POCAINTA …NICIDECUM NU E VORBA DE PACATELE OPRITOARE

   Sf Atanasie al Antiohiei:”daca vom cadea in oarecare lucruri mici ,omenesti si usor de iertat de exemplu,fiind furati de limba,de auz sau de ochi ,de slava desarta de intristare si irascibilitate sau ceva din unele ca acestea ,atunci facindu-ne reprosuri noua insine si marturisindu-ne lui Dumnezeu asa sa ne impartasim din Sfintele Taine crezind ca impartasirea dumnezeiestilor taine ni se face spre curatirea unora ca acestea ,adica aceste pacate mici nu insa si de cele grele si necurate pe care le-am fi facut” ,

   SODOMA SI GOMORA SINT PE PAMINT SI NOI PE TOATE DRUMURILE SINTEM INDEAMNATI PE TOATE DRUMURILE LA DEASA IMPARTASANIE?!!

   avem 23 miloane de avorturi….si daca Sfintii spun” cea care a facut avort pe patul de moarte sa se impartaseasca”pe cine chemati voi la deasa impartasanie?ca nu aveti nici la “rara”dar la deasa…nu mai vorbim de toate timpurile de destrabalari…nu mai vorbim de paza de copii,de toate tipurile(sterilet anticoncept,spirale etc)de care sant prinsi majoritatea……de cununiiile necanonice care nu vorbeste nimeni,ba mai mult ,sant cununati fara sa fie valabile despartirile lor,si sant cununati fara nici un impediment…si pe fondul acestor abateri,noi continuam sa chemam la deasa impartasanie?CASATORIILE,MIXTE,CONCUBINAJUL,CURVII,PREACURVII,MALAHII,ONANII,GOMORII PERVERSIUNI,CASATORIILE NECANONICE,CASATORII INTRE RUDE….PE FONDUL ACESTOR NELEGIUIRI NOI INDRAZNIM SA CHEMAM OAMENII LA SFINTIRE CU MANTUITORUL HRISTOS?….CARE HRISTOS?CEL MINCINOS,CU SIGURANTA….
   Daca e sa luam doar cele doua pacate opritoare:DESFRANAREA SI UCIDERILE astea ii cuprinde aproape pe toti care nu poti fi impartasiti….si voi chemati?!!pe cine?!!Nu mai spun de alte pacate care se canonisesc si nu le-am putut enumera aici ca sa nu ma lungesc,ca si asa m-am lungit destul,caci acestea II CUPRINDE APROAPE PE TOTI

   cei cu pacate opritoare …sterilet,paza de copii cu orce metode facute se canoniseste pe un numar de ani…adica OPRIRE DE LA SF IMPARTASANIE…SI DACA ACESTI OAMENI SANT OPRITI ,PE CINE CHEMI TU LA DEASA….?CAND MAJORITATEA FAMILIILOR PRACTICA PAZA DE COPII CU DIFERITE METODE MODERNE?!!…NU MAI INSIR CELELALTE PACATE…CARE LA FEL CERE OPRIREA PE UN NR DE ANI DE LA SF IMPARTAS…SI IAR TE INTREB PE CINE CHEMI?DACA ACEIA SANT OPRITI?…DE FAPT AR TREBUI SA FIE OPRITI INSA… CA EI SANT DEZLEGATI DE OAMENI…NU DE DUMNEZEU…FACAND COMPROMIS CA SA AIBA PE CINE IMPARTASI..Imi spunea un preot de altul….ca zicea ca nu stie ce sa faca ca daca nu-i mai incurajeaza pe oameni cu Sf Impartasanie aceia se duc in alte parti unde sant impartasiti,si el ramane singur….vezi?cum se fac compromisuri?!!

   si copiii mai marisori care se ridica,se ridica tot in mediul care sant pacate GRAVEEE!!!…PE CARE LE FAC SI EI…injura fara sa stie ca e pacat,si parintii si cei din jurul lor se distreaza cu asa „perle”…si cate alte prostii si vorbe de mahala nu ies din gura lor….nu mai spun internetul care este o cale foarte usoara catre pacate grele…….apoi ,tinerii majoritatea de la o varsta destul de frageda incep cu pacate trupesti…”malahia”care nu le pot stapini din cauza lipsei de Dumnezeu….si cate altele destrabalari care nimeni nu le combatate,si iar intreb?pe cine chiami la DEASA IMPARTASNIE,,,,,AU OARE PE CINE SA CHEME….SI DACA NU VAD CA NU AU PE CINE INSEAMNA CA SANT ORBI CUM SPUNEA MANTUITORUL…..apoi mai sant batranii,dar care si ei au pacate grele in trecut care nu au fost canonisiti cum trebuiie si pentru asta ii asteapta mare judecata si pe ei si pe duhovnicii care nu i-au marturisit cum trebuie,sau batrani,care au imbatranit in pacate de care nu se lasa nici in prezent,injura,blestema etc….si ce sa mai spun?sant destule pacate strigatoare la cer de care majoritatea crestinilor sant prinsi si nici macar nu stiu.

   Da,intra-adevar sant crestini care il slujesc pe Dumnezeu cu cinste dar aceia poti sa-i numeri pe degete….si noi ce facem pentru acei 2-3…strigam in fata a mii de suflete bolnave?!!!….ba mai mult ca sa poata sa-i impartaseasca….II DEZLEAGA DE PACATE OPRITOARE CARE SFINTII PARINTI LE-AU LEGAT SA NU SE IMPARTASEASCA SI ANUMITI DUHOVNICI IRESPOSABILI LE DEZLEAGA SI II IMPARTASESC?!!…LA ASA NEBUNIE AM PUTUT SA AJUNGEM?!!…FARA SA STIM CAT DE GRAVA ESTE IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE?!!…CACI IMPARTASANIA CU NEVREDNICIE DUCE LA INDRACIREA OMULUI SI LA INTUNECARE MINTII LUI….SI CEL CARE SE IMPARTASESTE SI DUHOVNICUL CARE IL DEZLEAGA SA SE IMPARTASEASCA.
   E LIMPEDE ASTA E CAPCANA DIAVOLILOR …INTUNECAREA MINTII CA SA POATA SA-L PRIMEASCA PE ANTIHRIST,SI NICI MACAR NU STIU….CE LUCRU GRAV FAC.
   SI ACUM DUPA TOATE ASTEA TE INTREB EU PE TINE?
   -ce valoare mai are Pidalionul in zilele noastre de astazi?CAND EL S-A ABANDONAT “DE TOT”
   CARE ESTE SOARTA CELOR CE L-AU ABANDONAT SI SOARTA CELOR CARE NU MAI SANT CANONISITI DUPA EL?
   E inadmisibil ca in timpurile nostre de astazi,sa indemnam lumea la deasa Impartasanie!!! .Nu indemnul e rau,ca fara Sfintele Taine nu avem viata ,dar nu le putem lua oricum si dupa cum ne taie capul noua ci dupa cele lasate de sfintii Parinti ,si veti vedea ca nu avem pe cine chema,LA DEASA IMPARTASANIE,ci la pocainta, la plins si la lepadarea de pacate,la curatirea sufletelor si pregatirea lor pentru a fi impartasite asa cum au lasat Sfintii.
   Toata lumea vede dezastrele care se intimpla :cind vedem ca desfriul nu mai are margini ,si nu trebuie sa fii preot ca sa vezi Orcine vede starea cazuta si dezastruoasa a lumii .orcine vede ca desfriul nu mai are margini.famiilii destramate ,cununii fara temei ,tineri care traiesc in atitea destrabalaciuni .Intr-o lume in care sint legalizeaza toate tipurile de destrabalari,in spitale se face planificarea familiala cu tot felul de metode contraceptive sterilet ,spirala etc ptr paza de copii,atitea cupluri care practica casatoria de proba ,atitea divorturi cununii mixte necanonice, si cite alte pacate interzise de sfintii parinti ,si noi chemem la deasa impartasanie!!?pe cine chema „acesti viteji” la deasa impartasanie ?ai pe cine chema?oare nu trebuie chemati si mai intii,la catehizare pe acesti bolnavi?dar catahizarea dupa sfaturile Sfintilor de la care au luat indemnurile la deasa impartasanie, nu catehizarea dupa mintea lor plina de mindrie ,gindind ca vindeca ei pe cineva!!.De ce nu vin cu sfaturi,de la Sf Nicodim Agh (de la care au luat indemnul la deasa impartasnie)cum sa ne spovedim ,dar nu spovedanie fatarnica ci spovedanie plina de smerenie placuta Lui ,asa cum ne-a invatat Sf Nicodim Agh.IN CARTE FOLOSITOARE DE SUFLET

   RECOMAND ACESTI CARTI CARE POATE ADUC LAMURI MAI MULTE

   CUM NE IMPARTASIM PETRU VODA
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1444240232514829&set=pcb.1444240475848138&type=1&theater

   http://www.emag.ro/cum-sa-ne-spovedim-si-sa…/pd/EP2150BBM/

   1 http://www.parohia-sfantulapostolandrei-cernavoda.ro/Impartasanie.pdf
   2 http://sceptik.wordpress.com/2007/12/06/din-nou-despre-impartasirea-cu-nevrednicie/

   Recomand acest parinte de la Petru Voda,care vorbeste despre dezastrele care la fac anumiti duhovnici iresponsabili ai zilelor noastre cu Trupul Domnului.
   http://manastirea.petru-voda.ro/tag/ieroschim-xenofont-horga/

   RECOMAND ACEASTA BROSURA CARE ESTE CUPRINSA DIN DOUA PARTI
   1 http://www.apologeticum.ro/2014/01/cum-ne-impartasim-impotriva-curentului-care-transformat-deasa
   2 http://www.apologeticum.ro/2014/01/ii-cum-ne-impartasim-impotriva-curentului-care-transformat-deasa-impartasanie-intr-o-moda/#comment-374557

  • Altul

   Of, maria, daca tu crezi ca dupa demonstratiile de penibilitate pe care le-ai facut pana acum, o sa intru pe blogul tau (sa vad penibilitatea in profunzime), nu constientizezi pe ce lume esti.

   “caci vad ca orce argument ti-l aduc,tu il interpretezi dupa cum iti vine tie bine,fara nici o baza de la Sfintii Parinti”

   Serios? Eu vad ca am citat constant din Sfintii Parinti. Sau tu ai alti Sfinti Parinti pe care noi nu ii stim? La capitolul citari din Sfintii Parinti culmea e ca stai foarte prost, iar mai sus ai recunoscut ca aberai pe tema scrierilor Sfantului Marcu fara sa le fi citit! Rusinicaaaa!

   “R:asta e lozinca voastra a celor care incercati sa amagiti lumea….ca de fapt voi nu indemnati pe cei cu pacate opritoare,dara fara sa vedeti ca asta faceti….si o dovedesc.”

   Ei na maria. Dar cum vine asta? Nu indemnam, dar indemnam. Tot din logica ta legendara ai scos-o p-asta?

   “Nu mi-ai raspuns de faptul ca FOARTE MULTI DUHOVNICI,DEZLEAGA PACATE OPRITOARE SI II IMPARTASESC,SI TI-AM SPUS:ORI NU VEZI,ORI TE FACI CA NU VEZI?!!De ce nu raspunzi la asa ceva?Ce parere ai de duhovnicii(care nu sant putini)care dezleaga pacate opritoare si ii impartasesc?.Ca daca nu i-ar dezlega ,nu ar avea pe cine impartasi.Caci daca e sa luam dupa Sfintii Parinti,poti sa-i numeri pe degete pe cei ce se pot impartasi din mana Mantuitorului.”

   Nu ti-am raspuns pentru ca este un argument schizoid care nu are treaba cu discutia in sine despre preactica canonica si dogmatica a desei impartasanii. Daca duhovnicii respectivi dezleaga fara sa vada schimbare in omul respectiv, normal ca gresesc.

   “-Care Sfant Parinte te-ar fi impartasit,cu pacate opritoare fara sa faci pocainta de catva ani buni(pocainta insemnand si oprirea de la Sf Impartasanie pentru un anumit numar de ani)”

   Sfantul Neofit Zavoratul, Sfantul Sisoe cel Mare, Sfantul Chiril al Alexandriei, Parintele Adrian Fageteanu. Toti Parintii care au inteles duhovniceste penitenta in Biserica, nu papistaseste ca tine.

   “care Sfant parinte i-a dezlegat?la astea sa-mi raspunzi ….nu ce spun Sfintii,ca stiu ce spun Sfintii…SPUNE-MI TU DACA ACESTI DUHOVNICI FAC ASA CUM NE-AU LASAT SFINTII LEGI PRECISE DUPA CARE SA NE CONDUCEM?”

   Dar nu a zis nimeni draga maria ca acestia trebuie dezlegati imediat daca nu isi fac canonul si nu isi schimba vointa. Ai auzit de teologia vointei, a Sfantului Maxim Marturisitorul? Daca omul isi schimba voina, pentru a progresa in viata duhovniceasca trebuie sa se si impartaseasca. Asa zice si Sfantul Nicolae Cabasila. Iar legile precise stai linistita, ca nu le cunostic. Tu doar intelegi juridic si literal unele canoane. Atat.

   “da,poti sa-i numeri pe degete acele suflete,vrednice de impartasanie,…….si pe ceilalti ce facem?”

   Vad ca ai picat si in erezia nevolniciei. Nu erau de ajuns cele pe care le aveai. Aici nu e vorba de cati sunt vrednici si cati nu, ci de faptul ca toti oamenii au potenta, daca se pocaiesc cu adevarat, sa se impartaseasca. Vrednici intr-adevar nu sunt multi, dar potenta ca sa fie mai multi vrednici exista. Si tocmai de aceea trebuie propavaduita invatatura Bisericii despre deasa cuminecare. Pe acelasi principiu exista si misionarism ortodox: Sunt foarte multi eretici sau pagani, mai multi decat in alte timpuri, dar asta nu inseamna ca nu au potenta sa devina ortodocsi, iar Biserica nu trebuie sa mai faca misiune.

   Si te rog sa citesti niste carti ale Sfantului Ioan de Kronstadt. Poate sfantul iti arata cat de neortodox gandesti. Apropo, Sfantul Ioan era adept al desei impartasanii.

   “R:unde mai vezi tu trairea Sfintilor in Sf Biserica a noastra?”

   COnfirmi ca ai erezia nevolniciei.

   Cat despre recomandarile pe care le dai la final…le stiu foarte bine. Carticica Ieromonahului Artemie, care absolutizeaza cuvintele Sfantului Simeon Noul Teolog si cere de la oameni sa vada lumina necreata si apoi sa se impartaseasa, de parca sfintia sa, care se impartaseste la fiecare Liturghie a vazut si vede lumina necreata. A-BE-RA-TII!

  • maria

   Nu ti-am raspuns pentru ca este un argument schizoid care nu are treaba cu discutia in sine despre preactica canonica si dogmatica a desei impartasanii.
   R:se vede cat esti de aerian!!
   Daca duhovnicii respectivi dezleaga fara sa vada schimbare in omul respectiv, normal ca gresesc.
   R:si mai clar se vede cat esti de aerian…si nici nu poti sa vezi cum te contrazici pe tine singur…cine face asta?decat tatal minciunii….care vrea sa amageasca….deci tu spui ca nu chemi pe cei cu pacate opritoare la Sf Impartasanie….insa esti de acord ca…..”Daca duhovnicii respectivi dezleaga”….tu iti dai seama ce spui?sa dezlege pacate opritoare?….care Sfant Parinte ar fi facut asta?….Care Sfant Parinte te-ar fi impartasit,cu pacate opritoare fara sa faci pocainta de catva ani buni(pocainta insemnand si oprirea de la Sf Impartasanie pentru un anumit numar de ani)”?!!….tu stii ce spui?!!
   Sfantul Neofit Zavoratul, Sfantul Sisoe cel Mare, Sfantul Chiril al Alexandriei, Parintele Adrian Fageteanu. Toti Parintii care au inteles duhovniceste penitenta in Biserica, nu papistaseste ca tine.
   R:daca esti inca viu,sa stii ca asta e o minune,ca nu te trazneste Dumnezeu pentru asa hule care iese din gura ta…dar ia aminte….ca nu se stie….Ma faci pe mine hulitoare?!!….fara sa te vezi pe tine cum tu ii hulesti?!!….punandu-le tot felul de minciuni pe seama lor?Acesti mari Sfinti au fost de acord sa dezlege pacate opritoare?….repet…daca esti inca viu,sa dai slava lui Dumnezeu….

   Si tocmai de aceea trebuie propavaduita invatatura Bisericii despre deasa cuminecare.
   R:Propovaduieste oamenilor pocainta cea plina de smerenie,si vei fi mai placut Domnului decat sa amagesti lumea cu tot felul deminciuni!!.Propovaduieste oamenilor sa renunte la pacate,si apoi sa-i indemni la sfintire….ca de nu vei face asta vei arde impreuna cu ei…..
   Si te rog sa citesti niste carti ale Sfantului Ioan de Kronstadt.
   R:dupa cate am inteles Sf.Ioan de Kronstadt,era vazator cu duhul si cei cu pacate opritoare ,nu-i impartasea a cum fac acesti iresponsabili ai zilelor noastre,care,se folosesc de imaginea acestui Sfant si a altora pentru a insela.
   si cere de la oameni sa vada lumina necreata si apoi sa se impartaseasa,
   R:Daaaa?!!…care Sfant Parinte a dat Sf Impartasanie ca medicament pentru pacate opritoare?ca sa se vindece?

   Daca nu ai sa pui mana pe carte,sa citesti pe Sfintii Parinti asa cum ei ni le-au predat….va fi vai de tine…si cu asta am incheiat cu tine ca e timp piedut fara rost….”nu dat margaritare porcilor”….caci,tu nu esti omul care sa cauti adevarul,ci omul care vrei sa amagesti lumea….si dincolo vei vedea…dar va fi prea tarziu.
   DOMNUL SA TE LUMINEZE

  • Altul

   Mda, acum deja ai inceput sa delirezi si iti scoti si caracterul in evidenta. Nu este o surpriza, dar esti un personaj fascinant.”R:si mai clar se vede cat esti de aerian…si nici nu poti sa vezi cum te contrazici pe tine singur…cine face asta?decat tatal minciunii….care vrea sa amageasca….deci tu spui ca nu chemi pe cei cu pacate opritoare la Sf Impartasanie….insa esti de acord ca…..”Daca duhovnicii respectivi dezleaga”….tu iti dai seama ce spui?sa dezlege pacate opritoare?….care Sfant Parinte ar fi facut asta?….Care Sfant Parinte te-ar fi impartasit,cu pacate opritoare fara sa faci pocainta de catva ani buni(pocainta insemnand si oprirea de la Sf Impartasanie pentru un anumit numar de ani)”?!!….tu stii ce spui?!!”

   Nu inteleg ce ai inteles tu de aici, dar eu am spus clar ca cei care dezleaga pur si simplu pe cei cu pacate opritoare, fara canon si fara perioada de penitenta gresesc. Asa ca nu inteleg unde ma contrazic. Si daca tu nu poti sa pricepi ca numarul de ani poate fi redus considerabil (asa cum spun Sfintii Parinti, asa cum arata iconomia Bisericii, asa cum arata si Moliftelnicul), eu nu am cum sa iti schimb singura idee fixa. Ma tem ca si daca o sa iti arat cu toti Parintii asta, tot la ideea ta vei ramane.

   “Sfantul Neofit Zavoratul, Sfantul Sisoe cel Mare, Sfantul Chiril al Alexandriei, Parintele Adrian Fageteanu. Toti Parintii care au inteles duhovniceste penitenta in Biserica, nu papistaseste ca tine.
   R:daca esti inca viu,sa stii ca asta e o minune,ca nu te trazneste Dumnezeu pentru asa hule care iese din gura ta…dar ia aminte….ca nu se stie….Ma faci pe mine hulitoare?!!….fara sa te vezi pe tine cum tu ii hulesti?!!….punandu-le tot felul de minciuni pe seama lor?Acesti mari Sfinti au fost de acord sa dezlege pacate opritoare?….repet…daca esti inca viu,sa dai slava lui Dumnezeu….”

   Nu vezi ca esti nebuna? Ce vorbesc eu si ce intelegi tu. Dar reseteaza-te, femeie, ca nu a spus nimeni ca acesti Sfinti dezlegau pacate opritoare! Tu nu vezi ca ai o incapacitate de intelegere si mai si vorbesti ca o habotnica nebuna. Auzi tu, ca sa fiu atent sa nu fiu traznit. Ce idei salbatice aveti voi in cap despre Dumnezeu. Dar asta sunteti, salbatici, nu crestini. Si e normal, din moment ce gandesti papistaseste, aderi la alte teorii papistase, ca numai catolicii amenintau cu trasnete pe “infideli” si de la amenintari, puneau chiar ei in practica.

   “R:Propovaduieste oamenilor pocainta cea plina de smerenie,si vei fi mai placut Domnului decat sa amagesti lumea cu tot felul deminciuni!!.Propovaduieste oamenilor sa renunte la pacate,si apoi sa-i indemni la sfintire….ca de nu vei face asta vei arde impreuna cu ei…..”

   Draga prietena. AM spus de o mie de ori ca fara pocainta sincera nu te poti impartasi. Daca voi vorbi in turca vei intelege mai bine?

   “R:Daaaa?!!…care Sfant Parinte a dat Sf Impartasanie ca medicament pentru pacate opritoare?ca sa se vindece?”

   Vrei sa vezi cati Sfinti Parinti au numit Sfanta Impartasanie medicament? Vei ramane surprinsa!

   “Daca nu ai sa pui mana pe carte,sa citesti pe Sfintii Parinti asa cum ei ni le-au predat….va fi vai de tine…si cu asta am incheiat cu tine ca e timp piedut fara rost….”nu dat margaritare porcilor”….caci,tu nu esti omul care sa cauti adevarul,ci omul care vrei sa amagesti lumea….si dincolo vei vedea…dar va fi prea tarziu.
   DOMNUL SA TE LUMINEZE”

   Exact, trebuia sa inchei cu amenintarea cu iadul, ca doar voi sunteti atat de sfinti ca dati si sentinte in locul lui Dumnezeu si esti atat de sigura ca ai dreptate, ca daca nu te ascult, sigur ajung in iad. Nu vezi ca esti o inselata? Nu vezi ca esti in delir mistic?

   Si p.s. Foarte interesanta treaba ca nu ai suflat un cuvant despre ce ti-am zis referitor la Sfantul Maxim sau Sfantul Nicolae Cabasila. Ai mai omis chestii de-a lungul discutiei, doar ca sa iti iasa tie pasenta ca eu indrum oameni cu pacate opritoare sa se impartaseasca. Asta arata atat reaua-vointa cat si fixismul. Si ii mai ameninti pe altii cu iadul…of, mai rai ca paganii sunteti voi, pietistii si legalistii.

  • maria

   Nu inteleg ce ai inteles tu de aici, dar eu am spus clar ca cei care dezleaga pur si simplu pe cei cu pacate opritoare, fara canon si fara perioada de penitenta gresesc.
   Asa ai spus?!!……”Daca duhovnicii respectivi dezleaga fara sa vada schimbare in omul respectiv, normal ca gresesc.”….adica?!!….dezleaga fara sa vada schimbare?…..3 zile de pocainta,si te poti impartasi?!!…tu stii ce spui?!!repet,care Sfant Parinte a facut asa pogoramant?cand Sfintii considerau pocainta in ani…nu 3 zile..pocainta insemnand,sute de metanii zilnice…rugaciuni ,milostenii…si lacrimi muuuuulte…nu 3 zile cum argumentezi tu,si spui asa minciuni pe seama Sfantului…de asta iti ceream textul original…ca nu ma indoiesc ca Sfantul nu a spus asta….numai ca tu l-ai interpretat cum ai vrut tu…cred eu ca el a zis,ca daca vrei… POTI sa ajungi cu 3 zile de pocainta la iubirea lui Dumnezeu,dar asta nu inseamna ca dupa 3 zile te poti impartasi….nici un Sfant Parinte nu a afirmat asta,ca altfel nu mai e Sfant
   Sf Ioan Damaschinul spune clar: “Cine nu marturiseste credinta dupa invatatura Bisericii, a celor 7 Sfinte Sinoade Ecumenice si a Sfintilor Parinti este clar INAFARA BISERICII.”
   https://traditiaortodoxa.files.wordpress.com/2011/02/03-in-zilele-noastre-daca-ii-urmezi-pe-sfinti-esti-sectar.pdf
   Cu privire la validitatea sinodului, tot Sfântul Theodor Studitul spunea: „Sinodul nu este acesta: să se întrunească simplu ierarhi şi preoţi, chiar dacă ar fi mulţi; ci să se întrunească în numele Domnului, spre pace şi spre păzirea canoanelor… şi nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stăpânirea de a încălca canoanele,fără numai să le aplice şi să se alăture celor predanisite, şi să urmeze pe Sfinţii Părinţi cei dinaintea noastra
   Acum iar ai sa spui ca tu nu incalci Sf Canaone….dar,spune-mi mie care Sfant parinte a spus ca cu 3 zile de pocainta te poti impartasi….?!!!
   Asa ca nu inteleg unde ma contrazic. Si daca tu nu poti sa pricepi ca numarul de ani poate fi redus considerabil (asa cum spun Sfintii Parinti, asa cum arata iconomia Bisericii, asa cum arata si Moliftelnicul), eu nu am cum sa iti schimb singura idee fixa.
   R:da …se pot reduce….inlocuind cu ASPRE NEVOINTE!!…nu asa gratis.si cum spui tu cu 3 zile……

   CEI CARE SANT CANONISITI CU ANII CEI PUTINI DE LA SF IOAN POSTITORUL,VA TREBUI SA FACA SI CANONUL DE NEVOINTE,INSEMNAND ,SUTE DE METANII….HRANA USCATA DUPA AL NOULEA CEAS ….ETC…ALTFEL ANII PUTINI NU-I VOR FI DE FOLOS
   Să ştii că dumnezeiescul Postitorul, care cu socoteala Sfântului Duh a rânduit Canoanele sale, aproape în fiecare Canon spune cu mare luare aminte şi cu desluşire că: ״Cine nu poate sa le ‏tina pe amandoua, adica si departarea de impartasanie cea randuit de dansul pentru pu‏tini ani, acesta sa pazeasca anii cei mult‏i,care au fost randuit‏i de ceilal‏ti dumnezeiesti Parin‏ti”. Prin acestea zice sa nu lasi in nici un chip sa se faca si mai mare pogoramant.
   ATENTIE!! DACA NU FACI NEVOINTELE CERUTE NU AI VOIE SA FACI POGARAMANT DE ANI PUTINI”sa nu lasi in nici un chip sa se faca si mai mare pogoramant”
   Desi Nicolae Patriarhul, in acelasi Canon, spune ca aceste Canoane ale Postitorului, facand mult pogoramnt pe mul‏ti au pierdut, aceasta nu trebuie sa se in‏teleaga asa simplu,ci cu discernamant, caci desi face pogoramant, dupa anii cercetarilor,nu da si Canonul randuit de ele. Caci de vom cerceta cu socoteala dreapta adevarul, Canoanele Postitorului, pentru randuiala canonului ce dau, nu numai ca nu sant pogoratoare,ci (andraznesc a zice) sant si pu‏tin aspre pentru cei iubitori de trup. Caci un iubitor de trup mai bine alege sa se departeze de preacuratele Taine, sapte, sau zece, si chiar cincisprezece ani cum randuiesc Canoanele celorlati Parint‏i – decat sa se indeparteze de Sfanta impartsanie doar trei ani, dar sa manance mancare uscata dupa al noulea ceas, si sa faca doua sute sau trei sute de metanii an fiecare zi, si alte nevoin‏e aspre sa faca precum randuiesc aceste Canoane ale Postitorului.
   DECI….. Canoanele Postitorului, pentru randuiala canonului ce dau, nu numai ca nu sant pogoratoare,ci (andraznesc a zice) sant si pu‏tin aspre pentru cei iubitori de trupCaci un iubitor de trup mai bine alege sa se departeze de preacuratele Taine, sapte, sau zece, si chiar cincisprezece ani cum randuiesc Canoanele celorlati Parint‏i – decat sa se indeparteze de Sfanta impartsanie doar trei ani, dar sa manance mancare uscata dupa al noulea ceas, si sa faca doua sute sau trei sute de metanii an fiecare zi, si alte nevoin‏e aspre sa faca precum randuiesc aceste Canoane ale Postitorului.
   Sunt pogoratoare si pot sa piarda pe mult‏i cand duhovnicii cei care le dau, fac pogoramant pacatosilor la anii certarilor,dupa Postitorul, dar nu dau si canonul pe care-l randuieste,adica mancarea uscata pana la al noulea ceas, si atatea metanii si celelalte; ci pentru bani, sau pentru favoruri, sau pentru alte pricini, fac pogoramant si la acestea impreuna cu anii ,care lucru este fara de lege si fara de Canoane, si au sa dea socoteala lui Dumnezeu pentru pierzarea pe care o pricinuiesc sufletelor celor ce se spovedesc, cu calea cea larga ce le deschid.
   DECI…duhovnicii cei care , fac pogoramant nu dau si canonul pe care-l randuieste,adica mancarea uscata pana la al noulea ceas, si atatea metanii si celelalte;…CINE FACE ASEMENEA ASPRE NEVOINTE?
   Drept aceea sa indrepte, pentru dragostea lui Dumnezeu,aceasta rautate vatamatoare de suflet ce fac; ca acest Sfant,mai la fiecare Canon zice: ca cel ce nu voieste sa pazeasca Canonul ce randuieste acesta nici anii cei pu‏tini ai departarii de dumnezeiasca impartasanie sa nu-i pazeasca, precum a randuit el, sa pazeasca anii cei mul‏ti, cari au fost randuit‏i de Parint‏i.
   DECI…CEL CE NU FACE ACELE ASPRE NEVOINTE SA SE INTOARCA LA ANII CEI MULTI CARE LE-AU RANDUIT SFINTII PARINTI….
   C a n o a n e l e SFֲNTULUI IOAN POSTITORUL
   A scurta anii de pocainta dupa cum socotesc eu, nu se va parea lucru fara socoteala celor ce judeca drept, deoarece nici la Marele Vasilie si nici la cei mai vechi dumneze-iesti Parint‏i ai nostri nu s-au hotarat celor ce gresesc post sau priveghere, sau numar de metanii, ci numai departarea de ampartasanie. Pentru aceasta noi am socotit ca se cuvine celor ce se pocaiesc curat, sau se sarguiesc sa-si chinuiasca trupul cu viet‏uire aspra si petrec cu mul‏tumire o viata potrivnica rautatii celei dintai, sa le masuram lor dupa masura ifranarii si impu‏tinarea timpului de pocainta, adica daca va accepta cineva sa nu bea vin atatea zile randuite, am judecat si noi sa-i scadem un an din anii certarii celei randuite de Parinti.
   Asemenea, daca fagaduieste infranare de carne pentru o vreme, am socotit sa-i amput‏inam anca un an si daca se va anfrana de branza, de oua de peste sau de untdelemn la fiecare dintr-acestea, sa-i reducem cate un an. Daca voieste sa-L imblanzeasca pe Dumnezeu si cu metanii dese, ii vom reduce si mai mult daca arata voin‏ta spre multa milostenie,nu mai jos decat ai este puterea. Iar daca dupa cadere a venit la viat‏a cea iubitoare de Dumnezeu si calugareasca, am socotit ca este bine sa-i dam lui iertarea an mai pu‏tina vreme, fiindca, vrea sa-si i petreaca toata via‏ta lui an multa patimire, care se cuvine viet‏uirii calugaresti.
   Deci :sa le fie limpede celor care aplica Sf.Canoane ale Sf Ioan Postitorul!! caci daca canonisesc cu anii putini trebuie sa faca si canonul de nevointe de sute de metanii,care el le-a dat…apoi hrana uscata dupa ceasul al noualea….etc…daca nu vor face aceste aspre nevointe ,sa se intoarca la anii cei multi de canonisire a Sfintilor…adica oprirea de la Sf Impartasanie pentru anii cei multi randuite de Sfintii Parinti.
   sa-si chinuiasca trupul cu viet‏uire aspra …. sa le masuram lor dupa masura ifranarii si impu‏tinarea timpului de pocainta, adica
   -daca va accepta cineva sa nu bea vin atatea zile randuite, am judecat si noi sa-i scadem un an din anii certarii celei randuite de Parinti.
   Asemenea,
   -daca fagaduieste infranare de carne pentru o vreme, am socotit sa-i amput‏inam anca un an si
   -daca se va anfrana de branza, de oua de peste sau de untdelemn la fiecare dintr-acestea, sa-i reducem cate un an.
   -Daca voieste sa-L imblanzeasca pe Dumnezeu si cu metanii dese, ii vom reduce si mai mult
   -daca arata voin‏ta spre multa milostenie,nu mai jos decat ai este puterea
   VEZI CE SPUNE ACEST SFANT CARE A REDUS NUMARUL ANILOR?…INLOCUIND CU NEVOINTE….NU ASA GRATIS,SI CU 3 ZILE CUM SPUI TU….
   Ma tem ca si daca o sa iti arat cu toti Parintii asta, tot la ideea ta vei ramane.

   CE SA-MI ARATI?3 ZILE DE POCAINTA TE POTI IMPARTASI?!!

   „Sfantul Neofit Zavoratul, Sfantul Sisoe cel Mare, Sfantul Chiril al Alexandriei, Parintele Adrian Fageteanu. Toti Parintii care au inteles duhovniceste penitenta in Biserica, nu papistaseste ca tine.
   CUM ?!!3 ZILE DE POCAINTA TE POTI IMPARTASI?

   fara pocainta sincera nu te poti impartasi.
   R:in ce consta pocainta ta?3 zile de pocainta…si ce faci in acele 3 zile?….ai vazut ce nevointe cer sfintii,pentru a face pogoramant?
   Vrei sa vezi cati Sfinti Parinti au numit Sfanta Impartasanie medicament? Vei ramane surprinsa!
   „R:Daaaa?!!…care Sfant Parinte a dat Sf Impartasanie ca medicament pentru pacate opritoare?ca sa se vindece?”…..degeaba iti aduc texte de la Sfinti ca nu esti atent,insa,am sa ti-l mai pun inca o data,si chiar o termin cu tine ca vad ca e timp pierdut in zadar
   DECI SF IMPARTASANIE ESTE AJUTOR PENTRU PACATE USOARE CARE SE IARTA PRIN POCAINTA …NICIDECUM NU E VORBA DE PACATELE OPRITOARE
   Sf Atanasie al Antiohiei:”daca vom cadea in oarecare lucruri mici ,omenesti si usor de iertat de exemplu,fiind furati de limba,de auz sau de ochi ,de slava desarta de intristare si irascibilitate sau ceva din unele ca acestea ,atunci facindu-ne reprosuri noua insine si marturisindu-ne lui Dumnezeu asa sa ne impartasim din Sfintele Taine crezind ca impartasirea dumnezeiestilor taine ni se face spre curatirea unora ca acestea ,adica aceste pacate mici nu insa si de cele grele si necurate pe care le-am fi facut” ,
   DECI,PACATELE USOARE CARE SE IARTA PRIN POCAINTA NU CELE GRELE CUM ASTAZI MULTI LE FAC,SI NU SE POT IMPARTASI,SI FARA SA VEZI CA NU AI PE CINE CHEMA LA DEASA,CA EI AU PACATE GRELE LA TIMPUL PREZENT,SI NU SE POT IMPARTASI,SI DACA EI AU PACATE OPRITOARE PE CINE CHEMI TU LA DEASA?DACA EI TEBUIESC CANONISITI PE “ANI”SA NU SE IMPARTASEASCA?

   Exact, trebuia sa inchei cu amenintarea cu iadul, ca doar voi sunteti atat de sfinti ca dati si sentinte in locul lui Dumnezeu
   R:noi?!!sau e cuvantul Sfintilor,care te vor judeca in acea infricosata zi,ca ai ignorat cuvantul lor.

   si esti atat de sigura ca ai dreptate, ca daca nu te ascult, sigur ajung in iad.
   R:SANT SIGURA CA E CUVANTUL SFINTILOR….NIMIC DE LA MINE…NU CA VOI CARE HABAR NU AVETI DE CUVANTUL LOR?

   Nu vezi ca esti o inselata? Nu vezi ca esti in delir mistic?
   R:SA FIE ASA CUM SPUI TU,CACI ALTFEL MA TEM PENTRU TINE IN ACEA INFRICOSATA ZI

   ca nu ai suflat un cuvant despre ce ti-am zis referitor la Sfantul Maxim sau Sfantul Nicolae Cabasila.
   R:AM CITIT PUTIN DE ACESTI SFINTI….DAR ORICUM REPET NICI UN SFANT NU TE-AR FI IMPARTASIT CU 3 ZILE DE POCAINTA…EU AM CITIT MULT PE SF NICODIM AGH CARE FACE MARE INDEMN LA SF IMPARTASDANIE,DAR SI MARE INDEMN LA POCAINTA CU SMERENIE,NU POCAINTA DRACEASCA LA CARE CHEMATI VOI LUMEA….IN CARTE FOLOSITOARE DE SUFLET GASESTI ACEASTA POCAINTA PLINA DE SMERENIE
   Ai mai omis chestii de-a lungul discutiei, doar ca sa iti iasa tie pasenta ca eu indrum oameni cu pacate opritoare sa se impartaseasca.
   R:Sa fim seriosi…cand o sa recunoasca dracul vreodata ca el nu te amageste?….dar cu adevarul te amagestE…ITI REPET AIA E LOZINCA VOASTRA CA D ERFAPT IN FAPTA ALTFEL LUCURILE SE PETREC.

  • Altul

   Of, Doamne, nici macar nu esti in stare sa discuti cum trebuie in comentarii, de postezi comentarii interminabile. Dar in fine.

   Si hai sa iti dovedesc o data in plus, cum iti dai cu parerea pe ce au spus unii Sfinti Parinti si intelegi ce vrei tu. Si intelegi ce vrei tu si din ce am zis eu, dar iarasi, asta e altceva.

   “tu stii ce spui?!!repet,care Sfant Parinte a facut asa pogoramant?cand Sfintii considerau pocainta in ani…nu 3 zile..pocainta insemnand,sute de metanii zilnice…rugaciuni ,milostenii…si lacrimi muuuuulte…nu 3 zile cum argumentezi tu,si spui asa minciuni pe seama Sfantului…”

   Ti-am dat exemple de sfinti care au spus ca se poate scurta canonul in functie de metanoia omului (metanoia = schimbarea mintii). Aproape ca te-ai facut ca nu ii vezi. I-ai vazut initial, te-ai isterizat putin, ca apoi sa intrebi din nou “ce sfant a zis asta?”. Asta arata clar cat esti de haotica.

   “de asta iti ceream textul original…ca nu ma indoiesc ca Sfantul nu a spus asta….numai ca tu l-ai interpretat cum ai vrut tu…cred eu ca el a zis,ca daca vrei… POTI sa ajungi cu 3 zile de pocainta la iubirea lui Dumnezeu,dar asta nu inseamna ca dupa 3 zile te poti impartasi….nici un Sfant Parinte nu a afirmat asta,ca altfel nu mai e Sfant”

   Cumpara-ti cartea de le Editura Doxologia, vezi dupa ce editie din textul original a fost tradusa, si daca stii greaca, comandati cartea in greaca, daca este necesar sa te convingi.

   “Sf Ioan Damaschinul spune clar: “Cine nu marturiseste credinta dupa invatatura Bisericii, a celor 7 Sfinte Sinoade Ecumenice si a Sfintilor Parinti este clar INAFARA BISERICII.””

   Da, Sfantul Ioan Damaschin se refera la deciziile dogmatice (orosurile Sfintelor Sinoade), nu ale canoanelor. Canoanele, dupa cum arata si Sfintii Parinti, unele sunt iconomice. Nu mai zic ca a aduce in vorba canoanele Sinoadelor Ecumenice este o prostie din partea ta, draga Maria, pentru ca in niciun canon de la cele sapte sinoade nu s-a hotarat ceva despre pacatele opritoare. Deja m-am convins ca nici p-astea nu le-ai citit, si probabil, ca in cazul Sfantului Marcu, ti-ai intrebat duhovnicul parerolog, care ti-a spus alta prostie.

   Tot la capitoul dat cu parerea despre sfinti, ai facut asta si cu Sfantul Ioan de Kronstadt mai sus. Lista se mareste considerabil.

   Apoi insiri invatatura despre nevointe a Sfantului Ioan Postitorul pe care nu am contrazis-o si pe care oricum o intelegi stramb si anapoda. Tocmai ca Sfantul Ioan Postitorul a venit cu o scurtare a anilor, arata gandirea canonica ortodoxa. Faptul ca a inlocuit anii cu nevointele este tot pentru ca omul sa se apropie, prin pocainta venita din nevointe, de Sfanta Impartasanie.

   Insa asa cum arata si alti Sfinti Parinti (pe care ti i-am aratat mai sus si ai uitat de ei), dar si Molitfelnicul, si din aceste nevointe se poate scadea, daca omul, sub indrumarea duhovnicului, se schimba. Caracterul canoanelor nu este unul juridic, ci de doctorie/pedagogire. Ele au rolul de pedagog catre viata ecleziala. Iar tinta este ca omul sa se incorporeze in viata ecleziala. Dar nu ai cum sa intelegi asta, daca nu renunti sa gandesti papistaseste. In primul rand, ca se vede foarte clar ca tu nu ai citit invatatura dogmatica a Bisericii. Ai citit ce ti-a picat in mana, si in lipsa discernamantului dogmatic, idolatrizezi literele pe care le-ai citit. Nu cunosti nici practica istorica a Bisericii.

   Si acum, cea mai tare faza:

   Zici o data ca: R:noi?!!sau e cuvantul Sfintilor,care te vor judeca in acea infricosata zi,ca ai ignorat cuvantul lor.

   Ca apoi sa zici: “R:AM CITIT PUTIN DE ACESTI SFINTI…”

   Pai cum iti permiti tu, draga maria, sa dai sentinte la iad, ca nu ascultam de cuvintele Sfintilor, cand tu nu cunosti patristica ortodoxa in intregul ei, ci doar ai spicuit si ai inteles ce ai vrut tu din ea? Pai meriti o noua rusinica in cazul asta.

   “R:Sa fim seriosi…cand o sa recunoasca dracul vreodata ca el nu te amageste?….dar cu adevarul te amagestE…ITI REPET AIA E LOZINCA VOASTRA CA D ERFAPT IN FAPTA ALTFEL LUCURILE SE PETREC.”

   In general omul care il trateaza pe celalalt cu prezumtia de vinovatie, e un om nesincer si fara argumente. Ca sa nu mai zic ca iti permiti sa emiti judecati despre persoane pe care la urma urmei nici macar nu le cunosti. Eu tot nu inteleg cum de te crezi tu “profeta adevarului”. Se poate sa fii asa fara caracter?

  • maria

   Mda…discutiile sant fara sens…ca nu faci altceva decat sa ma etichetezi cu tot felul de etichete….si tot felul de acuze, aratandu-mi cele spuse ca cele adevarului….nu ai decat sa mergi asa inaintea ca dincolo vei vedea pe ce drum ai mers….doar atat pot sa mai spun:
   “Ca apoi sa zici: „R:AM CITIT PUTIN DE ACESTI SFINTI…”
   Pai cum iti permiti tu, draga maria, sa dai sentinte la iad, ca nu ascultam de cuvintele Sfintilor, cand tu nu cunosti patristica ortodoxa in intregul ei, ci doar ai spicuit si ai inteles ce ai vrut tu din ea? Pai meriti o noua rusinica in cazul asta”
   Am citit f.mult pe Sf Nicodim Agh,pe care voi acestia care incercati sa amagiti lumea il aduceti ca argument pentru DEASA IMPARTASANIE…si nu am mai avut timp de acei Sfinti care tu ai pomenit,caci cred eu ca nu e nevoie,caci TOTI SFINTII AU FOST IN ACELASI GLAS…ADICA IN ACELASI DUH….Nu poatre un sfant sa spuna altceva decat CELE 7 sINOADE SI DECAT CELE CE SPUN ALTI SFINTI….ASA CA DEGAEABA MA ACUZI TU….SI O ULTIMA INTREBARE…DE FAPT UNA CARE TI-AM MAI PUS-O DE ATATEA ORI SI O OCOLESTI….
   Care Sfant Parinte ar fi dat Sf Impartasanie ca medicament pentru pacate opritoare…ca tu spui ca Impartasania e medicament….fara sa vezi ca MAJORITATEA au pcate la timpul prezent si nu pot fi impartasiti…ba mai mult unii ca tione argumenteaza ca sa ia Sf Imp[artasanie sa poata scapa de asa pacate…..

   Cumpara-ti cartea de le Editura Doxologia, vezi dupa ce editie din textul original a fost tradusa, si daca stii greaca, comandati cartea in greaca, daca este necesar sa te convingi.

   TE VEZI CUM ITI BATI JOC DE OAMENI?….ADICA,….sa cumpar cartea in limba greaca?!!…razatori,batjocoritori…etc….asta santeti si de asta va lasa Dumnezeu in asa intuneric si dincolo veti primi rasplata….
   Cu acestea fiind spus…continua sa amagesti lumea ca dincolo vei primi rasplata….

  • Altul

   “Mda…discutiile sant fara sens…ca nu faci altceva decat sa ma etichetezi cu tot felul de etichete….si tot felul de acuze, aratandu-mi cele spuse ca cele adevarului….nu ai decat sa mergi asa inaintea ca dincolo vei vedea pe ce drum ai mers….doar atat pot sa mai spun:”

   Repet: scuteste-ma de siguranta ta ca vad eu dincolo ca nu am ascultat de ereziile tale (nevolnicia, juridismul etc.). Pune mana pe carte (invatatura dogmatica) si las-o balta cu amenintarile. Cat despre etichete, nu ti le pun in mod gratuit.

   “Am citit f.mult pe Sf Nicodim Agh,pe care voi acestia care incercati sa amagiti lumea il aduceti ca argument pentru DEASA IMPARTASANIE…si nu am mai avut timp de acei Sfinti care tu ai pomenit,caci cred eu ca nu e nevoie,caci TOTI SFINTII AU FOST IN ACELASI GLAS…ADICA IN ACELASI DUH….Nu poatre un sfant sa spuna altceva decat CELE 7 sINOADE SI DECAT CELE CE SPUN ALTI SFINTI….ASA CA DEGAEABA MA ACUZI TU…”

   In primul rand, iti repet ca habar nu ai de ce au hotarat Sinoadele Ecumenice (care oricum nu sunt doar sapte), atat pe partea dogmatica, cat si canonica.

   Si apoi draga maria, sfintii nu se contrazic cu sinoadele ecumenice dpdv dogmatic si nici nu au cum. Dar noi nu despre asta vorbim aici. Incurci capra cu varza. Iar Sinoadele Ecumenice nu sunt singura sursa de invataturi dogmatice. Daca gandeai ortodox, stiai ca mai sunt si alte surse precum consensum patrum si altele. Asa ca mai sunt si altele care nu contrazic, dar completeaza orosurile dogmatice ale sinoadelor. Dar mai intai vezi ce ziceau sinoadele ecumenice si apoi adu-le ca argument, ca le balaresti de nici tu nu stii cum le-ai sucit.

   Si siguranta ta ca deja stii ce au scris Sfintii Parinti, pe principiu acordului cu Sinoadele e…hazliu. Tu mai ai loc de tine de atata autosuficieta? Tu ai habar cate teme dogmatice are Biserica in afara de cele transate la Sinoadele Ecumenice? Si insasi nestiinta ta arata ce efecte apar dupa ce oamenii cred ca daca au citit un sfant, au inteles toata patristica Bisericii. Vai de voi!

   “SI O ULTIMA INTREBARE…DE FAPT UNA CARE TI-AM MAI PUS-O DE ATATEA ORI SI O OCOLESTI….
   Care Sfant Parinte ar fi dat Sf Impartasanie ca medicament pentru pacate opritoare…ca tu spui ca Impartasania e medicament”

   Ti-am raspuns la ea, dar tu ai incapacitatea sa intelegi ca intrebarea are si alte raspunsuri decat singura ta idee. Vezi ca ti-am raspuns de mai multe ori mai sus cu dovezi concrete dogmatice, canonice si patristice.

   “fara sa vezi ca MAJORITATEA au pcate la timpul prezent si nu pot fi impartasiti…ba mai mult unii ca tione argumenteaza ca sa ia Sf Imp[artasanie sa poata scapa de asa pacate…..”

   Intai promovezi din nou erezia nevolniciei, uitand ca activitatea misionara a Bisericii poate rezolva problema spus de tine, ca apoi sa imi pui niste vorbe in gura pe care nu le-am spus. Mda…

   “TE VEZI CUM ITI BATI JOC DE OAMENI?….ADICA,….sa cumpar cartea in limba greaca?!!…razatori,batjocoritori…etc….asta santeti si de asta va lasa Dumnezeu in asa intuneric si dincolo veti primi rasplata….
   Cu acestea fiind spus…continua sa amagesti lumea ca dincolo vei primi rasplata….”

   Eu as zice sa nu o mai iei asa personal, ca nu si-a batut nimeni joc de tine. Ai cerut sursa originala. Ce vrei sa-ti spun daca aia e? Cartea respectiva in original este in greaca! Vezi cum intelegi ce ai tu chef? Te-ai incununat si acum? Si da, maria. Vezi ca primim sigur rasplata ca ironizam oameni care desi sunt paraleli cu dogmatica Bisericii, emit pareri trasnite.

  • maria

   consensum patrum si altele.
   adica?
   dar completeaza orosurile dogmatice ale sinoadelor. …..orosurile….
   ce mai e si asta?

   Cartea respectiva in original este in greaca!

   Sa inteleg ca tu stii greaca ?de ai luat acel text?

  • Altul

   Este pentru a nu stiu cata oara cand te prind ca nu stii chestii de abc in Ortodoxie, iar tu ai iluzia ca intelegi canoanele si teologia euharistica? Oare cand diletantii vor sta in banca lor si nu or sa se mai creada “profetii adevarului” doar pentru faptul ca au aflat ce e Pidalionul? Mai ales cand vine vorba de chestiuni teologice…unde orice cuvant conteaza…

   Nu ai decat sa te documentezi ce e consensum patrum si ce sunt orosurile dogmatice de la Sinoadele Ecumenice, pentru ca e nevoie sa te documentezi in multe altele, ca asa cum ti-am zis, gandirea ta e una departe de ortodoxie in ciuda faptului ca tu ai impresia ca propavaduiesti adevarul. Dar vorba Sfantului Chiril al Ierusalimului, viciul imita virtutea.

   “Sa inteleg ca tu stii greaca ?de ai luat acel text?”

   Da, stiu greaca, dar nu asta e ideea, ti-am spus ca acea carte e aparuta la Editura Doxologia (a Mitropoliei Moldovei) dupa originalul grecesc. Asa ca, daca nici traducerea de la Doxologia nu te multumeste, invata greaca si citeste lucrarea in original. Mai clar de atat nu cred ca pot fi.

  • maria

   Daca ii crezi sfinti pe cei doi antementionati, ma indoiesc profund ca poti intelege teologia euharistica ortodoxa.

   R…eu cred ca o intelege cu mult mai bine ,decat multi altii care se cred ca o inteleg.Faptul ca ii cinsteste pe cei doi,nu e de mirare,ca si eu i-am cinstit ,pina m-au luminat altii sa inteleg.Dar faptul ca vede cu atata claritate tragedia acestor dezastre pe care multi nu le vede asta pe mine ma impresioneaza…caci…NIMENI!!…..NIMENI!!….NU SE GASESTE SA AVERTIZEZE ACESTE DEZASTRE
   Asta apropo de “inapoi la sinoade si sfinti parinti”. Vezi ca esti departe de ele, draga Stela,
   Rtu vorbesti mai!!!…tu care spui ca cu 3 zile de pocainta te poti impartasi?!!…rad dracii de se prapadesc cand vede cum te amagesc cu asa gogosi

   Nu stiu de unde ai scos treaba asta, dar ortodoxa nu este.
   RȘbine ca sant ortodoxe toate ereziile tale,dupa mintea ta….dar prost e cine pierde timpul cu tine….

   Ca nu trebuie sa idolatrizezi litera o arata insasi canoanele, dar voi, cu toate ca nu le-ati citit niciodata, credeti ca trebuie sa le respectati pentru ca asa v-a spus voua un parinte.

   RȘai tu habar de Sfintele Canoane?
   doar pentru faptul ca au aflat ce e Pidalionul?
   R:Daca ai avea habar de pidalion,nu ai spune ca ”cu trei zile de pocainta te poti impartasi”dar asa se vede ca esti zero la acest capitol.

   Asa ca, daca nici traducerea de la Doxologia nu te multumeste,
   R:Mda…am vazut ca este tradusa…dar repet pentru ultima data…da-mi pagina precisa ca sa nu ma pui sa citesc toata cartea….ca nu am timp…pe mine ma intereseaza sa vad autenticitatea acestui text…si daca imi dai pagina,o sa ma straduiesc sa si cumpar cartea,daca nu,nu are sens sa dau banii degeaba.

  • maria

   Altul

   Daca ii crezi sfinti pe cei doi antementionati, ma indoiesc profund ca poti intelege teologia euharistica ortodoxa.

   R…eu cred ca o intelege cu mult mai bine ,decat multi altii care se cred ca o inteleg.Faptul ca ii cinsteste pe cei doi,nu e de mirare,ca si eu i-am cinstit ,pina m-au luminat altii sa inteleg.Dar faptul ca vede cu atata claritate tragedia acestor dezastre pe care multi nu le vede asta pe mine ma impresioneaza…caci…NIMENI!!…..NIMENI!!….NU SE GASESTE SA AVERTIZEZE ACESTE DEZASTRE
   Asta apropo de “inapoi la sinoade si sfinti parinti”. Vezi ca esti departe de ele, draga Stela,
   Rtu vorbesti mai!!!…tu care spui ca cu 3 zile de pocainta te poti impartasi?!!…rad dracii de se prapadesc cand vede cum te amagesc cu asa gogosi

   Nu stiu de unde ai scos treaba asta, dar ortodoxa nu este.
   RȘbine ca sant ortodoxe toate ereziile tale,dupa mintea ta….dar prost e cine pierde timpul cu tine….

   Ca nu trebuie sa idolatrizezi litera o arata insasi canoanele, dar voi, cu toate ca nu le-ati citit niciodata, credeti ca trebuie sa le respectati pentru ca asa v-a spus voua un parinte.

   RȘai tu habar de Sfintele Canoane?
   doar pentru faptul ca au aflat ce e Pidalionul?
   R:Daca ai avea habar de pidalion,nu ai spune ca ”cu trei zile de pocainta te poti impartasi”dar asa se vede ca esti zero la acest capitol.

   Asa ca, daca nici traducerea de la Doxologia nu te multumeste,
   R:Mda…am vazut ca este tradusa…dar repet pentru ultima data…da-mi pagina precisa ca sa nu ma pui sa citesc toata cartea….ca nu am timp…pe mine ma intereseaza sa vad autenticitatea acestui text…si daca imi dai pagina,o sa ma straduiesc sa si cumpar cartea,daca nu,nu are sens sa dau banii degeaba.

  • Altul

   Chiar ma intrebam maria ce se mai intampla cu tine. Si cand intrebarea era tot mai stringenta, iata ca ai aparut!

   Ti-ai rezolvat si lacunele teologice intre timp? Ca la cat de repetenta esti cand vine vorba de invataturile dogmatice ortodoxe, sa continui sa ai tupeul de polemica, mi se pare ridicol. Dar tu oricum nu ai simtul ridicolului…

   “Rtu vorbesti mai!!!…tu care spui ca cu 3 zile de pocainta te poti impartasi?!!…rad dracii de se prapadesc cand vede cum te amagesc cu asa gogosi”

   Stai asa, ca eu ii spuneam Stelei in alta discutie ca e departe. Tu tot nu m-ai lamurit ce legatura au prostiile de le versi aici cu Sinoadele Ecumenice. Ocolesti intrebarea de ceva timp, dar vreau sa ma lamuresti: ai citit vreodata canoanele Sinoadelor Ecumenice si orosurile lor dogmatice? Eu stiu sigur ca nu, dar astept totusi sa vad ce prostii mai zici tu pe tema asta.

   Cat priveste cele trei zile, ti-am explicat de atatea ori ce si cum din invatatura Sfintilor Parinti, dar daca tu intelegi canoanele ca fiind axiome, nu ai cum sa intelegi draga maria.

   “RȘbine ca sant ortodoxe toate ereziile tale,dupa mintea ta….dar prost e cine pierde timpul cu tine….”

   Eu tot nu inteleg de ce te-ai apucat tu sa dai raspunsuri la comentariul meu care se adresa Stelei. Nu ai nimic de zis la tampenia neortodoxa conform careia trebuie sa fii pustnic ca sa te impartasesti des? Iar “ereziile” mele care sunt? Ca eu ti-am aratat ca esti nevolnica si ca interpretezi papistaseste canoanele, adica juridic, ceea ce este o deraiere destul de serioasa de la invatatura Sfintilor Parinti. Dar eu? Si nu mi-o zice p-aia ca indemn lumea cu pacate opritoare sa se impartaseasca, ca este o inventie a a ta si pusa pe seama mea, ca deh, eu plec cu prezumtia de vinovatie, iar tu esti o profeta care ghicesti tot ce am eu in cap.

   “RȘai tu habar de Sfintele Canoane?”

   Mai mult habar decat ai tu, oricum. Am studiat suficient drept canonic in facultate si a trebuit sa le invat pe de rost, atat canoanele cat si interpretarile lor ca sa nu mai pun la socoteala si alte aspecte. SI oricum nu ma aruncam la intepretari de canoane inainte sa stiu ce este “consensum patrum”. Mi-ar fi fost rusine totusi…

   “R:Daca ai avea habar de pidalion,nu ai spune ca ”cu trei zile de pocainta te poti impartasi”dar asa se vede ca esti zero la acest capitol.”

   Tu din pacate nu ai habar de Pidalion, si nu ai habar de ortodoxie in general. Vorbesti de parca la Pidalion se termina totul, uitand ca dreptul canonic este doar o modalitate prin care s-a manifestat Revelatia lui Dumnezeu in Biserica. Daca tu crezi ca Pidalionul e “alfa si omega”, inseamna ca esti aproape de “Sola Scriptura” a protestantilor, doar ca la tine e “Sola Pidaliona”.

   “R:Mda…am vazut ca este tradusa…dar repet pentru ultima data…da-mi pagina precisa ca sa nu ma pui sa citesc toata cartea….ca nu am timp…pe mine ma intereseaza sa vad autenticitatea acestui text…si daca imi dai pagina,o sa ma straduiesc sa si cumpar cartea,daca nu,nu are sens sa dau banii degeaba.”

   Nu iti inteleg logica. Nu ai logica oricum, dar faptul ca e textul postat aici nu este un “catalizator” suficient sa cumperi cartea? Daca iti zic si pagina, care este o informatie oricum nesemnificativa fata de textul postat, cu ce poate schimba dorinta de a o cumpara? In fine, tu intelegi ce e in capul tau.

   p.s. Vezi ca ti-a postat Ala ceva mai sus despre cum primeste Dumnezeu pocainta. O dovada in plus ca ai o gandire neortodoxa.

  • maria

   Altul

   Chiar ma intrebam maria ce se mai intampla cu tine. Si cand intrebarea era tot mai stringenta, iata ca ai aparut!

   R:in ultima vreme sant mai mult pe drumuri ..asa ca intru f,rar pe net,si pe telef am putine minute,si nici nu ma descurc….si apoi,in ultima vreme de foarte multe ori am vrut sa te abandonez,si chiar am si spus-o dar nu m-am tinut de cuvant…caci conform si celor spuse si de Apostulul Pavel….”ca dupa prima si a doua intalnire departeaza-te…si apoi si Sf Ioan Gura de Aur la fel spune:
   “As putea spune lucruri si mai mai multe si mai infricosatoare,dar ca sa nu ingreunez gindul vostru sint de ajuns si astea,Cei ce nu se inteleptesc din acestea,nu se inteleptesc nici din mai multe”…si apoi nu mai vreau sa mai pierd timpul fara rost lungindu-ma la discutii fara rost,cu unii ca tine care cauta sa amageasca lumea,cu minciunile lor,…asa ca …asta e ultimul meu cuvant.Caci tu esti unul din aia care fura din timpul mantuirii oamenilor.Si apoi ce rost are sa mai ai discuti cu o repetenta ca mine?….du-te dragul meu si cauta-ti oameni culti dupa talia ta,nu te coborâ la o repetenta ca mine!.
   Tu tot nu m-ai lamurit ce legatura au prostiile de le versi aici cu Sinoadele Ecumenice.
   Prostii sant Sf Sinoade…nu?….avocatii cand vrea sa faca pace cu cineva…ce face?….nu aplica legea?…oare nu asta trebuie sa facem noi cu Sfintele Canoane,care s-au abandonat de acesti iresponsabili care au fost pusi de Dumnezeu vindecatori de suflete,si ei s-u facut ucigasi de suflete….!
   Ocolesti intrebarea de ceva timp, dar vreau sa ma lamuresti: ai citit vreodata canoanele Sinoadelor Ecumenice si orosurile lor dogmatice? Eu stiu sigur ca nu, dar astept totusi sa vad ce prostii mai zici tu pe tema asta.
   R:nu ocolesc,ci nu am timp sa tastez,si raspund doar la ce ma arde cel mai tare…dar vrei sa vezi cat sant de culta?…ti-am spus de atatea ori….
   Nu am citit Pidalionul in intregime,insa la lucrurile care m-au durut si am gasit trimiteri l-am citit…ba mai mult…am cautat si lamuriri la duhovnic,sa nu interpretez dupa mintea mea.

   iar tu esti o profeta care ghicesti tot ce am eu in cap.
   RșREPET…NU ESTI ALTCEVA DECAT UNUL DIN AIA CARE FURA DIN TIMPUL MANTUIRII ALTORA.Intoarce-te la comentarii ca nu am timp eu sa le caut si sa le repet…..unde iti spuneam,cand 80%din populatie ARE pacate opritoare tu indemni pe toate drumurile la deasa Impartasanie?…pe cine chemi frate?!!daca MAJORITATEA AU PACATE OPRITOARE?!!…reciteste comenturile,nu ma fa sa pierd timpul!!
   Am studiat suficient drept canonic in facultate si a trebuit sa le invat pe de rost, atat canoanele cat si interpretarile lor ca sa nu mai pun la socoteala si alte aspecte.
   RȘiar esti mincinos….pai cum mai frate!!!..un om care citeste pidalionul…ba mai mult…il si memoreaza…sa poata sa vina sa spuna caȚcu trei zile de pocainta te poti Impartas?!….da-mi canonul precis,si Sfantul care a spus asta?

   caci,repet……”Daca ai avea habar de pidalion,nu ai spune ca ”cu trei zile de pocainta te poti impartasi”dar asa se vede ca esti zero la acest capitol.”
   , dar faptul ca e textul postat aici nu este un “catalizator” suficient sa cumperi cartea?
   R:mai,mintea ta mai judecâ?sau ma faci sa repet de nustiu cate ori,dar asta e ultima….este ca si cum ai spune eu sant in Bucuresti,….cauta-ma….dracul nu o sa vina niciodata cu ideii clare si precise….numai le bajbaie…eu am mai intrat si pe alte bloguri,si la fel am cerut pagina si sursa,si mi-a dat exact pagiana precisa ,de la …pina la…inclusiv capitolul la care sa ma duc,nu sa ma pui tu sa citesc o carte intreaga si sant sigura ca nici nu il gasesc…asta e bataie de joc..ia seama bine caror duhuri dai ascultare….
   cu ce poate schimba dorinta de a o cumpara? In fine, tu intelegi ce e in capul tau.
   Vreau sa vad daca acest Sfant a spus asa sau mai mult ca sigur este textul interpretat….sau si mai sigur…esti un mare…mare mincinos….si nu ai cu ce te apara…caci textul e de la tine,pus pe seama Sfantului,cu care nu ai cum sa-l dovedesti.
   Am o curiozitatate…tu zici ca ai studiat teologia…esti cumva duhovnic?

  • Altul

   “si apoi nu mai vreau sa mai pierd timpul fara rost lungindu-ma la discutii fara rost,cu unii ca tine care cauta sa amageasca lumea,cu minciunile lor,”

   Care minciuni draga maria? E o acuzatie foarte grava asta, iar cum tu nu poti sa o dovedesti, cu atat mai rau. Eu cel putin fata de tine, am decenta sa nu bat campii cum ai facut tu cu Sfantul Marcu, Safntul Ioan de Kronstadt sau Sinoadele Ecumenice (nu le-am pus in ordine cronologica).

   “asa ca …asta e ultimul meu cuvant.Caci tu esti unul din aia care fura din timpul mantuirii oamenilor”

   Nu te cred, pentru ca se vede ca esti disperata sa ai utimul cuvant. Iar eu nu fur din timpul mantuirii nimanui. Stai aici si comentezi pentru ca vrei, asa ca pardon. Si Eva a dat vina pe sarpe, dar nu i-a mers.

   “Si apoi ce rost are sa mai ai discuti cu o repetenta ca mine?….du-te dragul meu si cauta-ti oameni culti dupa talia ta,nu te coborâ la o repetenta ca mine!.”

   Pai daca esti repetenta la invatatura dogmatica a Bisericii, eu ce sa-ti fac? Se vede si din modul bolnav in care te raportezi tu la canoane, Biserica, Euharistie etc. Si ma refeream la invatatura dogmatica. E problema ta daca esti inculta sau nu, si nu cred ca eu personal am insistat pe aspectul asta.

   “Prostii sant Sf Sinoade…nu?….avocatii cand vrea sa faca pace cu cineva…ce face?….nu aplica legea?…oare nu asta trebuie sa facem noi cu Sfintele Canoane,care s-au abandonat de acesti iresponsabili care au fost pusi de Dumnezeu vindecatori de suflete,si ei s-u facut ucigasi de suflete….!”

   Nu stiu unde am spus eu ca sunt prostii Sfintele Sinoade. Am zis ca tu spui prostii si pe mine ma acuzi ca nu sunt in acord cu Sinoadele Ecumenice. SI te-am rugat sa imi explici de ce, ca din cate stiu eu din hotararile dogmatice si canoanele sinoadelor, nu spun nimic contra.

   Iar faptul ca aduci argumentul avocatilor…no comment. Eu te acuz ca interpretezi canoanele juridic, ca in papism si tu vii si imi intaresti spusele. Oricum…multumesc ca nu a fost nevoie de un efort in plus. Bine ca ti-ai aratat gandirea papista in toata splendoarea ei! Mai lipseste sa duci juridismul si pana la Rastignirea Domnului, cum a facut D’Aquino si deja le-ai rezolvat pe toate!

   “R:nu ocolesc,ci nu am timp sa tastez,si raspund doar la ce ma arde cel mai tare…dar vrei sa vezi cat sant de culta?…ti-am spus de atatea ori….
   Nu am citit Pidalionul in intregime,insa la lucrurile care m-au durut si am gasit trimiteri l-am citit…ba mai mult…am cautat si lamuriri la duhovnic,sa nu interpretez dupa mintea mea.”

   Aici nu am decat o intrebare: ca ce mai vorbesti de canoane daca nu l-ai citit?

   “RșREPET…NU ESTI ALTCEVA DECAT UNUL DIN AIA CARE FURA DIN TIMPUL MANTUIRII ALTORA.Intoarce-te la comentarii ca nu am timp eu sa le caut si sa le repet…..unde iti spuneam,cand 80%din populatie ARE pacate opritoare tu indemni pe toate drumurile la deasa Impartasanie?…pe cine chemi frate?!!daca MAJORITATEA AU PACATE OPRITOARE?!!…reciteste comenturile,nu ma fa sa pierd timpul!!”

   Ti-am raspuns cu timpul mai sus. Ti-am raspuns si la faptul ca nu cheama nimeni (sau cel putin nu eu) la deasa impartasanie pe cei care au pacate opritoare si nu se pocaiesc. Eu nu inteleg de ce nu iesi putin din lumea ta si nu pricepi asta. Apoi, asa cum ti-am mai zis, daca lumea e pacatoasa, solutia nu este sa ii indepartezi de Biserica. Asta a fost o alta prostie de-a papismului, care i-a costat. Daca vrei ca lumea sa traiasca constient credinta, trebuie sa le prezinti invatatura DOGMATICA despre impartasania cu Trupul si Sangele Domnului, ca ei sa inteleaga ca nu se pot mantui fara impartasanie dupa cum insusi Hristos o spune. Si iti mai repet si eu o chestie, ca tot revii cu aceleasi chestii si ma pui tot pe mine sa recitesc comentariile: a sustine ca astazi oamenii nu mai pot trai patristic si prin urmare nu se mai pot impartasi des este erezie si se cheama NEVOLNICIE!

   “RȘiar esti mincinos….pai cum mai frate!!!..un om care citeste pidalionul…ba mai mult…il si memoreaza…sa poata sa vina sa spuna caȚcu trei zile de pocainta te poti Impartas?!….da-mi canonul precis,si Sfantul care a spus asta?”

   Si iarasi ti-am explicat draga maria, dar tu avand o idee si aia fixa, nu poti pricepe ca acele canoane din Pidalion nu sunt singura forma de manifestare a lui Dumnezeu in Biserica. Repet, incepi si tu ca protestantii, doar ca la tine e “Sola Pidaliona”? Ti-am spus mai sus ca sunt si alte surse pe care Biserica le foloseste atunci cand vine vorba de pocainta si chiar Sfantul Vasile cel Mare, la sfarsitul epistolelor sale canonice, arata ca daca omul se pocaieste, TREBUIE facuta iconomie si sa se scada din anii de oprire de la impartasanie. Oare ce s-o fi facut Biserica pana in secolul XVIII cand a aparut Pidalionul?

   “R:mai,mintea ta mai judecâ?sau ma faci sa repet de nustiu cate ori,dar asta e ultima….este ca si cum ai spune eu sant in Bucuresti,….cauta-ma….dracul nu o sa vina niciodata cu ideii clare si precise….numai le bajbaie…eu am mai intrat si pe alte bloguri,si la fel am cerut pagina si sursa,si mi-a dat exact pagiana precisa ,de la …pina la…inclusiv capitolul la care sa ma duc,nu sa ma pui tu sa citesc o carte intreaga si sant sigura ca nici nu il gasesc…asta e bataie de joc..ia seama bine caror duhuri dai ascultare….”

   Mda…dupa remarcam, ai pitit logica undeva si nu o mai gasesti. Vrei sa spui ca admin-ul care a postat articolul aici l-a inventat asa ca nu a avut ce sa faca peste noapte?

   “Vreau sa vad daca acest Sfant a spus asa sau mai mult ca sigur este textul interpretat….sau si mai sigur…esti un mare…mare mincinos….si nu ai cu ce te apara…caci textul e de la tine,pus pe seama Sfantului,cu care nu ai cum sa-l dovedesti.”

   Pai cumpara naibii cartea! Daca iti spun pagina, textul postat aici oricum este acelasi. Tu nu vezi ca nu esti in stare sa gandesti? Ti-a luat cinci ani sa descoperi poza de la articol, si acum dupa ce o descoperi, nu esti capabila sa vezi ca poza aia e coperta de la carte??? Na: pagina 75. Sunt curios sa vad: cu ce schimba asta haosul din capul tau? Iti dau Editura la care s-a tradus, ai aici un text, si fiindca nu ti se spune si pagina, ma faci si mincinos si mai crezi si ca lumea nu se poate apara de o desteapta ca tine? Nu vezi ca esti cretina? Si ti-am mai spus: invata si greaca si citeste si in original, ca sa vezi ca nu conspira nimeni impotriva pietismului tau eretic. Pe aceeasi tema te-am atentionat ca a postat si Ala ceva mai sus care arata cum primeste Dumnezeu pocainta, altfel decat credeti voi, habotnicii, care aveti impresia ca a fi crestin=sa absolutizezi pana la virgula un canon.

 8. Ala

  Pomul dupa roade se vede, daca este bun sau nu. Cu ce ne ajuta aceasta dezbinare? Daca lucrarea de dezbatere de mai sus nu intareste ci dezbina, inseamna ca nu este buna, cu oricate citate nu am veni de la Sfintii Parinti sau Biblie.
  Fiecare sa faca dupa masura harului si intelegerii care ii este dat. Restul va cumpani Dumnezeu. Deseori internetul este o capcana, fiindca se adreseaza simultan mai multor tipuri de oameni cu crestere duhovniceasca diferita si este firesc ca unii sa se sminteasca. Preotul cand face predica de pe amvon, are in vedere anumiti oameni pe care ii stie foarte bine, si astfel discursul lui este adaptat acelor oameni. Or, a face invatatura pentru toti crestinii de pe glob, cu aceeasi predica este dupa parerea mea imposibila.
  Parerea mea este ca constiinta iti spune in strafundul inimii tale, daca acest text este potrivit tie sau se refera unei anumite categorii de oameni.
  Textul de mai sus poate fi privit din mai multe prisme:
  1. “Doamne cat de milostiv si bun esti ca ma accepti asa cum sunt si imi daruiesti Trupul Tau, mie nevrednicul fara a ma lasa sa astept la usa atata amar de vreme”
  2. “Doamne stiu ca pentru mine acest text nu se refera, fiindca demult sunt in chemarea Ta, si stiu ca ar fi un pacat sa neglijez cele cuviincioase pentru a fi vrednic de impartasire, dar, ma bucur si ma minunez ca Tu Doamne te milostivesti de fratele meu, care acum este la inceput, si il rasplatesti pe el, aidoma lucratorilor de vie din pilda”

  Stii Maria, eu nu am citit foarte atent ce anume ai scris, dar tonul cu care dictezi regulile mi se pare neadecvat unei crestine. Daca nu esti de acord cu textul articolului, este parerea ta, la care tu ai dreptul si ai si exprimat-o, dar asta nu iti permite sa iti impui punctul de vedere. Acest text este o incurajare pentru crestini, ca pot indrazni la iertarea Domnului fara o perioada de penitenta mare, dar pe loc acolo, preotul hotaraste ce canon sa ii dea. Daca consideram ca prin preot lucreaza insusi Domnul, atunci nu ar trebui sa ne facem nici o grija. Daca preotul este preot, va face ceea ce trebuie si atat, si culmea ca unuia poate sa ii dea canon de un an, iar altuia sa ii dea trei zile pentru acelasi pacat. Fiindca pacatul este acelasi, dar starea si situatiile sunt diferite.
  Iar zarva de mai sus, nu a facut decat galceava si atat. Eu nu cred ca cineva s-a si induhovnicit cu disputa asta.

