Selectați pagina

Crucea este semnul alegerii dumnezeiești, pecetea lui Hristos

Crucea este semnul alegerii dumnezeiești, pecetea lui Hristos

Neaşteptată şi grea cruce a căzut pe umerii dumneavoastră! Ea a fost însă trimisă de Dumnezeu… A venit, s-a apropiat pe nebăgate de seamă, a apăsat deodată, cu toată greutatea asupra umerilor – și fericiți cei ce s-au învrednicit să primească asupra lor crucea Domnului! Fericit sufletul care va primi și va purta cu mărime de suflet crucea Domnului! Crucea este semnul alegerii dumnezeiești, pecetea lui Hristos. Cu această pecete îi pecetluieşte Hristos pe ai Săi. Semnul acesta e zugrăvit pe
iubiții lui Dumnezeu de către îngerii Atoțiitorului. ,,Dacă vezi pe cineva că trăiește fără necazuri, în bunăstare necontenită, zice Cuviosul Marcu Ascetul, să știi că îl așteaptă după moarte judecată nemilostivă.” Toți sfinții au recunoscut
ca adevăr nestrămutat faptul că cel ce duce viață fără necazuri este uitat de Dumnezeu. ,,Nu căuta desăvârșirea creștină” spune unul dintre ei, în virtuțile omenești: ea nu este acolo; ea e păstrată
în chip de tainic în crucea lui Hristos!” Orice virtuți ar fi săvârșit sfinții, ei le socoteau nedepline și neîndestulătoare dacă nu le încununa crucea lui Hristos, dacă nu le pecetluia, dacă nu le adeverea crucea lui Hristos. Trec pe calea păzită de
heruvim doar cei ce au cu sine zapise pecetluite cu pecetea lui Hristos.

Mila lui Dumnezeu față de dumneavoastră s-a arătat de-a lungul întregii dumneavoastră vieți și prin binecuvântarea dumneavoastră cu
fericire în familie, și prin binecuvântarea slujirii pe care o aduceți țarului şi patriei. Aceeași milă dumnezeiască se arată și prin crucea care v-a fost trimisă. Pedeapsa lui Durnnezeu nu e pedeapsă
omenească!.. mânia lui Dumnezeu nu e mânie omenească! Domnul pedepsește și iubește! El vă cheamă să-L cunoașteți cât mai îndeaproape. Cunoștința de scurtă vreme cu puternicii pământului aduce cinstiri vremelnice și bogăție părută; cunoașterea amănunțită a lui Dumnezeu aduce bunătățile cele veșnice, vederea slavei dumnezeiești, împărtășirea de această slavă.

Sf. Ignatie Briancianinov, De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu, Scrisori către mireni, Editura Cartea Ortodoxă, Sophia, p. 99-100

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *