Selectați pagina

Cum se va desfăşura testarea profesorilor pentru competenţe digitale

Cum se va desfăşura testarea profesorilor pentru competenţe digitale

profesoriProfesorii din şcolile şi liceele Republicii Moldova trebuie să ştie să folosească computerele şi să navigheze pe internet pentru a ridica calitatea studiilor, economisi timp şi a atinge obiectivele educaţionale. Ministerul Educaţiei urmăreşte, prin programele sale, acordarea certificatului de competenţe digitale (CCD).

Profesorii din învăţământul preuniversitar vor pregăti un dosar cu diverse lucrări executate la computer în diferite programe cunoscute, iar portofoliul cu lucrări computerizate urmează a fi prezentat la şcoala sau gimnaziul unde activează, iar consiliul profesoral al instituţiei de învăţământ vor aproba sau respinge dosarul. Aceasta este condiţia de înscriere a profesorilor pentru examenul de evaluare a cunoştinţelor de tehnologii informaţionale (IT), examen prevăzut într-un nou proiect al Ministerului Educaţiei de la Chişinău.

Competenţe digitale

Ministerul Educaţiei de la Chişinău propune un proiect de evaluare a cunoştinţelor de utilizare a computerului şi obţinerea certificatului CCD. Potrivit proiectului propus spre dezbatere, dosarele cu lucrările executate de către profesori vor fi prezentate la Centrele de Certificare a Competenţelor Digitale, ce urmează a fi deschise în raioanele Republicii Moldova. Experţii în IT vor analiza portofoliile cu lucrări şi vor acorda calificativul „admis” sau „respins”. Profesorii cu calificativul „admis” vor fi promovaţi pentru susţinerea unui examen on-line de testare a cunoştinţelor de IT. În funcţie de rezultatele examenului, aceştia pot obţine certificatul CCD de nivel de bază sau intermediar. Profesorii care îşi vor dori un certificat de nivel avansat vor fi nevoiţi să susţină şi un interviu, pe lângă testul on-line şi portofoliul cu lucrări executate la computer. Interviul urmează a fi organizat de către comisia de evaluare a centrului.

CCD pentru învăţători

În baza Strategiei Educaţiei 2020, profesorii din învăţământul general vor fi testaţi în centrele raionale organizate de către autorităţile centrale. În funcţie de nivelul cunoştinţelor de IT, acestora li se va elibera un certificat de competenţă digitală (CCD) de nivel de bază, intermediar sau avansat. Certificatul va fi aprobat de către Ministerul Educaţiei. Testarea cunoştinţelor de IT va fi făcută de către o comisie formată din 11 membri, printre care viceministru al educaţiei, şefi de direcţii şi specialişti din domeniul tehnologiilor informaţionale şi educaţiei. Centrul de Certificare va avea misiunea de a organiza, desfăşura, evalua şi aproba competenţele digitale ale profesorilor. Tot în cadrul centrului se vor anunţa rezultatele testării în termen de 5 zile şi eliberarea certificatelor.

Testul on-line este secret

Directorii instituţiilor de învăţământ vor putea propune, atât reprezentanţi în comisiile de evaluare, cât şi şcoli dotate cu materiale şi computere necesare pentru desfăşurarea testării on-line a învăţătorilor. În aşa fel, unele centre de evaluare ar putea fi deschise în sate. Centrele de testare vor fi responsabile de organizarea şi calitatea desfăşurării testărilor on-line. Profesorii care susţine testul on-line completează formularul de participare. Subiectele pentru testare sunt considerate secrete de către autorităţi din momentul elaborării şi până la deschiderea în faţa celor ce urmează a susţine examenul pentru obţinerea CCD. Însă, întrebările din testul la care vor fi supuşi profesorii vor fi în concordanţă cu standartele de competenţă digitală. Testul va avea trei compartimente, în care se va cere rezolvarea unor probleme ce apar în procesul colectării, păstrării, prelucrării şi diseminării informaţiei prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Testul va fi alcătuit în funcţie de nivelul de bază, intermediar sau avansat solicitat de către profesor. Profesorii, care îşi doresc obţinerea CCD, vor confirma în scris nivelul pentru care optează. Sala unde se va susţine testul on-line va fi dotată cu echipament video. Candidaţii vor susţine testul în timp de trei ore. Centrul va publica, pe pagina web, mostrele de teste şi punctajul obţinut după susţinerea examenului, astfel ca profesorii să-şi vizualizeze on-line testul verificat.

Doleanţele profesorilor

Profesorii de la gimnaziul Fuzăuca din raionul Şoldăneşti propun organizarea unor seminare pentru învăţătorii din spaţiul rural. Aceştia solicită să fie făcute public criteriile de apreciere a dosarului cu lucrări electronice. Totodată, aceştia mai consideră necesar „susţinerea evaluării competenţelor digitale o dată la 3 ani şi asigurarea profesorilor cu materiale didactice necesare”, scrie Tamara într-un mesaj pe www.particip.gov.md. Profesorii mai doresc să fie publicate modele de teste similare celor de la examenul final.

Sursa: adevarul.ro

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.