  Răspuns
  • Altul

   Maria a picat intr-o ratacire destul de comuna in ziua de azi: gandirea pietista si juridica apuseana. Nu e nici prima persoana, nici ultima care are o astfel de gandire. Ratacirea asta se manifesta prin idolarizarea literei (canoanelor, scrierilor Sfintilor Parinti etc.) si nu pe apelul la cugetul general al Bisericii. Pe langa asta, ei nu pot intelege cum se produce participarea oamenilor la viata bisericeasca. Biserica si tainele ei nu au fost instituite de Hristos pentru ca oamenii sunt perfecti, ci din contra, pentru ca in spatiul bisericesc ei sa se curateasca de patimi si sa se sfinteasca. Pietistii ca Maria pun accent pe asceza individuala, fara participarea efectiva la viata bisericeasca, ceea ce, conform invataturii ortodoxe, este erezie!

   Partea proasta cu Maria este ca ea nu concepe ca greseste. Altii au inteles, insa la ea nu exista asta ceva. Asta denota mandrie si inselare. Eu am urmarit-o si pe alte bloguri si indiferent de cati oameni i-au spus ca greseste, nu a acceptat asa ceva.

   Plus ca are si cateva lipsuri intelectuale evidente, pe care si le recunoaste (culmea!), doar ca fiind infailibila, le considera virtuti. Stie ca e cam prostuta, dar nu e nicio problema, ca Dumnezeu ii iubeste pe prosti. Spune idiotenii eretice, dar totusi nu tace pentru “adevar”, asa ca nu are cum sa greseasca s.a.m.d.

   Orice alta discutie e de prisos in cazuri de genul asta…

  • Teodor Stela alias crestinul orthodox

   @Altul
   ma bag in discutie pentru ca esti in inselare …ce spune Sfantul Parinte Arsenie Boca
   ” inapoi la Sfintele Canoane si la Sfintii Parinti si NU ecumenismului ”
   daca ai impresia ca Sfintele Canoane inseamna idolatrie inseamna ca dai rau cu bata in balta …
   Si in al doilea rand despre impartasirea deasa cu care bati fierul pe foc …ia spune mi pentru cei care se impartasesc des cati dintre preoti ii intreaba pe crestinii orthodocsi si despre gandurile avute intre cele doua duminici .daca a avut gand de curvie daca poftit pe femeia altuia in inima sa daca a gandit rau despre aproapele sau daca alacomit la mancare si bautura daca a privit la tekevixir si daca a ascultat cantece lumesti …?.din ce stiu aceasta nu se intampla in vremurile acestea
   Impartasirea deasa o faceau monahii cu Sfantul si Staretul Sfintit Paisie Velicicovski , csnd se marturuseau si cu gandurile si orimeau canon pt ganduri de trufie de curvie de lacomie etc ..
   citeste viata acestui Sfant din cartea Staretii de la Optina si apoi sa vedem daca mai dai cu bata in balta
   In primul rand mirenii au familie au copii ispitele sunt la tot pasul chiar si dintre cei casnici pot fi ispititori …si usurinta cu care se dezleaga astazi pacatele fara a se da canon este pierzanie
   Vezi ce spune Sfantul Ilarion Argatu “preotul care da canon acela este duhovnic adevarat …cei care dezleaga multe pacate nu sunt duhovnici sdevarati …”
   Si noi trebuie a urma Sfintii si nu lupii in piei de oaie din a caror categorie cred ca faci parte
   “Feriti va de lupii in piei de oaie ca dupa roade se cunosc ”
   crestinii orthodocsi adevarati traiesc dupa Sfinteke Canoane si dupa cum Spun Sfintii Parinti de asta Biserica lui HRISTOS ESTE UNA SFANTA SOBORNICA SI APOSTOLICA
   Sunt randuite patru posturi pe an prin post se intelege post la toate
   la mancare , post la trup pt curatenie trupeasca si post la ganduri post cu ochii post cu urechile si cu gura
   Pt mine deasa impartasanie inseamna a renunta la familie si a ma face pustnic insa am legamint inaintea lui DUMNEZEU sa merg pe acest altar al familiei pina la capat si a ridica Crucea pina sus pe Golgota si fe asta ma impartasesc doar in zilele randuite de Biserica cu post
   Preotii Adevarati sunt cei care predica si sunt precum Sfantul Ioan Botezatorul in fata Sfintelor Altare …prin Cuvantul Spus dar si prin Fapta vor indemna crestinii orthodocsi la pocainta sincera si adevarata prin cumpatare si prin viata pe care o duc ca invatatura buna si nu spre sminteala ..iar cei care se contopesc cu lumea isi iau acte cu semnu diavolului propovaduiesc pe tatal minciunii ca mana turma spre sminteala si prapastie
   Duhovnici Adevarati astazi ii numeri pe degete
   ACESTIA SUNT ANTICIP SUNT ANTI ECUMENISTI SI sunt simpli in viata de zi cu zi sunt ascunsi de lume pentru ca sunt defaimati sau prigoniti de lumea desarata , vicleana dar si de cozile de topor “ierarhi “care fac voia fiarei pt a prigoni Biserica lui HRISTOS
   Inchei cu scest Cuvant al Sfantului Parinte Arsenie Boca
   “Inapoi la Sfintele Canoane si la Sfintii Parinti SI NU ecumenismului “ca nu este idolatrie ci este BISERICA LUI HRISTOS pe care portile iadului nu o vor birui
   AMIN.

  • Altul

   Deja cand am vazut “sfantul” Arsenie Boca si “sfantul” Ilarion Argatu nici nu m-am sinchisit sa-ti citesc restul comentariului. Daca ii crezi sfinti pe cei doi antementionati, ma indoiesc profund ca poti intelege teologia euharistica ortodoxa. Asta apropo de “inapoi la sinoade si sfinti parinti”. Vezi ca esti departe de ele, draga Stela, si ca argument, repostez treaba asta:

   “Pt mine deasa impartasanie inseamna a renunta la familie si a ma face pustnic insa am legamint inaintea lui DUMNEZEU sa merg pe acest altar al familiei pina la capat si a ridica Crucea pina sus pe Golgota si fe asta ma impartasesc doar in zilele randuite de Biserica cu post”

   Nu stiu de unde ai scos treaba asta, dar ortodoxa nu este. Si chiar te rog sa imi arati unde a zis Hristos sau unde au zis Sfintii Parinti (dar sfinti parinti adevarati, nu Ilarion Argatu – agheazma la subtioara) ca trebuie sa fii monah sa te impartasesti des. Va pricepeti la inventat, oricum. Pacat ca inventati asemenea lucruri cand vine vorba de probleme dogmatice.

  • Altul

   Si o completare: invatati oameni buni sa cititi comentariile asa cum sunt ele, nu prin prisna ideilor voastre preconcepute! Am spus de idolatrizarea LITEREI, nu respectarea canoanelor. Ca nu trebuie sa idolatrizezi litera o arata insasi canoanele, dar voi, cu toate ca nu le-ati citit niciodata, credeti ca trebuie sa le respectati pentru ca asa v-a spus voua un parinte.

  • Teodor Stela(crestinul orthodox )

   In ptimul rand as dori sa stiu de ce cenzurati mesajele ?
   Va laudati ca aparati Orthodoxia dar cum o aparati lovind in Sfintele Canoane si in Sfinti …acest” altul “nu este nimeni altcineva decat popa Ica uns cu toate alifiile ecumenismului si sluga masoneriei care promoveaza impartasirea deasa spre osanda prin neascultarea de ce spun Sfintii Parinti si Sfintii care au vietuit aproape de timpurile acestea Sfantul Paisie Velicicovski sau Sfantul Parinte Ilarion Argatu care nu este acceptat de francmasonii in sutana din Biserica Orthodoxa romana
   Se numesc profesori de dogmatica si “teologie ” dar sunt scoliti de masonerie ca prin amagire cu viclenie sa impinga turma la prapastie vai voua fariseilor si carturarilor care nu intrati in imparatia lui Dumnezeu si nici pe altii nu i lasati sa intre
   Va folositi de cuvantul Sfintilor rastalmacit dupa cum vreti voi si impingeti turma in prapastie cu osanda batjocoririi Sfintelor Taine ale Bisericii lui HRISTOS …
   Vai voua lupi in piei de oaie caci focul iadului are a va lua in primire de vii pe acest pamint
   Pt ca ati ajuns o batjocuri Sfintele Taine si manati si pe altii la cadere deopotriva cu voi in focul ghenei
   INSA VA VETI LUA PLATA DUPA FAPTA PE ACEST PAMINT
   AMIN .

  • maria

   ”popa Ica …. care promoveaza impartasirea deasa spre osanda….

   R:bine zici….

  • Altul

   Draga Stela, de unde ai tras tu concluzia ca eu sunt Ioan Ica nu stiu, dar la tine acasa datul cu parerea e sport national. Nu mai zic ca vorbesti de Sfantul Paisie Velicikovski….care era adeptul desei Impartasanii si il mai pui si langa popa Ilarion magicianul. Umbli cu atatea gogosi, ca au inceput sa iti cada din sacosa! Nu are rost sa analizez si restul comentariului, ca sunt doar aberatii fara vreo baza ortodoxa.

  • Altul

   “Popa Ica”, a scris intr-o lucrare mai mult decat ati citit si scris voi toata viata. Despre voi nu pot sa zic decat ca “e smerit mandruletul”, vorba parintelui Arsenie, daca ati ajuns sa criticati o somitate ca parintele Ica, unul dintre singurii liturgisti tradtionalisti care a scos la lumina si tradus atatea manuscrise si decizii al Bisericii (Canonul Ortodoxiei, De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului, Sfantul Grigorie Palama – Tomosuri dogmatice etc.), aratand diferenta dintre adevarata Ortodoxie si practicile pietiste de azi.

   Faptul ca va credeti in pozitia de a critica un astfel de om, arata ce mandrie draceasca zace in voi. Asta in conditii il care maria se da drept “smerita inculta”, dar nu are nicio retinere in a lansa critici impotriva unor oameni (care sunt slujitori in primul rand) care oricum stiu mai multe decat ea, iar ce spun ei poate fi probat prin documentele Bisericii. Si nu te sinchisi maria sa imi dai citate ca preotii pot fi judecati, ca le stiu deja. Problema este ca voi din acele citate considerati ca nu mai trebuie sa ai niciun fel de respect pentru preoti si pentru ce invata ei ortodox (daca ce invata contravine ideilor voastre fixe). Nu mai zic si de viceversa ipocrita: cei care spun ce vor urechile voastre sa auda sunt instant sanctificati si ridicati la rangul de “mari duhovnici”. Eh…cate boli duhovnicesti nu exista azi. Si apropo de boli si sa vezi ca stiu ce inseamna sa fii oprit de la Impartasanie, maria, sa nu care cumva sa indraznesti sa te apropii de Sfintele Taine. Tu indr-adevar iti mananci osanda si blestem la ce gandire eretica ai.

  • maria

   Altul
   dar nu are nicio retinere in a lansa critici impotriva unor oameni (care sunt slujitori in primul rand) care oricum stiu mai multe decat ea,
   R:DECAT SA STII MULT SI PROST MAI BINE PUTIN SI BUN…SI NU UITA CA APOSTOLII AU FOST OAMENI SIMPLI FARA CARTE CARE AU CONDUS LUMEA LA MANTUIRE,SI VOI CARE VA CREDETI CA AVETI ATATA CARTE LA CAP SI DE FAPT VA LIPSESTE BAZA SI TEMELEIA ORTODOXIEI.

   Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
   Capitolul 1
   27. Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari;
   28. Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,
   29. Ca nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.
   30. Din El, dar, sunteţi voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare,
   31. Pentru ca, după cum este scris: “Cel ce se laudă în Domnul să se laude”.

   ASA CA NU VA MAI LUDATI VOI CU DESTEPTACIUNILE VOASTRE…”Cel ce se laudă în Domnul să se laude”.

   Si nu te sinchisi maria sa imi dai citate ca preotii pot fi judecati, ca le stiu deja.
   R:CHIAR NICI NU MA MAI SINCHISEAM CA TI-AM MAI SPUS….TI-AM ADUS SUFICEINTE ARGUMENTE,CARE PE TOATE LE-AI COMBATUT
   ————————————————————————————-
   “Sfântul Apostol Pavel, când spune: pe omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, îndepărtează-l, ştiind că unul ca acesta s-a înstrăinat şi rătăceşte în păcat, fiind de sine însuşi osândit (Tit 3:10).
   Capitolul 7
   6. Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi.
   SI CU ASTA AM INCHIEAT ORCE DISCUTIE CU TINE…CACI REPET….MAI BINE VORBESTI CU UN SPITAL DE NEBUNI DECAT SA VORBESTI CU UNII CA TINE.

  • Altul

   “R:DECAT SA STII MULT SI PROST MAI BINE PUTIN SI BUN…SI NU UITA CA APOSTOLII AU FOST OAMENI SIMPLI FARA CARTE CARE AU CONDUS LUMEA LA MANTUIRE,SI VOI CARE VA CREDETI CA AVETI ATATA CARTE LA CAP SI DE FAPT VA LIPSESTE BAZA SI TEMELEIA ORTODOXIEI.”

   In primul rand cine decide ca parintele Ioan Ica stie mult si prost iar tu putin si bine? Mandria asta.. Nu mai zic ca a te crede aidoma apostolilor este alt semn de “smerenie”. Vezi ca Sfantul Grigorie Teologul combate “argumentul” asta in Panegiricul la Sfantul Vasile cel mare si arata cat de de neintemeiat este sa il folosesti.

   “ASA CA NU VA MAI LUDATI VOI CU DESTEPTACIUNILE VOASTRE…”Cel ce se laudă în Domnul să se laude”.”

