Fiindcă Domnul Dumnezeu ne cheamă pe noi prin Lege şi prin prooroci, prin aplostoli şi prin Evanghelie, iar, mai mult, ne şi roagă, nu se cade nouă ca, din lene, a nu lua în seamă chemarea Lui, la mântuirea noastră, ca nu cumva, pentru întârziere, să ni se încuie cămara cea dorită şi apoi, mult bătând, în zadar, să fim fără nici un folos. Ci mai bine să ne sârguim, o, fraţilor, ca să ajungem la cetatea cea mare, la Ierusalimul cel de sus, care este maica noastră, a tuturor celor ce vieţuim. Este ţara întru care străluceşte lumina cea neînserată, Ochiul cel neadormit, Dătătorul bunătăţilor celor veşnice.

HristosDeci, o, fraţilor, de ne vom apropia cu frică şi cu dragoste de Stăpânul nostru cel bun, apoi vom vedea toată lumea îngerilor şi a arhanghelilor. Şi oricâţi ar fi de mulţi îndrăgitorii Ierusalimului celui de sus, toţi vor gusta din mângâierile lui. Căci din pârâul cel cu apă vie se vor adăpa. Să năzuim spre Acela care a zis: ’’Apropiaţi-vă de Mine şi Mă voi apropia de voi’’. Să ascultăm pe Dătătorul de Lege, Cel ce zice: ’’De veţi asculta glasul meu, Îmi veţi fi Mie popor ales, împărătească preoţie, neam sfânt’’. Că tot El mai zice: ’’Fiţi sfinţi, căci Eu sfânt sunt, Domnul Dumnezeul vostru şi popor ales v-am luat pe voi Mie’’. Iar la Înţelepciune zice: ’’Apropiaţi-vă de Mine, cei ce Mă doriţi pe Mine, şi din bunătăţile Mele vă veţi sătura, pentru că mai dulce decât mierea sunt Eu. Că cel ce mănâncă nu va mai flămânzi şi cel ce Mă ascultă pe Mine nu se va ruşina’’. Şi iarăşi: ’’Veniţi de mâncaţi pâinea Mea şi vinul pe care L-am pregătit vouă şi lăsaţi nebunia voastră. Căutaţi înţelepciunea şi veţi trăi’’. Iar David zice şi el: ’’Apropiaţi-vă de Dânsul şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se vor ruşina’’. Iar Apostolul zice: ’’Dacă aţi înviat împreună cu Hristos, apoi cele de sus le căutaţi, unde este Hristos, de-a dreapta Tatălui şezând’’. Şi mai zice încă: ’’Drept aceea, iată, nu sunteţi străini şi pribegi, ci cetăţeni cu sfinţii şi cu cei apropiaţi ai lui Dumnezeu’’.

Deci, să ne apropiem de scaunul lui Dumnezeu, ca să luăm milă şi să aflăm dar la vremea cea prielnică. Iar Iubitorul de oameni Dumnezeu ne cheamă pe noi, zicând: ’’Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul meu asupra voastră şi vă învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Că jugul Meu este bun şi sarcina mea uşoară este’’.

Deci, acestea le grăieşte şi ne cheamă pe noi Însuşi Hristos, Dumnezeul nostru, Care ne aşteaptă să răspundem chemării Lui şi El să ne facă sarcina uşoară. Amin.