Pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dar și pentru a participa la procesul de perfecționare și armonizarea a legislației naționale, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a semnat un acord de cooperare cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP).

Potrivit Acordului, ambele instituții vor depune eforturi comune pentru promovarea conceptelor de ”viață privată” și ”protecția datelor cu caracter personal”, inclusiv a importanței, avantajelor și beneficiilor rezultate din protecția persoanei, referitor la prelucrarea automatizată a datelor persoanale. Documentul dintre CSJ și CNPDCP a fost semnat astăzi.

Colaborarea se va materializa prin schimb reciproc de experiență, de documente ce nu cad sub incidența unor restricții, date statistice, materiale analitice și conceptuale, acte normative și documente relevante domeniilor de activitate. La fel, instituțiile vor delega experți la procesele de instruire a personalului și vor participa la avizarea și expertizarea proiectelor de acte legislative și normative, elaborate pentru reglementarea domeniilor de activitate.

CSJ și CNPDCP vor mai colabora pentru a informa, în ceea ce privește datele cu caracter personal, precum și a consecințelor negative care pot apărea odată cu nerespectarea regimului de conformitate și securitate a prelucrării acestor date.

Sursa: bizlaw.md