   Cand citezi sinoade talharesti ca argument este lauda in Domnul? Ti-am mai explicat ca prostia este pacat, iar Sfantul Ioan Scararul zice ca omul ignorant va fi batut mai multpentru ce nu a vrut sa stie. Asa ca nu va mai mascati voi ignoranta in “smerenie si simplitate”, ca nu tine.

   ” SI CU ASTA AM INCHIEAT ORCE DISCUTIE CU TINE…CACI REPET….MAI BINE VORBESTI CU UN SPITAL DE NEBUNI DECAT SA VORBESTI CU UNII CA TINE.”

   Dar ce frumos ar fi sa fie adevarat. Cu toate ca ma indoiesc. Sa ai inceput sa vezi ca nu iti merge? Si cum poti vorbi cu un spital? E doar o cladire…

  • maria

   Altul
   Dar ce frumos ar fi sa fie adevarat. Cu toate ca ma indoiesc. Sa ai inceput sa vezi ca nu iti merge?
   R:daaaaa?!!…..ca si cum ai zice ca dau bir cu fugitii?!!!….nu?…ca fug ca o lasă ca nu am, cuvant de aparare…nu?……mai tu pricepi romaneste?…AM VRUT SA NU-TI MAI RASPUND IN NICI UN CHIP….DAR AI REUSIT DIN NOU SA MA ENERVEZI LA CULME!! ….SI ITI MAI REPET INCA O DATA POATE ASA PRICEPI CA SA-TI ARAT CA NU FUG….CI NU AM CU CINE SA MAI DISCUT……..
   ITI REPET DIN NOU….”ce rost are sa mai pierd timpul fara rost cu unul ca tine…ti-am adus suficiente argumente pe care pe toate le-ai combatut,cu minciunile tale dracesti…asa ca ce rost mai are!!?….mai ales,ca sant in mare criza de timp ,si trebuie sa ma gandesc bine cum imi chivernisesc timpul ca nu cumva in ziua judecatii sa am surprize,si apoi, nu mai vreau sa incalc ascultarea duhovnicului meu care de f.multe ori am incalcat-o.Duhovnicul meu mereu imi repeta(nu de la sfintia sa,ci de la Sfinti)nu mai pierdeti timpul cu asemenea oameni,ca vom da seama in ziua judecatii…chiar nu aveti altceva mai important de facut?”….o spune chiar si Apostolul Pavel”dupa prima si a doua intalnire departeaza-te”…sau imi mai spunea duhovnicul meu”daca i-ai adus 2-3 argumente pe care le combate,departeaza-te de el,ca acel om ori ai vorbi cu el,ori cu un spital de nebuni e acelasi lucru”
   Asa ca ce rost are sa irosesc timpul pe care si asa nu-l am,cu aberatii ale tale,acuzandu-ma ca ale mele sant aberatii…ai sa vezi tu dincolo cine a avut dreptate…Eu in loc sa ma ocup de blogul meu ca sa am grija de cei pe care ii amagesti tu,eu stau si pierd timpul fara rost cu tine?
   AI VAZUT CE FACE VRAJMASUL?CARE SI-A GASIT SLUGA BUNA?…A REUSIT SA MA IRITE,CA SA INCALC EU ASCULTAREA DUHOVNICULUI!…CONTINUAND SA IROSESC TIMPUL FARA ROST…..DAR CU ADEVARAT ASTA E ULTIMUL MEU CUVANT…
   NU AM EU CUVANT DE APARARE?….ACUM SA TE VAD EU PE TINE CU CE TE APERI!!….TU CARE TE LAUZI CU TEOLOGIA….SI CA AI INVATAT SF.CANOANE PE DE ROST!!…..ACUM SA TE VAD!!
   NU AM EU CUVANT DE APARARE?….DAR AM VRUT SA-TI ARAT CA TU NU AI CUVANT DE APARARE SI CA IMI BAT GURA DE GEABA CA NU AM CU CINE SA MAI PIERD TIMPUL….CACI SE VEDE LIMPEDE DE CARE DUHURI ESTI PURTAT….
   CE MAI AM EU DE CONTINUAT CU TINE CAND EU SPUN UNA SI TU ALTA….UITE DOVADA:
   R:tu stii ce prostii spui?adica sa scada de la 10 ani cat se dapentru un avort,la 3 zile?!!!….”
   Si te mai miri de ce te „etichetez” sau imi zici ca te „batjocoresc”. Pai daca in continuare tu asta intelegi si daca si dupa atatea comentarii tu inca nu esti in stare sa pricepi, oare sa nu fii etichetata deloc?
   Asta e raspuns de om care se lauda ca are atata carte la cap?om cu telogia care a invatat Sf,Canoane pe de rost?cand eu iti spun si te intreb daca Sf Vasile ar fi facut asemenea pogoramant,si tu vii cu asa baliverne?!!…de ce nu ai raspuns la ce te-am intrebat si continui sa ma improsti cu noroi?…ce ai tu cu omul?….tu trebuie sa ataci invatatura gresita si sa argumentezi cu Sfintii Parinti,nu pe om?…..nu ai facut teologia?nu te-a invatat asta acolo?….
   NICI UN SFANT NU A DEZLEGAT LA SF IMPARTASANIE PACATE GRELE CU 3 ZILE DE POCAINTA!!!….SI CE MAI AM DE DISCUTAT CU TINE?OARE NU TU ESTI CEL CARE N U AI CU CE TE APARA?…POGORAMINTELE SE FAC IN FELUL ASTA….DE LA 1O ANI PENTRU UN AVORT SE FACE POGORAMANT DUPA SF CANOANE AL SF IOAN POSTITORUL…DAR ARE ANUMITE CONDITII CARE NU LE POATE INDEPLINI ORICINE…
   https://deasaimpartasirecunevrednicieosandavesnica.wordpress.com/2015/10/03/cei-care-sant-canonisiti-cu-anii-cei-putini-de-la-sf-ioan-postitorulva-trebui-sa-faca-si-canonul-de-nevointeinsemnand-sute-de-metanii-hrana-uscata-dupa-al-noulea-ceas-etc/?preview=true&preview_id=325&preview_nonce=b7640728b1
   uite si astea:
   C a n o n u l 21
   Femeile care omoară copiii în pântece cu meşteşugire, şi cele ce dau şi cele ce iau leacuri ca să lepede copiii fără de vreme şi morţi, noi hotărâm să se canonisească acestea până la cinci ani, sau de multe ori şi până la trei.
   însemnare
   Canonul 91 al Sinodului 6, Canonul 21 al Sinodului din Ancira, Cananele 2 şi 50 ale marelui Vasilie, pun între ucigaşii cei de voie pe femeile care fac acestea; însă pentru iubirea de oameni, le canonisesc pe acestea nu până la sfârşitul vieţii, ci numai zece ani să nu se împărtăşească.
   M ai notează că, într-o carte (scrisă de mâna) care cuprindea canoanele Postitorului, am găsit şi aceasta: că femeile se folosesc în multe chipuri de ierburile acestea: pe unele le mănâncă sau le beau ca să nu rămână grele niciodată şi să nu facă copii; cu altele omoară pruncii când îi zămislesc sau când este aproape să-i nască, care este un păcat mai greu decât cel dintâi; altele în fiecare lună fac ucidere cu aceste buruieni, lucru mult mai rău decât celelalte. De aceea, femeile care fac acest lucru, se opresc trei ani de la Dumnezeiasca împărtăşanie,în fiecare zi să mănânce de post şi să facă o sută de metanii.
   C a n o n u l 20….(oare si cele care fac avort nu sant ucigase?!!)

   Pe cel ce ucide cu voia sa, cinci ani, iar pe cel ce ucide fără voia sa, trei ani îl îndepărtăm de împărtăşanie, dacă se învoieşte cu postul până seara şi cu mâncare uscată, şi să facă în fiecare zi trei sute de metanii; iar lenevindu-se şi nevrând să facă acestea, să plinească termenul Părinţilor.
   însemnare
   Canonul 5 al Sfântului Grigorie de Nyssa canoniseşte uciderea de voie douăzeci şi şapte de ani. Canonul 22 al Sinodului din Ancira, toată viaţa lui. Pe cel ce a ucis fără voie, şapte ani sau cinci îl canoniseşte Canonul 23 al aceluiaşi Sinod. Zece ani, canonul 57 al Marelui Vasilie. Nouă, Canonul
   Cum se canonisesc ucigaşii….(oare si cele care fac avort nu sant ucigase?!!)
   Ucigaşului să-i dai, pe lângă Canonul 20 al Sfântului Ioan Postitorul, să răscumpere rob, dacă are mijloace – precum zice Simeon al Tesalonicului (întrebarea 72) – ca să fie suflet pentru suflet. Iar dacă femeia a lepădat copilul, să-i dai canon să hrănească un prunc sărac, dacă are mijloace, după acelaşi Simeon (întrebarea 27); pentru care pricină, vezi Canonul 22 al Sfântului Ioan Postitorul.
   Spune ucigaşului, duhovnice, că – precum Prea Sfinţitul Patriarh Atanasie şi împăratul Andronic rânduiesc (Vlastarie litera F. Cap. 8) – trebuie ca el să împartă averea sa la fiecare copil pe care-1 are, iar o parte să dea şi celui mort, adică femeii aceleia şi copiilor celor sărmani pe care-i are aceasta. Dacă nu are, trebuie să dea de pomană pentru sufletul celui ucis şi să se roage lui Dumnezeu din tot sufletul, ca să o ierte; şi aşa, cu acestea, să facă să tacă strigarea ce o face sângele celui ucis şi cere asupra lui răsplătire, şi astfel să oprească muncile cele înfricoşate care sunt gătite pentru dânsa, atât veşnice, cât şi vremelnice: ״Cel ce varsă sânge de om, în locul sângelui aceluia se va vărsa al lui” (Facere 9, 6)
   C a n o n u l 13
   Preadesfrânatul (Adulterinul), judecăm cu cuviinţă, să se împărtăşească cu Sfintele Taine după trei ani, dacă se va nevoi cu mâncarea uscată după al nouălea ceas şi dacă va face în fiecare zi câte două sute cincizeci de metanii. Dacă se va lenevi, să aştepte sfârşitul vremii pe care au hotărât-o Părinţii”

   Tot 3 ani are si cea cu avort….deci:cine poate face asa nevointe?..”dacă se va nevoi cu mâncarea uscată după al nouălea ceas şi dacă va face în fiecare zi câte două sute cincizeci de metanii”…si daca nu le face….”Dacă se va lenevi, să aştepte sfârşitul vremii pe care au hotărât-o Părinţii”….SPUNE CUMVA 3 ZILE DE POCAINTA?….ARATA-MI CUVAT DE APARARE
   DECI chiar daca acest Sfant ar fi zis asta desi ti-am mai spus,cred ca a spus asa”ca, cu 3 zile de pocainta poti ajunge la iubirea lui Dumnezeu”dar nu e vorba de pocainta cu pacate grele care le-au pecetluit atatea Sfinte Sinoade…legandu-le pe multi ani oprire dela Sf Impartasanie…si chiar daca acest Sfant ar fi spus asa…daca toti ceilalti Sfinti spun altceva ,spun Sfintii sa combatem asa greseala si sa-i atentionam si pe altii sa ia aminte la ea,caci Sfintii au fost cu totii in acelasi glas,si daca unul e altfel,inseamna ca a gresit.
   ”Cu privire la validitatea sinodului, tot Sfântul Theodor Studitul spunea: „Sinodul nu este acesta: să se întrunească simplu ierarhi şi preoţi, chiar dacă ar fi mulţi; ci să se întrunească în numele Domnului, spre pace şi spre păzirea canoanelor… şi nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stăpânirea de a încălca canoanele,fără numai să le aplice şi să se alăture celor predanisite, şi să urmeze pe Sfinţii Părinţi cei dinaintea noastra”
   deci ti-e limpede?!!…ACUM SA TE VAD PE TINE CU CE TE APERI!!…SI MAI AM O CURIOZITATE,CACI AM FOST LIPSITA DE SMERENIE SA-TI VORBESC CU ”TU”….CACI TE-AM INTREBAT…ESTI DUHOVNIC?..SI AI OCOLIT SA SPUI….TE RUSINEZI DE ASA CEVA?….MANTUITORUL A MARTURISIT PE FATA NU PE LA DOSURI….
   Maria, vad ca ai ajuns atat de frustrata din cauza mea ca nu poti sa rezisti daca nu dai replica si la ce am comentat eu pentru altcineva.
   am vrut sa-ti arat ca nu dau bir cu fugitii….ci nu am cu cine….

  • Altul

   Of, draga maria. Persisti in a pasa vina pe umerii mei, ca tu iti pierzi timpul din cauza mea. Intelege ca iti pierzi timpul nu din cauza mea, ci ca esti plina de tine si ai impresia ca tu ii poti invata pe altii si nu suporti sa te contreze cineva.

   In al doilea rand, trebuie sa imi spui daca esti un patefon sau nu. Cand am vazut ca ma iei cu: “sa vedem acum cum te aperi”, ma gandeam sincer ca vii cu ceva nou, nu cu chestii pe care le-ai zis din primul comentariu si a caror falsitate si neteminicie dpdv ortodox ti le-am aratat de mult timp.

   In al treilea rand, nu pot sa nu observ cat esti de obraznica. Dupa ce aduci ca argument un sinod talharesc si refuzi sa imi raspunzi la o intrebare clara, si anume: “cum pot fi interpretate in litera canonul 46 apostolic si canonul 7 de la Sinodul II Ecumenic.” sau: “Repet, incepi si tu ca protestantii, doar ca la tine e “Sola Pidaliona?”, revii spumificata pana la paroxism incercand sa ma acuzi pe mine ori ca nu am aparare, ori ca sunt mincinos?

   In al patrulea rand, pana cand nu vei inceta sa intelegi papistaseste canoanele, sau pana nu renunti la singura idee pe care o ai, nu ai cum sa intelegi despre ce vorbim. In timp ce tu ai repetat ca o moara stricata aceleasi chestii, eu ti-am adus argumente din cele mai diverse. Asa ca pune mana pe carte si lasa parerile ca stii tu “putin si bine”, ca e vai de capul tau. Repet: a fi crestin nu inseamna sa absolutizezi pana la virgula un canon. Nici macar Sfintii Parinti nu au facut-o, dar tu maria, esti mai presus chiar si decat ei!

 9. maria

  Am spus de idolatrizarea LITEREI, nu respectarea canoanelor.
  R:avocatii idolatrizeaza litera cand aplica legea?…dupa ce ne conducem npoi?dupa urechea fiecaruia?

