Selectați pagina

Cuvânt al Sfântului Dimitrie al Rostovului la Înălţarea Domnului

Cuvânt al Sfântului Dimitrie al Rostovului la Înălţarea Domnului

S-a înălţat Domnul nostru de la pământ la cer, ca, precum soarele din cer cu lumina sa, aşa şi Hristos, pe noi pe toţi, cu Darul Său să ne lumineze.

S-a înălţat Domnul nostru de la pământ la cer, nu ca să ne întristeze pe noi, cu a Sa durere, ci, ca să ne întocmească nouă cele de folos. Că toată viaţa Lui şi toate faptele Lui spre al nostru folos şi a noastră mântuire au fost rânduite.

Deci şi Înălţarea Lui pentru binele nostru a fost. Precum, iubindu-ne pe noi, S-a pogorât la noi din cer şi vieţuind cu oamenii Şi-a pus sufletul Său pe cruce, pentru că aşa a iubit Dumnezeu lumea, întru acelaşi chip, iubindu-ne pe noi, S-a înălţat la cer, bine făcându-ne nouă.

Că a zis către ucenicii Săi: ’’Mai de folos este vouă ca Eu să mă duc, că de nu mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni către voi’’. Ca şi cum ar zice: Luaţi aminte, voi, ucenicii Mei, că vouă, fiecăruia, vă este rânduit ca pe diferite căi să ieşiţi în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în toată lumea, iar în lume necazuri veţi avea, că voi vă veţi tângui şi veţi plânge, şi veţi fi întristaţi, iar lumea se va bucura. Întru acele necazuri, întru acele plângeri şi tânguiri se cuvine ca pe voi să vă mângâie cineva, să vă întărească, să vă sprijine.

Pentru aceea mă duc Eu către Tatăl şi voi trimite vouă pe Duhul Sfânt , pe Mângâietorul, Care de la Tatăl purcede, ca să vă mângâie în toate necazurile şi întristările voastre. Pentru aceasta, mai de folos este ca Eu să mă duc. O, cât de binecuvântată este pricina Înălţării de la noi a Domnului, pricină făcătoare de bucurie, care, cu bună nădejde pe noi ne încredinţează, adeverind venirea Mângâietorului.

Mergi dar, Doamne, mergi şi ne trimite nouă pe Mângâietorul Duh Sfânt!

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii