ÎNTREBARE: Dacă un lucru îmi pare după Dumnezeu, dar un gând contrar se împotrivește, împiedicându-mă să-l fac ca nefiind bun, cum pot cunoaște de este cu adevărat bun?

Cum putem cunoaște dacă un lucru este de la Dumnezeu?

Cum putem cunoaște dacă un lucru este de la Dumnezeu?

RĂSPUNS: Dacă lucrul ți se pare că e după Dumnezeu, dar i se împotrivește un gând contrar, se poate cunoaște din aceasta dacă este cu adevărat după Dumnezeu: dacă, rugându-ne, inima noastră se alipește cu tărie de acest lucru și încrederea ei sporește în loc să scadă, atunci, fie că gândul contrar stăruie să ne necăjească, fie că nu, să știm că lucrul este după Dumnezeu.

Căci împotrivirea față de acest bine ne necăjește din pizma diavolului. Dar binele se face și mai vădit prin rugăciune.

Iar dacă binele acela e numai părut și ni s-a strecurat de diavol, care se împotrivește și față de el, atunci și ceea ce pare bine scade în arătarea lui ca bine, dar scade și împotrivirea vrăjmașului față de el.

Căci vrăjmașul produce părerea că se opune chiar gândului strecurat de el, ca prin aceasta să ne amăgească să-l socotim drept bine.

NOTĂ: În ultimă instanță, rugăciunea făcută cu seriozitate ne dă putința să decidem dacă un lucru pe care vrem să-l facem e de la Dumnezeu și trebuie să-l facem sau nu. Ea ne scoate din îndoiala dacă un gând e cu adevărat de la Dumnezeu, sau e numai în aparență de la El (Părintele Dumitru Stăniloaie).

Sfinții Varsanufie și Ioan, Scrisori duhovnicești, în Filocalia românească, vol. I, întrebarea 407.