  Răspuns
  • Altul

   Pe langa ce ti-am spus mai spus, si anume ca aduci on confimare a faptului ca gadesti papistaseste, in maniera juridica, o sa te rog sa imi spui cum pot fi interpretate in litera canonul 46 apostolic si canonul 7 de la Sinodul II Ecumenic. Chiar te rog sa imi spui cum pot interpretate ambele aceste canoane in litera! Eu ti-am zis ca daca nu cunosti invatatura Bisericii si nici nu ai studiat dreptul canonic, trebuie sa stai in banca ta, pentru ca pici in ridicol, dar tu nu intelegi. Evlavia prosteasca nu tine locul adevarului, din fericire pentru noi toti si din pacate pentru tine.

  • maria

   Umbli cu atatea gogosi, ca au inceput sa iti cada din sacosa!
   R:Mda…esti f.glumet…asta face parte din smerenie?…vrei sa impresionezi cu asa ceva?…omul duhovnicesc il aduce pe cel de linga el la smerenie,la seriozitate,la aducerea aminte a pacatelor,si cine santem fara Dumnezeu,nu il aduce la veselie si il face ca sa-i starneasca rasul si veselia….ci tristetea si amaraciunea….si mai ales,il aduce la starea de smerenie si pocainta….
   uite ce spune SF.ISIDOR PELUSIOTUL:
   Daca preotul care a fost numit chipul pastoritilor sai(Lev 13,1-4;20).si lumina a Bisericii(1Petru 5,3)este astfel in realitate,atunci este nevoie ca in comportamentul sau moral sa se reflecte si comportamentul turmei sale,precum pecetea pe ceara.Daca vrei, asadar,sa fii lumina,sa urasti glumele si sa eviti comportamentul care provoaca risul,pentru a nu-i invata pe multi sa devina dezordonati.Pentru ca “preotul este sol al Domnului Atottiitorului(Maleahi 2,7),iar ingerul nu stie ce este risul,pentru ca-L slujeste pe Dumnezeu cu frica.
   *****************
   CHIPUL MINTUITORULUI IISUS HRISTOS,DESCREIERE FACUTA DE PUBLIUS LENTULUS
   Când însă povăţuieşte şi sfătuieşte, face aceasta plângând şi atrage iubirea şi respectul ascultătorilor. Se asigură că niciodată nu a râs, dar ochii lui veşnic lăcrimează. Braţele şi mâinile lui sunt foarte frumoase. Este foarte plăcut când vorbeşte, dar foarte rar iese în lume.
   http://inliniedreapta.net/scrisoarea-raport-a-lui-publius-sentulus-catre-imparatul-roman-tiberius/
   Uita-te bine daca la fel esti si tu….
   Chiar ma intrebam maria ce se mai intampla cu tine. Si cand intrebarea era tot mai stringenta, iata ca ai aparut!

   R:ce rost are sa mai pierd timpul fara rost cu unul ca tine…ti-am adus suficiente argumente pe care pe toate le-ai combatut,cu minciunile tale dracesti…asa ca ce rost mai are!!?….mai ales,ca sant in mare criza de timp ,si trebuie sa ma gandesc bine cum imi chivernisesc timpul ca nu cumva in ziua judecatii sa am surprize,si apoi, nu mai vreau sa incalc ascultarea duhovnicului meu care de f.multe ori am incalcat-o.Duhovnicul meu mereu imi repeta(nu de la sfintia sa,ci de la Sfinti)nu mai pierdeti timpul cu asemenea oameni,ca vom da seama in ziua judecatii…chiar nu aveti altceva mai important de facut?”….o spune chiar si Apostolul Pavel”dupa prima si a doua intalnire departeaza-te”…sau imi mai spunea duhovnicul meu”daca i-ai adus 2-3 argumente pe care le combate,departeaza-te de el,ca acel om ori ai vorbi cu el,ori cu un spital de nebuni e acelasi lucru”
   Asa ca ce rost are sa irosesc timpul pe care si asa nu-l am,cu aberatii ale tale,acuzandu-ma ca ale mele sant aberatii…ai sa vezi tu dincolo cine a avut dreptate…Eu in loc sa ma ocup de blogul meu ca sa am grija de cei pe care ii amagesti tu,eu stau si pierd timpul fara rost cu tine?

   Dar sa stii un lucru… nu am sa incetez sa-i avertizez atat cat imi sta in putinta,pe cei pe care tu incerci sa-i amagesti cu minciunile tale dracesti.
   ”Si astfel acelasi Sofronie-care in calitate de patriarh al Ierusalimului(apr.1770-1775)semnase anterior deciziile favorabile”colivarilor”in 1772 si 1773-a intrunit in iulie 1776 in Fanar un sinod in care liderii”colivarilor”au fost denuntati in termeni extrem de duri”sarlatani,corupator,impiosi,simulatori ai evlaviei,vase putrede ale Satanei,dispretuitori,minti luciferice,cacodocsi,apostati,razvratiti,hulitori”
   no comment…trage tu concluzia
   Impartasirea continua cu Sfintele Taine. Dosarul unei controverse, marturiile Traditiei
   http://www.librariasophia.ro/carti-Impartasirea-continua-cu-Sfintele-Taine-Dosarul-unei-controverse-marturiile-Traditiei-so-1425.html pagina33

   Pai cumpara naibii cartea! Daca iti spun pagina, textul postat aici oricum este acelasi. Tu nu vezi ca nu esti in stare sa gandesti? Ti-a luat cinci ani sa descoperi poza de la articol, si acum dupa ce o descoperi, nu esti capabila sa vezi ca poza aia e coperta de la carte??? Na: pagina 75.
   cata vorbarie fara rost!!,cand de prima data ai fi putut sa spui clar pagina…dar asta ai spus acum la deruta,stiind ca nu am cartea si nu am sa caut…am vazut cartea si chiar am vrut sa o cumpr…costa 65 ron…dar m-am gandit ca inca nu stiam pagina si acum daca o stiu,sant sigura ca arunc 65 ron in zadar ca tot nu o gasesc…asa ca o las balta,si poate am sa ma rog de cineva sa caute acest text la acea pagina sa vad cat esti de mincinos…desi sant lamurita….
   uite sa-ti arat oameni plini de smerenie …oameni precisi si clari,care nu se ascund dupa degete,ca tine,caci cine se ascunde?decat ”tatal minciunilor ”
   Am vazut ceva straniu pe un anume blog si l-am rugat sa-mi dea pagina…intra acol si vezi ce frumos si decent mi-a raspuns si fara atata vorbarie si batjocori cate mi-ai facut tu.
   http://acvila30.ro/cuviosul-parinte-paisie-aghioritul-despre-duhovnic/
   sau altul la un coment pe saccsiv
   ortprot,
   Intodeauna ca sa fie credibil avertismentul tau,trebuie sa dai sursa exacta cu pagina precisa editia cartii ,anul de cand e scrisa cu tot ,ca omul sa se duca direct,fara sa bajbaie,si sa vada adevarul cu ochii lui.Duhovnicul meu mereu ma cearta si imi repeta astea,ca si eu le cam uit,si nu e bine,ca omul poate sa zica ca vii cu vorbe goale sa amagesti,chiar daca ai dreptate.

   „dar se pot gasi usor frazele daca dati „search” in document.”….pai tu imi dai un document o carte intreaga care eu poate reusesc sa o citesc intr-o sapatamana?da-mi pagina exact ca sa o gasesc in cateva minute ca sa vad ca e adevar cele ce spui,nu ma pui pe mine sa caut acu in carul cu fan!!….da-mi exact daca vrei cu adevarat sa ma ajuti si nu-mi da de treaba pe linga multe care le am si nu le mai cuprind ….”se pot gasi usor frazele”….asta ar insemna sa citesc din nou cartea staretului Tadei?!!…caci,cum pot eu sa gasesc acul in carul cu fan?
   Si uite ce raspuns mi-a dat,ca m-a adus la mare smerenie,fata de cum am vorbit eu fata de el.
   ortprot said, on august 31, 2015 at 12:53 pm
   Revin cu citatele cu paginile exacte si cu multe alte rataciri gasite in aceste carti. Am uploadat aici documentul:
   http://www.docdroid.net/c7uinUb/ratacirile-staretului-tadei.docx.html
   Vezi?pagini precise ,nu bajbaieli ca tine sau muuuulta vorbarie,ca nu aveai acoperire

   Eu cel putin fata de tine, am decenta sa nu bat campii cum ai facut tu
   R:vezi cum te amageste vrajmasul sa dai crezare acestei pareri?

   chiar Sfantul Vasile cel Mare, la sfarsitul epistolelor sale canonice, arata ca daca omul se pocaieste, TREBUIE facuta iconomie si sa se scada din anii de oprire de la impartasanie. Oare ce s-o fi facut Biserica pana in secolul XVIII cand a aparut Pidalionul?
   R:tu stii ce prostii spui?adica sa scada de la 10 ani cat se dapentru un avort,la 3 zile?!!!….

   p.s. Vezi ca ti-a postat Ala ceva mai sus despre cum primeste Dumnezeu pocainta. O dovada in plus ca ai o gandire neortodoxa.
   R:sa stii ca nu prea am fost atenta ,caci am avut impresia ca Atul Si Ala sant unul si aceiasi persoana…asa ca iarta-ma daca nu am avut puterea sa mai fiu atenta si la asta

  • Altul

   Maria, vad ca ai ajuns atat de frustrata din cauza mea ca nu poti sa rezisti daca nu dai replica si la ce am comentat eu pentru altcineva.

   Sa stii ca si Hristos a fost ironic, ca sa nu mai zicem de faptul ca ironia a fost folosita de catre Sfintii Parinti de multe ori. Citeste cartea “Rasul Patriarhilor”. Dar pentru voi, idolatrii de forme exterioare, logic ca este un element foarte important acela de a nu fi ironic. Of Doamne…. Si vezi ca scrisoarea ui PUBLIUS LENTULUS este un falas si se stie asta de mult timp. Lasa sursele extra-evanghelice.

   “R:ce rost are sa mai pierd timpul fara rost cu unul ca tine…ti-am adus suficiente argumente pe care pe toate le-ai combatut,cu minciunile tale dracesti…asa ca ce rost mai are!!?….mai ales,ca sant in mare criza de timp ,si trebuie sa ma gandesc bine cum imi chivernisesc timpul ca nu cumva in ziua judecatii sa am surprize,si apoi, nu mai vreau sa incalc ascultarea duhovnicului meu care de f.multe ori am incalcat-o.”

   Repeti asta intr-una ca o descreierata. NU MAI COMENTA AICI DACA PIERZI TIMPUL. Ca sa nu spun ca esti o nesimtita care ma acuzi din nou ca mint? Unde am mintit “evlavioasa” nesimtita ce esti? Si da, ce ai spus tu chiar am “combatut” in adevaratul sens al cuvantului si ti-am aratat si ca esti o eretica care nu stie invatatura Bisericii si ti-am dovedit si ca esti ridicola si tot nu te-ai oprit. Esti atat de penibila ca nu realizezi cat te faci de ras. Si nu ti-am zis-o doar eu in cadrul comentariilor de aici…

   “Asa ca ce rost are sa irosesc timpul pe care si asa nu-l am,cu aberatii ale tale,acuzandu-ma ca ale mele sant aberatii…ai sa vezi tu dincolo cine a avut dreptate…Eu in loc sa ma ocup de blogul meu ca sa am grija de cei pe care ii amagesti tu,eu stau si pierd timpul fara rost cu tine?”

   Pa nu il mai pierde. PA-PAAAAA! Si vezi ca la cate tampenii pietiste si nevolnice spui, cu blogul tau tu vei amagi lumea. O sa ii inveti pe blog juridismul catolic si cat de bun e?

   “Dar sa stii un lucru… nu am sa incetez sa-i avertizez atat cat imi sta in putinta,pe cei pe care tu incerci sa-i amagesti cu minciunile tale dracesti.
   ”Si astfel acelasi Sofronie-care in calitate de patriarh al Ierusalimului(apr.1770-1775)semnase anterior deciziile favorabile”colivarilor”in 1772 si 1773-a intrunit in iulie 1776 in Fanar un sinod in care liderii”colivarilor”au fost denuntati in termeni extrem de duri”sarlatani,corupator,impiosi,simulatori ai evlaviei,vase putrede ale Satanei,dispretuitori,minti luciferice,cacodocsi,apostati,razvratiti,hulitori”
   no comment…trage tu concluzia”

   Bai, dar nu ti-e rusine sa minti in halul asta. SI ma mai faci pe mine mincinos si amagitor, nesimtito ce esti???? Se stie ca sinodul asta a fost unul “talharesc” si deciziile care au ramas confirmate in Biserica au fost cele din 1807 si 1819, care au dat dreptate colivarilor! Te faci si tu prigonitoare acum a Sfintilor Colivarfi, eretico ce esti, ca imi confirmi convinerea ca esti o nebuna eretica la fiecare comentariu!

   “pagina…dar asta ai spus acum la deruta,stiind ca nu am cartea si nu am sa caut…am vazut cartea si chiar am vrut sa o cumpr…costa 65 ron…dar m-am gandit ca inca nu stiam pagina si acum daca o stiu,sant sigura ca arunc 65 ron in zadar ca tot nu o gasesc…”

   Femeie care nu esti capabila sa gandesti. Ai textul postat aici. Cumpara cartea si cauta-l in carte sa vezi ca o sa-l gasesti. Nu vezi ca esti o nesanatoasa si ne acuzi pe noi (eu si implicit admin-ul) ca te “inselam” in conditiile in care tu nici nu ai vazut cartea la fata? Tu nu vezi ca acuzi fara dovezi? Si mai vii si mai dai si tot felul de citate pe aici, invatatandu-i pe altii sa nu fie ironici, cand tu faci acuze fara dovezi, sau pe un limbaj mai biblic, clevetesti.

   Si de batjocorit, nu te-am batjocorit nicio clipa. Tot ce am spus despre tine este un adevar care poate fi probat prin ceea ce spui. Cand ai dovezi, nu se mai numeste batjocura, draga maria.

   “R:tu stii ce prostii spui?adica sa scada de la 10 ani cat se dapentru un avort,la 3 zile?!!!….”

   Si te mai miri de ce te “etichetez” sau imi zici ca te “batjocoresc”. Pai daca in continuare tu asta intelegi si daca si dupa atatea comentarii tu inca nu esti in stare sa pricepi, oare sa nu fii etichetata deloc?

   SI nu mai selecta tu tot ce iti convine din comentarii, doar ca sa iasa ca tine, ca sunt eu mincinos si amagitor ca in universul tau paralel eu indrum oamenii cu pacate opritoare sa se impartaseasca fara pocainta! Nu ai raspus la intrebarea: “um pot fi interpretate in litera canonul 46 apostolic si canonul 7 de la Sinodul II Ecumenic.” Sau: “Repet, incepi si tu ca protestantii, doar ca la tine e “Sola Pidaliona”? ”

   Si nu le mai au pe toate din urma, ca sunt multe. Si nu ma lua cu “timpul”, ca vad ca ai timp destul sa comentezi aici si sa lasi si comentarii interminabile, ai timp sa tii si un blog, asa ca scuteste-ma cu scuza asta. E clar ca raspunzi doar le ce iti convine tie.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii